Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3455-2801
Kurumsal E-Posta korayozrenk  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme9.06.2017 11:11:45

Prof.Dr. KORAY ÖZRENK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

              1.  Adı Soyadı                                    : Koray ÖZRENK

 

2.  Doğum Tarihi                               : 1973

 

3.  Unvanı                                          : Profesör

 

4.  Öğrenim Durumu                        : Doktora

 

 

 

 

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Zir. Fak. Bitki Koruma Bölümü

Ege Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Fen Bil. Enst. Bitki Koruma A.B.D

100. Yıl Üniversitesi

1998

Doktora

Fen Bil. Enst. Bahçe Bitkileri A.B.D

100. Yıl Üniversitesi

2002

 

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yrd. Doçent             Zir. Fak. Bahçe Bitk. Böl.         100. Yıl Üniv.              2003-2012

 

Doçent                      Zir. Fak. Bahçe Bitk. Böl.         100. Yıl Üniv.              2012-2013

 

Doçent                      Zir. Fak. Bahçe Bitk. Böl.            Siirt Üniv.                  2013-2018


Profesör     Zir. Fak. Bahçe Bitk. Böl.            Siirt Üniv.                  2018-

 

 

Doçent unvanını aldığı tarih: 30/Kasım/2012

Profesör unvanını aldığı tarih: 18/Ocak/2018

 

 

               6. İdari Görevler


Zir. Fak. Dekan                                             Siirt Üniversitesi                     2018-2020


Fen Bilimleri Ens. Müdür                             Siirt Üniversitesi                     2014-2018


Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdür           Siirt Üniversitesi                     2014


Zir. Fak. Dekan Yard.                                   Siirt Üniversitesi                     2013-14


Zir. Fak. Bahçe Bitk. Böl. Başkanlığı          Siirt Üniversitesi                    2013-14


Yeşil Alan Müdürlüğü                                 100. Yıl Üniversitesi              2012-2013

 

Zir. Fak. Fakülte Kurulu Yrd. Doç. Temsilciliği, 100. Yıl Üniversitesi, 2007-2010

 

Zir. Fak. Yönetim Kurulu Yrd. Doç. Temsilciliği,  100. Yıl Üniversitesi, 2009- 2012

 

Zir. Fak. Fakülte Öğrenci İşleri Komisyonu Üyesi, 100. Yıl Üniversitesi,

Bahar Şenlikleri Sportif Faaliyetler Fakülte Temsilcisi, 100. Yıl Üniversitesi,

Zir. Fak. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu Üyesi, 100. Yıl Üniversitesi,

Zir. Fak. Faaliyet Raporları Düzenleme Komisyonu Üyesi, 100. Yıl Üniversitesi,

Bahar Şenlikleri Spor faaliyetleri Basketbol Yürütme Komitesi Üyesi, 100. Yıl Üniv.,

Bahar Şenlikleri Spor faaliyetleri Voleybol Yürütme Komitesi Üyesi, 100. Yıl Üniv.,

Ziraat Fakültesi Muayene Komisyonu Üyesi, 100. Yıl Üniversitesi,

Fen Bil Enst. Bahçe Bitk ABD Lisansüstü tez savunma sınavı juri üyelikleri, 100. Yıl Üniv.,

Fen Bil Enst. Bahçe Bitk ABD Doktora yeterlilik sınavı juri üyeliği, 100. Yıl Üniv.,

 

               7. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

       Bahçe Bitkileri Derneği

 

               8. Ödüller

      Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 2011

      Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 2012

   Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çeşitli Sosyal Faaliyetler için Teşekkür Plaketleri (3 adet) 


    9. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Ayşegül BOZLOĞAN (2019) Nar Üretimi Yapan Üreticilerin Sosyo Ekonomik Yapılarının Ve Üretim Sorunlarının Belirlenmesi: Antalya İli Manavgat İlçesi Örneği

Edibe ÇELEBİ (2019)     Siirt Yöresi Trabzon Hurması Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

Cumali GÜRELİ (2019)  Siirt Yöresi Trabzon Hurmalarının Moleküler Tanılanması

Leyla BİLGİÇ (2019)     Siirt Yöresi Trabzon Hurmalarının Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Bahar YILMAZ (2019)    Diyarbakır Yöresi Ceviz (Juglans regia L.) Gen Kaynakları

