İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta sultan.kocak  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme9.09.2021 16:52:19

Arş. Gör. SULTAN KOÇAK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Sultan KOÇAK

2. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

3. Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans Devam Ediyor

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Mezuniyet

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

2020

Y. Lisans

İslam Felsefesi

İstanbul Üniversitesi SBE


Doktora
 

4. Akademik Unvanlar

 

Dr. Öğr. Üyesi         :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

5.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

6.4. Yazılan uluslar arası/Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

6.7. Diğer yayınlar

1.  Analiz: 

2.  Kitap Kritiği: 

 

3. Kitap Kritiği:

 

7. Projeler

            1.   …

            2.   …

 

8.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

9.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

10.Ödüller

            1.  

            2.   …

 

11.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 9.09.2021 16:38:12