Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (9048) 212-1111 / 3194
Kurumsal E-Posta coskunc  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme26.04.2021 12:42:49

Doç.Dr HALİL COŞKUN ÇELİK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Halil Coşkun Çelik

2. Doğum Tarihi         : 24/10/1972

3. Unvanı                    : Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu   :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik  

Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

1990 - 1994

Y. Lisans

Uygulamalı Matematik

Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Matematik ABD

1995-1997

Doktora

Biyoistatistik

Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik ABD.

1999-2004

 

5. Akademik Unvanlar

 

Dr. Öğr. Üyesi Tarihi        : 20/12/2007

Doçentllik Tarihi               : 16/04/2020

Profesörlük Tarihi             : -

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri


Irmak, L. (2020). Çoklu Zekâ Kuramına dayalı eğitimin yedinci sınıf öğrencilerinin matematik başarıları, tutumları ve bilgilerinin kalıcılığı üzerindeki etkisi. Siirt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı

           

6.2. Doktora Tezleri

...

           

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)


Çelik, H. C. (2018). The effects of activity based learning on sixth grade students’ achievement and attitudes towards mathematics activities.
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(5), 1963-1977., Doi: 10.29333/ejmste/85807.

            

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Irmak, L., & Çelik, H. C. (2021). Çoklu zekâ temelli eğitimin yedinci sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve matematiğe yönelik tutumları üzerindeki etkisi. Journal of Computer and Education Research, 9(17), 405-430. Doi: 10.18009/jcer.870157

 

Özdemir, F., & Çelik, H. C. (2020). Examination of pre-service mathematics teachers’ opinions about problem solving and reasoning according to their mathematical thinking levels. Turkish Online Journal of Educational Technology, 122-135.

 

Çelik, H. C., Özdemir, F. (2020). Mathematical thinking as a predictor of critical thinking dispositions of pre-service mathematics teachers. International Journal of Progressive Education,16(4), 81-98. Doi: 10.29329/ijpe.2020.268.6

 

Çelik, H. C.  (2020). The effect of modelling, collaborative and game-based learning on the geometry success of third-grade students. Education and Information Technologies, 25(1), 449-469. Doi: 10.1007/s10639-019-09983-3

 

Çelik, H. C., Obay, M., & Özdemir, F. (2020). İlkögretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel akıl yürütme ve problem çözme becerilerine ilişkin görüşleri. Turkish Studies-Educational Sciences, 15(3), 1651-1673. Doi: 10.29228/TurkishStudies.42682

 

Obay, M., & Çelik, H. C., (2019). What do pre-service mathematics teachers think about context based learning? a qualitative study. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 284-313. Doi: 10.18009/jcer.574528.

 

İlhan, A, Tutak, T., & Çelik, H. C. (2019). What is the predictive power of visual mathematics literacy perception and ıts sub-dimensions for geometry success? Eurasian Journal of Educational Research, 19(80), 1-24. Doi: 10.14689/ejer.2019.80.1

 

Çelik, H. C.  (2019). Investigating the visual mathematics literacy self-efficacy (VMLSE) perceptions of eighth grade students and their views on this ıssue. International Journal of Educational Methodology, 5(1), 177-188. Doi: 10.12973/ijem.5.1.177

 

İlhan, A., & Çelik, H. C. (2018). Assessment of student achievement and views on the impact of instruction with visualization of identities in (axb)n form in mathematics. Pegem Egitim ve Ögretim Dergisi, 8(4), 833-878. Doi: 10.14527/pegegog.2018.031

 

Çelik, H. C., (2018). Development of symbolic mathematics language literacy perception scale for junior high school students and analysis of literacy perceptions based on certain variables. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 51(3), 1-17. Doi: 10.1080/0020739X.2018.1555724

 

Çelik, H. C., Ertas, H., & İlhan, A. (2018). The impact of project-based learning on achievement and student views: The case of AutoCAD programming course. Journal of Education and Learning, 7(6), 67-80. Doi: 10.5539/jel.v7n6p67

 

Çelik, H. C., Karayama, S. (2018). Investigating attitudes of prospective mathematics teachers towards the use of mobile learning at a higher learning institution. Universal Journal of Educational Research, 6(8), 1784-1794. Doi: 10.13189/ujer.2018.060823.