Bahar Özdemir (2019)  Siirt yöresinde yetiştirilen incir (Ficus carica L.) genotiplerinin trnL-F bölgesine bağlı genetik karakterizasyonu

Merve KARDEŞ (2017)           Siirt Yöresinde Yetiştirilen Sert Kabuklu Meyve Türlerinin Pazarlanması ve Kullanım Olanaklarının Araştırılması

İmamedin OTURMAK (2017)  Diyarbakır Yöresi (Silvan, Hazro, Kulp) Armut (Pyrus communis L.) Gen Kaynakları

Yasin GÜL (2017)                 Siirt Yöresi İncir (Ficus carica L.) Genetik Kaynakları

M. Tolga YILMAZ (2017)     Vangölü Havzasında Yetiştirilen Bazı Standart Elma Çeşitlerinde Erken ve Geç Dönemdeki Potasyum Uygulamalarının Meyve                                           Kalitesine Etkisinin Araştırılması

Arif Semih TAŞDEMİR (2016)  Van Gölü Havzası Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinin Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora Burril (Winslow et.al) Hastalığına                                       Dayanıklılığında Anaçların Etkisi

Abdüsselam ERTAŞ (2016)     Siirt Yöresi mahalli Armut (Pyrus communis L.) Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

Servet NAS (2016)                Siirt Yöresi Elma (Malus communis L.) Gen Kaynakları

Elif SELÇUK (2010)

Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ali Nimet KAPSAL (2010) Ahlat (Bitlis) Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Gisela 6 Anacı Üzerine Aşılı Ziraat 0900 Kiraz (Prunus avium L.) Çeşidinin Performansının Belirlenmesi

Şadan YAKUT (2009) Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Çermail Armutlarının Seleksiyonu

Cihat ÖZTÜRKÇİ (2007)

Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Sakkı Elmaların Seleksiyonu


10. Verdiği Dersler

Lisans Dersleri

Genel Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri Sektörü

Proje Hazırlama Tekniği

Fide ve Fidan Yetiştiriciliği

Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri

Sert Çekirdekli Meyve Türleri     

     Lisansüstü Dersleri

İleri Fidancılık Teknikleri

Bodurlaşmış Meyve Türleri

Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Islahı

Bilimsel Yazım Teknikleri ve Yayın Etiği


11. ESERLER


  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Özrenk, K., Erez, M.E., Altintas, S., İnal, B. 2018. The Comparison of Phenolic Compounds Content, Antioxidant Capacity and Molecular Analysis of Some Selected Turkish Pear Genotypes. Fresenius Environmental Bulletin Vol:27 No:1(2018): 584-589 (SCI

İnal, B., Özrenk, K., Erez, M.E., Altintas, S. 2017. The Comparison Of Total Phenolic Content, Antioxidant Capacity And Molecular Analysis Of Some Selected Turkish Apple (Malus spp.) Genotypes. Applied Ecology And Environmental Research 15(4):2035-2044. (SCI)

Aydın, Y., Saltuk, B., Atılgan, A., Yücel, A., Özrenk, K. 2016. Irrigation Facilities, Problems and Solutions Concerning Pistachio Growing In Siirt Region. AgroLife Scientific Journal Volume 5, Number 1: 21-30 (ESCI)

Gündoğdu, M., Özrenk, K., Ercisli, S., Kan, T., Kodad, O., Hegedus, A. 2014. Organic acids, sugars, vitamin C content and some pomological characteristics of eleven hawthorn species (Crataegus spp.) from Turkey. Biological Research 47:21 (SCI)

 

Özrenk., K., Javidipour İ., Yarılgaç, T., Balta, F., Gündoğdu, M. 2012. Fatty acids, tocopherols, selenium and total carotene of pistachios  (P. vera L.) from Diyarbakır (Southestern Turkey) and walnuts (J. regia L.) from Erzincan (Eastern Turkey). Food Science and Technology International, 18 (1): 55–62 (SCI-Exp.)

