Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3256
Kurumsal E-Posta sefa.uner  siirt.edu.tr
E-Posta veteruner  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme17.02.2020 15:36:57

Arş. Gör. SEFA ÜNER

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi


ÖZGEÇMİŞ

1.  Adı Soyadı: Sefa Üner

2.  Doğum Tarihi: 1991

3.  Ünvanı: Arş.Gör. 

4.  Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

 Lisans

 Veteriner Fakültesi

 Fırat Üniversitesi

2010-2015

 Doktora

Besin Hijyeni ve Tekn. Böl., Veteriner Fakültesi,

 Fırat Üniversitesi

2019- 

5. Akademik Unvanlar 

Ünvan

Bölüm

Üniversite

Yıl

 Arş. Gör.

Besin Hijyeni ve Tekn. Böl., Veteriner Fakültesi,

 Siirt Üniversitesi

2019-

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

    6.1. Yüksek Lisans Tezleri

    6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

    7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

a. SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler:

     7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

    7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: Yoktur.

    7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

    7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

    7.6 Diğer yayınlar. 

8. Projeler

9. İdari Görevler 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler. 

11. Ödüller. 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 

Güncelleme : 8.10.2020 14:49:04