Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi
Telefon 0484 223 12 24 (3469) / 3021
Kurumsal E-Posta eakkemik  siirt.edu.tr
E-Posta ebruakkemik  hotmail.com
Açıklama https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Akkemik
Güncelleme16.05.2019 15:50:02

Doç.Dr EBRU AKKEMİK

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Ebru AKKEMİK

2. Doğum Tarihi          :29/06/1984

3. Unvanı                    : Dr. Öğr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Kimya

Atatürk Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Biyokimya

Atatürk Üniversitesi

2009

Doktora

Biyokimya

Atatürk Üniversitesi

2012

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 18.02.2013

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                     :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

1. Akkemik E, Cicek B, Camadan Y, Calisir U, Onbasioglu Z, (2018), The determination of carbonic anhydrases activators in vitro effect of mixed donor crown ers, Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, DOI: 10.1002/jbt.22032

                2. Tektaş O, Akkemik E, Baykara H, (2016) Investigation Of The Effect Of Some Optically Active Imine Compounds On The Enzyme Activities Of hCA I And hCA II Under In Vitro Conditions An Experimental And Theoretical Study, Journal Of Biochemical And Molecular Toxicology, 30(6) 277-286.

3. Çomaklı V, Akkemik E, Çiftci M, Küfrevioğlu Ö. İ, (2015), Purification And Characterization Of Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Enzyme From Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss Liver And İnvestigation Of The Effects Of Some Metal İons On Enzyme Activity         , Toxicology And Industrial Health (31)5;403-411.

            4. Karaman M, Akkemik E, Budak H, Çiftci M, (2012) , In Vitro Effects Of Some Drugs On Human Erythrocyte Glutathione Reductase, Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry, 27(1);18-23.

5. Şahin A, Şentürk M, Akkemik E, Çiftci M, (2012), The Effects Of Chemical And Radioactive Properties Of Tl 201 On Human Erythrocyte Glutathione Reductase Activity  , Nuclear Medicine And Biology, 39(1);161-165.

6. Akkemik E, Taşer P, Bayındır A, Budak H, Çiftci M, (2012) Purification And Characterization Of Glutathione S Transferase From Turkey Liver And İnhibition Effects Of Some Metal İons On Enzyme Activity, Environmental Toxicology And Pharmacology, (34)3;888-894.

7. Akkemik E, Şentürk M, Özgeriş F.B, Güller P, Çiftci M (2011), In Vitro Effects Of Some Drugs On Human Erythrocyte Glutathione Reductase, Turkish Journal Of Medical Sciences, 41(2);235-241

8. Akkemik E, Budak H, Çiftci M, (2010), Effects Of Some Drugs On Human Erythrocyte 6 Phosphogluconate Dehydrogenase An İn Vitro Study, Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry, 25(4);476-479.

9. Akkemik E, Budak H, Çiftci M, (2010), Effects Of Some Drugs On Human Erythrocyte Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase An İn Vitro Study, Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry, 25(6); 871-875.

10. Gülçin İ, Kireçci E, Akkemik E, Topal F, Hisar O, (2010), Antioxidant Antibacterial And Anticandidal Activities Of An Aquatic Plant Duckweed Lemna Minor L Lemnaceae, Turkish Journal Of Biology, 34;175-188.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Akkemik E, Gök M, Erol S, Göçebe S, (2017), Investigation Of The Effects Of Pomelo’s On Hca I-II Isoenzyme Activities, Uluslararası Biyokimya Kongresi, Poster 19.09.2017-23.09.2017.