Özrenk, K., Balta, F., Çelik., F. 2012. Levels of fire blight (Erwinia amylovora) susceptibility of native apple, pear and quince germplasm from lake Van basin, Turkey. European Journal of Plant Pathology, 132: 229236 (SCI)

Özrenk, K., Balta, F., Güleryüz, M., Kan, T. 2011. Fire blight (Erwinia amylovora) resistant/susceptibility of native apple germplasm from Eastern Turkey. Crop Protection, 30: 526-530 (SCI)

Yeşilova, A., Özrenk K., Kaki, B., Almalı M.N., Balta F. 2010. Locational classification of walnut (Juglans regia L.) genotypes collected from lake Van basin by using mixture modeling. African Journal of Agricultural Research, 5 (12): 1509-1514 (SCI-Exp.)

Özrenk K., Gazioğlu Şensoy R.İ., Erdinç Ç., Güleryüz, M., Aykanat, A. 2010. Molecular characterization of mulberry germplasm from Eastern Anatolia. African Journal of Biotechnology, 9 (1): 1-6 (SCI-Exp.)

Balta, M.F., Yarılgaç, T., Aşkın, M.A., Küçük, M., Balta, F., Özrenk, K. 2005. Determination of fatty acid compositions, oil contents and some quality traits of hazelnut genetic resources grown in Eastern Anatolia of Turkey. Journal of Food Composition and Analysis, 19 (6/7): 681-686 (SCI)


Diğer Uluslararası Hakemli Dergiler

Yılmaz, B., Keskin, S., Özrenk, K., Kızgın, B. 2020. Diyarbakır Yöresi Bazı Ceviz Genotiplerinde (Juglans regia L.) Kümeleme Analizi. Bahçe, 49, Özel sayı, 77-82, Mart, 2020.

 Yımaz, B., Özrenk, K., Çelik, F. Diyarbakır Yöresi Ceviz (Junglans regia L.) Gen Kaynakları Bahçe, 49, Özel sayı, 83,89, Mart, 2020.

Nas, S., Özrenk, K., Keskin, N. Phenological and Pomological Characteristics of Local Apple (Malus domestica Borkh.) Genetic Resources Of Siirt Region. Biological & Environmental Sciences, cilt.13, ss.129-135, 2019

Çavuşoğlu, Ş., Tekin, O., Bahar, A., Ercişli, S., Özrenk, K., Durmaz, N. Effects of Post-Harvest UV-C and Hot Water Treatments on Quality Attributes of ‘0900 Ziraat’ Cherries throughout the Cold Storage in Modified Atmosphere Packages. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(4): 634–642, 2018

 Balta, M.F., Erol, İ.U., Özrenk, K., Karakaya, O., Uzun, S. Kızılcık (Cornus mas L.) Genotiplerinin Yeşil Çelik İle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi (TÜTAD). 2019, 6(2): 136 – 141, 2019

Kardeş, M., Özrenk, K., Terin, M. 2018. Tüketicilerin Sert Kabuklu Kuruyemiş Tüketim Alışkanlıkları ve Satın Alma Davranışlarının Belirlenmesi: Siirt İli Örneği. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2): 169-174, 2018

Keskin N., Çavuşoğlu Ş., Türkoğlu N., Özrenk K., Kunter B., Siirt ili asma gen kaynakları içerisinde öne çıkan bazı yerli üzüm çeşitlerinin toplam fenolik ve antioksidan içerikleri, Bahçe, cilt.47, ss.326-330, 2018

Oturmak, İ., Özrenk, K., Çavuşoğlu, Ş. 2017. Diyarbakır (Silvan, Kulp, Hazro) Yöresindeki Bazı Mahalli Armut (Pyrus communis L) Gen Kaynaklarının Belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 2017, 3(2): 61-67

Ertaş A., Özrenk K., Çavuşoğlu Ş., 2017. Phenological and Pomological Characteristics of Local Pear (Pyrus communis L) Varieties Grown in Siirt, Journal of Biological & Environmental Sciences, cilt.11, ss.171-177, 2017

İnal, B., Özrenk, K., Altintas, S. 2016. Meyve Gelişimi ve Olgunlaşmasında Rol Oynayan Gen Düzenleyici Aktörler. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J Agr Sci) 26 (2): 288- 299

Özrenk, K., Gündoğdu, M., Doğan, A. 2012. Erzincan yöresi kuşburnu (Rosa canina L.) meyvelerinin organik asit, şeker ve mineral madde içerikleri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J Agric Sci), 22 (1): 20-25.

