Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon 0484 223 12 24 / 2833/3468
Kurumsal E-Posta behcetinal  siirt.edu.tr
E-Posta behcetinal01  gmail.com
Açıklama
Güncelleme2.06.2022 11:22:04

Doç.Dr BEHCET İNAL

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı               : Behcet İNAL

2. Unvanı                      : Doç.Dr.

3.Öğrenim Durumu    :Doktora

 

 Derece

Alan

 Üniversite 

Yıl

Lisans

Biyoloji

Akdeniz Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Tarla Bitkileri

Akdeniz Üniversitesi

2011

Doktora

Temel Biyoteknoloji

Ankara Üniversitesi

2015

Doktora sonrası araştırma

 

 

 

 

4. Akademik Ünvanlar

 

Dr. Öğr. Üyeliği tarihi           : 2015

Doçentlik tarihi                      : 2019

Profesörlük tarihi                    :

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri (Yeniden eskiye doğru sıralayınız)

5.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

1. …… Siirt Eğitim ve Araştirma Hastanesinde Klinik Örneklerden Izole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarinin Antibiyotik Direnç Profilleri ve Metisilin Direnç Genlerinin Araştirilmasi, Mustafa ERDOĞAN, Siirt Üniv.Fen Bilimleri Enstitüsü 2022

 

2. …… Kavun (Cucumis melo L.) Bitkisinde Kuraklık ile İlişkili Bazı Hareketli Genetik
Elementlerin (Transpozon) ve Fizyo-Biyokimyasal Parametrelerin İncelenmesi, Sadettin ÇİÇEK,
Siirt Üniv.Fen Bilimleri Enstitüsü 2019

 

 

3. ……

 

5.2. Doktora Tezleri

 

1. ……

 

2. ……

 

3. ……

 

 6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities) (Yeniden eskiye doğru sıralayınız)

 

1.      Mehmet Cengiz Karaismailoğlu, Behcet İnal, Osman Erol (2022). A systematic study of the Thlaspi sl taxa in sections Nomisma, Thlaspi and Pterotropis from Turkey based on fruit morphological and molecular data. Acta Botanica Croatica, Vol. 81 No. 2, 2022.

 

 

2.      İNAL BEHCET,İLHAN EMRE,BÜYÜK İLKER,ALTINTAŞ SERDAR (2020).  Transcriptome wide characterization of water deficit responsive grape mTERF transcription.  JOURNAL OF PLANT BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, Doi: 10.1007/s13562-019-00520-4 (Yayın No: 5493041)

 

 

3.      EREZ MEHMET EMRE,İNAL BEHCET,KARİPÇİN MUHEMET ZEKİ,ALTINTAŞ SERDAR (2020).  Physiological and gene-expression variation in watermelon (citrullus lanatus l.) cultivars exposed to drought stress..  ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE, 89(2) (Yayın No: 6275196)

 

 

4.      ALTINTAŞ SERDAR,PAKYÜREK MİNE,ŞENSOY SUAT,EREZ MEHMET EMRE,İNAL Behçet (2019).  Genetic Diversity among Some Asparagus Speciesusing rDNA ITS, cpDNA trnL Intron Sequenceand Screening for Antioxidant Activity.  Polish Journal of Environmental Studies, 28(4), 2049-2055., Doi: 10.15244/pjoes/89979 (Yayın No: 4860144)

 

 

 

 

 

5.      FİDAN MEHMET,EREZ MEHMET EMRE,İNAL BEHCET,PINAR SÜLEYMAN MESUT,ALTINTAŞ SERDAR (2018).  Antioxidant Capacity and Phlogenetic Analyses of Twenty Native Grape Cultivars in Siirt Province.  Cellular and Molecular Biology, 64(7) (Yayın No: 4485869)

 

 

 

 