2. Akkemik E, Aktan K, Demirhan Z, (2017), Determination Of Some Properties Of Pekmez And Marmalade Produced From Zivzik Pomegranate With traditional Methods, Poster, International Conference On Multidisciplinary, Science, Engineering Andtechnology (Imeset’17 Bitlis), 27.10.2017-29.10.2017

3. Akkemik E, Akbulut G, (2017), The Investıgatıon Of Inhıbıtıon Effects Of Honey, Polen, Propolıs And Royaljelly Extracts On Thıoredoxın Reductase Enzyme Actıvıty, Sözlü Sunum, Internatıonal Dna Day And Genome Congress, 24.04.2017-28.04.2017

            4. Akkemik E, Çalışır Ü, Çiçek B, (2017) Effect Of Some Oxocrown Ers On Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase I-Iıisozymes Activities        Poster, 3rd Satellite Meeting On Carbanic Anhydrase New Trends İn Carbonic Anhydrases Research, 24.05.2017- 27.05.2017

5. Akkemik E, Özdemir O, Baykara H, Kalelioğlu G, Tektaş O, Alım Z, (2016) Investigation Of The Effect Of The Natural And Syntic Phenolic Compounds On Glutathione Reductase Enzyme Activity Under İn Vitro Conditions, Sözlü Sunum, Internatıonal Conference On Advances In Natural And Applıed Scıences. Icanas 2016, 21.04.2016-23.04.2016     

6. Karagözoğlu Y, Çiftci M, Akkemik E, (2016) Purification And Some Properties Of Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase From Chicken Liver, 2 Nd International Conference On Organic Electronic Material Technologies (Oemt2016), Poster, 17.05.2016-19.05.2016

7. Koçpınar E F, Gönül N, Akkemik E, Eıchele G, Budak H, The Impact Of Tip60 Gene On Antioxidant System, Poster, 41st Febs Congress, 3.09.2016-8.09.2016.

8. Akkemik E, Camadan Y, Çiçek B, Çalışır Ü, Onbaşıoğlu Z, (2016), The Determination Of The Carbonic Anhydrasesactivators, Poster,   41st Febs Congress, 3.09.2016-8.09.2016

9. Camadan Y, Çiçek B, Çalışır Ü, Akkemik E, (2016), Investigation of inhibitory effects some Schiff bases on isozymes hCA I and hCA II purified from human erythrocytes, Sözlü Sunum, 4th International Bau Drug Design Congress, 13.10.2016-15.10.2016.

            10. Adem Ş, Akkemik E, Akşit H, Güller P, Tüfekçi A.R, Demirtaş İ, Çiftci M, (2012), In Vitro Effects Of Some Natural Products On Human Cytosolic hCA I And II, The 9 Th International Conference On Carbonic Anhydrase (Ca), Poster, 12.04.2012-15.04.2012.

11. Güller P, Akkemik E, Çiftci M, (2012), The Investigation Of Inhibitory Effects Of Some Metal Ions On Turkey Erythrocyte Carbonic Anhydrase I And II, Poster, The 9 Th International Conference On Carbonic Anhydrase (Ca), 12.04.2012-15.04.2012.

12. Kuzu M, Akkemik E, Çomaklı V, Çiftci M, Küfrevioğlu Ö İ, (2012), In Vitro Effects Of Some Metals On Carbonic Anhydrase I And II Isozymes Activities From Van Lake Fish (Calcalburnus Tarichi) Gill, 9 Th International Conference On Carbonic Anhydrase (Ca), Poster, 11.04.2012-15.12.2012.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Akkemik E, Çalışır Ü, Çiçek B, (2017) İnsan Karbonik Anhidraz I,II İzoenzim Aktiviteleri Üzerine Bazı Tiyocrown Eterlerin Etkisi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19(2),192-199.

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Aksakal E, Budak H, Akkemik E, Sirkecioğlu A N, Tunç A, Günaydın E, Silici S, (2016), Hipoksik Ve Hiperoksik Stres Uygulamalarının Gökkuşağı Alabalığında Oncorhynchus Mykiss Oksidatif Stres Üzerine Transkriptomik Seviyede Etkileri         I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi, Sözlü Sunum, 1.06.2016-3.06.2016.

2. Akkemik E, Akbulut G, Baykara H, Tektaş O, Özdemir O, Alım Z, (2015), Doğal Fenolik Bileşiklerle Sentetik Fenolik Bileşiklerin Tiyoredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerindeki Etkilerinin İn Vitro Şartlarda Karşılaştırılması, Poster, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18.12.2015-19.12.2015

3. Aksakal E, Akkemik E, Budak H, Tunç A, Günaydın E, (2015), Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss)’Nın Karaciğer Ve Böbrek Dokusundan Saflaştırılan Glutatyon Redüktaz Enziminin Karakterizasyon Parametrelerinin Karşılaştırılması, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Poster, 18.12.2015-19.12.2015.