 

Çelik, H. C. (2017). Mathematical modelling research in Turkey: A content analysis study. Educational Research and Reviews, 12(1), 19-27. Doi: 10.5897

 

Çelik, H. C., İlhan, A., & GÜNDÜZ SAMET (2016). The evaluation of theses prepared on project based learning in Turkey: A content analysis study. Journal of Educational Sciences Research, 6(2), 61-74., Doi: 10.12973/jesr.2016.62.4


İlhan, A., & Çelik, H. C. (2016). Development of visual mathematics literacy scale for elementary education mathematics teacher candidates. US-China Education Review A, 6(7), 391-401. Doi: 10.17265/2161-623X/2016.07.001.

 

Karayama, S., & Çelik, H. C. (2016). A review of studies on academic success in blended learning approach in Turkey A content analysis study. Global Journal For Research Analysis, 5(1), 345-349. Doi: 10.15373/22778160.

 

Çelik, H. C., & İlhan, A. (2016). Attitude scale of statistics development reliability and validity studies. International Journal of Current Research (IJCR), 8(6), 32885-32891.

 

Çelik, H. C., & İlhan, A. (2016). Facebook use oriented attitude scale: development,reliability and validity study. Paripex Indian Journl of Research, 5(5), 80-85., Doi:10.15373

 

İlhan, A., Çelik, H. C., Gemcioğlu, M., & Çiftaslan, M. E. (2016). Examination of the relationship between internet attitudes and internet addictions of 13 18 year old students: The case of Kahramanmaras. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(2), 73-77.

 

Çelik, H. C. (2015). Effects of computer course on computer self efficacy computer attitudes and achievements of young individuals in Siirt Turkey. Educational Research and Reviews, 10(3), 249-258. Doi: 10.5897/ERR2014.2037

 

Çelik, H. C., Gazioğlu, S., & Pesen, C. (2012). Development of a scale to measure teacher candidates attitudes toward research. Journal of Educational Sciences Research, 2(2), 105-121., Doi: 10.12973

 

Aypay, A., Çelik, H. C., Aypay, A., & Sever, M. (2012). Technology acceptance in education a study of pre service teachers in Turkey. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(4), 264-270.

 

Kahyaoğlu, M., & Çelik, H. C. (2012). Examining the secondary and high school students attitudes towards internet use according to different variables. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), 869-876.

 

Okçu, V., & Çelik, H. C. (2011). Öğretmen adaylarının KPSS’ye ilişkin görüşlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi. The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE), 2(1), 30-54.

 

Bindak, R., & Çelik, H. C. (2006). Ögretmenler için bilgisayar tutum ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalısması. Eurasian Journal of Educational Research, 1(22), 38-47. 


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


Özdemir, F., & Çelik, H. C. (2020).  Examination of pre-service mathematics teachers’ opinions about reasoning and problem solving according to their mathematical thinking levels.  International Conference on New Horizons in Education INTE2020, 337-352. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., & Özdemir, F. (2019). Mathematical thinking as a predictor of critical thinking dispositions of pre-service mathematics teachers.  The 2nd International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC 2019), 112-112. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., & Obay, M. (2019).  İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözme inançları ve akademik başarılarının incelenmesi.  VI th International Eurasian Educational Research Congress, 659-672. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C.  (2018).  Görsel matematik okuryazarlığı algı ölçeğinin geliştirilmesi ve ilgili okuryazarlık algısının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.  Şehri Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 88-89. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C.  (2018).  Modelleme, işbirlikli ve oyun tabanlı öğrenme etkinliklerinin ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin geometri başarısına etkisi.  Şehri Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 89-90. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C.  (2018).  İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin, modelleme, işbirlikli ve oyun tabanlı öğrenmeye dayalı geometri etkinlikleri hakkındaki görüşleri.  Şehri Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 471-480. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

