Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Telefon /
Kurumsal E-Posta yunus.ozdurgun  siirt.edu.tr
E-Posta yunus.ozdrgn  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme10.07.2019 19:20:20

Arş. Gör. YUNUS ÖZDURĞUN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yunus Özdurğun

2. Doğum Tarihi         : 02/01/1992

3. Unvanı                    : Arş. Gör.

4.Öğrenim Durumu  : Doktora (devam ediyor)

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarih Öğretmenliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2014

Y. Lisans

Tarih/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2016

Doktora

Tarih/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

(devam ediyor)

 

5. Yayınlar

5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,AHCI)

5.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- “Demokrat Parti'nin İktidara Gelişinin Türk Basınındaki Yansımaları”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt:IV/ Sayı: 13, Aralık 2017, (ss. 264-296)

2- “Çok Partili Dönemde Doğu Anadolu’da Seçimlere Bir Örnek: Siirt Seçimleri ve Demokrat Parti’nin Kalkınma Faaliyetleri (1950-1960)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: IV/ Sayı: 45, Ağustos 2016, (ss. 288-301)

3- “Urfa’daki İlçe Halkevi Teşkilâtları (1936-1951)”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 35, 2017, (ss. 457-472)

4- “Urfa Halkevi ve Faaliyetleri (1934-1951)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: IX/ Sayı: 43, Nisan 2016, (ss.870-881)

5.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1- “Diyarbakır Gazetesi’nde Demokrat Parti Algısı (1950-1960)”, Diyarbakır Tarih-Toplum-Ekonomi Uluslararası Kongresi, 26-28 Ekim 2018, Diyarbakır

2- “İrade-i Milliye Gazetesinde Milli Hâkimiyet Kavramı”, Hâkimiyet-i Millîye Uluslararası Bilgi Şöleni, 30 Ekim- 1 Kasım 2018, Van

5.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1- “1957 Seçimleri: Tartışmalar ve Beyanatlar”, Milli Mücadelenin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu, 18-19 Nisan 2019, Van

 

Güncelleme : 25.10.2019 13:20:56