Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2681
Kurumsal E-Posta nyiner  siirt.edu.tr
E-Posta nyiner  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme13.03.2017 13:10:26

Doç.Dr ABDULNASIR YİNER

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Abdulnasır YİNER

2. Doğum Tarihi          : 01.01.1964

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarih

Fırat Üniversitesi

1987

Y. Lisans

Yakınçağ Tarihi ABD

Harran Üniversitesi

1996

Doktora

Yakınçağ Tarihi ABD

İstanbul Üniversitesi

2006

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 04.03.2009

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  

            2.  

6.2. Doktora Tezleri

           

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Farklı İki Meclisten Bir Portre Abdülkadir Cami Bey, Turkish Studies, Volume 8/11 Fall 20013, p. 407-437, Ankara-TURKEY.

            2.   Köy Enstitüleri Üzerine Bir Deneme, JASSS, Volume 5 Issue, p. 307-317, August 2012

            3.   Miranlı Mustafa Paşa Örneğinde Hamidiye Alayları Askeri Gücünün Kötüye Kullanımı, History Studies, Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, 2012.

            4.   Bir Asayişsizlik Hareketi Olarak Ali Batı Olayı (1913-1919), Tarih Dergisi, S. 54 (2011/2), İstanbul 2012, s. 193-220.

            5.   Sultan Abdülaziz’e Darbe ve Meçhul Ölüm, Turkish Studies International Periodical Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/16, p. 531-544 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11603 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Sultan II Mahmud Dönemi ve Mevlevilik, Uluslar arası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Şanlıurfa 26-28 Ekim 2007, Bildiriler II, s. 351-358.

            2.   Medreseler Hakkında İki Layiha ve Değerlendirme, I. Uluslar arası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 13-15 Ekim 2016 Elazığ, s. 3229-3239.

            3.  Birlikte Yaşama Kültürü: “Siverek Örneği”, I. Uluslar arası Harran ve Çevresi Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu, Şanlıurfa 3-5 Kasım 2017.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   Constitationalism And B. Said Nursi’s approach to dhimmi rights, Berlin 2016

            2.   Hürriyetin Dini Esasları, Sonçağ Yayıncılık, İstanbul 2015

            3.  Türkiye’nin Sağlık ve Sosyal Coğrafyası, Sonçağ Yayıncılık, İstanbul 2015.

            4.  Recep Paşa Müşir, DİA, C. 34 İstanbul 2007.

            5.  Müşir Recep Paşa Askeri ve Siyasi Hayatı, İdeal Kültür&yayıncılık, İstanbul 2017.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Meşrutiyetten Cumhuriyete İslamcılık Düşüncesi, Köprü S. 59-60, İstanbul, Yaz-Güz 1997.

            2.   Meclis-i Mebusandan Büyük Millet Meclisine, Köprü S. 65. İstanbul, Kış 1999.

            3.  Muhammed Abduh, Köprü S. 73, İstanbul, Kış 2001.

            4.  Harb-i Umumi Namı Diğer Umumi Yıkım, Köprü S. 132, İstanbul, Güz 2015.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   BAP Siirt Şer’iyye Sicilleri ve Değerlendirme, 2012-2014

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Bölüm Başkanlığı 2009-2014

            2.   Anabilim Dalı Başkanlığı 2011-

            3.   Dekan Yardımcılığı 2012-2014

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Paleoğrafya

 

3

 

80

 

 

Tar. Metinler

3

 

70

 

 

İslam Tarihi

2

 

90

 

 

Yenileşme Ha.

2

 

70

İlkbahar

Paleoğrafya

 

3

 

80

 

 

Tar. Metinler

 

3

 

70

 

 

İslam Tarihi

 

2

 

90

 

 

Epigrafi

 

2

 

40

 

2017-2018

Güz

Paleoğrafya

 

3

 

100

 

Tar. Metinler

 

3

 

80

 

İslam Tarihi

2

 

120

 

 

Yenileşme Ha

2

 

 

80

İlkbahar

Paleoğrafya

 

3

 

100

 

 

Tar. Metinler

 

3

 

80

 

 

İslam Tarihi

 

2

 

120

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Yayınlar

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Abdulnasır YİNER, Bir Asayişsizlik Hareketi Olarak Ali Batı Olayı (1913-1919), İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 54, İstanbul, 2012, s. 193-220

2- Abdulnasır YİNER, Farklı İki Meclisten Bir Portre: Abdülkadir Cami Bey R. 1293 (1878) -1949, Turkish Studies, Volume 8/11 Fall 2013, Ankara. s. 407-437

3- Abdulnasır YİNER, Köy Enstitüleri Üzerine Bir Deneme, Jasss, Volume 5 Issue 4, Ağustos 2012, s. 307-317.

4- Abdulnasır YİNER, Miranlı Mustafa Paşa Örneğinde Hamidiye Alayları Askeri Gücünün Kötüye Kullanımı, History Studies, Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, 2012, s. 449-464

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1- Abdulnasır YİNER, II. Mahmud Dönemi ve Mevlevilik, Uluslar arası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Ekim 2007-Şanlıurfa, s. 353-359

2- Abdulnasır YİNER, Medreseler Hakkında İki Layiha ve Değerlendirme, Uluslar arası, I. Sosyal Bilimler Kongresi, Asos Yayını, Elazığ 2016, s. 3229-3239

 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1- Abdulnasır YİNER, “Constitutionalism and B. Said Nursi's approach

to the dhimmi rights”, History, Literature and Society: Selected Articles, London and İstanbul, 2016, s. 124-130

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Abdulnasır YİNER, Harb-i Umumi namı diğer Umumi Yıkım, Köprü dergisi, S. 132, Güz/2015.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 Diğer yayınlar

Kitap Çeviri

1-      Dr. Şefik Arif, Türkiye’nin Sağlık ve Sosyal Coğrafyası URFA VİLAYETİ (1925), Yayına Haz. Abdulnasır YİNER, Ankara, 2015.

 

2-      Doktor Hazık, Hürriyetin Dini Esasları, Yayına Haz. Abdulnasır YİNER, Ankara, 2015.