Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2836
Kurumsal E-Posta firatpala  siirt.edu.tr
E-Posta firatpala  gmail.com
Açıklama
Güncelleme9.09.2020 16:20:54

Doç.Dr FIRAT PALA

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Bitki Koruma Bölümü Bölüm Başkanı

  

ÖZGEÇMİŞ (CV)

 

1. Adı Soyadı : Fırat Pala

2. Doğum Tarihi : 01.01.1980

3. Unvanı : DoçDr.

4.Öğrenim Durumu : Doktora (Ph.D.)

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi (Bitkisel Üretim)

Dicle

2003

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü (Tarla Bitkileri)

Çukurova

2006

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü (Bitki Koruma)

Ondokuz Mayıs

2014


5. Akademik Unvanlar

 

Dr. Öğretim Üyeliği (Yardımcı Doçentlik) Tarihi : 05.11.2015

Doçentlik Tarihi                         : 18.11.2020

Profesörlük Tarihi                      : -

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


6.1. Yüksek Lisans Tezleri


AKAN Tuba, (2022). Diyarbakır İli Bitki Koruma Ürün Bayilerinin Yabancı Ot Mücadelesine Yaklaşımları, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Bitki Koruma Ana Bilim Dalı


ALP KARAKAŞ Seyman, (2022). Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Personelinin Yabancı Ot Sorununa Bakışı, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Bitki Koruma Ana Bilim Dalı


ÇELİK DEMİR Kadife, (2021). Determination of critical period for weed control in wheat grass production, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Bitki Koruma Ana Bilim Dalı


6.2. Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar


7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)


PALA FIRAT (2020).  Observation of Weed Species, Frequency and Density in Common Barley (Hordeum vulgare L.) Fields of Diyarbakir, Turkey: A Case Study.  Tarım Bilimleri Dergisi, 26(2), 164-172., Doi: 10.15832/ankutbd.500963 (Yayın No: 6275225)


PALA FIRAT (2020).  The Effect of Different Weed Management on Weeds and Grape Yield in Vineyards.  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 29, 766-772. (Yayın No: 6105252)


MENNAN HÜSREV,JABRAN KHAWAR,Zandstra Bernard H,PALA FIRAT (2020).  Non-Chemical Weed Management in Vegetables by Using Cover Crops: A Review.  Agronomy-Basel, 10(257), 1-16., Doi: 10.3390/agronomy10020257 (Yayın No: 6167253)


PALA FIRAT (2020).  The Effect of Post Emergence Herbicides and Their Mixtures on Grass and Broadleaf Weed Control in Barley (Hordeum vulgare L.).  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 29, 1206-1213. (Yayın No: 6105239)


PALA FIRAT (2019).  A Survey on Weed Management in Dry Lentil Fields.  APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 17(6), 13513-13521., Doi: 10.15666/aeer/1706_1351313521 (Yayın No: 5936135)


KIZIL SULEYMAN, PALA FIRAT, OZGUVEN MENSURE, KHAWAR KHALID MAHMOOD (2009).  Cultural possibilities of some economically important geophytes under semi-arid ecological conditions of the south-east Anatolia, Turkey.  Research on Crops, 10(2), 366-373. (Yayın No: 5639063)


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


PALA FIRAT, KARİPÇİN MUHEMET ZEKİ (2021).  Bazı Toprak Herbisitlerinin Domates Fidelerini Şaşırtmadan Önce Yabancı Otları Kontrol Etme Potansiyeli.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(2), 241-249., Doi: 10.30910/turkjans.671301 (Yayın No: 7355201)


PALA FIRAT,DİLMEN HALİL (2020).  Savucak Dağı kışlak alanlarında süneye (Eurygaster integrıceps Put.) konukçuluk eden yabancı otlar.  International Journal on Mathematics, Engineering  Natural Sciences, 13, 60-66. (Yayın No: 6148990)


DİLMEN HALİL,PALA FIRAT,ÖZER DİLMEN MERYEM (2020).  Antep Fıstığı (Pistacia vera L.) Üreticilerinin Tarımsal Mücadele Konusundaki  Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Türkiye, Siirt İli Örneği.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 1-8., Doi: 10.19159/tutad.411197 (Yayın No: 6105379)


