Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta oznur.yilmaz  siirt.edu.tr
E-Posta ylmzzoznur  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme29.04.2019 21:36:21

Arş. Gör. ÖZNUR YILMAZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi

1. ÖZ GEÇMİŞİ

Adı Soyadı: Öznur YILMAZ

Doğum Tarihi: 18.01.1992

Doğum Yeri: Elazığ

Ünvanı: Araştırma Görevlisi

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

Veteriner

Fırat Üniversitesi

2018   (Devam ediyor)

Y.Lisans

Veteriner

Fırat Üniversitesi

2018

Y. Lisans

Veteriner

Fırat Üniversitesi

2015

          2. YABANCI DİL DURUMU

İngilizce

3. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLARI

3.1. Tezler:

3.1.1. Yüksek Lisans Tezi (varsa) –

Portatif Bir Klinik Analizörün Sığırlarda Kan İyonize Kalsiyum Konsantrasyonunu Belirlemedeki Geçerliliğinin Araştırılması

3.2. Makaleler ve Bildiriler

3.2.1. Uluslar arası dergilerde

1. Yilmaz O., Karapınar T. Evaluation of the i-STAT for the Determination of Blood Ionized Calcium Concentration in Cattle. Veterinary Clinical Pathology, 48: 31-35, 2019.

2. Karapınar T., Tumer K.C., Calıskan M., Yılmaz O. Serum Cardiac Troponin I Concentration in Three Calves with Doxycycline Overdose. Revue de Médecine Vétérinaire, 170(1): 43-45, 2019.

4.SERTİFİKALAR

1.Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

2.Tübitak 2237-A Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Katılımcı Sertifikası

3. Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitim Sertifikası (TÜBİTAK)

4. Sağlık Bilimleri Alanında Lisansüstü Öğrencilere Yönelik  Laboratuvar Hayvanlarında İleri Düzey Deneysel Araştırmalar Kursu Eğitim Sertifikası (TÜBİTAK)

 

5. ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI

1. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği

Güncelleme : 29.03.2020 18:51:05