Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Telefon (0484) 212-1111 / 2740
Kurumsal E-Posta ad_alkan  siirt.edu.tr
E-Posta ad_alkan  siirt.edu.tr
Web
Açıklama
Güncelleme10.07.2019 14:34:32

Doç.Dr ADNAN ALKAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Coğrafya Bölümü Bölüm Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Adnan Alkan

2. Doğum Tarihi          : 22.07.1980

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Coğrafya Eğitimi

Marmara

2003

Y. Lisans

Fiziki Coğrafya

Yüzüncü Yıl

2008

Doktora

Beşeri Coğrafya

Atatürk

2013

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 28.11.2013

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. Bitlis Şehrinde Taş Ustalığı ve Geleneksel Kent Mimarisine Etkisi, Turkish Studıes, Cilt 10, sayı:6, 2015

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Batman Şehrinde Mekansal Büyümenin Arazi Kullanımına Etkisi, Türk Coğrafya Kurumu, 75. Yıl Uluslararası Kongresi, 8-10 Kasım 2017, Ankara.

            2.   Botan Vadisi’nde Kır Meskenleri, Türk Coğrafya Kurumu, 75. Yıl Uluslararası Kongresi, 8-10 Kasım 2017, Ankara.

             3. Silvan Şehrinin Kuruluşu ve Gelişimi, Şarkiyat Araştırma Derneği Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 14-17 Eylül 2017, Diyarbakır.

             4. Botan Vadisi’nin Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm, Jeomorfoloji Derneği, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Elazığ.

             5. An Example of Traditional Handicrafts of Midyat: Production of Filigree, 6th AGP International Humanities And Social Sciences Conference 26-29 January 2017, Barcelona

             6. Siirt Şehrinde Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçların Mekânsal Analizi, GEOMED The 4’th International Geography Symposium, 23-26 Mayıs 2016, Kemer/Antalya

             7. Potansiyel Bir Jeoturizm Alanı: Van Gölü Batısı, Türkiye Coğrafyacılar Derneği, Uluslararası Coğrafya Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Ankara

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   Adnan Alkan & Cengiz Kanık - The Spatial Analysis Of Ethnic And Faith Groups In The City of Midyat, History, Literature and Society: Selected Articles Edited William Sayers & Zeki Tastan, 272- 280, 2016, London.

            2.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Batman Kentinde Kentsel Isınmanın Azaltılmasında Yeşil Alanların Önemi, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı: 34, 2017.

            2.   Siirt İlinde Eski Köy Adlarının Coğrafi Açıdan İncelenmesi, Türk Coğrafya Dergisi, Türk Coğrafya Dergisi Sayı: 67, (2017)

             3. Siirt İlinin Nüfus Gelişimi, Yapısı ve Dağılışı, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 37 (2017), Erzurum.

             4. Bitlis Şehrinin Çevre Sorunları Ve Alınması Gereken Önlemler, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 20, Sayı:33 (2015), Erzurum.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   Siirt Kentinde Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar, Siirt Üniversitesi Bireysel Araştırma Projesi, 2017.

 

9.İdari Görevler

            1.  Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

            2.  Coğrafya Bölüm Başkanlığı

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz Dönemi

Genel Beşeri Coğrafya

2

0

 

Kültürel Coğrafya

3

0

 

Yenilenebilir Enerji Kay. Coğ.

3

0

 

Suç Coğrafyası

4

0

 

Tarihi Coğrafya

2

0

 

Tarihi Coğrafya (İ.Ö)

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar Dönemi

Kır Yerleşmeleri Coğrafyası

2

0

 

Ulaşım Coğrafyası

2

0

 

Vejetasyon Coğrafyası

3

0

 

Coğrafya ve Mekansal Planlama

4

0

 

Türkiye-AB İlişkileri

4

0

 

İnsan ve Çevre

4

0

 

Beşeri Coğrafya

3

0

 

Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirsel Sorunlar

4

0

 

2017-2018

Güz Dönemi

Genel Beşeri Coğrafya

4

0

 

Kültürel Coğrafya

3

0

 

Genel Ekonomik Coğrafya

4

0

 

Yenilenebilir Enerji Kay. Coğ.

3

0

 

Suç Coğrafyası

4

0

 

Tarihi Coğrafya

2

0

 

Tarihi Coğrafya (İ.Ö)

2

0

 

Afrika Coğrafyası

4

0

 

Arazi Çalışmaları

3

2

 

Ziraat Coğrafyası

3

0

 

Bahar Dönemi

Kır Yerleşmeleri Coğrafyası

3

0

 

Ulaşım Coğrafyası

3

0

 

Temel Bilgi Teknolojileri

2

2

 

Şehir Coğrafyası

3

0

 

Arazi Çalışmaları II

3

0

 

Coğrafya ve Mekansal Planlama

4

0

 

Türkiye-AB İlişkileri

4

0

 

Türkiye Ekonomik Coğrafyası

3

0

 

Günümüz Dünya Sorunları

4

0

 

Doğal Afetler Coğrafyası

4

0

 

Siyasi Coğrafya

4

0

 

Asya Coğrafyası

4

0

 

Amerika Coğrafyası

4

0

 

Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirsel Sorunlar

4

0

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Akademik Çalışmalar

            -

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Bitlis Şehrinde Taş Ustalığı ve Geleneksel Kent Mimarisine Etkisi, Turkish Studıes, Cilt 10, sayı:6, 2015

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Potansiyel Bir Jeoturizm Alanı: Van Gölü Batısı, Türkiye Coğrafyacılar Derneği, Uluslararası Coğrafya Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Ankara

Siirt Şehrinde Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçların Mekânsal Analizi, GEOMED The 4’th International Geography Symposium, 23-26 Mayıs 2016, Kemer/Antalya

Midyat Şehrinde İnanç ve Etnik Grupların Mekansal Analizi,

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Adnan Alkan & Cengiz Kanık - The Spatial Analysis Of Ethnic And Faith Groups In The City of Midyat, History, Literature and Society: Selected Articles Edited by William Sayers & Zeki Tastan, 272- 280, 2016, London.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Bitlis Şehrinde Taş Ustalığı ve Geleneksel Kent Mimarisine Etkisi, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt, 20, Sayı:33, 2015