PALA FIRAT,ERMAN MURAT,ÇIĞ FATİH,DİLMEN HALİL (2020).  A Study on Weed Flora and Importance Value Index of Weeds in Wheat Crop.  International Journal of Scientific and Technological Research, 6(1), 49-59., Doi: 10.7176/JSTR/6-01-05 (Yayın No: 6105522)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2019).  Chemical weed control recommendations for wheat.  ISPEC Journal of Agricultural Science, 3(1), 19-32. (Yayın No: 6281907)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV,DEMİR ABDULLAH (2018).  Diyarbakır İli Mercimek Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Türlerinin, Yaygınlıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi.  Turkish Journal of Weed Science, 21(1), 33-42. (Yayın No: 4507912)


AYDIN MEHMET HADİ, PALA FIRAT, KAPLAN CEVDET (2016).  

Potato Tuber Sprout Rot Caused By Fusarium sambucinum in Turkey.  Scientific Papers. Series A. Agronomy, 90, 189-193. (Yayın No: 7362193)


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2019).  Glyphosate Tüketiminin Sosyo-Ekonomik Ve Çevresel Etkileri.  3. Anadolu Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 1(1), 34-51. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5727537)


PALA FIRAT (2019).  Mercimekte Yabancı Ot Mücadelesinde Aclonifen Aktif Maddesinin En Uygun Uygulama Zamanı.  3. Aadolu Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 1(1), 27-33. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5727623)


DİLMEN HALİL,ÖZGÖKÇE MEHMET SALİH,PALA FIRAT (2019).  Siirt İlinde Avcı Coccinellidae Familyası Türleri İle İlgiliEkolojik Gözlemler.  International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development-III, 1(1), 16-17. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5688582)


PALA FIRAT,DİLMEN HALİL (2019).  Savucak Dağı Kışlak Alanlarında Süneye (Eurygaster Integrıceps Put.) Konukçuluk Eden Yabancı Otlar.  International Conference on Agriculture and Rural Development-III, 1(1), 119-120. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5688311)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2019).  Karacadağ Havzası Pamuk (Gossypium Hirsitum L.) Tarlalarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi.  5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 1(1), 660-675. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5688219)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2019).  Herbisit Karışımlarının Buğdayda (Triticum Aestivum L.) Yabancı Otlar Üzerine Etkisi.  5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 1(1), 676-697. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5688127)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2018).  Major weeds in Barley Fields of Diyarbakir.  70th International Symposium on Crop protection, 1(1), 20-20. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4507929)


DİLMEN HALİL,ÖZER DİLMEN MERYEM,PALA FIRAT (2018).  Siirt ilindeki Antep Fıstığı ( Pistacia vera L.) Üreticilerinin Tarımsal Uygulamalar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi.  Uluslararası Tarım Kongresi, 1(1), 45-45. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5689010)


PALA FIRAT,DEMİR ABDULLAH,MENNAN HÜSREV (2017).  Investigation of Problems and Considerations on Weed ControlMethods in Field Crops of Diyarbakir.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technolohy, 1(1), 371-371. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3649739)


PALA FIRAT,DEMİR ABDULLAH,MENNAN HÜSREV (2017).  Frequency and Density of Weed Species in Conventional and Intedrated Vineyard of Diyarbakir.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technolohy, 1(1), 366-366. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3649738)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2017).  Diyarbakır ili mercimek tarlalarında uygulanan yabancı ot kontrol yöntemlerinin belirlenmesi.  İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 1(1), 69-70. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3649720)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2017).  Diyarbakır ili buğday çiftçileri ile anket yaparak yabancı ot kontrolünde mevcut durumun belirlenmesi.  İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 1(1), 85-86. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3649717)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV,DEMİR ABDULLAH,ÖCAL ATİLLA,KARİPÇİN MUHEMET ZEKİ,PAKYÜREK MİNE,AYDIN MEHMET HADİ (2017).  Buhar ile Toprak Dezenfeksiyonunun Çilekte Yabancı Ot ve Toprak Kökenli Patojen Kontrolüne Etkisi.  4th. International Regional Development Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6106464)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2017).  Weed Control Methods in Cotton Fields –Example Diyarbakir.  International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 1(1), 940 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3649708)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2016).  Pamukta Yabancı Ot Kontrolü için Ekim Öncesi Herbisitlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi.  Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 1(1), 856-856. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3277862)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


