Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2807
Kurumsal E-Posta cetinkarademir  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme11.06.2022 11:07:33

Prof.Dr. ÇETİN KARADEMİR

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Ziraat Fakültesi Dekan

 

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jspÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : ÇETİN KARADEMİR

2. Doğum Tarihi          : 06.11.1963

3. Unvanı                    : PROFESÖR

4.Öğrenim Durumu    : DOKTORA

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Tarla Bitkileri

Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Ziraat Fakültesi

1983 – 1987

Y. Lisans

Tarla Bitkileri

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1995 – 1997

Doktora

Tarla Bitkileri

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2000 – 2004

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        : 27.09.2013

Profesörlük Tarihi                    :  2019

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

1.     KILINÇ SEVDA, (2016). Mısırda (Zea mays  L.) Bazı Fizyolojik Parametreler ile Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

2.     AKDAĞ ÖMER, (2017). Siirt Ekolojik Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinin Gelişme Dönemlerine Göre Sıcaklık İsteklerinin Gün-Derece Ünitesi Olarak Belirlenmesi. Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

3.    DILMAN OSMAN ABDULLA, (2018).  The effect of biofertilizers on cotton development, yield and technological properties. Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 

1.       Karademir Ç, Karademir E, Sevilmiş U., (2017).  Yield and Fiber Technological Traits of Advanced Cotton Lines Developed Line Tester Mating Design.  Fresenius Environmental Bulletin, 26(7), 4477-4483.

 

2.       Ekinci R, Başbağ S, Karademir E, Karademir Ç., (2017).  The Effects of High Temperature Stress on Some Agronomic Characters in Cotton.  Pakistan Journal of Botany, 49(2), 503-508.

 

3.       Erdoğan O, Karademir E, Karademir Ç, Ünay A., (2013).  Determination of Tolerance Levels of Cotton Genotpes Obtained from F6 - F7 Generation against Verticillium Wilt Disease Caused Verticillium dahliae Kleb.  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 41(1), 184-189.

 

4.       Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Baran B, Sağır A.,(2012).  Effect of  Verticillium dahliae Kleb  on Cotton Yield and Fiber Technolojical Properties.  International Journal of Plant Production, 6(6), 387-408.

 

5.       Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Başbağ S, Başal H., (2012).  Screening   Cotton Varieties  Gossypium hirsutum L.   Heat Tolerance Under Field Conditions.  African Journal of Agricultural Research, 7(47), 6335-6342., Doi: DOI: 10.5897/AJAR12.1868

6.       Karademir Ç, Karademir E, Gençer O.,(2011).  Yield and Fiber Quality of F1 and F2 Generations of Cotton(Gossypium hirsutum L)  under Drought Stress Conditions.  Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(6), 795-805.

 

7.       Karademir Ç, Karademir E, Ekinci R, Berekatoğlu K., (2011).  Yield and fiber quality properties of cotton(Gossypium hirsutum L) under water stress and non stress conditions.  African Journal of Biotechnology, 10 (59), 12575-12583.

 

8.       Gürsoy S, Sessiz A, Karademir E, Karademir Ç, Urgun M, Kolay B, Malhi S S., (2011).  Effects of ridge and conventional tillage systems on soil properties and cotton growth.  International Journal of Plant Production, 5(3), 227-236.

 

9.       Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Baran B, Sağır A., (2010).  Assessment of Tolerance Level of Some Cotton (Gossypium hirsutum L)   Varieties Against to Verticillium wilt  Verticillium dahliae Kleb   Disease.  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 38(1), 196-202.

 

10.   Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Gençer O (2010).  Relationship between Yield  Fiber Length and or Fiber Related Traits in Advanced Cotton Strains.  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 38(3), 111-116.

 

11.   Karademir E, Gençer, O,  Karademir Ç., (2009).  Pamukta(Gossypium hirsutum L) Çok Yönlü Dayanıklılık Islahında Heterotik Etkilerin Saptanması.  Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 15(3), 209-216.

 

12.   Karademir Ç, Karademir E, Ekinci R., (2009).  Combining Ability   Estimates and Heterosis Yield and Fiber Quality of Cotton in Line x Tester Design.  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37(2), 228-233.

 

13.   Karademir Ç, Karademir E, Ekinci R, Gençer O., (2009).  Correlations and Path Coefficient Analysis between Leaf Chlorophyll Content  Yield and Yield Components in Cotton  Gossypium hirsutum L   under Drought Stress Conditions.  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37(2), 241-244.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.       Karademir Ç, Karademir E, Sevilmiş Uğur., (2017).  Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin Verim ve Lif Teknolojik Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27(2), 186-194.

 

2.       Aydın M H, Oğuz A, Erdemci İ, Karademir Ç., (2016).  Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Kışlık Nohut Ekimlerinde Ascochyta Yanıklığı  Ascochytha rabiei  Hastalığıyla Mücadele.  Turkish Journal of Pathology, 45(2-3), 87-96.

 

3.       Karademir E, Karademir Ç, Başal H., (2016).  Combining ability and line x tester analysis on heat tolerance in cotton  Gossypium hirsutum L.  Indian Journal of Natural Science, 6(34), 10515-10525.

 

 

4.       Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Gençer O., (2011).  Variability in Yield and Fiber Technological Properties of Cotton (Gossypium hirsutum L.)  Notulae Scientia Biologicae, 3(3), 135-139.

 

5.       Karademir Ç, Gençer O, Karademir E., (2007).  Heterosis and Combining Ability Yield and Fiber Technological Properties in Cotton  Gossypium hirsutum L.   Under Drought Stress Conditions.  Asian Journal of Plant Science, 6(4), 667-672.