İlhan, A., Akın, M. F., & Çelik, H. C.  (2018).  Matematik öğretmen adaylarının bağlam temelli olan ve olmayan problemlere ilişkin başarı düzeylerinin incelenmesi. 3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018), 69-69. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

İlhan, A., Çelik, H. C., & Karayama, S. (2018). Matematik öğretmen adaylarının STEM eğitimi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES-2018), 264-264. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 

 

Çelik, H. C., & İlhan, A. (2018).  Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Sembolik Matematik Dil Okuryazarlığı Ölçeğinin Geliştirilmesi. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES-2018), 231-231. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., & İlhan, A. (2018).  Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Etkinliklerinin ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının STEM Tutumlarına Etkisi.  1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES-2018), 263-263. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

İlhan, A., Çelik, H. C., & Karayama, S. (2018).  FeTeMM uygulamalarının, öğretmen adaylarının farkındalık düzeylerine etkisi ve farkındalık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES-2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

İlhan, A., Çelik, H. C., & Ertaş, H. (2017).  The effectiveness of CAD programming education based on project based learning: An investigation of student views in this knowledge.  International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), October 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., Akın, M. F., & İlhan, A. (2017).  Teaching identities of (ax+b)n with Jo Niemeyer Modeling (Naef Modulan Toy) according to visual design principles and electives.  International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), October 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Akın, M. F., İlhan, A., & Çelik, H. C.  (2017). The investigation of (ax+b)n identity through Join Niemeyer Modeling (Naef Modulan Toy) according to views of students.  International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), October 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Cezlan, A., & Çelik, H. C.  (2017).  Analysis of attitudes about mobile learning of prospective teacher of mathematics in terms of various variables. International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2017), Harran University (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Kızıltoprak, M., & Çelik, H. C.  (2017).  Examination of visual math literacy self-efficacy perceptions of middle school students in terms of various variables.  International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2017), Harran University (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

İlhan, A., & Çelik, H. C.  (2017).  Visual math literacy in the lower dimensions what is the strength to the procedure of its success of geometry?. International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2017), Harran University (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

İlhan, A., Çelik, H. C., & Poçan, S. (2016).  Math and visual mathematical literacy: A compilation study.  International Engineering, Science and Education Conference (INESEC 2016), 20-34. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

İlhan, A., Erbaş A. K., & Çelik, H. C.  (2016).  The effects of using geometric figures in modelling identities in the form of (ax+b)n on the success and opinions of students of vocational schools of higher education.  International Engineering, Science and Education Conference (INESEC 2016), 74-88. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

İlhan, A., Çelik, H. C., & Erbaş, A. K. (2016).  Geometric visualization of binomial expansions of algebraic expressions in the form of (ax+b)n. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC 2016), 60-73. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., İlhan, A., Çelik, E., & İlhan, G. (2016).  The effect of a blended learning method on academic success and problem solving skills. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC 2016), 35-43. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., İlhan, A., & Karayama, S. (2016).  Tendency of studies in mathematics literacy field: A content analysis study.  International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016, 829-841. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., İlhan, A., & Karayama, S. (2016).  The content analysis method evulation for the mathematical modelling area studies performed in Turkey. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), 817-827. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Aslan, A., İlhan, A., Çelik, H. C., & Ömür, E. H. (2016).  The investigation of university students epistemological belief subdimensions regarding to some variables. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016, 843-856. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., & İlhan, A. (2016).  Problem solving skills in mathematics attitude scale development study. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., İlhan, A., & Poçan, S. (2016).  The effect of constructivist learning approach in mathematics assessment field to academic achievement and academic self perception. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC 2016), 44-59. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., İlhan, A., & Aslan, A. (2015). Investigation of attitude towards scientific research of university students.  International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2015), 575-583. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