6.      ÖZRENK KORAY,EREZ MEHMET EMRE,İNAL BEHCET,ALTINTAŞ SERDAR (2018).  The Comparision of Phenolic Compounds Content, Antioxidant Capacity and Molecular Analyses of Some Selected Turkish Pear Genotypes..  Fresenius Environmental Bulletin, 27(1), 584-589. (Yayın No: 4485854)

 

 

7.      İNAL BEHCET,ÖZRENK KORAY,EREZ MEHMET EMRE,ALTINTAŞ SERDAR (2017).  The Comparıson of Total Phenolıc Content,Antıoxıdant Capacıty and Molecular Analysıs of some Selected Turkısh Apple (Malus Spp.) Genotypes.  Applied Ecology and Environmental Research, 15(4), 2035-2044., Doi: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1504_20352044 (Yayın No: 3692978)

 

 

8.      ALTINTAŞ SERDAR,İNAL BEHCET (2016).  Bitkilerde Vernalizasyon Olgusunun Altında Yatan Doğal Bir Sezgi Epigenetik.  Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(11), 973-980. (Yayın No: 3385086)

 

 

9.      İNAL BEHCET,ÖZRENK KORAY,ALTINTAŞ SERDAR (2016).  Meyve Gelişimi ve Olgunlaşmasında Rol OynayanGen Düzenleyici Aktörler.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(2), 288-299. (Yayın No: 3385240)

 

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (Yeniden eskiye doğru sıralayınız) 

 

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler (Yeniden eskiye doğru sıralayınız)                                                 

                                                

 

1.      GÜRELİ CUMALİ,ÖZRENK KORAY,ALTINTAŞ SERDAR,İNAL BEHCET (2019).  BAZI TRABZON HURMASI (DİSPYROS KAKİ L. ) GENOTİPLERİNİN ITS VECPDNA TRNL-F GEN BÖLGELERİ KULLANILARAK MOLEKÜLERKARAKTERİZASYONUN YAPILMASI.  INTERNATIONAL CONFERENCEON AGRICULTURE AND RURALDEVELOPMENT-II (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5494590)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      ALTINTAŞ SERDAR,GÖK MESUT,İNAL BEHCET (2019).  Rheum ribes BİTKİSİNDE ŞEKER İÇERİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ.  ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5493818)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      EREZ MEHMET EMRE,KARİPÇİN MUHEMET ZEKİ,İNAL BEHCET,ALTINTAŞ SERDAR (2017).  Title: ABA Related Genes Expression and Biochemical Changes Response to Drought in Watermelon.  6th International Congress on Molecular Biology andBiotechnology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3726694)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      EREZ MEHMET EMRE,ÖZRENK KORAY,İNAL BEHCET,ALTINTAŞ SERDAR (2017).  Effect  of  Different  Alignment Methods on Phylogenetic Tree Topography.  Uluslararası Mühendislik, Fen Bilimleri, Eğitim ve Teknoloji Konferansı (IMESET’17 Bitlis) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3693069)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     ALTINTAŞ SERDAR,PAKYÜREK MİNE,ŞENSOY SUAT,EREZ MEHMET EMRE,İNAL BEHCET (2017).  Assesment of genetic diversity among some Asparagus species using rDNA ITS and screening for total phenolic content.  International Semposium on Biodiversity and Edible Wild Species (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3693091)

 

 

6.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler (Yeniden eskiye doğru sıralayınız)

1.     New Approaches and Applications in Agriculture, Bölüm adı:(PHYSICO-CHEMICALPROPERTİES OF PERSIMMON (Diospyros kaki L.) IN SİİRT PROVINCE) (2020)., DOĞAN ADNAN, ÖZRENK KORAY, İNAL BEHCET, ALTINTAŞ SERDAR,  İKSAD, Editör:Mehmet Fırat BARAN, Basım sayısı:8, Sayfa Sayısı 25, ISBN:978-625-7279-66-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6918600)

 

 

 

2.     Ziraat, Orman ve Su Ürünleri AlanındaAraştırma ve Değerlendirmeler, Bölüm adı:(Meyve Gelişimi veOlgunlaşmasının MolekülerFizyolojisi) (2019)., İNAL BEHCET,ALTINTAŞ SERDAR,  Gece Akademi, Editör:Doç. Dr. Atilla ATİK Doç. Dr. Cengiz YÜCEDAĞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 10, ISBN:978-605-7631-62-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5493376)

 

6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (Yeniden eskiye doğru sıralayınız)

1. ……                                                                                        

 

2. ……

 

3. ……

 

6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler (Yeniden eskiye doğru sıralayınız)                                                               

1. ……

 

2. ……

 

3. ……

 

 6.7. Diğer yayınlar (Yeniden eskiye doğru sıralayınız)

 

1. ……

 

2. ……

 

3. ……

 

7.Projeler (Yeniden eskiye doğru sıralayınız)

1. …… Bal Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Bal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Geliştirilmesi, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı:ÖZDEMİR OĞUZHAN,Yürütücü:AKKEMİK EBRU,Araştırmacı:İNAL BEHCET,Araştırmacı:BUDAK MESUT,Araştırmacı:ELMA KARAKAŞ DUYGU,Araştırmacı:BAYCAR ABDULLAH,Araştırmacı:ÇALIŞIR ÜMİT,Araştırmacı:GÖK MESUT, , 10/05/2017

2. AYÇIÇEĞINDE (Helianthus annuusL.) KURAKLIĞA DAYANIKLI GENOTİPLERİN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:UÇAK ALİ BEYHAN,Araştırmacı:ARSLAN HÜSEYİN,Araştırmacı:ARSLAN DOĞAN,Araştırmacı:İNAL BEHCET, , 01/10/2017

 

2. ……

 

3. ……

 

8. İdari Görevler

Bölüm Başkanı 2015-devam

1. ……

 

2. ……

 

3. ……

 

9.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

1. ……

 

2. ……

 

3. ……

 

 10. Editörlük

 

1. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, SİİRT ÜNİVERSİTESİ

11.Ödüller

       

1. ……

 

2. ……

 

3. ……

 


