Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon / 2847
Kurumsal E-Posta rukiyekeles  siirt.edu.tr
E-Posta rukiyekeles88  gmail.com
Açıklama
Güncelleme12.06.2020 11:09:36

Arş. Gör. RUKİYE GEZER

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Rukiye GEZER

2. Doğum Tarihi         : 09.06.1988

3. Unvanı                    : Arş. Gör.

4.Öğrenim Durumu   : Yüksek Lisans 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ABD

Van YYÜ

2008-2012

Y. Lisans

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ABD

Siirt Üni.

2013-2016

Doktora

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ABD

Van YYÜ

2016-

 

5. Akademik Unvanlar

 

Araştırma Görevliliği Tarihi                : 03.12.2014

Dr. Öğretim Üyeliği Tarihi                  : 

Doçentlik Tarihi                                   : 

Profesörlük Tarihi                                :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Gezer, R., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2018. The effects of different planting times on cut flower yield and quality of some Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L.) varieties grown in Siirt ecological conditions. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University. 35 (3): 231-241.


Pakyürek M., Erez M.E., Özrenk K., Atlı H.S., Gezer R., Şahin M., Ertaş A., 2020. Zivzik Narında Klon Seleksiyonu. Euroasia Journal of Mathematics Engineerıng Natural & Medical Sciences. 8(1): 160-169.


Gezer, R., Türkoğlu, N. & Özrenk, K. (2022). Covid-19 Sonrası Siirt İl Merkezi Kesme Çiçek Perakendeciliği . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 55-63 


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Çığ, A., Keleş, R., 2015. Siirt’te yapılan salep toplayıcılığı ve ticareti üzerine bir araştırma. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015,          Nevşehir, 114.


Keleş, R., Çığ, A., 2015. Siirt ilinde süs bitkileri kullanımı, yetiştiriciliği ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 720. 

Altuntaş A, Gezer R,Türkoğlu N, 2019. Siirt’te Doğal Olarak Yetişen Geofitlerin Peyzaj Tasarımlarında Kullanım Olanakları. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 177-179. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5136900)


Altuntaş A, Gezer R,Türkoğlu N, 2019. Süs Bitkileri Üretiminin Kırsal Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi: Siirt Örneği. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5137672)
  


7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 4.06.2022 16:50:27
PUBLICATIONS AND PROJECTS

7. Publications


7.1. SCI and SSCI Publications


7.2. Other International Publications


7.3. Proceedings Presented and Published at International Scientific Meetings


7.4. International Books or Book Sections


7.5. Articles Published in Peer-Reviewed National Journals


7.6. Proceedings Presented and Published at National Scientific Meetings

 

 7.7. Other Publications


7.8. International Citations


7.9. Other Citations


8. National & International Projects

YAYINLAR VE PROJELER

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.7. Diğer yayınlar

 

 

7.8. Uluslararası atıflar

 

7.9. Diğer atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler