Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta ramazanmenak  siirt.edu.tr
E-Posta ramazan.mnk  gmail.com
Web
Açıklama PHP Hits Count
Güncelleme18.04.2020 23:02:41

Arş. Gör. RAMAZAN MENAK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi

  

ÖZGEÇMİŞ

                

1. Adı Soyadı         : RAMAZAN MENAK

2. Doğum Tarihi          : 10.09.1993

3. Unvanı                    : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

4.Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

 

2011-2015

Y. Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD

Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

2016-2018

Doktora

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD

İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2019-devam ediyor

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi      :

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                   :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

             2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Menak, R , Karadağ, T , Altuğ, M , Tan, N . (2021). Elektrikli Araçlarda Batarya Yönetim Sistemleri Üzerine Bir Derleme Çalışması . Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation , 8 (2) , 234-275 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gujsa/issue/63143/886738

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

1-   R. Menak, S. Aksoy and H. Kızmaz, “Modeling of the Effect of  PV Panel Angle to the Efficiency of the Panel ” International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17), 27-29 October 2017 in Bitlis, Turkey, e - ISBN: 978-605-82480-3-8, 240-245

 

2-    S.Aksoy, N. Bükün and R.Menak, “Tek Eksenli Güneş İzleme Sistemi ile Güneş Panellerindeki Enerji Verimliliğin İncelenmesi’’ International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17), 27-29 October 2017 in Bitlis, Turkey, e - ISBN: 978-605-82480-3-8, 636-641

3-      R. Menak, H. Kızmaz and S. Aksoy Analyzing of the Efficiency of the Tracking Solar Panel and Fixed Solar Panel in Simulation Environment.’’ International Gap Renewable Energy and Energy Efficiency Congress (Gapyenev 2018), 10-12 May 2018 in Şanlıurfa, Turkey.

 

4-  R. Menak, H. Kızmaz and S. Aksoy “Analyzing of the Temperature Effect on the Photovoltaic Panels in Simulation Environment.’’ International Gap Renewable Energy and Energy Efficiency Congress (Gapyenev 2018), 10-12 May 2018 in Şanlıurfa, Turkey.

 

5-  R.Menak, H. Kızmaz and S. Aksoy “The Estimation of Series Resistance and Shunt Resistance of PV Cell Using Genetic Algorithms.’’ International Engineering and Technology Symposium (1st IETS), 3-5 May 2018 in Batman, Turkey.

 

6-    R.Menak, H. Kızmaz and S. Aksoy “Designing and Modelling of the Solar Sensor for Single Axis Solar Tracking System.’’ International Engineering and Technology Symposium (1st IETS), 3-5 May 2018 in Batman, Turkey.

 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

Proje Adı

Tarih

Görevi

Proje Türü

Güneş Takip Sistemlerinin Verimliliklerinin İyileştirilmesi


18.09.2018

  

Araştırmacı

  

    Münferit Proje

 

           

 

9.İdari Görevler

            1.  Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (SİUZEM) Müdür Yardımcısı ()

           

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2018-2019

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 16.07.2021 14:08:12