Güncelleme : 3.06.2022 11:08:44
Yayınlar ve Projeler
1. Yayınlar
1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)
1. Turktas, M., Inal, B., Okay, S., Erkilic, E.G., Dundar, E., Hernandez, P., Dorado G., Unver, T. (2013) “Nutrition metabolism plays an important role in the alternate bearing of the olive tree (Olea europaea L.)” Plos One. .
2. Inal, B., Turktas, M., Eren, H., Ilhan E.,  Okay, S., Erayman, M., Unver, T. (2014) Genome-Wide Fungal Stress Responsive miRNA Expression in Wheat. Planta 240 (6): 1287-1298
3. Baloglu, C., Inal, B., Kavas, M., Unver, T. (2014) Diverse expression pattern of wheat transcription factors against abiotic stresses in wheat species. 15;550(1):117-22 Gene
4. Eren H., Pekmezci M. Y., Okay S., Türktaş M., Inal B., Ilhan, E., Atak M., Erayman M., Unver, T. (2015). Hexaploid wheat (Triticum aestivum) root miRNome analysis in response to salt stress. Annals of Applied Biology, 167(2), 208-216., Doi: 10.1111/aab.12219
5. Erayman M., Turktas M., Akdogan G., Gurkok T., Inal B., Emre I. Ilhan E., Unver T. (2015). Transcriptome analysis of wheat inoculated with Fusarium graminearum.  Frontiers in Plant Science, 6, Doi: 10.3389/fpls.2015.00867
6. Büyük I, Inal B, Ilhan E, Tanriseven M, Aras S, Erayman, M. (2016) Genome-wide identification of salinity responsive HSP70s in common bean. Mol Biol Rep.DOI: 10.1007/s11033-016-4057-0
7. Ali Beyhan Uçak, Cafer Gençoğlan, M. Cüneyt Bağdatlı, Nizamettin Turan, Hüseyin Arslan, Behcet İnal (2016) Determination Of Water-Efficiency Relationships And Silage Quality Characteristics Of The Maize Species For Silage (Zea Mays L.) The First Product Grown Under Semi-Arid Climate Conditions.  Feb-Fresenius Environmental
1.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ucak AB, Öktem A, Sezer C, Cengiz R, İnal B (2016) Determination of Arid and Temperature Resistant Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt) Lines IJOEAR
1.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.EREN AH, İLHAN E, Behcet İ (2016) miR482 ve Bitkilerdeki İzoformları. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 3 (2):184-191
2.  İnal B, Altıntaş S (2016) A Natural Intuition Underlying Vernalization Case in Plants: Epigenetic. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 4 (11):973-980
3. Behcet İ, Özrenk K, Altintaş S (2016) Meyve Gelişimi ve Olgunlaşmasında Rol Oynayan Gen Düzenleyici Aktörler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi:288-299
4. Eren AH, Ilhan E, Behcet İ (2016a) Bitkilerde Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi ile miRNA Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi:448-454
1.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Inal, B., Karaca, M.,Aydın, A., Ince, A.G.,  2012.  Bu using the various Bioinformatics tools to  determinated the subtitutions in ITS1 and ITS2 genes region. 21. National Biology Congress (with international participation). September 3 to 7, Ege University, Izmir-Turkey. poster
 Mortaza H, Aysun Ç, Melekber S, Huriye Y, Behcet İ, Emine G E, Turgay U;  Investigation the  Genetic Relations of  Laurocerasus officinalis cultivars by using the  SSR technique. 2. National molecular biology and biotechnology congress in Antalya, 2012. oral presentation
Inal B, Gurkok T, Turktas M, Unver T (2015). Poppy (Papaver somniferum L.) that rich with  morphine and Noscapine:  Investigation of  Production Mechanism of alkaloids  with New Generation Transcriptome Sequencing System. 4th National Congress of Molecular Biology and Biotechnology, Afyon Turkey  oral presentation
Unver T,  Turktas M , Inal B,  Gurkok T , Ozhuner E, Derelli E. (2015). Genomic and transcriptomic approaches for Plant Biotechnology. 4th national congress of molecular biology and biotechnology, Afyon Turkey oral presentation
1.7. Diğer yayınlar
1.8. Uluslararası atıflar
2. Ulusal & Uluslararası Projeler
1.microRNA Deep Sequencing and Target Gene Analysis in Turkish Wheat Varieties with Different Ploidy Level under Drought Stress.  Researcher,  Contınues, budget, 224000 tl (Tubitak-1001).
2. Systematic, ecological, physiological, phytochemical and Evaluation of Molecular Features  of Siirt province Grown Melons and Grapes . Researcher,  Finished 2016.
3. Genetic similarity and differences of the some wild asparagus species (Asparagus L.) growing in Van province. SİU-BAP, Researcher,  Finished 2016.
3. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Genel Biyoloji I

4

0

30

2015-2016

 

 

 

 

İlkbahar

Genel Biyoloji II

4

0

30

İlkbahar

Genel Biyoloji Laboratuarı II

2

0

30

İlkbahar

Moleküler Biyoloji

3

0

25

İlkbahar

Genetik mühendisliği teknikleri

3

0

5

İlkbahar

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar İn Moleküler Analizleri

3

0

5

İlkbahar

Yaşam bilimlerinde bioinformatik uygulamalari

3

0

5

2016-2017

Güz

Genel Biyoloji I

4

0

35

Güz

Genel Botanik

3

0

41

Güz

Bitkilerde Stres Tipleri ve Moleküler Direnç Mekanizmaları

3

0

3

Güz

Moleküler Markörler ve Bitki Islahında Kullanımı

3

0

3

Güz

Yeni Nesil Transkriptomik ve Genomik Yaklaşımlar

3

0

3