 

6.       Karademir E, Karademir Ç, Başbağ S., (2007).  Determination Effect of Defoliation Timing on Cotton Yield and Quality.  Journal of Central European Agriculture, 8(3), 357-362.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       Ekinci R, Başbağ S, Karademir E, Karademir Ç., (2017).  Screening High-Temperature Tolerant Cotton (Gossypium Spp.) using some Physiomorphological Leaf Traits.  International Natural and Health Science Conference (INHSC 2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

2.       Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Sevilmiş U., (2017).  Determination of Yield and Technological Properties of Early Maturing Cotton Genotypes.  VIII International Scientific Agriculture Symposium“AGROSYM 2017”, 769-775. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 

3.       Kılınç S, Karademir Ç, Ekin Z., (2017).  Investigation of Relation Between Some Physiological Parameters and Yield in Maize (Zea mays L.).  VIII International Scientific Agriculture Symposium“AGROSYM 2017”, 750-755. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 

4.       Karademir E, Karademir Ç, Özbek N., (2014).  Pamuk Liflerinde Neps Sayısı ve Yapışkanlık Üzerine Solgunluk Hastalığının Verticillium dahliae Kleb. Etkisinin Belirlenmesi.  International Mesopotamia Agriculture Congress.

 

5.       Karademir Ç, Karademir E., (2014).  Efficiency of Biodiesel Production from Soybean  Corn  and Canola Oil.  International Mesopotamia Agriculture Congress No: 2113661).

 

6.       Karademir E, Karademir Ç , Gençer O.,(2012).  Effect of Heat Stress on Leaf Area in Cotton  Gossypium hirsutum L.  11th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton Mediterranean and Middle East Regions. (Tam Metin Bildiri/).

 

7.       Karademir Ç, Karademir E, Çopur O, Gençer O., (2012).  Effect of Drought Stress on Leaf Area in Cotton  Gossypium hirsutum L.  11th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton Mediterranean and Middle East Regions (Tam Metin Bildiri/).

 

8.       Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Başbağ S., (2010).  Türkiye de Organik Pamuk ve Tekstil.  1.Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 368-372. (Tam Metin Bildiri/).

 

9.       Ekinci R, Başbağ S, Atakul Ş, Karademir E, Karademir Ç., (2010).  GAP  Çırçır Prese İşletmelerinin Rekabet Edebilirlik Düzeyinin Arttırılmasında Kümelenme Analizi.  1.Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 230-241. (Tam Metin Bildiri/).

 

10.   Karademir Ç, Gençer O., (2008).  Yield and Technological Characteristics in Advanced Cotton  Gossypium hirsutum L   Lines Under Drougth Stress Conditions.  10th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, 1-6. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 

11.   Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Gençer O.,(2008).  Relationships Between Leaf Chlorophyll Content Yield and Yield Components of Cotton Gossypium hirsutum L. 10th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton (Tam Metin Bildiri/)

 

12.   Karademir Ç., (2006).  Cotton Situation in Turkey.  International Cotton Advisory Committee (ICAC) Research Associate Program. (Tam Metin Bildiri/).

 

13.   Karademir Ç, Karademir E, Gençer O., (2004).  Determination of Yield and Quality Characters of Some Cotton  G  hirsutum L   Genotypes.  Plenary Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, 92-95. (Tam Metin Bildiri/).

 

14.   Başbağ S, Karademir E, Gençer O, Karademir Ç., (2004).  Determination of Some Agronomical and Technological Properties of Advanced Cotton Lines.  Plenary Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, 96-101. (Tam Metin Bildiri/).

 

15.   Karademir E, Karademir Ç, Özberk İ, Gürsoy S (2000).  Current Status and Future Perspectives in Cotton in Souast of Anatolia.  The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, A Joint Workshop And Meeting Of The All Working Groups, 324-327. (Tam Metin Bildiri/).

 

16.   Gürsoy S, Karademir E, Karademir Ç., (2000).  Mechanization in Cotton  Its Problems and Some Suggestions Better Crop Management in South Eastern Anatolian Region and Turkey.  The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, A Joint Workshop And Meeting Of The All Working Groups, 320-323. (Tam Metin Bildiri/).

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.       Güvercin R, Ş, Karademir E, Karademir Ç, Özkan N, Ekinci R, Borzan G., (2017).  Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin Doğu Akdeniz ve GAP Bölgesine Uyum Yetenekleri ile Stabilite Analizleri.  Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(1), 41-52.

 

2.       Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Uğur S., (2015).  İleri Generasyondaki Pamuk (Gossypium hirsutum L) Hatlarında Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 100-107.

 

3.       Ekinci R, Karademir E, Karademir Ç., (2008).  Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Sırta Ekilen Buğday Sonrası Anıza II Ürün Pamuk (Gossypium hirsutum L) Tarımı Olanağının Araştırılması. Bitkisel Araştırma Dergisi, 5(1), 7-11.

 

4.       Karademir E, Karademir Ç, Özberk İ, Ekinci R (2008).  Pamukta (Gossypium hirsutum L) Bazı Kantitatif Karakterlerin Kalıtımı.  Anadolu Dergisi, 18(1), 16-30.

 

5.       Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R., (2007).  Pamukta Erkencilik, Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerin Kalıtımı.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 17(2), 67-72.

 

6.       Karademir Ç, Karademir E, Doran İ, Altıkat A., (2006).  Farklı Azot ve Fos Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi.  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2), 121-129.

 

7.       Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Karahan H., (2006). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında İkinci Ürün Tarımına Uygun Pamuk Çeşitlerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(4), 119-126.

 

8.       Başbağ S, Karademir E, Gençer O, Karademir Ç., (2005).  Pamukta F6 Islah Hatlarında Verim,  Verim Kriterleri ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 67-74.

 

9.       Karademir Ç, Karademir E, Doran İ, Altıkat A (2005).  Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Azot ve Fos Uygulamalarının Pamukta Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 55-61.

 

10.   Başbağ S, Karademir E, Karademir Ç., (2003).  Çevresel Stresler ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri.  Ziraat Mühendisliği Dergisi (340), 52-55.

