İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4428
Kurumsal E-Posta irfan.ertekin  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.04.2021 13:24:39

Doç.Dr İRFAN ERTEKİN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İşletme Bölümü Bölüm Başkanı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: İrfan ERTEKİN

Unvanı: Doç. Dr.

1.Öğrenim Bilgileri

Derece

Alan

Fakülte/Üniversite/Birim

Yıl

 Lisans

Fransızca Dili Eğitimi

Eğitim Fakültesi/Atatürk Üniversitesi

1995

Yüksek   Lisans

              Dilbilim

Fen Edebiyat Fakültesi/Atatürk Üniversitesi

2000

 

Doktora 1

 

    Fransızca Dili Eğitimi

Eğitim Fakültesi/Çukurova Üniversitesi

2016

 

Doktora 2  

 

           Halkla İlişkiler

İletişim  Fakültesi/İstanbul Aydın Üniversitesi

 

2017

 

Doçentlik

 

           Halkla İlişkiler

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı/Ankara

2020

 

 2.Akademik Görevler    

Arş. Gör.

Fen-Edebiyat.Fak/Zonguldak.Bülent.Ecevit.Üniversitesi       (Zonguldak Karaelmas. Üniversitesi)

1998-1999

Öğr. Gör.

Eğitim Fakültesi / Erzincan.Binali.Yıldırım Üniversitesi

2010-2018

Dr. Öğr. Üyesi

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siirt Üniversitesi

2018-2020

Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siirt Üniversitesi

2020 -


 3.İdari Görevler    

Kurucu Müdür Yrd.

      Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi TÖMER

2011-2013

Müdür

Siirt Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

2018-2019

Bölüm Başkanı

Siirt Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölüm Başkanlığı

2020-

Fakülte Kurulu Üyeliği

Siirt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

2020-

Fakülte Yönetim Kur. Üy.

Siirt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

2022-

Komisyon Üyeliği

Siirt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler  Fak.

2018-2021

İşletme Bölüm Kurul Bşk.

Siirt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

2020-

 

  4.Üniversite Dışı Deneyim

Öğretmen/Uzman Öğretmen

 

                   Milli Eğitim Bakanlığı

1995-1998

1999-2010

5.Ödüller

Ertekin, İrfan., "2017 Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) - Erzincan Üniversitesi Akademik Bilim ve Sanat Ödülleri", Sosyal Bilimler Alanında Bilim Ödülü, 11 Mayıs 2018, Erzincan / Türkiye.

6.Hakemlik

Ertekin, İrfan., Ekev Akademi Dergisi, (ULAK-BİM-TR DİZİN), -eISSN:2148-0710, 2019-2020.

Ertekin, İrfan, Ombudsman Akademik Dergisi (Kamu Denetçiliği Kurumu), (ULAK-BİM-TR DİZİN), ISSN: 2148-256X

7.Editörlük

E.1.Ertekin, İrfan., "Sağlık İletişimi", Kitap, Editör, Gece Kitaplığı, 01.06.2017-01.11.2017.

E.2.Ertekin, İrfan & Sülün, Ebru Nalan & Kurt, Mustafa Batuhan, "Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt II", Kitap, Gece Kitaplığı, 22.05.2021.

E.3. Ertekin, İrfan & Diker, Oğuz & Ural, Elif "Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt III", Kitap, Gece Kitaplığı, 23.05.2021.

E.4.Ertekin, İrfan  & Diker, Oğuz & Ural, Elif  "Research & Revıews In Socıal, Human And Admınıstratıve Scıences", Kitap, Gece Kitaplığı, 23.05.2021.

8.Konuşmacı Olarak Katıldığı Konferans ve Seminerler

ERTEKİN, İrfan., ꞌꞌİletişim ve İnsan İlişkilerinde Teknolojinin Rolüꞌꞌ Konulu Konferans, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Erzincan, 28 Nisan 2015.

ERTEKİN, İrfan., İletişim Semineri, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Mensupları, Erzincan Belediyesi, 13-20-27 Eylül 2018, Erzincan.

ERTEKİN, İrfan., Trafik Denetimlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler Semineri, Trafik Polisleri, Siirt Emniyet Müdürlüğü, 18-19 Kasım 2022, Siirt.