Bacterial Practices In Agriculture, Bölüm adı:(Common Weeds in Wheat Fields) (2021)., PALA FIRAT, MENNAN HÜSREV,  IKSAD Publishing House, Editör:Doç. Dr. Fatih ÇIĞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 334, ISBN:978-625-8423-27-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7421249)


Recent Headways in Pomology, Bölüm adı:(Weed Management in Young Almonds Orchards) (2021)., PALA FIRAT, MENNAN HÜSREV,  IKSAD Publishing House, Editör:Pakyürek Mine, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 398, ISBN:978-625-7562-09-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7331815)


Organic Agriculture - Plant & Livestock Production, Bölüm adı:(Understanding Organic Weed Management) (2021)., PALA FIRAT, MENNAN HÜSREV,  IKSAD Publishing House, Editör:Dr. Öğretim Üyesi Gülen ÖZYAZICI, Dr. Öğretim Üyesi Hülya HANOĞLU ORAL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 504, ISBN:978-625-8423-45-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7421362)


Cotton Production Under Abiotic Stress, Bölüm adı:(Common Weeds in Cotton Fields) (2021)., PALA FIRAT, MENNAN HÜSREV,  IKSAD Publishing House, Editör:Prof. Dr. Emine Karademir , Prof. Dr. Çetin Karademir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 504, ISBN:978-625-8423-45-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7420141)


Theoretical and Practical New Approaches in Cereal Science and Technology, Bölüm adı:(Weed Trouble in Wınter Wheat) (2021)., PALA FIRAT, MENNAN HÜSREV,  IKSAD Publishing House, Editör:Karaman Mehmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 422, ISBN:978-625-7562-37-9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7331741)


New Development on Medicinal and Aromatic Plants, Bölüm adı:(Weed Problem in Medicinal Plants) (2021)., PALA FIRAT, MENNAN HÜSREV,  IKSAD Publishing House, Editör:Özyazıcı Gülen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 348, ISBN:978-625-7636-90-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7331768)


Ornamental Plants in Different Approaches, Bölüm adı:(Weed Management in Ornamental Plants) (2020)., PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV,  Iksad Publications, Editör:Çığ Arzu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 528, ISBN:978-625-7687-07-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6689938)


Akademic Studies in Agriculture, Foresty and Aquaculture Sciences, Bölüm adı:(Crop Rotation as an environment friendly option for weed management in sustainable cotton cultivation) (2020)., PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV,  Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Editör:Onur Ülker, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 43, ISBN:978-625-7912-19-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6156537)


Visional Studies in Agricultural and Aquatic Science, Bölüm adı:(Chemical Weed Control In Newly Planted Pistachio Nut Orchards) (2020)., PALA FIRAT,  Akademisyen Kitapevi, Editör:Banu Yücel, Mustafa Tolga Tolon, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 123, ISBN:978-605-258-, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6163495)


Innovative Approaches in Meadow-Rangeland and Forage Crops, Bölüm adı:(Weed Management in Forage Crops) (2020)., PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV,  Iksad Publighing, Editör:Seydosoglu Seyithan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 490, ISBN:978-625-7687-41-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6740695)