 

11.   Özberk İ, Karademir E, Başbağ S, Karademir Ç., (2000).  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yağlı Tohumlu Bitkilerin Durumu ve Geleceği.  Ziraat Mühendisliği (327), 29-33.

12.   Eker A, Karademir E, Başbağ S, Karademir Ç., (2000).  Pamukta  Gossypium hirsutum L   Bitki Sıklığının Kütlü Pamuk Verimine Etkisi.  Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 97-103.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       Karademir Ç, Karademir E (2015).  Pamukta Su Stresi Koşullarında Yaprak Oransal Nem İçeriği ile Verim Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. XI.Tarla Bitkileri Kongresi,

 

2.       Karademir E, Karademir Ç, A B Orak., (2015).  Pamukta Kontrollü Koşullarda Bitki Gelişiminin İzlenmesi .  XI.Tarla Bitkileri Kongresi.

 

3.       Karademir E, Karademir Ç, Sezener V., (2013).  Bazı Pamuk Çeşitlerinin Diyarbakır Koşullarına Adaptasyonu.  X. Tarla Bitkileri Kongresi, 253-258.

 

4.       Karademir Ç, Karademir E., (2013).  Kuraklık Stresi Koşullarında Verim ve Verim Bileşenlerinin Belirlenmesi.  X.Tarla Bitkileri Kongresi, 73-79.

 

5.       Ekinci R, Süleyman Ç, Kaya H, Karademir E, Karademir Ç, Başbağ S., (2011).  Farklı Meyve Dalları Üzerinde Oluşan Kozalardan Elde Edilen Kütlü Pamuğun Özelliklerinin Karşılaştırılması.  Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 882-885.

 

6.       Ekinci R, Karademir E, Karademir Ç, Karahan H, Başbağ S., (2011).  Pamukta F5 Döl Sıralarının Lif Teknolojik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi.  GAP VI. Tarım Kongresi, 682-686.

 

7.       Ekinci R, Karademir E, Karademir Ç, Karahan H, Başbağ S., (2011).  Pamukta F5 Döl Sıralarının Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi.  GAP VI. Tarım Kongresi, 338-342.

 

8.       Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R., (2011).  Pamukta Erken Dönem Bitki Gelişimi ile Verim Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi.  GAP VI. Tarım Kongresi, 626-632.

 

9.       Karademir Ç, Karademir E, Ekinci R, Karahan H., (2011).  Pamukta Hasat Dönemi Farklılığının Lif Kalitesine Etkisi. GAP VI. Tarım Kongresi, 696-701.

 

10.   Ekinci R, Karademir E, Karademir Ç, Zeki N., (2009).  Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Yeni Bazı Pamuk  Gossypium hirsutum L   Hatlarının Adaptasyonlarının Belirlenmesi.  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 53-56.

 

11.   Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R., (2009).  Uzun Lifli İleri Pamuk Hatlarında Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerde Korelasyon Analizleri.  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 28-32.

 

12.   Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Bars A,Çelik İbrahim., (2009).  Solgunluk Hastalığı  Verticillium dahliae Kleb   Etmenine Karşı F5 Pamuk Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi.  Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 179 (Özet Bildiri/)

 

13.   Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R., (2007).  Pamukta F5 Islah Hatlarında Erkencilik, Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.  Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 539-542.

 

14.   Karademir E,  Gençer, O,  Karademir Ç, Başbağ S, Karahan H., (2003).  Farklı Pamuk Hat Çeşitlerinin Mardin Koşullarındaki Permanslarının Belirlenmesi. Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, 282-286. (Tam Metin Bildiri/)

 

15.   Ekinci R, Karademir E, Karademir Ç., (2005).  Diyarbakır İlinde Pamuk ve Pamuğa Dayalı Sanayisinin Durumu ve Gelişimi. GAP IV. Tarım Kongresi, 1409-1415. (Tam Metin Bildiri/)

16.   Karademir Ç, Karademir E, Ekinci R., (2005).  Bazı Pamuk  Gossypium hirsutum L   Hat Çeşitlerinde Verim ve Teknolojik Özellikler Arası İlişkiler.  GAP IV. Tarım Kongresi, 893-899. (Tam Metin Bildiri/)

 

17.   Güvercin R Ş, Karademir E. , Oğur  N Ö, Karademir Ç., (2005).  Bazı Pamuk  Gossypium hirsutum L   Çeşitlerinin Şanlıurfa ve Diyarbakır Koşullarında Permanslarının Saptanması.  GAP IV. Tarım Kongresi, 877-899. (Tam Metin Bildiri/)

 

18.   Karademir E, Karademir Ç, Başbağ S., (2005).  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasadın Pamuğun Lif Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi.  Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 321-324.

 

19.   Karademir Ç, Karademir E, Gençer  O., (2003).  Kuraklık Stresine Dayanıklı Pamuk Islahında Bazı Karakterlere İlişkin Heterotik Etkiler.  Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, 89-94. (Tam Metin Bildiri/)

 

20.   Karademir E, Karademir Ç, Nasırcı Z., (2003).  GAP Bölgesi Koşullarında Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerant İleri Pamuk Hatlarının Verim ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.  Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, 485-489. (Tam Metin Bildiri/)

 

21.   Gürsoy S, Karademir E, Karademir Ç., (2002).  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımında Mekanizasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.  Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, 224-229. (Tam Metin Bildiri/)

 

22.   Karademir E, Karademir Ç., (2002).  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımında Bugünkü Durum ve Gelecek Perspektifleri.  Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu konferansı, 171-175. (Tam Metin Bildiri/)

 

23.   Karademir E, Başbağ S, Karademir Ç., (2001).  Diyarbakır Koşullarında Pamukta Bazı Erkencilik ve Lif Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.  GAP II. Tarım Kongresi, 943-950. (Tam Metin Bildiri/)

 