9. Konuşmacı Olarak Katıldığı Canlı Yayın Televizyon Söyleşi Programları

ERTEKİN, İrfan.,ꞌꞌİletişim ve İnsan İlişkilerinde Teknolojinin Rolüꞌꞌ Konulu Söyleşi CAN TV, Erzincan, 28 Nisan 2015.

ERTEKİN, İrfan., ꞌꞌGünlük Hayatımızda Anlaşılmak, Anlaşılamamak Bakış Açısıyla İletişimin Önemiꞌꞌ Konulu Söyleşi, CAN TV, Erzincan, 02 Mayıs 2016.

10.Sertifikalar

1. Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Verileri Değerlendirme Eğitimi, Bilanço Okuma Teknikleri, Finansal Verileri Değerlendirme, Siirt Üniversitesi İİBF, Sertifika, 26. 03. 2019 -26.03.2019.

2.Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme Dersi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında düzenlenen, içerikleri Anadolu Üniversitesi tarafından sağlanan Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme isimli ders başarısı. Dijital Öğrenme Amaçları, Dijital Öğrenme Yaklaşımları, Dijital Öğrenme Araçları, Dijital Öğrenme Yöntemleri. Siirt Üniversitesi- Anadolu Üniversitesi, Sertifika, 19.11.2018 -30.12.2018.

3.Uzman Öğretmenlik Sertifikası

11.Kurslar

1. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazma Eğitimi, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri Makale Yazma Teknikleri Bilimsel Yayın Süreci, Erzincan Üniversitesi/Eğitim Fakültesi, Kurs, 31.05.2016 - 03.06.2016.

2.Temel İstatistik, SPSS, Temel İstatistik Yöntemleri SPSS Kullanım Yöntem ve Teknikleri, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kurs, 08.09.2014 -09.09.2014.

3.Nvivo 10 Programı, Nitel Veri Analizi Tanıtımı ve Uygulanması, Erzincan Üniversitesi/Eğitim Fakültesi, Kurs, 04.09.2014 -05.09.2014.

4.Akademik Yazma ve Endnote, Akademik Yazma Teknikleri Endnote Kullanım Yöntem ve Teknikleri, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kurs, 02.09.2014 -03.09.2014.

5.Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği Konrad-Adenauer-Stiftung ve Erzincan Üniversitesi tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri, Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kurs, 14.04.2014 -18.04.2014.

6. Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları, MS-DOS WİN 95 WORD 97 EXCEL 97, Erzurum Halk Eğitim Merkezi, Kurs, 11.12.1999 -27.02.2000.

     YAYINLAR

A. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

A1.Ertekin, İrfan, ″Halkla İlişkiler Açısından Örgütsel İletişim Algısı″, JOEEP | Journal Of Emerging Economies And Policy, Volume 2(1), s.80-94., 2017.

A2. Ilgın, Hicran Özlem, Ertekin, İrfan "Socıal Responsıbılıty Cognıtıon In Hıgher Educatıon", The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication , TOJDAC, vol.7, pp.686-696, 2017. (ULAK-BİM-TR DİZİN)

A3. Ertekin İrfan., "Klasik Örgüt Kuramları", Journal Of Emergıng Economıes And Polıcy (JOEEP), vol.2(2), s..64-73, 2017.

A4.Ertekin İrfan., "Geçmişten Günümüze Sağlık Politikaları", TURAN-SAM, vol. 10, s.257-265, 2018.

A5.Ertekin, İrfan., Ilgın, Hicran Özlem, Yengin, Didem Ataman, "Örgütsel İletişim Kuramları", The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication , TOJDAC, vol.8, pp.297-311, 2018. (ULAK-BİM-TR DİZİN)

A6.Ilgın, Hicran Özlem, Ertekin, İrfan,  Yengin, Didem Ataman, "İmaj ve Kurumsal İmaj Bağlamında Kent İmaj", The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication , TOJDAC, vol.8, pp.203-215, 2018. (ULAK-BİM-TR DİZİN)