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleleR


PALA FIRAT (2020).  Transgenik Olmayan Mısırda (Zea mays L.) Yabancı Ot Mücedesinde Yaygın Olarak Kullanılan Herbisitlerin Karşılaştırılması.  Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 18, 312-318., Doi: 10.31590/ejosat.670524 (Kontrol No: 6091130)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2019).  Compatibility of the Clomazone Active Ingredient with Pre-emergence Herbicides to Weed Control in Conventional Cotton (Gossypium hirsutum L.) Fields in Semi-arid Conditions.  Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi(17), 1256-1262., Doi: 10.31590/ejosat.658839 (Kontrol No: 5707193)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV,ÖCAL ATİLLA (2018).  Diyarbakır İli Geleneksel ve Entegre Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Rastlanma Sıklıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi.  Meyve Bilimi, 5(2), 26-33. (Kontrol No: 4739185)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV,ÇIĞ FATİH,DİLMEN HALİL (2018).  Diyarbakır’da buğday ürününe karışan yabancı ot tohumlarının belirlenmesi.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 183-190., Doi: 10.19159/tutad.342885 (Kontrol No: 6091178)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2018).  Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve Uygulanan Kontrol Yöntemlerinin Araştırılması.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(1), 111-117., Doi: 10.20289/zfdergi.330081 (Kontrol No: 3649772)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2017).  Diyarbakır ili buğday tarlalarında bulunan yabancı otların belirlenmesi.  Bitki Koruma Bülteni, 57(4), 447-461., Doi: 10.16955/bitkorb.322889 (Kontrol No: 3912748)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2016).  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Alanlarında Bulunan Horoz ibiği  Amaranthus spp   Türlerinin  Yaygınlıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi.  Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 139-148. (Kontrol No: 3277520)


PALA FIRAT,MENNAN HÜSREV (2014).  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Bazı Horoz  İbiği  Amaranthus spp   Türlerinin Trifluraline Dayanıklılığının Araştırılması.  Türkiye Herboloji Dergisi, 17(1-2), 1-8. (Kontrol No: 3277620)


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


KIZIL SÜLEYMAN, PALA FIRAT (2009). Ekonomik Öneme Sahip Bazı Soğanlı Bitkilerin Morfolojik ve Agronomik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri s: 33-38, Hatay.


7.7. Diğer yayınlar


Editörlük:  Yabancı Ot Biliminde Güncel Konular, Kitap, Editör, İKSAD Yayınevi, 25.12.2021


8. Projeler


Siirt İli Buğday Tarlalarında Bulunan Yabancı Otların Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:PALA FIRAT,Araştırmacı:ÇIĞ FATİH,Araştırmacı:ERMAN MURAT,Araştırmacı:DİLMEN HALİL, , 27/11/2018 - 26/11/2019 (ULUSAL)


Çeltik ekim alanlarında yeni bir yabancı ot türü olan Echinochloa sp.’xxnin moleküler olarak teşhisi ve yaygınlığının belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:Raşa Serdest,Araştırmacı:Şahin Meral,Yürütücü:MENNAN HÜSREV,Araştırmacı:KAYA ALTOP EMİNE,Araştırmacı:PALA FIRAT, , 15/08/2018 - 09/12/2020 (ULUSAL)


The economic importance and risk analysis of possible glyphosate ban on Turkish orchards productions and economy, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı:MENNAN HÜSREV,Yürütücü:KAYA ALTOP EMİNE,Araştırmacı:DOĞAN MEHMET NEDİM,Araştırmacı:BOZOĞLU MEHMET,Araştırmacı:PALA FIRAT,  Monsanto S.A, , 01/03/2018 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)


Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp) Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü:AKSOY EDA,Yürütücü:ARSLAN ZÜBEYDE FİLİZ,Yürütücü:UYGUR FEYZULLAH NEZİHİ,Yürütücü:UYGUR SİBEL,Yürütücü:NEMLİ YILDIZ,Yürütücü:DEMİRKAN HASAN,Yürütücü:BOZ ÖZHAN,Yürütücü:KADIOĞLU İZZET,Yürütücü:ÜREMİŞ İLHAN,Yürütücü:KAÇAN KORAY,Yürütücü:MENNAN HÜSREV,Yürütücü:TEMEL NAZİFE,Yürütücü:DEMİR ABDULLAH,Yürütücü:ÖZASLAN CUMALİ,Araştırmacı:DOĞAN MEHMET NEDİM,Araştırmacı:BÜKÜN BEKİR,Araştırmacı:TURSUN NİHAT,Araştırmacı:IŞIK DOĞAN,Araştırmacı:ÖZTEMİZ SEVCAN,Araştırmacı:KOLÖREN ONUR,Araştırmacı:YÜCEL SERAL,Araştırmacı:BOZDOĞAN OLCAY,Araştırmacı:TÜRKSEVEN SÜLEYMAN GÜRDAL,Araştırmacı:BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,Araştırmacı:ÖĞÜT YAVUZ DERYA,Araştırmacı:YAZLIK AYŞE,Araştırmacı:ÜSTÜNER TAMER,Araştırmacı:EYMİRLİ SERDAR,Araştırmacı:TETİK ÖZCAN,Araştırmacı:FİLİZ ERBAŞ,Araştırmacı:PALA FIRAT,Araştırmacı:ARSLAN MEHMET,Araştırmacı:RUŞEN MİNE,Araştırmacı:YILDRIM AYŞEGÜL,Araştırmacı:BAŞARAN SELÇUK,Araştırmacı:KAYA ALTOP EMİNE,Araştırmacı:AKSOY AKIN,Yönetici:MELAN KADİR,Yönetici:KARAOĞLU SİBEL, , 15/08/2006 - 15/12/2010 (ULUSAL) 


