Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4301
Kurumsal E-Posta faerulas  siirt.edu.tr
E-Posta faerulas  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme1.03.2021 15:58:58

Doç.Dr FATİH AHMET ERULAŞ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı             : Fatih Ahmet ERULAŞ

2. Doğum Tarihi       : 16/06/1976

3. Unvanı                   : Doç. Dr

4.Öğrenim Durumu  : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Fen Fakültesi/Kimya

Fırat Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Fen Fakültesi/Kimya

Fırat Üniversitesi

2002

Doktora

Fen Fakültesi/Kimya

Fırat Üniversitesi

2010

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 2015

Doçentlik Tarihi                      :2020

Profesörlük Tarihi                  :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

        

         1. Yalcin, O., F. Karatas,  FA. Erulas,  E. Ozdemir “The levels of glutathione peroxidase, vitamin A, E, C and lipid peroxidation in patients with transitional cell carcinoma of bladder” BJU Int. 93(6), 863-866 (2004).

            2. Ipek U, Arslan EI, Obek E, Karatas F, Erulas FADetermination of vitamin losses and    degradation      kinetics during composting” Process Biochemistry 40 (2), 621-624 (2005).

            3. Ozmen H., FA. Erulas, F. Karatas, .” Comparison of concentration of trace metals (Ni, Zn, Co, Cu and Se), Fe, vitamins A, C and E, and lipid peroxidation in patients with prostate cancer” Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 44 (2), 175-179 (2006).

            4. Ozmen H., FA. Erulas, F. Karatas, .” Comparison of concentration of trace metals (Ni, Zn, Co, Cu and Se), Fe, vitamins A, C and E, and lipid peroxidation in patients with prostate cancer” Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 44 (2), 175-179 (2006).

           5. Karatas, F.,  E. Kaygusuzoglu, H. Yildiz, FA. Erulas An investigation  of orotic acid levels in milk samples of subclinical mastitis cows” 2008 Archives of Physiology and Biochemistry

           6. ERARPAT Sezin, ÖZZEYBEK Gözde, Chormey Dotse Selali, ERULAŞ Fatih Ahmet, TURAK Fatma, BAKIRDERE Sezgin (2017).  A novel liquid-liquid extraction determination of naphthalene GC-MS with deuterated anthracene as internal standard.  Environmental Monitoring and Assessment, 189(10), Doi: 10.1007/s10661-017-6250-6 (Yayın No: 4059611)

      7. FIRAT Merve, BAKIRDERE Sezgin, SEL Sabriye, Chormey Dotse SELALİ, ELKIRAN Ömer, ERULAŞ Fatih Ahmet, TURAK Fatma (2017).  Arsenic speciation in water and biota samples at trace levels ion chromatography inductively coupled plasma-mass spectrometry.  International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 97(7), 684-693., Doi: 10.1080/03067319.2017.1346089 (Yayın No: 3737770)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

1. Fırat Merve, BAKIRDERE Sezgin, SEL Sabriye, CHORMEY Dotse Selali, ELKIRAN Ömer, ERULAŞ Fatih Ahmet, TURAK Fatma (2017).  Arsenic Speciation in Chicken and Water Samples at Trace Levels Ion Chromatography-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry.  7th  International IUPAC Conference on Green Chemistry (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3970366)

           

  2. Chormey Dotse Selali, Fırat Merve, BÜYÜKPINAR Çağdaş, TURAK Fatma, ERULAŞ Fatih Ahmet ,KOMESLİ Okan Tarık, BAKIRDERE Sezgin (2017).  Matrix Matching and Matrix Dilution Accurate Determination of Pesticides, Hormones and Endocrine Disruptor Compounds in Complex Matrices.  7th  International IUPAC Conference on Green Chemistry (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3970114)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

         1.  Öbek, E., ŞY. Tatar, H. Hasar, F. Karataş, FA. Erulaş “Tavuk Kesimhanesi Atıksu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suları ile Arıtma Çamurundaki Vitamin Düzeylerinin Değerlendirilmesi” F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 327-334 (2005)         

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

1.  Karataş , F., H. Kara, S. Servi , T.R. Kıran , F.A. Erulaş “Benzimidazol Türevlerinin Ratların Antioksidan Vitamin ( A, E, C) İle MDA Düzeylerine ve GSH-Px Aktivitesine Etkilerinin Araştırılması” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-S20, İstanbul, 8-11 Eylül 2003         

 

2.  Karataş, F.,  F.A.  Erulaş, O. Yalçın “Mesane Kanserinde A, E Vitamini, Selenyum, MDA ve GSH-Px” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-S41, İstanbul, 8-11 Eylül 2003

        

 3. Karataş, F., E. Yüksek, C. Bal, S. Servi, H. Kara, İ. Yılmaz, FA. Erulaş   1,3,5-    Tiyadiazol substitüe imidazolin ve tiyosemikarbazon türevlerinin ratların (wistar) bazı kan parametrelerine etkilerinin araştırılması“   XX Ulusal Kimya Kongresi,BKP-20, Kayseri 4-8 Eylül 2006

        

 4. Karataş, F.,  E. Çöteli, H. Kara, S. Servi,  Fatih Ahmet Erulaş “3-pyrol-1H-indazol’ün ratların antioksidan vitaminler(A, E ve C), selenyum ve GSH-Px aktivitesine etkileri” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, BIYP-034  Malatya 23-27  Ağustos 2007.

 

5. Tip 2 Diyabetik Hastaların Serum ve İdrar Orneklerinde Bazı Anyonların İyon Kromatografisi ile Tayini. Fatih Ahmet ERULAŞ, İbrahim YILMAZ, Emir DONDER,  Fikret KARATAŞ,  Habibe OZMEN An-96 27. Ulusal Kimya Kongresi 23-28 Ağustos 2015 / Çanakkale

6. Çevre Örneklerinde Cr(III) VE Cr(VI) Türlerinin IC-ICP-MS Sisteminde Eser Seviyelerde Eş Zamanlı  Tayinleri Sabriye Sel, Fatih Ahmet Erulaş, Fatma Turak, Recai Göksu, Sezgin Bakırdere IV. Eser Analiz Kongresi P87 19-22 MAYIS 2016 SAKARYA      

 

 

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   Tübitak teşvik ödülü

           

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

GENEL

KİMYA

4

4

80

İlkbahar

GENEL

KİMYA

4

4

80

 

2017-2018

Güz

GENEL

KİMYA

4

4

80

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 1.03.2021 17:27:34