      

Çelik, H. C., & Gündüz, S. (2014). Investigation of the learning styles of elementary school mathematics teacher candidates in terms of their attitudes towards mathematics and academic achievement.  International Conference on Education Leadership in the Light of Science, 72-73. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

      

Çelik, H. C.  (2014).  Statistical attitude scale: Development reliability and validity study.  International Conference on Education Leadership in the Light of Science, 87-88. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., & Gündüz, S. (2014).  İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarı ve matematiğe yönelik tutumları açısından incelenmesi.  Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, 72-73. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Kahyaoğlu, M., & Çelik, H. C.  (2011).  Examining the attitudes towards internet use of secondary and high school students according to different variables. 5th International Computer ve Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) 

 

Çelik, H. C., & Mercimek, B. (2013).  Bilgisayar türü internet deneyimi ve kullanma sıklığına göre internet bağımlılık eğilimlerinin karşılaştırılması.  22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., & Mercimek, B. (2013).  BÖTE bölümü öğrencilerinin internet kullanma profilleri ve internete yönelik bağımlılık eğilimleri.  22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

      

Çelik, H. C., & Çevik, M.N. (2012).  İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin istatistik ve olasılık ünitesini öğrenmeleri üzerinde bilgisayar destekli öğretimin etkisi.  5.th International Computer Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 

 

Çelik, H. C.  (2010).  The effectiveness of computer course on the computer attitudes, self-efficacy and success of adults.  4. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Selçuk University, 285-291. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., & Çevik M. N. (2010).  The comparison of unemployed adults’ computer self-efficacy beliefs in terms of different variables.  4. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 344-349. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Okçu, V., & Çelik, H. C.  (2009).  Öğretmen adaylarının KPSS’ye ilişkin görüşlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi.  The First International Congress of Educational Research, 1-24. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

 

7.4. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


Innovative Approaches in Educational Sciences, Bölüm adı:(Development of a visual mathematics literacy scale and investigation of visual mathematics literacy perception according to various variables) (2018)., Çelik Halil Coşkun, Bindak Recep, Özdemir Furkan, Gece Akademi, Editör:Yıldız Karagöz  Yeke, Tarkan Yazıcı, Onur Hayırlı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 119, ISBN:978-605-288-804-9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4590441)

                                   

Bilgisayar I II Temel Bilgisayar Becerileri, Bölüm adı:(Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları) (2012)., Çelik Halil Coşkun, Kuzu Abdullah, Çuhadar Cem, Kıyıcı Mübin, Daban Şerafettin, Kiper Aydın, Tarımer İlhan, Başboğaoğlu Uğur, Karaman Muhammet Kemal, Yanarateş Erkan, Dursun Özcan Özgür, Bektaş Leyla, Pegem Akademi, Editör: Ali Güneş, Basım sayısı:6, Sayfa Sayısı 612, ISBN:978-605-4282-55-5, Türkçe (Ders Kitabı), (Yayın No: 51126)             

                                                                                  

Bilgisayar I, Bölüm adı:(Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları) (2006)., Çelik Halil Coşkun, Daban Şerafettin, Kuzu Abdullah, Çuhadar Cem, Gündüz Şemseddin, Kıyıcı Mübin, Tarımer İlhan, Yanar Ateş Erkan, Çınar Orhan, Başboğaoğlu Uğur, Kiper Aydın, Pegem Akademi, Editör:Ali Güneş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:9944-919-20-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 51125)Innovative Approaches in Educational Sciences, Bölüm adı:(Development of a visual mathematics literacy scale and investigation of visual mathematics literacy perception according to various variables) (2018)., Çelik Halil Coşkun, Bindak Recep, Özdemir Furkan, Gece Akademi, Editör:Yıldız Karagöz  Yeke, Tarkan Yazıcı, Onur Hayırlı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 119, ISBN:978-605-288-804-9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4590441)