Siirt İli Buğday Alanlarında Bulunan Zararlı Böcek Türleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Koordinatörü:DİLMEN HALİL,Yürütücü:KAPLAN MEHMET,Yürütücü:KAPLAN CEVDET,Yürütücü:ÖZGÖKÇE MEHMET SALİH,Yürütücü:PALA FIRAT,Yürütücü:ÇİFTÇİ MUSTAFA CEMAL,Yürütücü:ÖZER DİLMEN MERYEM, , 26/02/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL) 


9. İdari Görevler


Bölüm Başkan Yardımcısı, 2018-2019

Bölüm Başkanı, 2020-Halen


10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  1. Türkiye Herboloji Derneği, Üye, 2016


11. Ödüller

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Teorik

Uygulama

 

2020-2021

Güz

Bakteriyoloji

2

0

14

 

 

Viroloji

2

1

2

 

 

SS İklim Tahıl Hastalıkları

2

1

25

 

 

Bitki Koruma

2

2

5

 

 

Mesleki Uygulama

0

4

10

 

 

Araştırma ve Deneme Metodları

2

2

10

 

 

Bitirme Tezi I

0

2

2

 

Bahar

Yabancı Ot Bilimi

2

1

10

 

 

Yabancı Ot Mücadelesi

2

2

12

 

 

Endüstri ve Süs Bitkileri Hastalıkları

2

1

25

 

 

Bitki Koruma

4

0

5

 

 

Mesleki Uygulama

0

4

10

 

 

Bitki Kliniği

0

4

10

 

 

Bitirme Tezi II

0

2

2

2021-2022

Güz

Bakteriyoloji

2

0

25

 

 

Mesleki Uygulama

0

4

25

 

 

Bitirme Tezi I

0

2

1

 

 

Standart İlaç Denemeleri

2

0

10

 

Bahar

Yabancı Ot Bilimi

2

1

25

 

 

Yabancı Ot Mücadelesi

2

2

10

 

 

Mesleki Uygulama

0

4

25

 

 

Bitki Kliniği

0

4

10

 

 

Bitirme Tezi II

0

2

1


Not:
 Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 23.05.2022 14:48:54
Yayınlar ve Projeler

1. Yayınlar

1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

1.    Pala F. (2020).  Observation of weed species, frequency and density in common barley (Hordeum vulgare L.) fields of Diyarbakir, Turkey: A Case Study.  Journal of Agricultural Sciences, 26(2), 164-172., Doi: 10.15832/ankutbd.500963 (Yayın No: 6275225)

2.    Mennan H., Jabran K., Zandstra B.H., Pala F. (2020).  Non-chemical weed management in vegetables by using cover crops: A review.  Agronomy-Basel, 10(2), 257, Doi: 10.3390/agronomy10020257 (Yayın No: 6167253)

3.    Pala F. (2020).  The Effect of post emergence herbicides and their mixtures on grass and broadleaf weed control in barley (Hordeum vulgare L.).  Fresenius Environmental Bulletin, 29, 1206-1213. (Yayın No: 6105239)

4.    Pala F. (2020).  The effect of different weed management on weeds and grape yield in vineyards.  Fresenius Environmental Bulletin, 29, 766-772. (Yayın No: 6105252)

5.    Pala F. (2019).  A Survey on weed management in dry lentil fields.  Applied Ecology and Environmental Research, 17(6), 13513-13521., Doi: 10.15666/aeer/1706_1351313521 (Yayın No: 5936135)

