Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2802
Kurumsal E-Posta huarslan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 11:24:52

Doç.Dr HÜSEYİN ARSLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Personel İşleri (Genel) 6

                                            

ÖZGEÇMİŞ

1.  Adı Soyadı             : Hüseyin ARSLAN

2.  Doğum Tarihi         : 01.01.1968

3.  Unvanı                   : Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ARSLAN

            V  4.Öğrenim Durumu  : Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Dicle Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD

Harran Üniversitesi

1995

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD Endüstri Bitkileri Bilim Dalı

Harran Üniversitesi

2004

5.  Akademik Unvanlar

                  Yardımcı Doçentlik Tarihi : 22.04.2013

                 Doçentlik Tarihi                        :

                  Profesörlük Tarihi                    :

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1.      Siirt ikinci ürün koşullarında bazı susam (Sesamum indicum L.) çeşitlerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi

2.      Siirt ekolojik koşullarında farklı ekim zamanlarının bazı aspir (carthamus tinctorius l.) çeşitlerinde verim ve verim unsurları üzerine etkisi

6.2.  Doktora Tezleri

1.     

2.     

7.  Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.      UÇAK ALİ BEYHAN,GENÇOĞLAN CAFER,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,TURAN NİZAMETTİN,ARSLAN HÜSEYİN,İNAL BEHCET (2016).  DETERMINATION OF WATER EFFICIENCYRELATIONSHIPS AND SILAGE QUALITYCHARACTERISTICS OF THE MAIZE SPECIES FORSILAGE ZEA MAYS L  THE FIRST PRODUCT GROWNUNDER SEMI ARID CLIMATE CONDITIONS.  Fresenius Environmental Bulletin(25), 6053-6068., Doi: 12a/2016 (Yayın No: 3102761)

2.      Huseyin Arslan, Ozge Onder-Uçar, Dogan Arslan (2018). Determination of permans of some soybean (Glycine max [L Merr]) vaireties/lines. Fresenius Environmental Bulletin (27), 1/2018, 526-532  

3.     

7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      ARSLAN DOĞAN,ÇIĞ ARZU,ARSLAN HÜSEYİN,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,Tülücü Faruk (2017).  Effects of treatments of gibberellic acid, citric acid and stratification on germination of seeds of Salvia siirtica Kahraman, Celep  Doğan sp. nov. (Lamiaceae) (7) Effects of treatments of gibberellic acid, citric acid and stratification on germination of seeds of Salvia siirtica Kahraman, Celep  Doğan sp. nov. (Lamiaceae). Journal of Applied Biological Sciences, 1(11), 29-32. (Yayın No: 3752888)

2.      Hatipoğlu Halil,NACAR Abullah Suat,Mehtap SARACOĞLU,ABRAK Servet,ARSLAN HÜSEYİN (2017).  Şalıurfa Özelinde Yapılan Aspir Çalışmaları.  Selcuk Journal of Agricultural and Food Sciences, 31(2), 44-53., Doi: 10.15316/SJAFS.2017.18 (Yayın No: 3753037)

3.      HATİPOĞLU Halil,ARSLAN HÜSEYİN,KARAKUŞ Mehmet,ABRAK Servet (2017).  Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına Uygun Bazı Susam(Sesamum indicum L.) Genotiplerinin Belirlenmesi.  Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 61-67. (Yayın No: 3591326)

4.      NACAR Abdullah suat,DEĞİRMENCİ Veli,HATİPOĞLU Halil,TAŞ Meral,ARSLAN HÜSEYİN,ÇIKMAN Ahmet,ŞAKAK Abdullah (2016).  Harran Ovası Koşullarında Yazlık Aspir Bitkisinde Sulamanın Verim ve Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri.  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(ÖZEL SAYI-2), 149-154., Doi: 10.21566/tarbitderg.281883 (Yayın No: 3103807)

5.      ARSLAN HÜSEYİN,Hatipoğlu Halil,KARAKUŞ Mehmet (2014).  Şanlıurfa Yöresinde Tarımı Yapılan Susam Genotiplerinden Seçilen Bazı Hatların İkinci Ürün Koşullarında Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 109, Doi: 10.19159/tutad.61304 (Yayın No: 3768233)