A7.Ertekin İrfan., " Lıquıdıty Analysıs In The Context Of Publıc Relatıons And Journalısm: A News paper Case", Turkish Studies, Vol. 14, Sayı 1, pp.333-346, 2019. (ULAK, BİM-TR DİZİN)

A8.Ertekin İrfan., " Değişkenler Açısından Bir Sosyal Medya Araştırması ", Turkish Studies, Vol. 14, Sayı 2, pp.385-399, 2019. (ULAK-BİM-TR DİZİN)

A9.Ertekin, İrfan., " A Study On Socıal Medıa Use Tendencıes: The Case Of Erzincan Binali Yıldırım Unıversıty", The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication , TOJDAC, vol.9, Sayı 4, pp.464-472, 2019. (ULAK-BİM-TR DİZİN)

A10.Ertekin, İrfan., "Sosyal Medya Kullanıcılarının Sosyal Ağlar ve Marka İtibarlarını Algılamalarına İlişkin Bir Saha Çalışması", EKEV Akademi Dergisi, pp.235-254, 2019. (ULAK-BİM-TR DİZİN)

A11.Ertekin, İrfan.,″Halkla İlişkilerde Mükemmellik Kuramı Açısından Kurumsal İletişim″, İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Çalışmaları Dergisi, Sayı 3,  2016.

A12.Ertekin, İrfan., ″Davıd Morley’in Aile Televizyonu Araştırması Üzerine Bir Saha Çalışması″, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, pp. 117-130, 2020.

A13.Ertekin, İrfan., ″Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler Yönüyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)″ Akademik Ombudsman (Kamu Denetciliği-KDK) Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, pp. 39-67, 2022. (ULAK-BİM-TR DİZİN)

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B1. Ertekin, İrfan, Developing the "Organizational Communication Scale" in Public and Private Sector Healthcare Institutions: A Validity and Reliability Study, 5th AGP İnternational Humanities and Social Sciences Conference, 22-25 Septembre 2016, Budapest.

B2. Ertekin, İrfan, Developing the "Communication in Healthcare Institutions Scale" in Public and Private Sector Healthcare Institutions: A Validity and Reliability Study, 5th AGP İnternational Humanities and Social Sciences Conference, 22-25 Septembre 2016, Budapest.

B3.Ertekin, İrfan, "Örgütlerde İletişim Süreci", II. Ines Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi , Antalya, Türkiye, 18-21 Ekim 2017, pp.872-872

B4.Ertekin İrfan, "Geçmişten Günümüze Sağlık Politikaları", Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi, Adana, Türkiye, 23-25 Ekim 2017, pp.181-181.

B5.Ertekin İrfan. "İnsan İlişkileri Kuramları", II.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) Mardin/Türkiye, 09-13 Mayıs 2018, pp.396.

B6.Ertekin İrfan. "Sağlık İletişimi", II.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) Mardin/Türkiye, 09-13 Mayıs 2018, pp.214.

B7.Ertekin İrfan. "Sağlık İletişimi Kuramları", II.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) Mardin/Türkiye, 09-13 Mayıs 2018, pp.213.

B8.Ertekin İrfan, "Halkla İlişkiler Nedir?", 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi(UBAK) Yalova/Türkiye, 14-17 Şubat 2019, pp.931.

B9.Ertekin İrfan, "Kriz Yönetimi?", 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi(UBAK) Yalova/Türkiye, 14-17 Şubat 2019, pp.979.

B10.Ertekin, İrfan, Kurumsal Kültür Açısından Kurumsal İtibar ve Yönetimi, Uluslar arası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Şırnak/Türkiye, 02-04 Mayıs 2019.

B.11.Ertekin, İrfan, Halkla İlişkiler ve Medya, GAP 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adıyaman/Türkiye, 21-23 Haziran 2019, pp.332-336.

B.12.Ertekin, İrfan, Kamuoyu Açısından Halkla İlişkiler Modelleri, GAP 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adıyaman/Türkiye, 21-23 Haziran 2019, pp.337-342.

B.13.Ertekin, İrfan, Hedef Kitleler Açısından Kurumsal Halkla İlişkiler, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (ISPEC-2019), Siirt/Türkiye, 10-12 Haziran 2019, pp.161-166.