24.   Karademir Ç, Başbağ S, Karademir E., (2001).  Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Pamuk Hat ve Çeşitlerinin Verim,  Erkencilik ve Lif Teknolojik Özellikler Yönünden Değerlendirilmesi.  Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 205-210. (Tam Metin Bildiri/)

 

25.   Karademir E, Başbağ S, Karademir Ç., (2001).  Diyarbakır Koşullarında Bazı Pamuk Hat ve Çeşitlerinin Teknolojik Özellikler Yönünden İrdelenmesi.  Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 200-204. (Tam Metin Bildiri/)

 

26.   Gürsoy S, Karademir E, Karademir Ç., (2001).  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasada Uygun Pamuk Çeşitlerinin Belirlenmesi.  Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, 210-215. (Tam Metin Bildiri/)

 

27.   Karademir Ç, Sağır A., (1999).  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Makarnalık Buğday  Triticum durum  Islahında Kimi Bitkisel Özelliklerin Değişim Sınırları.  Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 360-365. (Tam Metin Bildiri/)

 

28.   Karademir E, Başbağ S, Karademir Ç., (1999).  Diyarbakır Koşullarında Farklı Pamuk  Gossypium hirsutum L   Çeşitlerinde Verim,  Verim Komponentleri ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma  I .  Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 24-29. (Tam Metin Bildiri/)

 

29.   Karademir E, Başbağ S, Karademir Ç., (1999).  Diyarbakır Koşullarında Farklı Pamuk  Gossypium hirsutum L   Çeşitlerinde Verim,  Verim Komponentleri ve Teknolojik Özellikler Arası İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizi İle Saptanması Üzerine Bir Araştırma II.  Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 40-45. (Tam Metin Bildiri/)

 

 

 

7.7. Diğer yayınlar

 

1.       Karademir Ç., (2015).  Dünyada Türkiye de Pamuğun Durumu ve Geleceği.  Diyarbakır'da Tarım (24), 38-42. (Ulusal) (Hakemsiz)

 

2.       Karademir E, Karademir Ç, Tekin Ş., (2012).  Küresel Isınma ve Pamuk Üretimi.  Gaziantep Ticaret Borsası Dergisi (3), 19-22. (Ulusal) (Hakemsiz)

 

3.       Karademir Ç (2009).  Bölgemizde Pamuk Tarımının Mevcut Durumu,  Sorunları ve Çözüm Önerileri.  Diyarbakır Ticaret Borsası Dergisi, 5(29), 41-43. (Ulusal) (Hakemsiz)

 

4.       Karademir E, Karademir Ç., (2005).  Pamuk ve Dünyadaki Son Gelişmeler.  Diyarbakır Ticaret Borsası Dergisi, 3(10), 25-28. (Ulusal) (Hakemsiz)

 

5.       Karademir E, Karademir Ç, Yaşar M., (2004).  Pamuk Yetiştiriciliğinde Sulama.  Diyarbakır Ticaret Borsası Dergisi, 2(7), 9-11. (Ulusal) (Hakemsiz)

 

8.Projeler

 

1.       Siirt Ekolojik Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinin Gelişme Dönemlerine Göre Sıcaklık İsteklerinin Gün-Derece Ünitesi Olarak Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü: Karademir Çetin, Araştırmacı: Akdağ Ömer, 10/06/2015 - 29/12/2017 (Ulusal)

 

2.       Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları Alt Proje Adı: Verimli ve Lif Kalite Özellikleri Üstün Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç), Yürütücü: Karademir Emine, Araştırmacı: Karademir Çetin, Araştırmacı: Ekinci Remzi, Araştırmacı: Sevilmiş Uğur,  01/01/2010 - 31/12/2017 (Ulusal)

 

3.       Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları alt Proje Adı: Verimli ve II.Ürüne Uygun Erkenci Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç), Yürütücü: Karademir Emine, Araştırmacı: Karademir Çetin, Araştırmacı: Ekinci Remzi, Araştırmacı: Sevilmiş Uğur,  01/01/2010 - 31/12/2017

 

4.       Line x Tester Analiz Yöntemi İle GAP Bölgesine Uygun Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü: KARADEMİR ÇETİN,  01/01/2011 - 01/11/2016 (Ulusal)

 

5.       Bazı İleri Pamuk Hat Çeşitlerinin Diyarbakır ve Mardin Koşullarına Adaptasyonu, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı: KARADEMIR ÇETIN, 01/01/2009 - 01/08/2016 (Ulusal)

 

6.       Mısırda (Zea mays L) Bazı Fizyolojik Parametreler İle Verim Ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KARADEMIR ÇETIN, Araştırmacı: KILINÇ SEVDA, 10/06/2015 - 10/06/2016 (Ulusal)

 

7.       Melezleme Islahı ile Çeşit Geliştirme ve Adaptasyon Araştırmaları, Diğer kamu kuruluşları

(Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01/01/2009 - 01/12/2015 (ULUSAL)

 

8.       Kuraklık Stresi ve Normal Sulama Kosullarında Bazı Pamuk Hat Çesitlerinin Tepkilerinin Belirlenmesi, Diger kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01/01/2009 - 10/09/2015(Ulusal)

 

9.       Lif Verimi ve Kalitesi Yüksek Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörlerine Tolerant Yerli Pamuk

Genotiplerinin Klasik Islah Ve Moleküler Sınıflama Yöntemleri ile Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01/04/2014 (Devam Ediyor) (Ulusal)

 

10.   Türkiye Pamuk Lif Kalite Veri Tabanının Oluşturulması, Diğer Kamu Kuruluşları

(Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı: KARADEMIR ÇETIN, 01/01/2010 - 01/12/2013

(Ulusal)

 

11.   Türkiye deki Pamuk Çeşitleri ve Genetik Stoklardaki Bazı Hatların Yüksek Sıcaklığa Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi, TÜBITAK PROJESI, Araştırmacı, 01/02/2010 01/09/2012(Ulusal)

 

12.   Pamukta Bazı Agronomik Uygulamaların Bitki İzleme Parametrelerine Etkisi ve Bitki Haritalama Üzerine Araştırmalar. Araştırmacı. 2010. TAGEM destekli

 

13.   Tarımsal Aile İşletmelerinde Sürdürülebilir Sel Risk Yönetimi, 2010. (AB Projesi, TR0602.018-03/001, Projede Eğitici) (28.11.2008-28.11.2010)

 

14.   Kuraklık Stresine Dayanıklı Pamuk Çesitlerinin Gelistirilmesi, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Arastırmacı, , 01/01/2003 - 31/12/2008 (ULUSAL)

 

15.   GAP Pamuk Entegre Ürün Yönetimi GAP Bölgesi Çesit Gelistirme Alt Projesi , Diger kamu kuruluşları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Araştırmacı, , 01/01/2001 - 31/12/2008 (ULUSAL).