6.      Hatipoğlu Halil,ARSLAN HÜSEYİN,karakuş Dr Mehmet ,KÖSE Dr Arzu (2012).  Şanlıurfa koşullarında farklı aspir çeşitlerinin (carthamus tinctorius l.) uygun ekim zamanlarının belirlenmesi.  Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 1-16. (Kontrol No: 3616926)…

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      ARSLAN HÜSEYİN,Yılman Mustafa,EKİN ZEHRA (2017).  The Effects of Different Sowing Dates on Yield and Yield Components of Some Safflower(Carthamus Tinctorius L.) Varieties.  3rd INTERNATIONALAGRICULTURE CONGRESS (IAC 2017), 16-16. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3753266)

2.      ARSLAN DOĞAN,ÇIĞ ARZU,ARSLAN HÜSEYİN,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,Tulucu Faruk (2017).  Effects of treatments of gibberellic acid, citric acid and stratification on germination of seeds of Salvia siirtica Kahraman, Celep  Doğan sp. nov. (Lamiaceae)..  3rd  International Agriculture Congress (IAC 2017), 30-30. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3535888)

3.      BİLMEZ ÖZÇINAR AYNUR,ARSLAN HÜSEYİN (2017).  Oil Seeds Human Nutrition Location Nutrition andOil Seeds Deficit in Turkey.  ICAFOF CONFERANCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3765211)…

4.      ARSLAN HÜSEYİN,Hatipoğlu Hasan,EKİN ZEHRA (2017).  Siirt İkinci Ürün Koşullarında Bazı Susam (Sesamum indicum l.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi.  ICAFOF CONFERENCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3753130)…

5.      RAHİMİ AMİR,Taghipour Sadegh,Zartoshti Mohammad Reza,ARSLAN DOĞAN,ARSLAN HÜSEYİN,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,ÖZTÜRK GÖRKEM (2017).  Investigation on Antioxidant Activity of Thyme (Thymus vulgaris L) Affected Micro Nutrients.  MESMAP-2017, 155-155. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3738549)

6.      HATİPOĞLU Halil,ABRAK Servet,KARAKUŞ Mehmet,ARSLAN HÜSEYİN,GÜR MEHMET ATİLLA (2016).  Determining The Appropriate Planting Time Peanut  Arachis Hypogaea L   Plant In Conditions of Gap Region.  VII. International Scientific Agriculture Symposium, 1025-1030. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3104642)

7.      RAHİMİ AMİR,JALILIAN Jalal,TAYYEB MOHAMMAD,AGHDAM BAYAZIDI,ARSLAN HÜSEYİN (2016).  EVALUATION OF SOME MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS OF PAPAVER Pseudo orientale  Fedde  Medw   IN PIRANSHAHR  WEST AZERBAYJAN  IRAN.  VII. International Scientific Agriculture Symposium (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3105123)

8.      ARSLAN HÜSEYİN,ARSLAN DOĞAN,ÖNDER ÖZGE (2016).  EFFECTS OF ECOLOGICAL CONDITION OF SIIRT PROVINCE ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOYBEAN  Glycine max  L   Merr   VARIETIES LINES.  VII. International Scientific Agriculture Symposium (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3104256)

9.      Hüseyin Arslan, M Atilla Gür, Halil Hatipoğlu, Mehmet Karakuş, Servet Abra (2013).  Effects of different nitrogen and phosphate doses on yield and yield componenents of second produce of sesame  sesamum indicum L   as second crops in Harran Plain.  1St Central Aisa Congress on Modern Agricultural Tekniques and Plant Nutrition, 1, 99-106. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:302708)

10.  Erdal Erbil, Mehmet Karakuş, Hüseyin Arslan, Halil Hatipoğlu (2012).  Bazı Şekerpancarı Çeşitlerinin Şanlıurfa Kışlık Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.  I.Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu, 219-224. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:298748)

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.     