4. Tektaş O, Akkemik E, Baykara H, (2015), Bazı Optikçe Aktif İmin Bileşiklerinin Hca-I Ve Hca-II Enzim Aktiviteleri Üzerine İn Vitro Etkilerinin Araştırılması Ve Gaussian Programıyla Teorik Hesaplamaları, 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi, Poster 2.06.2015-5.06.2015       

5. Akkemik E, Çiftci M, (2015), Hindi Yürek 6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu, Kromatografi 2015, Poster, 8.04.2010-10.04.2015.

6. Akkemik E, Çiftci M, (2015), Hindi Yürek Glutatyon S-Transferaz Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu, Kromatografi 2015, Poster, 8.04.2015-10.04.2015.

7. Gönül N, Budak H, Koçpınar E F, Akkemik E, Eichele G, (2013), Tip60’ın Karbonik Anhidraz I Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Sirkadian Döngü İçersinde Araştırılması, Xııı. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), Poster, 27.10.2013-30.10.2013.

8. Koçpınar EF, Budak H, Gönül N, Akkemik E, Oktay M, Eichele G, (2013), Tip60 Geninin Glutatyon Redüktaz Gen Ekspresyonu Ve Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi, XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), Poster, 27.10.2013-30.10.2013.

9. Güller P, Akkemik E, Kör S, Çiftci M, (2013), Hindi Karaciğerinden Saflaştırılan Glutatyon Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Kromatografi 2013, Poster, 19.06.2013-22.06.2013.

10. Akkemik E, Güller P, Kör S, Çiftci M, (2013), Hindi Karaciğerinden Saflaştırılan Glutatyon-S-Transferaz Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Kromatografi 2013, Poster, 19.06.2013-22.06.2013.

11. Akkemik E, Çiftci M, (2013), Hindi Karaciğerinden Saflaştırılan Nadph-Sitokrom P450 Enzimim Aktivitesi Üzerine Bazı Metal İyonlarının Etkileirnin İncelenmesi, Poster, Kromatografi 2013, 19.06.2013-22.06.2013.

12. Çomaklı V, Akkemik E, Küfrevioğlu Ö İ, Çiftci M, (2012), Bazı Metal İyonlarının Gökkuşağı Alabalık Karaciğerinden Saflaştırılan Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin Araştırılmas, Poster, Kromatografi 2012, 5.06.2012-9.06.2012

13. Akkemik E, Güller P, Kör S, Çiftci M, (2011), Glutatyon-S-Transferaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması Ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesikromatografi 2011, Poster, 7.09.2011-10.09.2011.

14. Güller P, Akkemik E, Kör S, Çiftci M, (2011), Glutatyon Redüktaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması Ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Kromatografi 2011, Poster, 7.09.2011-10.09.2011

15. Çomaklı V, Akkemik E, Küfrevioğlu Ö İ, Çiftci M, (2011), Gökkuşağı Alabalık Karaciğerinden Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu, 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Poster, 27.06.2011-2.07.2011.

16. Akkemik E, Güller P, Bayındır A, Budak H, Çiftci M, (2011), Glutatyon-S-Transferaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu Ve Bazı Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Poster, 27.06.2011-2.06.2011

17. Akkemik E, Çiftci M, (2011), Hindi Karaciğerinden Nadph-Sitokrom P450 Redüktaz Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu, 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Poster, 27.06.2011-2.07.2011

18. Karaman M, Akkemik E, Çiftci M, (2010), İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması Ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi, Kromatografi 2010, Poster, 16.06.2010-19.06.2010.

19. Akkemik E, Özgeriş F.B, Aksakal E, Çiftci M, (2010) Gökkuşağı Alabalık Eritrositlerinden Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması Ve Bazı Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Sözlü Sunum, Kromatografi 2010, 16.06.2010 19.06.2010.