Özrenk, K., Gündoğdu, M., Türkoğlu, N., Gazioğlu Şensoy, R.İ. 2012. Erzincan yöresinde doğal olarak yetişen doğu çitlembiği (Celtis tournefortii Lam.) meyvelerinin bazı kimyasal özellikleri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J Agr Sci) 22 (1): 26-32.

Özrenk, K., Gündoğdu, M., Kaya T., Kan, T. 2011. Çatak ve Tatvan yörelerinde yetiştirilen yerel elma çeşitlerinin pomolojik özellikleri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J Agric Sci), 21 (1): 57-63.

Özrenk, K., Gündoğdu, M., Keskin, N., Kaya,T. 2011. Some physical and chemical characteristics of gilaburu (Viburnum opulus L.) fruits in Erzincan region. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.) 1 (4): 9-14.

Özrenk, K., Kaya, T., Balta F., Kan, T. 2011. Van gölü havzası cevizleri bazı pomolojik ve kimyasal özelliklerinin karşılaştırılması. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.) 1 (4): 15-22.

Selçuk, E., Özrenk K. 2011. Erzincan yöresinde yetiştirilen kızılcıkların (Cornus mas L.) fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.) 1 (4): 23-30.

Gündoğdu, M., Özrenk, K., Kan, T., Geçer, M.K. 2011. Van yöresinde yetiştirilen bazı kayısı çeşitlerinin fenolik bileşik, tokoferol ve yağ asidi içerikleri. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.) 1 (4): 31-36.

Özrenk, K., Gündoğdu, M., Kan, T. 2010. Van Gölü havzası yerel armutları. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J Agric Sci), 20 (1): 46-51.

Balta, M.F., Doğan, A., Kazankaya, A., Özrenk, K., Çelik., F. 2007. Pomological definition of native walnuts (Juglans regia L.) grown in central Bitlis. Journal of Biological Science, 7 (2): 442-444.


Muradoğlu, F., Balta, M.F., Özrenk, K. 2006. Pomegranate (Punica granatum L.) genetic resources from Hakkari, Turkey. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2 (6): 520-525.

 

Balta, M.F., Çelik, F., Türkoğlu, N., Özrenk, K., Özgökçe, F. 2006. Some fruit traits of hawthorn          (Crataegus spp.) genetic resources from Malatya, Turkey. Research Journal of Agriculture and Biological Science, 2(6): 531-536.


Yarılgaç, T., Balta, M.F., Özrenk, K., Muradoğlu, F. 2005. Indigenous sour cherry (Prunus cerasus L.) germplasm of lake Van basin. Asian Journal of Plant Sciences, 4 (6): 558-561.


Kazankaya, A., Koyuncu, F., Aşkın, M.A., Yarılgaç, T., Özrenk, K. 2002. Fruit traits of rosehips (Rosa spp.) selections of Edremit and Gevaş plains. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 21B (2): 87-92. 


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:


Doğan, A., UYAK, C., Akçay, A., Keskin, N., Gazioğlu Şensoy, R.İ., Çelik, F., Çavuşoğlu, Ş., Kunter, B. Özrenk, K. 2019. Hizan (Bitlis) Yöresinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin (Vitis vinifera L.) Yapraklarında Klorofil Ve Spad Değerleri Arasındaki İlişkiler. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi 10-12 Haziran 2019, Siirt –Sözlü Bildiri (ÖZET)

 

Özrenk, K., Keskin, S. Çelebi, 2019. Siirt İlinde Yetişen Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Genotipleri İçin Bazı Pomolojik Özelliklerle Kümeleme Analizi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi 10-12 Haziran 2019, Siirt –Sözlü Bildiri (ÖZET)

 

Keskin, S. Özrenk, K., 2019. Trabzon Hurmasında (Diospyros kaki L.) Bazı Genotiplerle Pomolojik Özellikler Arası İlişkinin İncelenmesi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi 10-12 Haziran 2019, Siirt –Sözlü Bildiri (ÖZET)

 