                                   

Bilgisayar I II Temel Bilgisayar Becerileri, Bölüm adı:(Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları) (2012)., Çelik Halil Coşkun, Kuzu Abdullah, Çuhadar Cem, Kıyıcı Mübin, Daban Şerafettin, Kiper Aydın, Tarımer İlhan, Başboğaoğlu Uğur, Karaman Muhammet Kemal, Yanarateş Erkan, Dursun Özcan Özgür, Bektaş Leyla, Pegem Akademi, Editör: Ali Güneş, Basım sayısı:6, Sayfa Sayısı 612, ISBN:978-605-4282-55-5, Türkçe (Ders Kitabı), (Yayın No: 51126)             

                                                                                  

Bilgisayar I, Bölüm adı:(Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları) (2006)., Çelik Halil Coşkun, Daban Şerafettin, Kuzu Abdullah, Çuhadar Cem, Gündüz Şemseddin, Kıyıcı Mübin, Tarımer İlhan, Yanar Ateş Erkan, Çınar Orhan, Başboğaoğlu Uğur, Kiper Aydın, Pegem Akademi, Editör:Ali Güneş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:9944-919-20-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 51125)


Temel Matematik I (2000)., Coşkun Tayfur, Pesen Cahit, Çelik Halil Coşkun, Eskişehir, Editör: Tayfur, C., Pesen, C., ve Çelik, H. C., Basım sayısı: 2, Sayfa Sayısı 148, Türkçe (Ders Kitabı), (Yayın No: 2120833) 

                                                                                 

Temel Matematik II (2000)., Tayfur Coşkun, Pesen Cahit, Çelik Halil Coşkun, Eskişehir, Editör: Coşkun Tayfur, Cahit Pesen, Halil Coşkun Çelik, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 220, Türkçe (Ders Kitabı), (Yayın No: 2120969)

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


Akın, M. F., İlhan, A., & Çelik, H. C. (2019).  Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımının Matematiksel Düşünme Becerisi ve Kavram Yanılgıları Üzerindeki Rolü.  İlköğretim Online, 18(3), 1392-1404., Doi: 10.17051/ilkonline.2019.612772

 

Çelik, H. C., İlhan, A., & Akın, M. F. (2018).  Matematik öğretmeni adaylarının bağlam temelli olan ve olmayan problemlere ilişkin başarı düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırılması. Turkish Studies Educational Sciences, 13(27), 433-460., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14320

 

İlhan, A., Çelik, H. C., & Akın, M. F. (2017).  Naef Modulan Toy Materyalinin Görsel Tasarım İlke ve Öğelerine Göre Değerlendirilmesi ve Öğrenci Görüşleri.  Dicle University Journal of Ziya Gökalp Education Faculty, 1(32), 875-891., Doi: 10.14582/DUZGEF.1867

 

İlhan, A., Çelik, H. C., & Aslan, A. (2016).  Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 141-156., Doi: 10.17679/iuefd.17218132

 

Çelik, H. C., & Gündüz, S. (2016).  İlköğretim matematik öğretmen adaylarının akademik başarı ve matematiğe yönelik tutumlarının öğrenme stilleri açısından incelenmesi.  Dicle University Journal of Ziya Gökalp Education Faculty, 1(28), 278-278., Doi: 10.14582/DUZGEF.730

 

Gündüz, S., & Çelik, H. C. (2015).  Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.  Dicle University Journal of Ziya Gökalp Education Faculty, 2(25), 156-173. Doi: 10.14582/DUZGEF.535

           

Çelik, H. C. (2014).  İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Olasılık ve İstatistik ünitesini öğrenmeleri üzerinde bilgisayar destekli öğretimin etkisi.  Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 45-64.

           

Çelik, H. C., & Çevik, M. N. (2010).  İşsiz gençlerin bilgisayar öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 152-166. Doi: 10.12780/UUSBD67

 

Çelik, H. C., & Ceylan, H. (2009).  Lise öğrencilerinin matematik ve bilgisayar tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması.  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(26), 92-101.

