Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta oznur.yilmaz  siirt.edu.tr
E-Posta ylmzzoznur  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme29.04.2019 21:36:21

Arş. Gör. ÖZNUR YILMAZ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi

1. ÖZ GEÇMİŞİ

Adı Soyadı: Öznur YILMAZ

Doğum Tarihi: 18.01.1992

Doğum Yeri: Elazığ

Ünvanı: Arş. Gör. Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Araştırma Görevlisi

Veteriner-Doğum ve Jinekoloji

Siirt Üniversitesi

2019   (Devam ediyor)

Doktora

Veteriner-Doğumve Jinekoloji

Fırat Üniversitesi

2018-2022

Y.Lisans

Veteriner-İç Hastalıkları

Fırat Üniversitesi

2018

Y. Lisans

Veteriner

Fırat Üniversitesi

2015

 

 

 

 

        

 2. YABANCI DİL DURUMU

İngilizce

 

3. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLARI

3.1. Tezler:

3.1.1. Yüksek Lisans Tezi (varsa) – Veteriner-İç Hastalıkları

Portatif Bir Klinik Analizörün Sığırlarda Kan İyonize Kalsiyum Konsantrasyonunu Belirlemedeki Geçerliliğinin Araştırılması

3.1.2. Doktora Tezi – Veteriner-Doğum ve Jinekoloji

İneklerde Doğum Anındaki Th1/Th2 Sitokin Dengesi ve SOCS3 Düzeyinin Bazı Postpartum Hastalıklarla İlişkisi.

3.2. Makaleler ve Bildiriler

3.2.1. Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Yilmaz O., Karapınar T. Evaluation of the i-STAT for the Determination of Blood Ionized Calcium Concentration in Cattle. Veterinary Clinical Pathology, 48: 31-35, 2019.

2. Karapınar T., Tumer K.C., Calıskan M., Yılmaz O. Serum Cardiac Troponin I Concentration in Three Calves with Doxycycline Overdose. Revue de Médecine Vétérinaire, 170(1): 43-45, 2019.

3. Risvanli, A., Safak, T., Yilmaz, O., Yuksel, B., Kilinc, M. A., & Seker, I. (2022). Evaluation of the portio vaginalis of the cervix by B-mode and colour Doppler ultrasound in Simmental cattle. Acta Veterinaria Brno91(1), 3-9.

4. Safak, T., Yilmaz, O., Risvanli, A., & Akdeniz-Incili, C. (2022). Hematological, serum biochemical results, and treatment approach of an Arabian mare with squamous cell carcinoma of the vulva-case report. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia74, 525-529.

5. Şafak, T., Yılmaz, Ö., Ercan, K., Yüksel, B. F., & Öcal H. (2021). A Case Of Vaginal Hyperplasia Occurred The Last Trimester Of Pregnancy İn A Kangal Bitch. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi.

6. Risvanli, A., Safak, T., Yılmaz, O., Yüksel, B., Saat, N., Tanyeri, B. (2022). A novel approach in the prevention of mastitis: electrical teat dipping. Journal of Dairy Research, 1-3.

 

3.2.2. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Rişvanlı A, Saat N, Şafak T, Yılmaz Ö, Yüksel BF, Kılınç MA, Doğan H, Yüksel M, Kul S, Şeker İ (2021). Türkiye'de farklı niteliklere sahip süt sığırı işletmelerinde mastitisin koruma ve kontrolü kapsamındaki bazı uygulamaların düzeyleri. Eurasian J Vet Sci. 37(2): 121-129.

2. Sekmen, G., Şafak, T., Yılmaz, Ö., Yüksel, B. F., Rişvanlı, A., & Şeker, İ. (2020). İneklerde Meme Başı Kanalının Ultrasonografik Ölçümlerinin Mastitis İle İlişkisi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi17(2), 131-137.

3. Rişvanlı, A., Kızıl, M., Kılınç, M. A., Şafak, T., Yılmaz, Ö., Yüksel, B. F., & Saat, N. (2022). Luteal Kistli Simental Irkı İneklerde Kan Adipokin, Antioksidan Ve Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi36(2), 128-133.

4. Yılmaz, Ö., & Rişvanlı, A. (2021). İneklerde Postpartum Dönemdeki Hastalıklarda Sitokin Düzeyleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi18(2), 116-121.

5. Şafak, T., Yılmaz, Ö., Rişvanlı, A., Şeker, İ., & Şeker, P. Elazığ İlindeki Küçük Ölçekli Süt Sığırı İşletmelerinde Subklinik Mastitis Prevalansı, Süt Bileşenine Etki Eden Faktörler Ve Bunlar Arasındaki İnteraksiyonların Araştırılması. Manas Journal Of Agriculture Veterinary And Life Sciences12(1), 68-80.