Çavuşoğlu, Ş., Tekin, O., Keskin, N., Özrenk, K.  2019. Regina Kiraz Çeşidinde Uv-C Ve Sıcak Su Uygulamalarının Depolama Boyunca Bireysel Fenolikler Üzerine Etkisi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi 10-12 Haziran 2019, Siirt –Sözlü Bildiri (ÖZET)

 

Keskin, N., Kunter, B., Çavuşoğlu, Ş., Özrenk, K. 2019. Van İli Ekolojisinde Yetişen Bazı Yerli Üzüm Çeşitlerinin Biyoaktif Bileşenlerinin Belirlenmesi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi 10-12 Haziran 2019, Siirt pp.626-631 –Sözlü Bildiri (ÖZET)

 

Güreli, C., Özrenk, K., Altıntaş, S., İnal, B. 2019. Bazı Trabzon Hurması (Dispyros Kaki L.) Genotiplerinin Its Ve Cpdna Trnl-F Gen Bölgeleri Kullanılarak Moleküler Karakterizasyonun Yapılması. ISPEC Internatonal Conference On Agrıculture And Rural Development-II. 27-29 September 2019, Kıev –Sözlü Bildiri. (ÖZET)

 

Alparslan, K., Keskin, N., Yağcı, A., Gökçen, İ.S., Özrenk, K. 2019. Gaziantep Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Biyoaktif Bileşen İçeriği. Hasat Uluslararası Tarım Ve Orman Kongresi (21-23 Haziran 2019, Ankara, Türkiye) pp.8-13 – Sözlü Bildiri

 

Bozlağan, A., Özrenk, K., Terin M., Keskin, N. Identıfıcatıon Of Socıo-Economıc Structures And Productıon Problems Of Pomegranate Producers: Samplıng Of Manavgat, Dıstrıct Of Antalya. III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress – 17-20 October, 2019 Antalya, TURKEY-Oral Presentations

 

Yılmaz, B., Özrenk, K., Çelik F. 2019. Diyarbakır Yöresi Ceviz (Junglans regia L.) Gen Kaynakları. II. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019), 21-24 Kasım 2019. Ayaş-ANKARA-Sözlü Sunum

 

Yılmaz, B., Keskin, S., Özrenk, K. Diyarbakır Yöresi Bazı Ceviz Genotiplerinde (Juglans regia L.) Kümeleme Analizi. 2019. II. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019), 21-24 Kasım 2019. Ayaş-ANKARA-Sözlü Sunum

 

Keskin, N., Kunter, B., Alparslan, K., Özrenk, K. Gaziantep Ekolojisinde Yetiştirilen Trakya İlkeren Çeşidinin İki Farklı Terbiye Sisteminde Biyoaktif Madde Miktarı. ISPEC 3-Internatıonal Conference On Agrıculture, Anımal Scıence And Rural Development-III, 20-22 Aralık 2019. VAN-Sözlü Sunum ss.607-613


Özrenk K., Karadoğan B., Cantürk S., Keskin N., Kalkan N.N., Kunter B., "Mineral Profile of Berries in Native Grape Cultivars Grown in Siirt Province", International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.441

 

Tekin O., Çavuşoğlu Ş., Özrenk K., "Effects of UV-C and Hot Water Applications on Fruit Quality and Storage Postharvest in Some Cherry Varieties", International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.423-423

 

Keskin, N., Çavuşoğlu, Ş., Türkoğlu, N., Özrenk, K., Kunter B. 2018. Siirt İli Asma Gen Kaynakları İçerisinde Öne Çıkan Bazı Yerli Üzüm Çeşitlerinin Toplam Fenolik Ve Antioksidan İçerikleri. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2018) 3-6 Mayıs 2018 Komrat/Gagauzya/Moldova pp.52-52 (Sözlü Bildiri)

 

Orman, E., Utku, Ö., Taş, A., Berk, S., Özrenk, K., Canan, İ., Gündoğdu. 2018 Yalova Koşullarında Yetiştirilen Bazı Ceviz Çeşitlerinin Agromorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2018)3-6 Mayıs 2018 Komrat/Gagauzya/Moldova (Sözlü Bildiri)

 

Terin, M., Özrenk, K., Kardeş, M., Çelik, F. 2018 Siirt Yöresinde Yetişen Sert Kabuklu Meyve Türlerinin Perakendecilik ve Pazarlama Yapısının Belirlenmesi. 2018 Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2018) 3-6 Mayıs 2018 Komrat/Gagauzya/Moldova (Sözlü Bildiri)


Pakyürek, M., Özrenk, K., Atlı, H.S. and Erez M.E. 2017. Clone Selection in Zivzik Pomegranate (Punica Granatum L.) of Siirt Province. IV. International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits. 18-22 Eylül 2017, Valencia–İspanya (Poster).