6.    Kızıl S., Pala F., Özgüven M., Khawar K.M. (2009).  Cultural possibilities of some economically important geophytes under semi-arid ecological conditions of the south-east Anatolia, Turkey.  Research on Crops, 10(2), 366-373. (Yayın No: 5639063)

1.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.    Pala F., Dilmen H. (2020).  Savucak Dağı kışlak alanlarında süneye (Eurygaster integrıceps Put.) konukçuluk eden yabancı otlar.  International Journal on Mathematics, Engineering  Natural Sciences, 13, 60-66. (Yayın No: 6148990)

2.    Pala F., Erman M., Çığ F., Dilmen H. (2020).  A Study on weed flora and ımportance value ındex of weeds in wheat crop.  International Journal of Scientific and Technological Research, 6(1), 49-59., Doi: 10.7176/JSTR/6-01-05 (Yayın No: 6105522)

3.    Pala F., Mennan H., Demir A. (2018).  Diyarbakır ili mercimek ekim alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin, yaygınlıklarının ve yoğunluklarının belirlenmesi.  Turkish Journal of Weed Science, 21(1), 33-42. (Yayın No: 4507912)

4.    Pala F., Mennan H. (2018).  Diyarbakır ili pamuk ekim alanlarında sorun olan yabancı otlar ve uygulanan kontrol yöntemlerinin araştırılması.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(1), 111-117., Doi: 10.20289/zfdergi.330081 (Yayın No: 3649772)

5.    Aydın M.H., Pala F., Kaplan C. (2016).  Potato tuber sprout rot caused by Fusarium sambucinumin Turkey.  Scientific Papers. Series A. Agronomy, 59(1), 189-193. (Yayın No: 3397206)

1.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.    Dilmen H., Pala F, Özer-Dilmen M. (2020).  Antep fıstığı (Pistacia vera L.) üreticilerinin tarımsal mücadele konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi: Türkiye, Siirt ili örneği.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 1-8., Doi: 10.19159/tutad.411197 (Kontrol No: 6105379)

2.    Pala F. (2020).  Transgenik Olmayan Mısırda (Zea mays L.) Yabancı ot mücadelesinde yaygın olarak kullanılan herbisitlerin karşılaştırılması.  Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 18, 312-318., Doi: 10.31590/ejosat.670524 (Kontrol No: 6091130)

3.    Pala F., Mennan H. (2019).  Compatibility of the clomazone active ingredient with pre-emergence herbicides to weed control in conventional cotton (Gossypium hirsutum L.) fields in semi-arid conditions.  Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi(17), 1256-1262., Doi: 10.31590/ejosat.658839 (Kontrol No: 5707193)

4.    Pala F., Mennan H., Öcal Atilla (2018).  Diyarbakır ili geleneksel ve entegre bağ alanlarında görülen yabancı ot türlerinin rastlanma sıklıklarının ve yoğunluklarının belirlenmesi.  Meyve Bilimi, 5(2), 26-33. (Kontrol No: 4739185)

5.    Pala F., Mennan H., Çığ F., Dilmen H. (2018).  Diyarbakır’da buğday ürününe karışan yabancı ot tohumlarının belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 183-190., Doi: 10.19159/tutad.342885 (Kontrol No: 6091178)

6.    Pala F., Mennan H. (2017).  Diyarbakır ili buğday tarlalarında bulunan yabancı otların belirlenmesi.  Bitki Koruma Bülteni, 57(4), 447-461., Doi: 10.16955/bitkorb.322889 (Kontrol No: 3912748)

7.    Pala F., Mennan H. (2016).  Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk alanlarında bulunan horoz ibiği Amaranthus spp türlerinin yaygınlıklarının ve yoğunluklarının belirlenmesi.  Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 139-148. (Kontrol No: 3277520)

8.    Pala F., Mennan H. (2016).  Siirt ili pamuk ekim alanlarında kırmızı köklü tilki kuyruğu  Amaranthus retroflexus L   Yoğunluğunun Saptanması ve Bazı Biotiplerinin Trifluralin e Dayanıklılığının Araştırılması.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 55-63. (Kontrol No: 3277740)