 

16.   Diyarbakır Kosullarında Farklı Pamuk Çesitlerinin Solgunluk Hastalıgı Verticillium dahliae Kleb na

Karsı Duyarlılıkları ve Bu Hastalık ile Verim ve Teknolojik Özellikler Arasındaki Iliskilerin Belirlenmesi,Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Araştırmacı , 01/01/2004 - 01/05/2008(ULUSAL).

 

17.   Pamukta Genotip x Çevre Interaksiyonu ve Stabilite, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim

Kurumları hariç), Arastırmacı, , 01/01/2003 - 31/12/2007 (ULUSAL).

 

18.   Diyarbakır Kosullarında Pamuk Tarımında Sırta Ekim Yönteminin Arastırılması, Diger kamu

kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Arastırmacı, , 01/01/2004 - 31/12/2006 (ULUSAL)

 

19.   Diyarbakır Kosullarında Azot ve Fos Uygulamalarının Pamugun Verim Verim Bilesenleri ve

Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim

Kurumları hariç), Yürütücü, , 01/01/2002 - 30/11/2004 (ULUSAL)

 

20.   Güneydogu Anadolu Bölgesi Kosullarında Farklı Koza Açma Dönemlerinde Uygulanan Yaprak

Döktürücünün Defoliant Pamukta Verim Erkencilik ve Teknolojik Özellikler Üzerine Etkisi , Diger

kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Araştırmacı, , 01/01/1999 - 31/12/2001

9.İdari Görevler

 

1.       Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı (2014-Devam Ediyor)

2.       Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD Başkanı (2014-Devam Ediyor)

3.       Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyeliği (2014-Devam Ediyor)

4.       Ziraat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-Devam Ediyor)

5.       Zir. Fak. BAP Proje İzleme Değerlendirme Komisyonu Başkanı. (2014-Devam Ediyor)

6.       Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2014-Devam Ediyor)

7.       Ziraat Fakültesi Disiplin Kurulu Üyeliği (2014-Devam Ediyor)

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

1.       Ziraat Mühendisleri Odası (1989-Devam Ediyor)

 

11.Ödüller

1.       Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 1.Proje Ödülü 2009

2.       Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2010

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Tarla Tarımı (Lisans)

3

2

13

Tarla Bitkilerinde Kalite Standardizasyon ve Depolama (Lisans)

1

2

14

Endüstri Bitkilerinde Hasada Yardımcı Uygulamalar (Lisansüstü)

3

0

3

Pamukta Çırçırlama, Tohum Delintasyonu ve Hazırlama (Lisansüstü)

3

0

3

Lif Bitkilerinde Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri (Lisansüstü))

3

0

3

İlkbahar

Genetik (Lisans)

3

0

11

Bitki Islahı Genetiği ve Sitogenetiği (Lisans)

1

2

1

Kırsal Kalkınma (Seçmeli Lisans)

2

0

12

Lif Bitkileri Çiçeklenme, Döllenme Biyolojisi ve Ekofizyolojisi (Lisansüstü)

3

0

4

Tarla Bitkilerinde Organik Tarım (Lisansüstü)

3

0

3

Transgenik Bitkiler (Lisansüstü)

3

0

3

 

2017-2018

Güz

Tarla Tarımı (Lisans)

3

2

12

Endüstri Bitkilerinde Hasada Yardımcı Uygulamalar (Lisansüstü)

3

0

1

Pamukta Çırçırlama, Tohum Delintasyonu ve Hazırlama (Lisansüstü)

3

0

1

Lif Bitkilerinde Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri (Lisansüstü))

3

0

1

İlkbahar

Genetik (Lisans)

3

0

12

Lif Bitkileri Çiçeklenme, Döllenme Biyolojisi ve Ekofizyolojisi (Lisansüstü)

3

0

3

Tarla Bitkilerinde Organik Tarım (Lisansüstü)

3

0

3

Transgenik Bitkiler (Lisansüstü)

3

0

3

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 29.04.2022 10:39:44
Yayınlar ve Projeler

7.  Yayınlar

 

7.1.        Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

1.      Erdogan O., Karademir E., Karademir Ç.,,Ünay A. (2013). Determination of Tolerance Levels of Cotton Genotpes Obtained from F6-F7 Generation against Verticillium Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb.. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca,41(1), 184-189.

 

2.      Karademir E., Karademir Ç., Ekıncı R., Baran B., Sagır A. (2012). Effect of Verticillium dahliae Kleb. on Cotton Yield and Fiber Technolojical Properties.International Journal of Plant Production, 6(6), 387-408.

 

3.      Karademir E., Karademir Ç., Ekıncı R., Basbag S.,Basal H. (2012). Screening Cotton Varieties (Gossypium hirsutum L.) for heat tolerance under field conditions.African Journal of Agricultural Research , 7(47), 6335-6342., Doi: DOI: 10.5897/AJAR12.1868

 

4.      Karademir Ç., Karademir E., Gençer O. (2011). Yield and Fiber Quality of F1 and F2 Generations of Cotton (Gossypium hirsutum L.)under Drought Stress Conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(6), 795-805.