20. Akkemik E, Şentürk M, Özgeriş F B, Güller P, Çiftci M, (2009), İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması Ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, 23. Ulusal Kimya Kongresi, Poster, 16.06.2009-20.06.2009.

21. Gülçin İ, Kireçci E, Akkemik E, Topal F, Hisar O, Su Mercimeğinin (Lemna Minor L.) Antioksidan, Antiradikal, Antifungal Ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi. 23. Ulusal Kimya Kongresi, Poster, 16.06.2009-20.06.2009.

7.7. Diğer yayınlar

            1. Budak H, Küfrevioğlu Ö İ, Ceylan H, Akkemik E, (2011), Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu Ders Kitabı, Western Blotlama, Aktif Yayın Evi, 2011, Ders Kitabı

8.Projeler

            1. İnhibitörleri Birçok Hastalıkta İlaç Olarak Kullanılan Tiyoredoksin Redüktaz Enziminin Potansiyel İnhibitörlerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Siubap, Felek İ, Kılıç D, Yürütücü: Akkemik Ebru, Bütçesi; 5000 TL, 18.05.2017- 29.12.2017, Tamamlandı

2. Bal Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi Ve Bal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Geliştirilmesi, Özdemir O, Yürütücü: Akkemik E, İnal B, Budak M, Elma Karakaş D, Baycar A, Çalışır Ü, Gök M, 98.000 TL, 10.05.2017-27.12.2017, Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı.

3. Siirt Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Gıda Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Geliştirilmesi, 14,942.29 Tl, Yürütücü; Akkemik E, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 5.12.2016-Devam Ediyor, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, SİUBAP, Devam Ediyor

4. Bal Bal Tozu Polen Propolis ve Arı Sütü Ekstraktlarının Tiyoredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerindeki Etkilerinin İn Vitro Şartlarda Araştırılması, Yürütücü; Akkemik E, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, SİUBAP, 6.000 TL, 25.05.2016- Devam Ediyor,

5. In Vitro ve In Vivo Şartlarda Tiyoredoksin Redüktaz TrxR ve Piruvat Kinaz M2 PKM2 Enzim Aktiviteleri Üzerine Bazı Yeni İmin Bileşiklerinin Etkisinin İncelenmesi, Yürütücü; Akkemik E, TÜBİTAK PROJESİ, 82,750 TL, 15.12.2016-Devam Ediyor.

6. Gıda Katkı Maddesi Olarak da Kullanılan Bazı Fenolik Bileşiklerin Tiyoredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerine etkilerinin in vitro şartlarda araştırılması, Yürütücü; Akkemik E Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 10.000 TL, 25.05.2015-23.05.2016.

7. Bazı Tavuk Dokularından Glukoz 6 Fosfo Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu, Araştırmacı: Akkemik E, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Proesi, BÜBAP, 9.700,00 TL 13.09.2014-27.12.2015.

8. Tedavide Kullanılan Bazı İlaçların İnsan Eritrosit Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz 6 Fosfo Glukonat Dehidrogenaz Ve Glutatyon Redüktaz Enzimleri Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi, Araştırmacı: Akkemik E, Tübitak Projesi, 20.000 Tl, Tamamlandı.

9. Gökkuşağı Alabalık Oncorhynchus Mykiss Eritrositlerinden Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması Ve Bazı Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Araştırmacı: Akkemik E, TÜBİTAK Projesi, 25.000 Tl, Tamamlandı.         

10. Hindi Karaciğerinden NADPH Sitokrom P450 Redüktaz Enziminin Saflaştırılması Karakterizasyonu ve Bazı İlaç ve Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi, Araştırmacı: Akkemik E, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 15000-13.09.2011, Tamamlandı

 

9.İdari Görevler

1. Siirt Üniversitesi, Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Müdür Yardımcısı, 2017-Devam Ediyor

2. Siirt Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, 2015-Devam Ediyor

3. Siirt Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, 2014-2015.

4. Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Bölüm Bşk. 2013-2017

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

ORGANİK KİMYA

4

 

2

GENEL KİMYA LAB-I

 

4

9

MOLEKÜLER DNA TEKNİKLERİNİN UYGULAMALARI VE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

3

 

1

KROMATOGRAFİ

3

 