9.    Pala F., Mennan H. (2014).  Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekim alanlarında bazı horoz  ibiği  Amaranthus spp   türlerinin trifluraline dayanıklılığının araştırılması.  Türkiye Herboloji Dergisi, 17(1-2), 1-8. (Kontrol No: 3277620)

1.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.    Pala F. (2020). Visional Studies in Agricultural and Aquatic Science, Bölüm adı:(Chemical Weed Control In Newly Planted Pistachio Nut Orchards). Akademisyen Kitapevi, Editör: Yücel B., Tolon M.T., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 123, ISBN:978-605-258-, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6163495)

2.    Pala F., Mennan H. (2020). Akademic Studies in Agriculture, Foresty and Aquaculture Sciences, Bölüm adı:(Crop Rotation as an environment friendly option for weed management in sustainable cotton cultivation).  Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Editör: Ülker O., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 43, ISBN:978-625-7912-19-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6156537)

 

1.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.    Pala F., Mennan H.  (2019).  Glyphosate tüketiminin sosyo-ekonomik ve çevresel etkileri.  3. Anadolu Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, 34-51. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5727537)

2.    Pala F. (2019).  Mercimekte yabancı ot mücadelesinde aclonifen aktif maddesinin en uygun uygulama zamanı.  3. Aadolu Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, 27-33. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5727623)

3.    Pala F., Dilmen H. (2019).  Savucak Dağı kışlak alanlarında süneye (Eurygaster Integrıceps Put.) konukçuluk eden yabancı otlar.  International Conference on Agriculture and Rural Development-III, 1(1), 119-120. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5688311)

4.    Dilmen H.,Özgökçe M.S., Pala F. (2019).  Siirt ilinde avcı Coccinellidae familyası türleri ile ilgili ekolojik gözlemler.  5th International Conference on Agriculture, Animal Husbandry and Rural Development (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6106352)

5.    Pala F., Mennan H. (2019).  Herbisit karışımlarının buğdayda (Triticum aestivum L.) yabancı otlar üzerine etkisi.  5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 1(1), 676-697. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5688127)

6.    Pala F., Mennan H. (2019).  Karacadağ Havzası pamuk (Gossypium hirsitum L.) tarlalarındaki yabancı otların belirlenmesi.  5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 1(1), 660-675. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5688219)

7.    Pala F., Mennan H. (2018).  Major weeds in barley fields of Diyarbakir.  70th International Symposium on Crop protection, 1(1), 20-20. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4507929)

8.    Dilmen H., Özer-Dilmen M., Pala F. (2018).  Siirt ilindeki antep fıstığı (Pistacia vera L.) üreticilerinin tarımsal uygulamalar konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi.  Uluslararası Tarım Kongresi, 1(1), 45-45. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5689010)

9.    Pala F., Mennan H. Demir A. (2017).  Investigation of problems and considerations on weed controlmethods in field crops of Diyarbakir.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technolohy, 1(1), 371-371. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3649739)

10.  Pala F., Mennan H. Demir A. (2017).  Frequency and density of weed species in conventional and ıntedrated vineyard of Diyarbakir.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technolohy, 1(1), 366-366. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3649738)

11.  Pala F., Mennan H. (2017).  Diyarbakır ili buğday çiftçileri ile anket yaparak yabancı ot kontrolünde mevcut durumun belirlenmesi.  İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 1(1), 85-86. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3649717)

12.  Pala F., Mennan H. (2017).  Diyarbakır ili mercimek tarlalarında uygulanan yabancı ot kontrol yöntemlerinin belirlenmesi.  İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 1(1), 69-70. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3649720)

13.  Pala F., Mennan H., Demir A., Öcal A., Karipçin M.Z., Pakyürek M., Aydın M.H. (2017).  Buhar ile Toprak Dezenfeksiyonunun Çilekte yabancı ot ve toprak kökenli patojen kontrolüne etkisi.  4th. International Regional Development Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6106464)

14.  Pala F., Mennan H. (2017).  Weed control methods in cotton fields –Example Diyarbakir.  International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 1(1), 940 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3649708)

15.  Pala F., Mennan H. (2016).  Pamukta yabancı ot kontrolü için ekim öncesi herbisitlerin etkinliklerinin belirlenmesi.  Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 1(1), 856-856. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3277862)

 

 

 

1.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.    Kızıl, S., Pala, F., 2009. Ekonomik öneme sahip bazı soğanlı bitkilerin morfolojik ve agronomik özellikleri üzerine bir çalışma. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri s: 33-38, Hatay.

