Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3134
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 08:31:30

Arş. Gör. NURİ TÜRK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

1. Name Surname: Nuri TÜRK

2. Date of Birth: 05.08.1993

3. Title: Research Assistant

4. Education Background: Master

 

 

Degree

 

Field

 

University

 

 

 

Year

Bachelor

Psychological Counselling and Guidance

Atatürk University

2011- 2015

Post Graduate (Master)

Psychological Counselling and Guidance

İnönü University

2017- 2020

Doctorate (PhD)

 Psychological Counselling and Guidance

Hacettepe University

 2020-

 

5. Academic Units

 

Receiving Date of Assistant Professor's Title   :

Receiving Date of Associate Professor Title    :

Receiving Date of Professor Title                     :

 

6. Managed Masters and Doctoral Dissertations

6.1. Master Theses


1.   Türk, N. (2020). Popüler dizi-filmlerin lise öğrencilerinin rol model alma davranışı üzerindeki etkisi: onun gibi olsam (Master's thesis, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

 

6.2. Doctoral Theses

1.       ….

 

7. Publications

7.1. Articles published in internationally acclaimed journals (SCI, SSCI, Arts and Humanities)


1. Batmaz, H., Türk, N., Kaya, A., & Yıldırım, M. (2022). Cyberbullying and Cyber victimization: Examining mediating roles of Empathy and Resilience. Current Psychology, 1-11. https://doi.org/10.1007/s12144-022-04134-3


2.   Kaya, A., Türk, N., Batmaz, H., & Griffiths, M. D. (2023). Online gaming addiction and basic psychological needs among adolescents: the mediating roles of meaning in life and responsibility. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-25. https://doi.org/10.1007/s11469-022-00994-9

7.2. Articles published in or internationally acclaimed journals


1.    Batmaz, H. , Türk, N. & Doğrusever, C. (2021). The mediating role of hope and loneliness in the relationship between meaningful life and psychological resilience in the Covid-19 pandemic during . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (5) , 1403-1420. https://dx.doi.org/10.18506/anemon.895199 

2.   Türk, N., & Atlı, A. (2022). Popüler dizi-film karakterlerinin lise öğrencilerinin rol model alma davranışı üzerindeki etkisi: ‘Onun Gibi Olsam’. Milli Eğitim Dergisi, 51 (234) , 1639-1660. https://dx.doi.org/10.37669/milliegitim.802862 

3.  Doğrusever, C., Türk, N. & Batmaz, H. (2022). The mediating role of meaningful life in the relationship between self-esteem and psychological resilience. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2) , 910-928.  https://dx.doi.org/10.17679/inuefd.1029866


4.  Özmen, M., Yıldırım, O. & Türk, N. (2022). Adaptation of the racial microaggression scale to Turkish culture: Validity and reliability study. İçtimaiyat, 6(2) , 686-698. https://dx.doi.org/10.33709/ictimaiyat.1186906


5Türkan, A., Türk, N., & Özdemir, M. (2023). Öğretmen adaylarının kopya çekme davranışına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 105-122. https://doi.org/10.29029/busbed.1123180

7.3. Announcements published in international scientific conferences


1.   Batmaz, H., Doğrusever, C., ve Türk, N. (2021). Benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide anlamlı yaşamın aracı rolü. 22. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Muş, Türkiye.


2.  Türk, N., Güç, E., ve Özdemir, M. (2021). Psikolojik danışman eğitiminde alternatif bir model: Terapötik film ve kitap okumaları. 22. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Muş, Türkiye.


3.  Türk, N., & Batmaz, H., (2023). Travma sonrası büyüme ve travma sonrası yıpranma ölçekleri kısa formlarının psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Uluslararası Deprem Sempozyumu, Muş, Türkiye

.

4.  Türk, N., & Yasdıman Betül, M., (2023). Investigation of the Integrated Motivational-Volitional (IMV) Model in a Turkish community sample using the adapted version of the Entrapment Scale Short Form. 7th Suicide & Self-harm Early & Mid-Career Researchers’ Forum (EMCRF), Glasgow, Scotland.


5.  Yıldırım, O., &  Türk, N. (2023). Investigation of psychometric properties of short video flow and short video addction scales. Sivas II. International Conference on Scientific and Innovation Research, Sivas, Türkiye.

7.4. Written international books or sections in books


1.  Kaya, A.,  Türk, N(2022). E-Spor, Depresyon, Anksiyete ve Stres. (Mancı, E., Bekir, S., ve Çakır, Y.N). E-Spora Multidisipliner Yaklaşımlar içinde (ss. 69-83). Nobel Akademik. ISBN: 978-625-433-482-5. 

  

2.  TürkN. & Kaya, A. (2023). Özel gereksinimli bireylerde duygu ve davranış problemleri. (Şata, M., ve Eker, A). Özel Eğitime Multidisipliner Bir Yaklaşım içinde (ss. 132-151). Pegem Akademi. ISBN: 978-625-6810-63-1.

  

 

8. Certificates


1.    Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel Eğitimi -  Doç. Dr. Fatih YAVUZ (2022)


2Kabul ve Kararlılık Terapisi Beceri Eğitimi -  Doç. Dr. Fatih YAVUZ (2023)


3.  İlişki Pusulası Enstitüsü Aile Terapisi Eğitimi (1. Düzey)- Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU (2021)


4.  İlişki Pusulası Enstitüsü Aile Terapisi Eğitimi (2.Düzey)- Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU (2022)


5.  Stratejik Çift ve Aile Terapisi Eğitimi - Klinik Psikolog Emre KONUK (2022)


6.  Samsun Üniversitesi Onaylı Aile Danışmanlığı Eğitimi- Sarı Psikoloji (2021-2022)

 

7.  Yaşam Pusulası Eğitimi - Prof. Dr. Kemal SAYAR (2022)


9. Projects

1.       …..

2.       …..

 

10. Memberships in Scientific and Professional Organizations 

1.       ….

2.       …..

 

11. Awards

1.       …..

2.       ……

 

12. Fill in table below undergraduate and graduate level courses you have given in last two years.

Academic Year

Term

Name of lecture

Weekly Course Hours

Student Number

Theoretical

Practical

 

Fall

 

 

 

 

Spring

 

 

 

 

 

Fall

 

 

 

 

Spring

 

 

 

 

Note: If opened, lectures given in summer term will also be added to table.

Güncelleme : 26.09.2023 15:24:29