           

Özgen, N., & Çelik, H. C. (2008).  Üniversite öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının kümeleme analizi ile belirlenmesi Siirt Eğitim Fakültesi Örneği.  Marmara Coğrafya Dergisi, 1(17), 67-78.

 

Çelik, H. C., & Kahyaoğlu, M. (2007).  İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi.  Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.

 

Çelik, H. C., & Acar, T. (2007).  Kronik hemodiyaliz hastalarının depresyon ve anksiyete düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.  Fırat Tıp Dergisi, 12(1), 23-27.

 

Özgen N., Özbek, R., & Çelik, H. C. (2006).  Coğrafya eğitiminde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi.  Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 261-270.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


Çelik, H. C., & Bindak, R. (2005).  Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.  Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436.

                                              

Çelik, H. C., & Bindak, R. (2005).  İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.

                                   

Çelik, H. C., Satıcı, Ö, & Çelik, M. Y. (2005).  Sağlık personellerinde kronik sigara içme alışkanlığı olanların tutumlarına ilişkin değişkenlerin kümeleme analizi cluster analysis.  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(1), 20-25. Doi: 10.5798

                                   

Çelik, H. C., Satıcı, Ö., & Çelik, M. Y. (2004).  Kronik sigara içme alışkanlığı olan üniversite öğrencilerinin tutumlarına ilişkin değişkenlerin aşamalı kümeleme yöntemi çözümlemesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(4), 217-222. 

 


7.6.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Gündüz, S., & Çelik, H. C. (2014). Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 9.Ulusal Egitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., & Gündüz, S. (2014). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımını temel alan çalışmaların değerlendirilmesi Türkiye örneği. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., & Pesen, C. (2008). Araştırmaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. I. Ulusal Egitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 195-210. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Odabas, A., Pesen, C., Çelik, H. C., & Epçaçan Cevdet (2007). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programının etkililiğine ilişkin görüşleri. 1.Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Dasdağ, M., Çelik, M. Y., Satıcı, Ö., Akkuş, Z., & Çelik, H. C. (2006). Hangi tür araştırmalarda path analizi kullanılmalıdır. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Özgen, N., & Çelik, H. C. (2006). Üniversite öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının kümeleme analizi ile incelenmesi. 15. TUIK Araştırmaları Sempozyumu Veri Kalitesi ve Güvenilirliği IAS 2006 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Kahyaoglu, M., Çelik, H. C., & Yangın, S. (2006). İlköğretim fen bilgisi matematik ve sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 1, 390-397. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., Satıcı, Ö., & Çelik, M. Y. (2004). Öğretmenlerden kronik sigara içme alışkanlığı olanların tutumlarına ilişkin değişkenlerin aşamalı kümeleme yöntemi çözümlemesi: Hierarchical cluster analysis. VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, H. C., & Tez, M. (2002). Hipertansif ve sağlıklı gebe kadınlarda yas ortalama arteryel basınç değişkenlerinin kovaryans analizi yardımıyla değerlendirilmesi. VI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Tıpta Bilgisayar Uygulamaları (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Çelik, M. Y., Satıcı, Ö., Akkuş, Z., Dasdağ, M., & Çelik, H. C. (2000). Kümeleme çözümlemesinde başarılı kümeler elde etmenin koşulları Akademik personelin interneti kullanmasıyla ilgili bir uygulama. 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


7.7. 
Sanat ve tasarım etkinlikleri:


Ulusal, Resim Fotoğraf ve Materyal Sergisi, 21.06.2018-24.06.2018, Doğadan Geometri Yansımaları, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (No: 228290)

 

8. Projelerde yaptığı görevler


Akıl ve Zekâ Oyunlarının Matematik ve Fen Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Çetin Ali, Araştırmacı: Çelik Halil Coşkun, 06/01/2019- 27/06/2019 (Ulusal)