1.7. Diğer yayınlar

-

2. Projeler

2.    The economic importance and risk analysis of possible glyphosate ban on Turkish orchards productions and economy, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı: MENNAN Hüsrev, Yürütücü: KAYA-ALTOP Emine, Araştırmacı: DOĞAN Mehmet Nedim, Araştırmacı: BOZOĞLU Mehmet, Araştırmacı: PALA Fırat,  Monsanto S.A, , 01/03/2018 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)

3.    Siirt ili buğday tarlalarında bulunan yabancı otların belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: PALA Fırat, Araştırmacı: ÇIĞ Fatih, Araştırmacı: ERMAN Murat, Araştırmacı: DİLMEN Halil, , 27/11/2018 - 26/11/2019

4.    Çeltik ekim alanlarında yeni bir yabancı ot türü olan Echinochloa sp.’xxnin moleküler olarak teşhisi ve yaygınlığının belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: RAŞA Serdest, Araştırmacı: ŞAHİN Meral, Yürütücü: MENNAN Hüsrev, Araştırmacı: KAYA ALTOP Emine, Araştırmacı: PALA Fırat, 15/08/2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

5.    Çeltik ekim alanlarında sorun olan önemli bazı yabancı otların genetik çeşitliliklerinin belirlenmesi ve ALS ACCase inhibitörü herbisitlere dayanıklı biyotiplerinin moleküler ve bioassay yöntemlerle saptanması, Yürütücü: MENNAN Hüsrev, Araştırmacı: KAYA-ALTOP Emine, Bursiyer: PALA Fırat, TÜBİTAK PROJESİ, 2009-2012.

6.    Ülkesel canavar otu Orobanche spp projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp) Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü: AKSOY Eda, Yürütücü: ARSLAN Zübeyde Filiz, Yürütücü: UYGUR Feyzullah Nezihi, Yürütücü: UYGUR Sibel, Yürütücü: NEMLİ Yıldız, Yürütücü: DEMİRKAN Hasan, Yürütücü: BOZ Özhan, Yürütücü: KADIOĞLU İzzet, Yürütücü: ÜREMİŞ İlhan, Yürütücü: KAÇAN Koray, Yürütücü: MENNAN Hüsrev, Yürütücü: TEMEL Nazife, Yürütücü: DEMİR Abdullah, Yürütücü: ÖZASLAN Cumali, Araştırmacı: DOĞAN Mehmet Nedim, Araştırmacı: BÜKÜN Bekir, Araştırmacı: TURSUN Nihat, Araştırmacı: IŞIK Doğan, Araştırmacı: ÖZTEMİZ Sevcan, Araştırmacı: KOLÖREN Onur, Araştırmacı: YÜCEL Seral, Araştırmacı: BOZDOĞAN Olcay, Araştırmacı: TÜRKSEVEN Süleyman GÜRDAL, Araştırmacı: BAYRAKTAR ÖNDER Volkan, Araştırmacı: ÖĞÜT Yavuz Derya, Araştırmacı: YAZLIK Ayşe, Araştırmacı: ÜSTÜNER Tamer, Araştırmacı: EYMİRLİ Serdar, Araştırmacı: TETİK Özcan, Araştırmacı: ERBAŞ Filiz, Araştırmacı: PALA Fırat, Araştırmacı: ARSLAN Mehmet, Araştırmacı: RUŞEN Mine, Araştırmacı: YILDRIM Ayşegül, Araştırmacı: BAŞARAN Selçuk, Araştırmacı: KAYA ALTOP Emine, Araştırmacı: AKSOY Akın, Yönetici: MELAN Kadir, Yönetici: KARAOĞLU Sibel, 15/08/2006 – 15/08/2010 (ULUSAL).

7.    Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekim alanlarında trifluraline dayanıklı Amaranthus retroflexus L.  biyotiplerinin saptanması, Yürütücü: MENNAN Hüsrev, Araştırmacı: PALA Fırat, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2008-2009