B.14.Ertekin, İrfan, "Covid-19 Pandemisi Sürecinde Halkla İlişkiler Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Katılımlı VI. Sağlık İletişimi Sempozyumu (Online), İstanbul/Türkiye, 26-27 Kasım 2020, pp.164-171.

C. Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler :

C.1.Ertekin, İrfan, "Sağlık İletişimi", Gece Kitaplığı, Ankara, 2017.

C2. Ertekin, İrfan, "Örgütsel İletişim", Gece Kitaplığı, Ankara, 2017.

C3.Ertekin, İrfan, "Bir Halkla İlişkiler Söylemi Olarak Kamuoyu ve Katılımcılık", İletişim Çalışmaları 2017, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2017, Sakarya (Ulusal)

C4. Ertekin, İrfan, "İnsan İlişkileri Kuramları", Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, Berikan Yayınları, 2018. Ankara.

C5. Ertekin, İrfan, "Sağlık İletişimi", Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, Berikan Yayınları, 2018. Ankara.

C6. Ertekin, İrfan, "Sağlık İletişimi Kuramları", İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II, Berikan Yayınları, 2018. Ankara.

C7. Ertekin, İrfan, " Historical Development of Public Relations in Turkey", Management and Information Systems, Akademisyen Kitapevi, 2019, Ankara.

C8. Ertekin, İrfan, "Kurumsal İmaj", İşletme ve Yönetim Araştırmaları I, Akademisyen Kitapevi, 2019, Ankara.

C19. Ertekin, İrfan, "Finansal ve Pazarlama Halkla İli̇şki̇ler", Pazarlama Araştırmaları I, Akademisyen Kitapevi, 2019, Ankara.

C10. Ertekin, İrfan, "Corporate Social Responsibility (CSR) And Public Relations Campaigns", Management and Information Systems, Akademisyen Kitapevi, 2019, Ankara.

C11. Ertekin, İrfan, "Marketıng-Aımed And Orıented Publıc Relatıons, Academıc Studıes In Socıal, Human And Admınıstratıve Scıences-2019, IVPE Yayınevi, 2019, Cetinje/Karadağ.

C12. Ertekin, İrfan, "Halkla İlişkiler Araştırma ve Kampanyalarında Yöntemler", Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2019, IVPE Yayınevi, 2019, Cetinje/Karadağ.

C13. Ertekin, İrfan, " A  Look On Public Relations Education İn Turkey ", CTC-2017 Communication And Technology Congress Analog To Digital, Editografica s.r.l., 2017, Pianoro (Bologna)/İtalya.

C14.Ertekin, İrfan, "An Instıtutıonal Management Crısıs Research In  Socıal Medıa: Soma Case", CTC-2017 Communication And Technology Congress Analog To Digital, Editografica s.r.l., 2017, Pianoro (Bologna)/İtalya.

C15.Ertekin, İrfan, "A Unique Project Example Student  Clubs In Higher Education In Turkey", CTC-2017 Communication And Technology Congress Analog To Digital, Editografica s.r.l., 2017, Pianoro (Bologna)/İtalya.

C16.Ertekin, İrfan, "Bankalarda Halkla İlişkiler Faaliyetleri", Küreselleşmenin Sosyoekonomik Boyutları, Gazi Kitapevi, 2019, Ankara.

C17.Ertekin, İrfan, "Sağlık Kuruluşları Açısından Sağlık İletişiminin Önemi", (Sağlık İletişimden Geçer, Ed. Prof. Dr. Suat GEZGİN), Nobel Tıp Kitapevleri, 2019, İstanbul.

C18.Ertekin, İrfan, "Kurumsal Halkla İlişkiler" (Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırmalar ve Değerlendirmeler Cilt 2, Ed.Ayşe Çatalcalı Ceyhan, Ferhat Özbay, Zafer Özomay ve Mustafa Batuhan Kurt),  Gece Kitaplığı, 2021, Ankara.

C19. Ertekin, İrfan, "Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Dijital Halkla İlişkiler"(Gelenekselden Dijitale Siyasal İletişim Çalışmaları- Ed. Aslı Aydemir), Eğitim Yayınevi, 2021, Konya.

