Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 /
Kurumsal E-Posta yunus.alphan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme3.03.2022 09:57:49

Arş. Gör. YUNUS ALPHAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yunus Alphan

2. Doğum Tarihi         :

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora (Devam Ediyor)

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

Kocaeli Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Makine Mühendisliği

Columbia Üniversitesi

2013

Doktora

Nano Bilim ve Nano Mühendislik

İstanbul Teknik Üniversitesi

2014-

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

 

8.Projeler

 

9.İdari Görevler

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

11.Ödüller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 16.03.2018 10:32:59