2.     

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.     

2.     

 

 

 

 

 

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      ABDULLAH SUAT NACAR,VELİ DEĞİRMENCİ,HALİL HATİPOĞLU,TAŞ MERAL,ARSLAN HÜSEYİN,AHMET ÇIKMAN,ŞAKAK ABDULLAH (2015).  Harran Ovası Koşullarında Yazlık Aspir Bitkisinde Sulamanın Verim ve Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri.  11.Tarla Bitkileri kongresi (/)(Yayın No:1724068)

2.      KARAKUŞ MEHMET,ARSLAN HÜSEYİN,HATİPOĞLU HALİL,ERDAL ERBİL,SERVET ABRAK (2015).  Şanlıurfa Koşullarında Ana Ürün Soya Tarımında Farklı Azot Dozları veBakteri Suşlarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi.  11.Tarla Bitkileri Kongresi, 283-284. (/)(Yayın No:1724249)

3.      Sevil Arslan, Zeliha Savrunlu, Tuncay Vural, Hüseyin Arslan, Mahmut Yüksel, Şeref Şelli, Mehmet Badıllı, Reşit Demir, Murat Aydoğdu (2012).  Şanlıurfa İlindeki Koyunlarda Maed Visna Enfeksiyonunun Varlığı ve Yaygınlığının Araştırlması.  . Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı, 375-375. (Özet Bildiri/)(Yayın No:299390)

4.      Mehmet Karakuş, Halil Hatipoğlu, Hüseyin Arslan, Ufuk Rastgeldi (2012).  Şanlıurfa Koşullarına Uygun Bazı Patates  Solanum tuberosun L   Çeşitlerinin Belirlenmesi.  IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 1259-1262. (/)(Yayın No:296757)

 

5.      Halil Hatipoğlu, Hasan Baydar, Mehmet Karakuş, Hüseyin Arslan, Mahmut Gayberi (2011).  Şanlıurfa Koşullarında Kışlık ve Yazlık Olarak Ekilen Bazı Aspir  Carthamus tinctorius L   Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları Bakımından Karşılaştırılması.  IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 1155-1158. (/)(Yayın No:297612)

6.      Davut Karaaslan, Abdulkerim Hatipoğlu, Selim Aytaç, Ahmet Nedim Nazlıcan, Hüseyin Arslan (2011).  Farklı Soya Hatlarının Diyarbakır Ana Ürün Koşullarındaki Verim ve Kalite Komponentlerinin İrdelenmesi.  IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 864-869. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:298500)

7.      Hüseyin ARSLAN, Ramazan Şadet Güvercin, Halil Hatipoğlu, Mehmet Karakuş (2011).  Harran Ovasında II Ürün Olarak Ekim Nöbetine Girebilecek Bazı Yağlı Tohumlu Bitkilerin Tarımının Verim ve Verim Unsurları ile Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılması.  IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 876-881. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:298175)

8.      Hüseyin Arslan, Halil Hatipoğlu, Mehmet Karakuş, Mahmut Gayberi (2011).  Şanlıurfa II  Ürün Koşullarına Uygun Bazı Susam  Sesamum indicum  L   Hatlarının Belirlenmesi.  IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 939-944. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:297922)

9.      Mehmet Karakuş, Hüseyin Arslan, Halil Hatipoğlu, Ufuk Rastgeldi (2011).  Harran Ovası Koşullarına Uygun Ana ve İkinci Ürün Bazı Soya  Glycina max  L  Merill   Hat ve Çeşitlerinin Belirlenmesi.  IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 1064-1067. (/)(Yayın No:297209)

10.  Hüseyin ARSLAN, Ramazan Şadet Güvercin, Halil Hatipoğlu, Mehmet Karakuş (2011).  Harran Ovasında II Ürün Olarak Ekim Nöbetine Girebilecek Bazı Yağlı Tohumlu Bitkilerin Tarımının Verim ve Verim Unsurları ile Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılması.  IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 876-881. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:298175)