2

İlkbahar

GENEL KİMYA LAB.-II

 

4

9

BİYOKİMYA

3

 

 

BİTİRME ÖDEVİ

 

4

4

REAKSİYON KİNETİĞİ

3

 

10

ENZİM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

2

 

15

2017-2018

Güz

REAKSİYON KİNETİĞİ

3

 

11

ORGANİK KİMYA

4

 

30

GENEL KİMYA LAB-I

 

4

9

GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUATI

3

 

18

FERMANTE GIDALAR TEKNOLOJİSİ

3

 

3

ENZİM TEKNOLOJİSİ

3

 

2

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

3

 

11

İlkbahar

GENEL KİMYA LAB.-II

 

4

5

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

2

 

1

BİTİRME ÖDEVİ

 

4

3

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

3

 

4

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

 

Güncelleme : 16.05.2019 15:50:47
Ders Kitabındaki Yayınlar / Bölümler

 

1.      H Budak, Ö.İ Küfrevioğlu, Ş Şahin, H Ceylan, E Akkemik (2011) “Western Blotting”, Applied Molecular Biology Techniques Graduate Summer School Textbook.

2.       Ö.İ Küfrevioğlu, H Budak, O Erdoğan, H Ceylan, E Akkemik (2001) “Blotting Techniques and Genotyping” 25th National Chemistry Congress with International Participation, Erzurum.

 

Ulusal & Uluslararası Projeler

 1. Tedavide Kullanılan Bazı İlaçların İnsan Eritrosit Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz, 6-Fosfo Glukonat Dehidrogenaz ve Glutatyon Redüktaz Enzimleri Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi, TÜBİTAK Proje No: 108T213. 2008-2009, Bursiyer, Yardımcı Araştırmacı.
 2. Hindi Karaciğerinden NADPH-Sitokrom P450 Redüktaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı İlaç ve Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi. BAP, Proje No: 2011/94 2011-2012, Bursiyer, Yardımcı Araştırmacı.
 3. Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) eritrositlerinden glutatyon redüktaz enziminin saflaştırılması ve bazı metallerin enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi, TÜBİTAK Proje No: 111T040,2011-2012. Bursiyer, Araştırmacı.
 4. Hipoksik Stres Uygulamalarının Gökkuşağı Alabalığı'nda (Oncorhynchus mykiss) Glutatyon Redüktaz Enzim Gen Ekspresyonu üzerine Olan Etkisi, Enzimin Saflaştırılması, Genin İzolasyon, İdentifikasyon ve Karakterizasyonu, TUBITAK, Proje No: 114O366, 2014-Devam Ediyor. Araştırmacı.
 5. Bazı Tavuk dokularından Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, BIBAP, Proje No: BAP-718- 182-2014, 2014-2015. Araştırmacı.
 6. Gıda Katkı Maddesi Olarakta Kullanılan Bazı Fenolik Bileşiklerin Thioredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin In Vitro Şartlarda Araştırlması, SIU BAP, 2015-SİÜMÜH-36, 2015-2016.Yürütücü.
 7. İn Vitro Ve İn Vivo Şartlarda Tiyoredoksin Redüktaz (Trxr) Ve Piruvat Kinaz M2 (Pkm2) Enzim Aktiviteleri Üzerine Bazı Yeni İmin Bileşiklerinin Etkisinin İncelenmesi, TÜBİTAK Proje No: 115Z773, 2015-Devam Ediyor, Yürütücü.
 8. Bal, Bal Tozu, Polen, Propolis ve Arı Sütü Ekstraktlarının Tiyoredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerindeki Etkilerinin İn Vitro Şartlarda Araştırılması,SIU BAP,2016-SİÜFEB-07, 2016-Devam Ediyor, Yürütücü


Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Kuzu M, Akkemik E, Comakli V, Ciftci M, Kufrevioglu O.I In Vitro Effects of Some Metals on Carbonic Anhydrase I and II Isozymes Activities from Van Lake Fish (Calcalburnus tarichi) Gill The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya
 2. Taser P, Akkemik E, Ciftci M The Investigation of Inhibitory Effects of Some Metal Ions on Turkey Erythrocyte Carbonic Anhydrase I and II The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya
 3. Adem Ş, Akkemik E, Akşit H, Taşer P, Tüfekçi A.R, Demirtaş İ and Çiftci M In Vitro Effects of some Natural Products on Human Cytosolic hCA I and II The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya
 4. Gulcin İ., Kirecci E., Akkemik E., Topal F. and Hisar O. Su mercimeğinin (Lemna minor L.) Antioksidan, antiradikal, antifungal ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi. 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 16-20 Haziran 2009, EP-004.
 5. Akkemik E, Şentürk M, Koçak F.B, Taşer P, Çiftci M. İnsan eritrosit glutatyon redüktaz enziminin saflaştırılması ve bazı ilaçların enzim aktivitesi üzerine inhibisyon etkilerinin incelenmesi. 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 16-20 Haziran 2009, EP-002.
 6. Karaman M, Akkemik E, Çiftci M. İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. Kromatografi 2010 16-19 Haziran, Erzurum, P-46.
 7. Akkemik E, Çiftci M. Hindi Karaciğerinden NADPH-Sitokrom P450 Redüktaz Enziminin Safl aştırılması ve Karakterizasyonu. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, BP-048.
 8. Akkemik E, Taser P, Tarancı A, Budak H, Çiftci M. Glutatyon-S-Transferaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, BP-139.
 9. Çomaklı V, Akkemik E, Küfrevioğlu Ö.İ, Çiftci M. Gökkuşağı Alabalık Karaciğerinden Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, BP-168.
 10. Taser P, Akkkemik E, Aydın S, Çiftci M. Glutatyon Redüktaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2011, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır, P-19.
 11. Akkemik E, Taser P, Aydın S, Çiftci M. Glutatyon-S-Transferaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2011, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır, P-21.
 12. Çomaklı V, Akkemik E, Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftci M. Bazı Metal İyonlarının Gökkuşağı Alabalık Karaciğerinden Saflaştırılan Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması. Kromatografi 2012, 5-9 Haziran 2012, Tokat, P-19.
 13. Akkemik E, Çiftci M., Hindi Karaciğerinden Saflaştırılan NADPH-Sitokrom P450 enzimim aktivitesi üzerine bazı Metal İyonlarının etkileirnin İncelenmesi. Kromatografi 2013, 19-22 Haziran 2013, Bursa, P-125.
 14. Akkemik E, Taser P, Aydın S, Çiftci M. Hindi Karaciğerinden Saflaştırılan Glutatyon-S-Transferaz Enzim aktivitesi Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013, 19-22 Haziran 2013, Bursa, P-126.
 15. Taser P, Akkemik E., Aydın S, Çiftci M. Hindi Karaciğerinden Saflaştırılan Glutatyon Redüktaz Enzim aktivitesi Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013, 19-22 Haziran 2013, Bursa, P-10.
 16. Koçpınar E.F, Budak H, Gönül N, Akkemik E, Oktay M, Eichele G, Tip60 Geninin Glutatyon Redüktaz Gen Ekspresyonu Ve Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi.XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik kongresi (uluslar arası katılımlı) 27-30 Ekim 2013. Kuşadası-Aydın, PS-06 66.
 17. Gönül N, Budak H, Koçpınar E.F, Akkemik E, Eichele G, Tip60’ın Karbonik Anhidraz I Gen Ekspresyonu üzerine etkisinin sirkadian döngü içersinde araştırılması. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik kongresi (uluslar arası katılımlı) 27-30 Ekim 2013 Kuşadası-Aydın, PS-06 41.
 18. Akkemik E, Çiftci M., Hindi Yürek Glutatyon S-Transferaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Kromatografi 2015, 8-10 Nisan 2015 Uşak, PS-23.
 19. Akkemik E, Çiftci M., Hindi Yürek 6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu, Kromatografi 2015, 8-10 Nisan 2015 Uşak, PS-24.
