Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 25
Kurumsal E-Posta veyselalkin  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme23.03.2022 14:30:41

Arş. Gör. VEYSEL ALKIN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı : Veysel ALKIN

2. Doğum Tarihi :05.081987

3. Unvanı : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu :Yüksek Lisans

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

 

Lisans

 

Hemşirelik

Siirt Üniversitesi

2007-2011

Y. Lisans

 

Halk Sağlığı Hemşireliği

İnönü Üniversitesi

2015-Halen

Doktora

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi :

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. …

2. …

6.2. Doktora Tezleri

1. …

2. …

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1. …

2. …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. …

2. …

7Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1“Tunceli Üniversitesi Öğrencilerinin Besleme Alışkanlıkları ile Uyku Kalitesi Arasındaki ilişki”

Gülnaz Karatay,Ezgi Karadağ,Veysel Alkın

 

 

2. …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. …

2. …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. …

2. …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1“BİRİNCİ BASAMAKTA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN KARŞILAŞTIKLARI MOBBİNG DAVRANIŞLAİLE İŞ DOYUMU ARASINDANKİ İLİŞKİ” Rukuye AYLAZ, Berna  BAYIR, Fatma GEÇİCİ, Veysel  ALKIN,

2. …

7.7. Diğer yayınlar

1. …

2. …

8.Projeler

1. …

2. …

9.İdari Görevler

1. …

2. …

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. …

2. …

11.Ödüller

1. …

2. …

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Haftalık Saati

Yıl

Dönem Dersin Adı

Teorik Uygulama

Öğrenci

Sayısı

Güz

2016-2017

İlkbahar

Güz

2017-2018

İlkbahar

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
poster bildiri

“Tunceli Üniversitesi Öğrencilerinin Besleme Alışkanlıkları ile Uyku Kalitesi Arasındaki ilişki”

Gülnaz Karatay,Ezgi Karadağ,Veysel Alkın

-

Sozel bildiri

“BİRİNCİ BASAMAKTA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN KARŞILAŞTIKLARI MOBBİNG DAVRANIŞLAİLE İŞ DOYUMU ARASINDANKİ İLİŞKİ” Rukuye AYLAZ, Berna  BAYIR, Fatma GEÇİCİ, Veysel  ALKIN,

(1.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi-2015)