11.  Hüseyin Arslan, Halil Hatipoğlu, Mehmet Karakuş, Mahmut Gayberi (2011).  Şanlıurfa II  Ürün Koşullarına Uygun Bazı Susam  Sesamum indicum  L   Hatlarının Belirlenmesi.  IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 939-944. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:297922)

12.  Halil Hatipoğlu, Hüseyin Arslan, Mehmet Karakuş, Mahmut Gayberi (2011).  Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çesitlerinin  Carthamus tinctorius L   Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi.  GAP VI. Tarım kongresi, 327-337. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:295610)

13.  Akan. K, Mert. Z, Çetin. L, İlkhan,A, Cömert, H,  Arslan,H, Wanyera,R, (2011).  GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsünce Geliştirilen Bazı Buğday Genotiplerinin UG99 Kara Pas Irkıyla  Lokal Kara Pas ve Sarı Pas Irklarına Karsı Reaksiyonlarının Belirlenmesi.  GAP VI. Tarım kongresi, 73-77. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:296426)

14.  Hüseyin ARSLAN, Davut Karaaslan, Halil HAtipoğlu, Abdulkadir Sürücü (2010).  Bazı İleri Soya Fasulyesi Hatlarının Şanlıurfa Koşullarındaki Permansı.  Permansı 1.Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Sempozyumu ve Mermecilik Şurası, 318-322. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:294368)

15.  Hüseyin ARSLAN, Halil Hatipoğlu, Davut Karaaslan (2010).  Ana Ürün Koşullarına Uygun Bazı Soya Çeşitlerinin Belirlenmesi.  1.Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Sempozyumu ve Mermecilik Şurası, 293-297. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:294729)

16.  Hüseyin ARSLAN, Halil Hatipoğlu, Davut Karaaslan, Mehmet Karakuş (2010).  Şanlıurfa Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Hatlarının Permanslarının Belirlenmesi.  1.Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Sempozyumu  ve Mermecilik Şurası, 288-292. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:295315)

17.  Hüseyin ARSLAN, Tali Monis, Ali İlkhan, Zeki Karipçin, Ahmet Turan Ünal, Kemal Soylu (2009).  Mayınlı Arazilerde Organik Tarımın Yapılabilirliği.  1.GAP Organik Tarım Kongresi, 979-981. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:294037)

18.  Hüseyin ARSLAN, Halil Hatipoğlu, Ali İlkhan, Zeki Karipçin (2007).  GAP Bölgesinde Kolza  Brassica napus oleifera L   tarımı.  1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 433-438. (/)(Yayın No:293486)

19.  Ali Üstün, Nevzat Aydın, Hatice Olgun, Mehmet HAKAN, Ahmet EREN, Metin BABAOĞLU, Hüseyin ARSLAN (2003).  Bazı soya çeşitleri arasındaki benzerliklerin discriminant ve cluster analizleri ile belirlenmesi ve çeşitlerin stabiliteleri .  Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi (Tarla Bitkileri Islahı) Diyarbakır, 131-140. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:293171)

20.  Necmi İŞLER, Hüseyin ARSLAN, Mehmet Emin ÇALIŞKAN (1997).  Şanlıurfa şartlarında şeker pancarında uygun ekim zamanı ve çeşitlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma .  Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 265-268. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:292672)

 

 

5.1.  Diğer yayınlar

1.     

2.     

8.Projeler

1.    Siirt İli Ekolojik koşullarında  ana ürün soya tarımı için uygun çeşit hatların belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ARSLAN HÜSEYİN, Araştırmacı:ÖNDER ÖZGE,Araştırmacı:ARSLAN DOĞAN, , 09/04/2014 - 01/03/2017

2.    SİİRT KOŞULLARINDA  KISINTILI SULAMA UYGULAMALARI ALTINDA SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 24/11/2014 - 22/03/2016 (ULUSAL)