 

5.      Karademir Ç. Karademir E.,Ekıncı R., Berekatoglu K. (2011). Yield and fiber quality properties of cotton (Gossypium hirsutum L.) under water stress and non-stress conditions.. African Journal of Biotechnology , 10(59), 12575-12583.

 

6.      Gürsoy S., Sessız A., Karademir E., Karademir Ç.,Urgun M., Kolay B.,Malhi S S (2011). Effects of ridge and conventional tillage systems on soil properties and cotton growth.. International Journal of Plant Production, 5(3), 227-236.

 

7.      Karademir E., Karademir Ç., Ekıncı R., Baran B., Sagır A. (2010). Assessment of Tolerance Level of Some Cotton (Gossypium hirsutum L.) Varieties Against to Verticillium wilt (Verticillium dahliae Kleb.) Disease.. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 38(1), 196-202.

 

8.      Karademir E.,Karademir Ç.,Ekıncı R.,Gençer Oktay. (2010). Relationship between Yield, Fiber Length and other Fiber-Related Traits in Advanced Cotton Strains. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 38(3), 111-116.

 

9.      Karademir Ç. Karademir E.,Ekıncı R (2009). Combining Ability Estimates and Heterosis for Yield and Fiber Quality of Cotton in Line x Tester Design.. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37(2), 228-233.

 

10.  Karademir E.,Oktay  G.,Karademir Ç. (2009). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Çok Yönlü Dayanıklılık Islahında Heterotik Etkilerin Saptanması. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 15(3), 209-216.

 

11.  Karademir Ç. Karademir E.,Ekıncı R,Gençer O. (2009). Correlations and Path Coefficient Analysis between Leaf Chlorophyll Content, Yield and Yield Components in Cotton (Gossypium hirsutum L.) under Drought Stress Conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37(2), 241-244.

 

 

7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.      Aydın M H., Oguz A., Erdemci İ., Karademir Ç. (2016). Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde Kıslık Nohut Ekimlerinde Ascochyta Yanıklıgı (Ascochytha rabiei) Hastalıgıyla Mücadele. Turkish Journal of Pathology, 45(2-3), 87-96.

 

2.      Karademir E., Karademir Ç., Basal H. (2016). Combining ability and line x tester analysis on heat tolerance in cotton (Gossypium hirsutum L).. Indian Journal of Natural Science, 6(34), 10515-10525.

 

3.      Karademir E., Karademir Ç., Ekıncı R., Gençer O. (2011). Variability in Yield and Fiber Technological Properties of Cotton (Gossypium hirsutum L.). Notulae Scientia Biologicae , 3(2), 135-139.

 

4.      Karademir Ç.,Gençer O.,Karademir E. (2007). Heterosis and Combining Ability for Yield and Fiber Technological Properties in Cotton (Gossypium hirsutum L.) Under Drought Stress Conditions.. Asian Journal of Plant Science, 6(4), 667-672.

 

5.      Karademir E., Karademir Ç., Basbag S. (2007). Determination the Effect of Defoliation Timing on Cotton Yield and Quality.. Journal of Central European Agriculture, 8(3), 357-362.

 

6.      Karademir Ç., Karademir E., Doran İ.,,Altıkat A. (2006). Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pamugun Verim,Verim Bilesenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi.. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi , 12(2), 121-129.

 

 

 

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan

bildiriler

 

1.      Karademir Ç., Karademir E. (2014). Efficiency of Biodiesel Production from Soybean, Corn, and Canola Oil.. International Mesopotamia Agriculture Congress

 

2.      Karademir E., Karademir Ç., Özbek N. (2014). Pamuk Liflerinde Neps Sayısı ve Yapışkanlık Üzerine Solgunluk Hastalıgının (Verticillium dahliae Kleb.) Etkisinin Belirlenmesi. International Mesopotamia Agriculture Congress.

 

 

3.      Karademir E., Karademir Ç., Gençer O. (2012). Effect of Heat Stress on Leaf Area in Cotton (Gossypium hirsutum L.). 11th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton for the Mediterranean and Middle East Regions.

 

4.      Karademir Ç., Karademir E., Çopur O., Gençer O. (2012). Effect of Drought Stress on Leaf Area in Cotton (Gossypium hirsutum L.). 11th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton for the Mediterranean and Middle East Regions

 

5.      Ekinci R., Basbag S., Atakul Ş.,, Karademir E., Karademir Ç., (2010). GAP Çırçır Prese Isletmelerinin Rekabet Edebilirlik Düzeyinin Arttırılmasında Kümelenme Analizi.             1. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 230-241.

 

6.      Karademir E., Karademir Ç., Ekinci R., Basbag S. (2010). Türkiye’de Organik Pamuk ve Tekstil. 1.Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi Isbirligi Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 368-372.

 

7.      Karademir E., Karademir Ç., Ekıncı R., Gençer O. (2008). Relationships Between Leaf Chlorophyll Content, Yield and Yield Components of Cotton (Gossypium hirsutum L.). 10th Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton

 

8.      Karademir Ç., Gençer O. (2008). Yield and Technological Characteristics in Advanced Cotton (Gossypium hirsutum L.) Lines Under Drougth Stress Conditions. 10th Meeting of Inter- Regional Cooperative Research Network on Cotton,1-6.

 

9.      Karademir Ç., (2006). Cotton Situation in Turkey.. International Cotton Advisory Committee (ICAC) Research Associate Program.

 

10.  Basbag S., Karademir E., Gençer O., Karademir Ç. (2004). Determination of Some Agronomical and Technological Properties of Advanced Cotton Lines. Plenary Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, 96-101.

 

11.  Karademir Ç., Karademir E., Gençer O. (2004). Determination of Yield and Quality Characters of Some Cotton (G. hirsutum L.) Genotypes. Plenary Meeting of Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, 92-95.