 

Çavuşoğu, Ş., Onur, T., Aşkın, B., Özrenk, K., Durmaz, N. 2017. Effects of post harvest UV-C and hot water applications on fruit quality and cold storage in ziraat 900 sweet cherry cultivar. International Conference on Food Science and Bioprocess Technology, November 20-22, 2017, Dubai, UAE vol.2, no.5, pp.35-35 (Sözlü Sunum)

 

Erez, M.E., Özrenk, K., İnal, B., Altintaş, S. 2017. The effect of dıfferent alıgnment methods on Fılogenetıc tree topography. InternationalConference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology. (IMESET’17BITLIS) Oct 27-29, 2017, Bitlis, Turkey (Sözlü Sunum-Özet)

 

Gül, Y., Özrenk, K., Keskin, N., Gündoğdu, M. 2017. Determination of Genetic Resources of Fig (Ficus carica L.) in Siirt Province. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology. (IMESET’17BITLIS) Oct 27-29, 2017, Bitlis, Turkey (Sözlü Sunum-Özet)

 

Nas, S., Özrenk, K., Keskin, N., Kazankaya, A. 2017. Phenological and Pomological Characteristics of Local Apple (Malus Domestica Borkh.) Genetic Resources of Siirt Region. II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) – Sözlü Bildiri (ÖZET)

 

Ertaş, A., Özrenk, K., Çavuşoğlu, Ş., Karadeniz, T. 2017. Phenological and Pomological Characteristics of Local Pear (Pyrus communis L) Varieties Grown in Siirt.  II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) – Sözlü Bildiri (ÖZET)

 

Oturmak, İ., Özrenk, K., Çavuşoğlu, Ş., Balta, M.F. 2017 Determination of Genetic Sources of Local Pear (Pyrus Communis L) Varities Grown in Some Districts (Silvan, Kulp, Hazro) of Diyarbakır. 2017 II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) – Sözlü Bildiri (ÖZET)


Özrenk, K., Şen S.M. 2004. (Abst.) Determination of resistance of pear genotypes to fire blight (Erwinia amylovora) in Erzincan plain. Abstract in: Proc. 10th International Workshop on Fire Blight (5-9 July 2004, Bologna, Italy) p. 109.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


Özrenk, K., Tüfenkçi, Ş., Sönmez, F., Gündoğdu, M. 2010. Van’da kampüs koşullarında yetiştirilen bazı meyve türlerinin yapraklarındaki besin elementleri içerikleri. YYÜ Fen Bilimleri Dergisi, 15 (1): 63-68


Yakut, Ş., Özrenk, K. 2009. Erzincan yöresinde yetiştirilen Çermail mahalli armut çeşidinin seleksiyonu. YYÜ Fen Bilimleri Dergisi, 14 (2): 145-153


Yarılgaç, T., Balta, M.F., Kazankaya, A., Özrenk, K. 2005. Van merkez ilçede tohumdan yetiştirilen cevizlerin (Juglans regia L.) morfolojik ve pomolojik özellikleri. Bahçe, 34 (1): 101-108.


Özrenk, K., Güleryüz, M., Kazankaya, A., Balta, M.F., Yarılgaç, T. 2005. Erzincan yöresinden selekte edilmiş ceviz (Juglans regia L.) seleksiyonlarının bazı kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Bahçe, 34 (1): 171-176.

Özrenk, K., Kazankaya, A.,Balta, M.F.,  Yılmaz, M., Muradoğlu, F. 2005. Erzincan’da tohumdan yetiştirilen cevizlerin meyve özelliklerinin tanımlanması. Bahçe, 34 (1): 133-140.