3.    FARKLI SULAMA UYGULAMALARINDA LAVANTA VE MAYIS PAPATYASININ VERİM VE  KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ  SONUÇLARIN EKONOMİK ANALİZİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ARSLAN DOĞAN,Araştırmacı:UÇAK ALİ BEYHAN,Araştırmacı:Şenel Oyuryüz Zeynep,Araştırmacı:Aslan Emine,Araştırmacı:ARSLAN HÜSEYİN,Araştırmacı:BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, , 20/05/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

4.    Siirt Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Yer Fıstığı  Arachis hypogaea L   Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkis, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ARSLAN HÜSEYİN, , 15/05/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

5.    Siirt İkinci Ürün Koşullarında Bazı Susam  Sesamum indicumL   Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 15/05/2015 - 23/11/2016 (ULUSAL)

6.    Siirt Koşullarında Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Slajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Slaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:UÇAK ALİ BEYHAN,Araştırmacı:AYDIN YUSUF,Araştırmacı:BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,Araştırmacı:TURAN NİZAMETTİN,Araştırmacı:MİKAİL NAZİRE,Araştırmacı:ARSLAN HÜSEYİN, , 24/11/2014 - 21/03/2016 (ULUSAL)

7.    AYÇIÇEĞINDE (Helianthus annuusL.) KURAKLIĞA DAYANIKLI GENOTİPLERİN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:UÇAK ALİ BEYHAN,Araştırmacı:ARSLAN HÜSEYİN,Araştırmacı:ARSLAN DOĞAN, Araştırmacı:İNAL BEHCET, 01/10/2017 - 26/12/2017 (ULUSAL)

8.    Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogaega L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ARSLAN HÜSEYİN, Araştırmacı:ARSLAN DOĞAN, Araştırmacı:UÇAK ALİ BEYHAN, Araştırmacı:BİLMEZ ÖZÇINAR AYNUR, Araştırmacı:BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, , 01/01/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

9.    Siirt Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Aspir  Carthamus tinctorius L   Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ARSLAN HÜSEYİN, , 15/05/2015 - 20/11/2017 (ULUSAL)

10.

11. 

9.İdari Görevler

1.      Dekan Yardımcısı

2.     

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.   

2.   

11.Ödüller

1.     

2.     

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

TARIM MAKİNALARI

3

 

11

 

NİŞASTA ŞEKER BİTKİLERİ

 

 

12

İlkbahar

ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ

2

2

16

 

 

YAĞ BİTKİLERİ

2

1

13

2017-2018

Güz

TARIM MAKİNALARI

3

 

10

 

NİŞASTA ŞEKER BİTKİLERİ

3

 

22

İlkbahar

ENERJİ BİTKİLERİ

3

 

9

 

 

YAĞ BİTKİLERİ

2

1

13

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Yayınlar ve Projeler

7.       Yayınlar

7.1.  Uluslararası       hakemli          dergilerde      yayınlanan     makaleler      (SCI    &         SSCI  &Arts and Humanities)

Uçak A. B.,Gençoğlan C.,Bağdatlı M.C.,Turan N.,Arslan H.,İnal B., Determınatıon of Water-Efficiency Relationships and Silage Quality Characteristics of the Maize Species for Silage (zea mays l.)the First Product Grown under Semi-Arid Climate Conditions,  Fresenius Environmental Bulletin. Page 6053-6068 Volume: 25 No: 12a/2016

7.2.            Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3.            Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Hatipoğlu H., Abrak S., Karakuş M., Arslan H., , Gür M.A., Determınıng the Appropriate Planting Time for Peanut (Arachis hypogaea L.) Plant in Conditions of Gap region. VII. International Scientific Agriculture Symposium (AGROSYM) Page 1025-1030 10.7251/AGRENG1607153

7.4.          Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.          Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Arslan H.,Hatipoğlu H., Karakuş M. Şanlıurfa Yöresinde Tarımı Yapılan Susam Genotiplerinden Seçilen Bazı Hatların İkinci Ürün Koşullarında Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar DergisCilt-1 Sayı: 2 Sayfa 109-116

 