C20.  Ertekin, İrfan, "Dijital Halkla İlişkiler Yönüyle Covid-19 Pandemi Süreci", (Geleneksel ve Dijital Üzerine İletişim Araştırmaları- Ed. And ALGÜL), Nobel Akademik Yayuıncılık,  Ankara.

D.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

D1. Ertekin, İrfan., ꞌꞌSosyal Medyada Kurumsal Yönetim Krizi Araştırması: Soma Olayı’’, 1.Medya ve Haber Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 21-23 Ekim 2015, İstanbul.

D2.Ertekin, irfan., "Mükemmellik Kuramı Açısından Kurumsal iletişim Algısı" , II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, 22-24 Ekim 2015, Mersin.

D3.Ertekin, İrfan, "Dijital Reklamcılıkta Etkin Bir İletişim Aracı Olarak İnfografikler", Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Stratejik İletişim Yönetimi Konferansları -IV- (Gsüstrat) “Dijital Çağda Reklam Yönetimi: Yeni Yönelimler ve Stratejiler”, (Online), İstanbul/Türkiye, 15 Aralık 2021, pp.47-56.

E.Atıflar (Makale, Kitap ve Kitap Bölümleri)

E.1.Kösedağ, M.S. "Şehirler ve İmajları: Türkiye’de Yozgat Algısı/İmajı Üzerine Bir Araştırma". Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 88, Şubat 2019, s. 107-121,  Uluslararası Hakemli Dergi, (2019).

E.2.Özen, F. "The Impact of the Perception of Organizational Virtue on the Perception of Organizational Happiness in Educational Organizations". Educational Policy Analysis and Strategic Research  (2018).

E.3.Ustakara, F., Yıldız, Y. "Örgüt Kuramının Bir Parçası Olan Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak Halkla İlişkiler ve Önemi". Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi (2020).

E.4.Çantay, N., et al. "Kurumsal İtibar Algısında Örgütsel İletişimin Rolü: Devlet  ve Özel Okullarında Karşılaştırmalı Bir Analiz". Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2019).

E.5. Kırık, A.M. "Sağlık İletişiminde Televizyon Programlarının Rolü ve Önemi",       

Sağlık İletişimden Geçer-Ed. Suat Gezgin, Nobel Tıp Kitapevleri (2019).

E.6.Yarar, O. "Sağlık İletişimi", (Sağlık Çalışanları İçin Genel İletişim), Nobel Akademik Yayınları (2019).

E.7.Öztaş, B.E., vd. "Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Şikayetlerinin      Değerlendirilmesi", Al-Farabi International Journal on Social     Sciences (2019).

E.8.Taşkıran, H.T., vd. "Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın  Rolü", Adnan Menderes Üniversitesi Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergisi (2019).

E.9.Akdağ, M.S., vd. "İşletmelerde Uygulanan Strateji ve Yapı Türleri ve İlişkilerine Dair Bir kavramsal Model Önerisi", (BEYDER), Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, (2020).

E.10. Avşar, İ. "Yeni Medya Alanında Akademik Bilgi Üretimi Üzerine Bir İnceleme" International EUropean Journal of Managerial Research Dergisi (EUJMR), (2020).

E.11.Erşahan B., vd. "Örgütsel İletişim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Lojistik Yetenek Üzerindeki Etkisi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020).

E.12. Suvacı, B., Ashurova, T. "Öğrencilerin Kariyer Tercihlerinde Fakültelerin Rolü", Akademisyen Kitapevi Yayınları (2019).

E.13.Nizam, F., Gündüz, Ö. "The Use Of Fear Elements In The News Of The Covid- 19 Outbreak: Fear Appeal Or Persuasıon?", Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences-Volume-2- Editörler: Mustafa Batuhan Kurt, Ayşe Çatalcalı Ceyhan, Zafer Özomay, Gece Kitaplığı Yayınları, (2021).

E.14.Akdeniz, E. (2021). "Klasik Örgüt Kuramlarının Henri Fayol’un Katkıları ile İncelenmesi", Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi (2021).

E.15.Büdün Aydın, E.  "Markaların İmgesel Kodlarının Duyusal Yorumu: Torku Örneği", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2021).