 

 

3.2.3. Kitap Bölümleri

1.İneklerde Periparturient Dönemde Sitokin Düzeylerine Etki Eden Faktörler, Yılmaz Ö, Rişvanli A, Yayın yeri: Akademisyen Yayınevi, Editör: İsmail Hakkı Nur, Basım sayısı:1, Sayfa: 112, ISBN:978-605-258-901-4, Bölüm Sayfaları: 41-53.

2. İneklerde Fertilite Üzerine Postpartum Sitokin Düzeylerinin Etkileri, Yılmaz Ö, Rişvanli A, Yayın yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Cem Evereklioğlu, Basım sayısı: 1, Sayfa: 483-506.

 

3.2.4. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Tebliğler

1. Yılmaz, Ö., Şafak, T., Kılınç, M. A., Yüksel, B. F., Ercan, Kerem, & Rışvanlı, A. (2019). A Case Of Different Perineal Laceration Arabian Mare. Presented At The VIII. National  & II. International Congress Of Turkish Society Of Veterinary Gynecology .

2. Şafak, T., Yılmaz, Ö., Ercan, K., Yüksel, B. F., & Öcal, H. (2019). A Case Of Vaginal Hyperplasia İn A Pregnant Bitch. Presented At The VIII. National & II. International Congress Of Turkish Society Of Veterinary Gynaecology.

3. Bilen, E., Akgül, G., Yılmaz, Ö. (2022). Assessment of Cases of Mouth and Skin Lesions Seen as Postoperative Complications in Cats Undergoing Ovariohysterectomy. IX. National & III. International Congress Of Turkish Society Of Veterinary Gynaecology.

4. Yılmaz, Ö., Rişvanlı, A., Şafak, T., Yüksel, B. F., Saat, N., Tanyeri, B. (2022). Electrical Teat Dipping. Proceedings of the 25th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction.

5. Rişvanlı, A., Şafak, T., Yılmaz, Ö., Yüksel, B. F., Kılınç, M. A., Şeker, İ. (2022). Evaluation of the Portio Vaginalis of the Cervix by B- Mode and Colour Doppler Ultrasound in Simmental Cattle. IX. National & III. International Congress Of Turkish Society Of Veterinary Gynaecology.

6. Bilen, E., Kahya Demirbilek, S., Yılmaz, Ö., Karadağ, M., Kurnaz, H. (2022). Kedi ve Köpeklerde Farklı Hatlardan Yapılan Ovariohisterektomi Sonrası Operasyon Bölgesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları. III. İnternational Siirt Conference on Scientific Research.

 

3.2.5. Projeler

1. Portatif Bir Klinik Analizörün Sığırlarda Kan İyonize Kalsiyum Konsantrasyonunu Belirlemedeki Geçerliliğinin Araştırılması, Araştırmacı, FÜBAP, VF. 16. 24.

2. Bilateral Nefrektomili Ratlarda Antijen Uyarımının Ekstrarenal 1,25-Dihidroksivitamin D3 Sentezi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Bursiyer, TÜBİTAK 1001, ARDEB, 214O681.

3. Somatik Hücre Sayısı Yüksek İnek Sütlerinde Th1/Th2 Sitokin Polarizasyonu. Araştırmacı, FÜBAP, VF.19.07.

4. Siirt Bölgesinde Koyun ve Keçilerdeki Mastitislerin Prevalansı, Etkenlerin Bakteriyolojik ve PCR Metodu ile Belirlenmesi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması, Araştırmacı, İhtisaş Projesi.

5. Siirt İlindeki Koyun ve Keçilerde Aborta Sebep Olan Enfeksiyöz Hastalıkların ve Mineral Eksikliklerinin Belirlenmesi, Araştırmacı, İhtisaş Projesi.

6. Buzağılarda Irisin, Asprosin, Leptin, Adiponektin Düzeyleri ve Bu Düzeylere Buzağının Doğum Şeklinin Etkisi. Araştırmacı, TÜBİTAK 1002, ARDEB, 120O760.

7. Elektrikli Teat Dipping. Araştırmacı, TÜBİTAK, TEYDEB, 3191749.

8. Veteriner Amaçlı Ultrasonik Bıçak. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Araştırmacı, KOSGEB, 1581809.

9. İneklerde Doğum Anındaki Th1/Th2 Sitokin Dengesi ve SOCS3 Düzeyinin Bazı Postpartum Hastalıklarla İlişkisi, Yürütücü, TÜBİTAK 1002, ARDEB, 221O663.

 

4.SERTİFİKALAR

1. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 2016

2.Tübitak 2237-A Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Katılımcı Sertifikası, 2019

3. Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitim Sertifikası (TÜBİTAK), 2019

4. Sağlık Bilimleri Alanında Lisansüstü Öğrencilere Yönelik  Laboratuvar Hayvanlarında İleri Düzey Deneysel Araştırmalar Kursu Eğitim Sertifikası (TÜBİTAK), 2019

 

5. ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI

1. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği, 2019

2. ESDAR, 2022

 


Güncelleme : 19.12.2022 12:54:37