Nacar A. S.,Değirmenci V.,Hatipoğlu H.,Taş M.,Arslan H.,Çıkman A.,Şakak A., Harran Ovası Koşullarında Yazlık Aspir Bitkisinde Sulamanın Verim ve Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 149-154

Hatipoğlu H.,Arslan H.,Karakuş M.Köse A., Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Sayfa 1-16 Sayı 25-2

7.6.         Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Arslan, S., Savrunlu, Z., Vural, T., Arslan, H., Yüksel M., Şelli M.Ş., Badıllı, M., Demir, R., Aydoğdu, M., Çabalar, M. Şanlıurfa İlindeki Koyunlarda Maed-Visna Enfeksiyonunun Varlığı ve Yaygınlığının Araştırlması X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı 374-375 24-27 Eylül 2012

Erbil, E., Karakuş, M., Arslan, H,. Hatipoğlu, H. Bazı Şekerpancarı Çeşitlerinin Şanlıurfa Kışlık Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi I.Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu  219-22420-22 Eylül 2012

Karaaslan, D., Hatipoğlu, A., Aytaç, S., Nazlıcan, A.N., Arslan, H., Kocatürk, M., Farklı Soya Hatlarının Diyarbakır Ana Ürün Koşullarındaki Verim ve Kalite Komponentlerinin İrdelenmesi IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 864-869 12-15 Eylül 2011

Arslan, H., Güvercin, R.Ş., Hatipoğlu, H., Karakuş, M.Harran Ovasında II.Ürün Olarak Ekim Nöbetine Girebilecek Bazı Yağlı Tohumlu Bitkilerin Tarımının Verim ve Verim Unsurları ile Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılması IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 876-881 12-15 Eylül 2011

Arslan, H.,  Hatipoğlu, H., Karakuş, M., Gayber, M.Şanlıurfa II. Ürün Koşullarına Uygun Bazı Susam (Sesamum indicum  L.) Hatlarının Belirlenmesi IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 939-944 12-15 Eylül 2011

Karakuş, M., Arslan, H.,  Hatipoğlu, H., Rastgeldi, U. Harran Ovası Koşullarına Uygun Ana ve İkinci Ürün Bazı Soya (Glycina max. L. Merill.) Hat ve Çeşitlerinin Belirlenmesi IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 1064-1067 12-15 Eylül 2011

Hatipoğlu, H., Baydar, H., Karakuş, M., Arslan, H., Gayber, M. Şanlıurfa Koşullarında Kışlık ve Yazlık Olarak Ekilen Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları Bakımından Karşılaştırılması IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 1155-1158 12-15 Eylül 2011

Karakuş, M., Hatipoğlu, H., Arslan, H.,  Rastgeldi, U. Şanlıurfa Koşullarına Uygun Bazı Patates (Solanum tuberosun L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 1159-1162 12-15 Eylül 2011

Akan, K., Mert, Z.,  Çetin, L.,  İlkhan,A.,  Cömert, H., Arslan,H., Wanyera,R., GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsünce Geliştirilen Bazı Buğday Genotiplerinin UG99 Kara Pas Irkıyla, Lokal Kara Pas ve Sarı Pas Irklarına Karsı Reaksiyonlarının Belirlenmesi GAP VI. Tarım kongresi Sayfa 73-77 09-12 Mayıs 2011

Köse, A., Hatipoğlu, H., Köse,T,F., Arslan,H., Koşar,F,C,.     Karakuş,M., İleri Cıkmıs Aspir Hatlarının Eskisehir ve Sanlıurfa Kosularında Performanslarının Belirlenmesi GAP VI. Tarım kongresi Sayfa 292-299  09-12 Mayıs 2011

Hatipoğlu,H., Arslan,H., Karakuş,M., Gayberi,M.  Sanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çesitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi GAP VI. Tarım kongresi Sayfa 327-337 09-12 Mayıs 2011

Arslan, H., Hatipoğlu, H., Karaaslan, D.,  Karakuş, M. Şanlıurfa Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Hatlarının Performanslarının Belirlenmesi 1.Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Sempozyumu  ve Mermecilik Şurası Sayfa 288-292 24-26 Mayıs 2010