                                                          

Geometri Derslerinde STEM Eğitiminin Akademik Başarıya, Tutuma Etkisi ve Öğrenci Görüşleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Çelik Halil Coşkun, Araştırmacı: Çetin Ali, Araştırmacı: Onursal Nilgün, 25/05/2017- 26/12/2017 (Ulusal)

                                                                      

Bağlam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin matematik tutumuna, matematiksel düşünme düzeyine, kavramları öğrenme başarısına etkisi ve bu konudaki görüşleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Çelik Halil Coşkun, Araştırmacı: Çetin Ali, Araştırmacı: Onursal Nilgün, 06/01/2019- 27/06/2019 (Ulusal)

                                              

STEM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi, Matematik, Mühendislik ve 21. Yüzyıl Tutumlarına Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Çetin Ali, Araştırmacı: Çelik Halil Coşkun, Araştırmacı: Onursal Nilgün, 27/05/2017- 26/12/2017 (Ulusal)

                                              

Muhteşem Üçlü: Doğa, Geometri ve Öğretim, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü: Çelik Halil Coşkun, Araştırmacı: İlhan Aziz, Araştırmacı: Pesen Cahit, 25/04/2018- 02/11/2018 (Ulusal)

                                                                                  

FeTeMM uygulamalarının Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının FeTeMM farkındalıklarına, Öz-Yeterliliklerine ve Sorgulama Becerilerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Çetin Ali, Araştırmacı: Çelik Halil Coşkun, 10/03/2020 (Ulusal)

                                                                                  

Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği: Çelik Halil Coşkun, 22/03/2010- 26/03/2010 (Ulusal)

                                                                                  

Ekolojik Ayak İzimizi Tanıyalım Bilim Okulu Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü: Kahyaoğlu Mustafa, Eğitmen: Çelik Halil Coşkun, Eğitmen: Çetin Ali, 09/07/2012- 09/07/2012 (Ulusal)

                                                                      

Bilişim ve Gençlik Bütünleşiyor, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü: Çelik Halil Coşkun, Eğitmen: Çevik Mehmet Nezir, Eğitmen: Dilek Hakan, 01/01/2010- 30/10/2010 (Ulusal)

                                                          

İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman: Çelik Halil Coşkun, 16/06/2008- 16/06/2008 (Ulusal)

 

 

9.İdari Görevler

           

Komisyon Üyeliği

2021 …

Siirt Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyeliği

2020 …

Siirt Üniversitesi/Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Anabilim Dalı Başkanı

2020 …

Siirt Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Etik Kurul Üyeligi

2017 …

Siirt Üniversitesi/Rektörlük

Ars. Uyg. Merkezi Müdürü

2015-2015

Siirt Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dekan Yardımcısı

2009-2011

Siirt Üniversitesi/Eğitim Fakültesi

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği)


11.Ödüller

Yayın Teşvik Ödülü, SİİRT ÜNİVERSİTESİ, 2017

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Lisans

2020-2021

Güz

Bahar

Matematik Ders Kitabı İncelemesi 

3

0

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

Olasılık

2

0

Origami ile Matematik

3

0

Matematik Eğitiminde Öz-Düzenleme

3

0

İstatistik

2

0

Matematikte Proje Geliştirme ve Yönetimi

3

0

Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

3

0

Yüksek Lisans

2020-2021

Güz

Bahar

Temel İstatistik

3

0

Matematikte Ölçek Geliştirme ve Değerlendirme

3

0

Matematik Eğitiminde Nicel Veri Analizi

3

0


Güncelleme : 28.04.2021 01:12:49
STEM PROJECTS
Yürütücü    : Geometri Derslerinde STEM Egitiminin Akademik Basarıya, Tutuma Etkisi ve Ögrenci Görüsleri
Araştırmacı: STEM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Ögretmen Adaylarının Fen Bilgisi, Matematik, Mühendislik ve 21. Yüzyıl Tutumlarına Etkisi