 

12.  Karademir E., Karademir Ç., Özberk İ., Gürsoy S. (2000). Current Status and Future Perspectives in Cotton in Southeast of Anatolia. The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, A Joint Workshop And Meeting Of The All Working Groups, 324-327.

 

13.  Gürsoy S., Karademir E., Karademir Ç., (2000). Mechanization in Cotton, Its Problems and Some Suggestions for Better Crop Management in South-Eastern Anatolian Region and Turkey.. The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, A Joint Workshop And Meeting Of The All Working Groups, 320-323.

 

 

 

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

-

 

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI, SEVİLMİS, UGUR., (2015). Ileri Generasyondaki Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarında Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.. Türkiye Tarımsal Arastırmalar Dergisi, 2(2), 100-107.

 

2.      EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2008). Diyarbakır ekolojik koşullarında sırta ekilen bugday sonrası anıza II. ürün pamuk (Gossypium hirsutum L.) tarımı olanağının arastırılması.. Bitkisel Arastırma Dergisi , 5(1), 7-11. (Kontrol No: 2107303)

 

3.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,ÖZBERK IRFAN,EKINCI REMZI (2008). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Bazı Kantitatif Karakterlerin Kalıtımı.. Anadolu Dergisi, 18(1), 16-30.

 

4.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI (2007). Pamukta Erkencilik, Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerin Kalıtımı.. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 17(2), 67-72.

 

5.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI,KARAHAN HALIL (2006). Güneydogu Anadolu Bölgesi Kosullarında Ikinci Ürün Tarımına Uygun Pamuk Çesitlerinin Belirlenmesi.. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(4), 119-126.

 

6.      KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE,DORAN ILHAN,ALTIKAT AHMET (2005). Diyarbakır Ekolojik Kosullarında Farklı Azot ve Fosfor Uygulamalarının Pamukta Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi. Gaziosmanpasa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 22(1), 55-61.

 

7.      BASBAG SEMA,KARADEMIR EMINE,GENÇER OKTAY,KARADEMIR ÇETIN (2005). Pamukta F6 Islah Hatlarında Verim, Verim Kriterleri ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 67-74.

 

8.      BASBAG SEMA,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2003). Çevresel Stresler ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri,. Ziraat Mühendisligi Dergisi(340), 52-55. (Kontrol No: 2107928)

 

9.      ÖZBERK IRFAN,KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (2000). Güneydogu Anadolu Bölgesinde Yaglı Tohumlu Bitkilerin Durumu ve Gelecegi.. Ziraat Mühendisligi(327), 29-33.

 

10.  Eker Ali, KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (2000). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Bitki Sıklığının Kütlü Pamuk Verimine Etkisi.. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi , 4(1-2), 97-103.

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.      KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE (2015). Pamukta Su Stresi Kosullarında Yaprak Oransal Nem Içerigi ile Verim Arasındaki Iliskilerin Belirlenmesi. XI.Tarla Bitkileri Kongresi,

 

2.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Aysel Bars Orak (2015). Pamukta Kontrollü Kosullarda Bitki Gelisiminin Izlenmesi,. XI.Tarla Bitkileri Kongresi

 

3.      KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE (2013). Kuraklık Stresi Kosullarında Verim Ve Verim Bilesenlerinin Belirlenmesi. X.Tarla Bitkileri Kongresi, 73-79.

 

4.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Volkan Sezener (2013). Bazı Pamuk Çesitlerinin Diyarbakır Kosullarına Adaptasyonu. X. Tarla Bitkileri Kongresi, 253-258.

 

5.      EKINCI REMZI,Süleyman Çiçek,Kaya Hacer,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,BASBAG SEMA (2011). Farklı Meyve Dalları Üzerinde Olusan Kozalardan Elde Edilen Kütlü Pamugun Özelliklerinin Karsılastırılması.. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 882-885.

 

6.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI (2011). Pamukta Erken Dönem Bitki Gelisimi ile Verim Arasındaki Iliskilerin Belirlenmesi.. GAP VI. Tarım Kongresi, 626-632.

 

7.      KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE,EKINCI REMZI,Karahan Halil (2011). Pamukta Hasat Dönemi Farklılıgının Lif Kalitesine Etkisi. GAP VI. Tarım Kongresi, 696-701.

 

8.      EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Karahan Halil,BASBAG SEMA (2011). Pamukta F5 Döl Sıralarının Lif Teknolojik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi.. GAP VI. Tarım Kongresi, 682- 686.

 

9.      EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Karahan Halil,BASBAG SEMA (2011). Pamukta F5 Döl Sıralarının Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi.. GAP VI. Tarım Kongresi,, 338-342.

 

10.  EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Zeki Nasırcı (2009). Diyarbakır Ekolojik Kosullarında Yeni Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarının Adaptasyonlarının Belirlenmesi.Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 53-56.

 

11.  KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI (2009). Uzun Lifli Ileri Pamuk Hatlarında Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerde Korelasyon Analizleri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi,, 28-32.

 

12.  KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI,Aysel Bars,Çelik Ibrahim (2009). Solgunluk Hastalıgı (Verticillium dahliae Kleb.) Etmenine Karsı F5 Pamuk Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi.. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 179

 

13.  KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI (2007). Pamukta F5 Islah Hatlarında Erkencilik,Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi,, 539-542.

 

14.  KARADEMIR EMINE,Oktay Gençer,KARADEMIR ÇETIN,BASBAG SEMA,Karahan Halil (2003). Farklı Pamuk Hat/Çesitlerinin Mardin Kosullarındaki Performanslarının Belirlenmesi.. Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi,, 282-286.

 

15.  EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2005). Diyarbakır Ilinde Pamuk ve Pamuga Dayalı Sanayisinin Durumu ve Gelisimi.. GAP IV. Tarım Kongresi, 1409-1415.