E.16. Uğurlu, Ç.T., Sözer Özdemir, Ö. "Özel Okulda Mutlu Bir Öğretmen Olmak", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2021).

E.17. Altınışık Ergur, G. vd., "Adanmışlıktan Tükenmişliğe, Tükenmişlikten Vazgeçişe: COVID-19 Pandemisi’nde İstifa Eden/Emekli Olan Hekimlerin Çığlığı", İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi (2021).

E.18. Akdag, M.S., Bal, Y."How Competitive Strategies Affect Organizational Structure: A Research in Technology Development Zones in Turkey", (Cases On Digital Strategies and Management İssues İn Modern Organşzations İçinde S.271-299) IGI GLOBAL Yayınları (2022).

E.19.Baranseli, E.S., Bayrak, Ş. A.  "Examine on Animated Infographics in Health Communication", Journal Of Selçuk Communıcatıon, (2021).

E.20.Özşenler, S.D.  "Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Çözümünde İletişim Becerilerinin Rolü: Sistematik Derleme", Selçuk İletişim Dergisi (2021).

E.21.Bakan, İ., Erşah B., Doğan, B. (2021). "Demografik Özelliklerine Bağlı Olarak Lojistik Firmalarda Çalışanların “İşgören-Üst İletişim” Algılarında Bir Farklılık Oluşur Mu? Bir Alan Araştırması" Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (3), 1965-1995, (2021).

E.22. Topçuoğlu, E., "Örgütlerde iletişim sorunları kapsamında örgütsel sessizlik davranışının incelenmesi", Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 225-230, (2021).

E.23. Zengin Ş., Bekmezci M., "İşletmelerde Değişim Yönetimi ve İnovasyon", Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), (2021).

E.24. Küçük, Burcuç, Yağıcı Gülnur., "Örgütsel Sessizliğin İş Yerinde Mutluluk Üzerindeki Etkisi: Bir Psiko-Sosyal Bireysel Kaynak Yokluğu Olarak Umutsuzluğun Rolü", İşletme Araştırmaları Dergisi Journal Of Busıness Research-Turk, (2021).

E.25. Çimen, Ülhak., "Aile Hekimliği Uygulamasının Sağlık İletişimi Bağlamında Değerlendirilmesi ve Erzurum İli Örneği", Ekev Akademi Dergisi, (2020).

F.Yönetilen Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri

F.1. Kalkan, B. (2019). ş Kur’un Halkla İlişkiler Açısından Aktif İstihdam Politikalarına Bakış Açısı: Siirt İli Örneği", Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.

F.2. Taş, S. (2020). "Bölgesel Kalkınma Ölçeğinde Kurumsal İletişim Üzerine Bir Çalışma: Dicle Kalkınma Ajansı (Dika) Örneği", Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.

 G. SON İKİ YILDA VERİLEN LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

Hukukun Temel Kavramları

       2

     0

      97

Finansal Yönetim

       3

     0

      68

 

Sermaye Piyasaları

       3

     0

      69

 

Üretim Sistemleri

       3

      0

      25

İlkbahar

Örgütsel Davranış

       3

      0

      76

Pazarlama İletişimi

       3

      0

      36

 

 

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

       3

      0

      43

2019-2020

Güz

İş Etiği

       3

      0

       5

İnsan Kaynakları Yönetimi

       3

      0

       22

 

Üretim Sistemleri

       3

      0

       52

 

Sermaye Piyasaları

       3

      0

       57

 

Temel Hukuk

       2

      0

       7

İlkbahar

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

       3

      0

       37

Araştırma Yöntemleri

       3

      0

       15

 

 

Yenilik Yönetimi

       3

      0

       13

 

 

Örgüt Geliştirme

       3

      0

       13

 

 

Pazarlama İletişimi

       3

      0

       42

Yüksek Lisans

 

Araştırma Semineri

       0

      2

        1

 

 

 Yüksek Lisans Tez Hazırlık

        0

       1

        1

 

 

 Uzmanlık Alan Dersi

        8

       0

        1

 

 

 Dönem Projesi

        0

       1

        1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Güncelleme : 19.11.2022 19:00:57