Arslan, H., Karaaslan, D.,  Hatipoğlu, H., Şanlıurfa Ana Ürün Koşullarına Uygun Bazı Soya Çeşitlerinin Belirlenmesi 1.Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Sempozyumu ve Mermecilik Şurası 293-297 24-26 Mayıs 2010

Arslan, H., Karaaslan, D.,  Hatipoğlu, H., Sürücü, A. Bazı İleri Soya Fasulyesi Hatlarının Şanlıurfa Koşullarındaki Performansı 1.Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Sempozyumu ve Mermecilik Şurası Sayfa 318–322 24-26 Mayıs 2010

Arslan, H., Monis, T., İlkhan, A., Karipçin, M.Z., Ünal, A.T., Soylu, M.K. Mayınlı Arazilerde Organik Tarımın Yapılabilirliği 1.GAP Organik Tarım Kongresi Sayfa 979–98117–20 Kasım 2009

Arslan, H., Hatipoğlu, H., İlkhan, A., Karipçin, M. Z. GAP Bölgesinde Kolza (Brassica napus oleifera L.) tarımı 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu Samsun Sayfa 433–438. 28-31 Mayıs 2007

Ali ÜSTÜN, Nevzat AYDIN, Hatice OLGUN, Mehmet HAKAN, Ahmet EREN, Metin BABAOĞLU, Hüseyin ARSLAN Bazı soya çeşitleri arasındaki benzerliklerin discriminant ve cluster analizleri ile belirlenmesi ve çeşitlerin stabiliteleri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi (Tarla Bitkileri Islahı) Diyarbakır Sayfa 131–140 13–17 Ekim 2003

Necmi İŞLER, Hüseyin ARSLAN, Mehmet Emin ÇALIŞKAN Şanlıurfa şartlarında şeker pancarında uygun ekim zamanı ve çeşitlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun Sayfa 265–268 22–25 Eylül 1997

 

7.7.         Diğer yayınlar

7.8.         Uluslararası atıflar

8.       Ulusal & Uluslararası Projeler

Siirt İli Ekolojik koşullarında, ana ürün soya tarımı için uygun çeşit/hatların belirlenmesi (2014-2016)

Siirt Koşullarında, Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Silajlık Mısır Çeşitlerinin, Verim Ve Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (2014-2015 Araştırmacaı)

Siirt İkinci Ürün Koşullarında Bazı Susam (Sesamum indicumL.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi (2015-2016)

Şanlıurfa şartlarında şeker pancarında uygun ekim zamanı ve çeşitlerin belirlenmesi üzerine etkisi (Yük. Lisans Tezi) Harran Üniversitesi Yürütücü  1993–1995 Harran Üniversitesi

Harran ovası koşullarında ikinci ürün susam (sesamum indicum L.) tarımında farklı azot ve fosfor dozlarının verim ve bazı tarımsal özelliklerine etkisi (doktora tezi) Harran Üniversitesi  Yürütücü 2000–2003 Harran Üniversitesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kolza Adaptasyon Projesi GAPEYAM Yürütücü 2003–2004 TAGEM

Soya Adaptasyon Projesi (Şanlıurfa dilimi)  GAPEYAM Yürütücü 2003–2006 TAGEM

Soya Islah Projesi (Şanlıurfa dilimi) GAPTSKTAEM Yürütücü 2003- 2013 TAGEM

Susam Islah Projesi GAPTSKTAEM Yürütücü  2003-2012 TAGEM

İvesi Koyunlarının Süt Veriminin Artırılması Projesi  GAPTSKTAEM Araştırmacı 2009-2013 TAGEM

Şanlıurfa Koşullarında Aspir Ekim Zamanın Belirlenmesi GAPTSKTAEM Araştırmacı 2007–2010TAGEM

Şanlıurfa İlindeki Koyunlarda Maedi-Visna Enfeksiyonunun Varlığı ve Yaygınlığının Araştırılması GAPTAEM Araştırmacı 2011 Karacadağ Kalkınma Ajansı