 

16.  KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE,EKINCI REMZI (2005). Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hat/Çesitlerinde Verim ve Teknolojik Özellikler Arası Iliskiler.. GAP IV. Tarım Kongresi,, 893-899.

 

17.  Güvercin Ramazan Saadet,KARADEMIR EMINE,Nazife Özkan Ogur,KARADEMIR ÇETIN (2005). Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çesitlerinin Sanlıurfa ve Diyarbakır Kosullarında Performanslarının Saptanması.. GAP IV. Tarım Kongresi, 877-899.

 

18.  KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,BASBAG SEMA (2005). Güneydogu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasadın Pamugun Lif Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi.. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi,321-324.

 

19.  KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE,Oktay Gençer (2003). Kuraklık Stresine Dayanıklı Pamuk Islahında Bazı Karakterlere Iliskin Heterotik Etkiler. Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi,, 89-94.

 

20.  KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Zeki Nasırcı (2003). GAP Bölgesi Kosullarında Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerant Ileri Pamuk Hatlarının Verim ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.. Türkiye V.Tarla Bitkileri Kongresi, 485-489.

 

21.  GÜRSOY SONGÜL,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2002). Güneydogu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımında Mekanizasyon Uygulamalarında Karsılasılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, 224-229.

 

22.  KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2002). Güneydogu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımında Bugünkü Durum ve Gelecek Perspektifleri.. Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu konferansı, 171-175. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2112218)

 

23.  KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (2001). Diyarbakır Kosullarında Pamukta Bazı Erkencilik ve Lif Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.. GAP II. Tarım Kongresi,, 943-950.

 

24.  KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (2001). Diyarbakır Kosullarında Bazı Pamuk Hat ve Çesitlerinin Teknolojik Özellikler Yönünden Irdelenmesi. Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 200-204.

 

25.  KARADEMIR ÇETIN,BASBAG SEMA,KARADEMIR EMINE (2001). Diyarbakır Ekolojik Kosullarında Bazı Pamuk Hat ve Çesitlerinin Verim, Erkencilik ve Lif Teknolojik Özellikler Yönünden Degerlendirilmesi.Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 205-210.

 

26.  GÜRSOY SONGÜL,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2001). Güneydogu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasada Uygun Pamuk Çesitlerinin Belirlenmesi.. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi,210-215.

 

27.  KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (1999). Diyarbakır Kosullarında Farklı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çesitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik Özellikler Arası Iliskilerin Korelasyon ve Path Analizi Ile Saptanması Üzerine Bir Arastırma-II.. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 40-45.

 

28.  KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (1999). Diyarbakır Kosullarında Farklı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çesitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma- I.. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi,, 24-29.

 

29.  KARADEMIR ÇETIN,SAGIR ABUZER (1999). Güneydogu Anadolu Bölgesi Makarnalık Bugday (Triticum durum) Islahında Kimi Bitkisel Özelliklerin Degisim Sınırları.. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi,, 360- 365.

 

7.7.  Diğer yayınlar

 

1.      KARADEMIR ÇETIN (2015). Dünyada Türkiye'de Pamuğun Durumu ve Geleceği. Diyarbakır'da Tarım,(24), 38-42.

 

2.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Tekin Sevket (2012). Küresel Isınma ve Pamuk Üretimi. Gaziantep Ticaret Borsası Dergisi, (3), 19-22.

 

3.      KARADEMIR ÇETIN (2009). Bölgemizde Pamuk Tarımının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri,. Diyarbakır Ticaret Borsası Dergisi, 5(29), 41-43.

 

4.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2005). Pamuk ve Dünyadaki Son Gelismeler. Diyarbakır Ticaret Borsası Dergisi, 3(10), 25-28.

 

5.      KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,YASAR MEDENI (2004). Pamuk Yetistiriciliginde Sulama. Diyarbakır Ticaret Borsası Dergisi, 2(7), 9-11.

7.8.  Uluslararası atıflar

 

Alıntı endeksleri

 Hepsi

2012 yılından bugüne

Alıntılar

158

135

h-endeksi

8

7

i10-endeksi

6

4

 

*: Kaynak Google Scholar (2016)

 

8.  Ulusal & Uluslararası Projeler

 

1.      LINE X TESTER ANALIZ YÖNTEMI ILE GAP BÖLGESINE UYGUN PAMUK ÇESITLERININ GELISTIRILMESI, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), YÜRÜTÜCÜ, , (ULUSAL)

 

2.      LİF VERİMİ VE KALİTESİ YÜKSEK, BİYOTİK VE ABİYOTİK STRES FAKTÖRLERİNE TOLERANT YERLİ PAMUK GENOTİPLERİNİN, KLASİK ISLAH VE MOLEKÜLER SİNİFLAMA YÖNTEMLERİ ILE GELİSTİRİLMESİ, TÜBITAK PROJESIARASTIRMACI, , (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 

3.      MISIR’DA (Zea mays L.) BAZI FIZYOLOJIK PARAMETRELER ILE VERIM VE VERIM UNSURLARI ARASINDAKI ILISKILERIN ARASTIRILMASI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

 

4.      BAZI ILERI PAMUK HAT/ÇESITLERININ DIYARBAKIR VE MARDIN KOSULLARINA ADAPTASYONU, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), ARASTIRMACI, (ULUSAL)

 

5.      TÜRKIYE PAMUK LIF KALITE VERI TABANININ OLUSTURULMASI, Diger kamu kuruluşları (Yüksekögretim Kurumları hariç), ARASTIRMACI, , (ULUSAL)

 

6.      KURAKLIK STRESİ VE NORMAL SULAMA KOSULLARINDA BAZI PAMUK HAT/ÇESİTLERİN TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

 

7.      MELEZLEME ISLAHI İLE ÇESİT GELİSTİRME VE ADAPTASYON ARASTIRMALARI, DİGER KAMU KURULUSLARI (YÜKSEKÖGRETİM KURUMLARI HARİÇ), ARASTIRMACI, (ULUSAL)