 20. Tektaş O, Akkemik E, Baykara H, Bazı Optikçe Aktif İmin Bileşiklerinin hCA-I ve hCA-II Enzim Aktiviteleri üzerine in vitro Etkilerinin Araştırılması ve Gaussian Programıyla Teorik Hesaplamaları 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi, 2-5 Haziran 2015, Kars, PS-12.
 21. Aksakal E, Akkemik E, Budak H, Tunç A, ve Günaydın E, Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Karaciğer ve Böbrek Dokusundan Saflaştırılan Glutatyon Redüktaz Enziminin Karakterizasyon Parametrelerinin Karşılaştırılması, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18-19 Aralık 2015, Konya, P-HB-1
 22. Akkemik E, Kalelioğlu G, Baykara H, Tektaş O, Özdemir Ö, Alım Z, Doğal Fenolik Bileşiklerle Sentetik Fenolik Bileşiklerin Tiyoredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerindeki Etkilerinin in vitro Şartlarda Karşılaştırılması, 18-19 Aralık 2015, Konya, P-TBB-29
 23. Akkemik E, Özdemir O, Baykara H, Kalelioğlu G, Tektaş O, Alım Z., Investigation of the effect of the natural and synthetic phenolic compounds on Glutathione Reductase enzyme activity under in vitro conditions. International Conferance on Advences in Natural and Aplied Science. ICANAS 2016.21-23 April 2016, Antalya, Turkey, Page 65-66.
 24. Karagözoğlu Y, Çiftci M, Akkemik E,Purification and Some Properties of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase From Chicken Liver2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) May 17-19,Çanakkale, TURKEY2016. Poster 140.
 25. Aksakal, E., Budak, H., Akkemik, E., Sirkecioğlu, A.N., Tunç, A., Günaydın, E., Silici, S., 2016.  Hipoksik ve Hiperoksik Stres Uygulamalarının Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Oksidatif Stres Üzerine Transkriptomik Seviyede Etkileri. I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Sözlü Bildiri, 1-3 Haziran 2016 Samsun, Sayfa: 20.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Gulcin İ*, Kirecci E, Akkemik E, Topal F, Hisar O., 2010. Antioxidant, antibacterial, and anticandidal activities of an aquatic plant: duckweed (Lemna minor L. Lemnaceae)  Turkish Journal of Biology 34 175-188.
 2. Akkemik E, Budak H, and Ciftci M 2010. Effects of some drugs on human erythrocyte glucose 6-phosphate dehydrogenase: an in vitro study Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 25(6): 871–875
 3. Akkemik E, Budak H, and Ciftci M 2010. Effects of some drugs on human erythrocyte 6-phosphogluconate dehydrogenase: an in vitro study Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 25(4): 476–479
 4. Akkemik E, Şentürk M, Özgeriş F. B, Taşer P, Çiftci M 2011 In vitro eff ects of some drugs on human erythrocyte glutathione reductase Turkish Journal of Medical Sciences; 41 (2): 235-241
 5. Karaman M, Akkemik E, Budak H, and Ciftci M. 2012 In vitro effects of some drugs on human erythrocyte glutathione reductase Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 27(1): 18–23
 6. Sahin A, Senturk M, Akkemik E, Ciftci M 2012. The effects of chemical and radioactive properties of Tl-201 on human erythrocyte glutathione reductase activityNuclear Medicine and Biology 39 161–165
 7. Akkemik E, Taser P, Bayindir A, Budak H and Ciftci M, Purification and characterization of glutathione S-transferase from turkey liver and inhibition effects of some metal ions on enzyme activity environmental toxicology and pharmacology Volume 34, Issue 3, Pages 888–894, 2012.
 8. Comakli V, Akkemik E, Küfrevioglu O.I and Ciftci M. Purification and characterization of glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme from rainbow trout (oncorhynchus mykiss) liver and investigation of the effects of some metal ions on enzyme activity. Toxicology and Industrial Health. Volume 31, Issue 5, Pages 403-411, 2015.
 9. Tektas O, Akkemik E and Baykara H. Investigation of the Effect of Some Optically Active Imine Compounds on the Enzyme Activities of hCA-I and hCA-II under In Vitro Conditions: An Experimental and Theoretical Study. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. Volume 30, Issue 6,  pages 277–286, 2016.