Yarılgaç, T., Özrenk, K., Muradoğlu, F., Tüfenkçi, Ş. 2003. Gevaş yöresinden selekte edilen bazı cevizlerin (Juglans regia L.) pomolojik özellikleri ve makro-mikro element düzeyleri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (1): 33-37.


Özrenk, K., Tepe, I. A study on determining pathogenic rust fungi on the weeds in van province Türkiye Herboloji Dergisi, cilt.2, ss.17-24, 1999 (Yüksek Lisans Tezinden Çıkmış YayınUlusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Karadeniz, T., Çatmadım, G., Tekintaş, F.E., Aksoy, U., Özrenk, K. 2016. Sarılop İncirinde Meyve Gelişiminin Belirlenmesi. Türkiye VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale. Bahçe Dergisi Özel Sayı Vol: 45, Cilt 1: Meyvecilik, s. 1171-1173.

 

Karadeniz, T., Çatmadım, G., Tekintaş, F.E., Aksoy, U., Özrenk, K. 2016. Bursa Siyahı İncirinde Meyve Gelişiminin Belirlenmesi. Türkiye VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale. Bahçe Dergisi Özel Sayı Vol: 45, Cilt 1: Meyvecilik, s. 1174-1176.

 Özrenk, K., Gündoğdu, M., Tüfenkçi, Ş., Ünsal, H., Sönmez, F. 2010. Erzincan yöresi Munzur dağı alıç türlerinin doğal beslenme durumlarının belirlenmesi. V. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 15-17 Eylül, 2010, Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi Özel Sayı, s. 458-463, İzmir.


Özrenk, K., Erkan, C., Yarılgaç, T., 2003, Van koşullarında yetiştirilen bazı elma çeşitlerinde meyve tutumu üzerine balarılarının etkisi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 08 –12 Eylül 2003, s. 223-225, Antalya.

Yarılgaç,T., Özrenk, K., Muradoğlu, F., Kazankaya, A., Çavuşoğlu, Ş. 2003. Van ekolojisinde yetiştirilen bazı sofralık kayısı çeşitlerinde uygun derim zamanının belirlenmesi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 08 –12 Eylül 2003, s. 245-248, Antalya.


Projelerde Yaptığı Görevler:

Van Koşullarında Elma Ağaçlarının Döllenme ve Meyve Özellikleri Üzerine Balarılarının (Apis mellifera L.)  Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Münferit Proje, Yardımcı Araştırıcı, 2001.

Erzincan Ovasında Armutlarda Sorun Olan Ateş Yanıklığı Hastalığı (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow Et Al.)’na Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Doktora Tez Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2002.

Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Sakkı Elmaların Seleksiyonu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2007.

Erzincan İli Dut Gen Kaynaklarının Morfolojik ve Moleküler Tanımlanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Münferit Proje, Proje Yöneticisi, 2009.

Ahlat Ekolojik Şartlarında Gisela-6 Anacı Üzerine Aşılı Ziraat 900 Kiraz Çeşidinin Performansı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2010.

Erzincan Yöresinde Yetişen Kızılcık (Cornus mas L.) Genotiplerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2010.

Van Gölü Havzası Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinin Ateş Yanıklığı Hastalığına Dayanıklılıklarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Münferit Proje, Proje Yöneticisi, 2010.

Siirt Yöresi mahalli Armut (Pyrus communis L.) Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi. Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2016.

Siirt Yöresi Elma (Malus communis L.) Gen Kaynakları. Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2016.

Siirt Yöresi Zivzik Narı Klon Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerden Bahçe Tesisi. Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Münferit Proje, Yardımcı Araştırıcı, 2016.

Van Gölü Havzası Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinin Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora Burril (Winslow et.al) Hastalığına Dayanıklılığında Anaçların Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2017.

Siirt Yöresi Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2017.

Kavun (Cucumis melo L.) Bitkisinde Kuraklık ile İlişkili Bazı Hareketli Genetik Elementlerin (Transpozon) ve Fizyo-Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi, Yardımcı Araştırıcı, (Devam ediyor).

Hizan (Bitlis) koşullarında yetiştirilen üzüm çeşitlerinin klorofil miktarları ve stoma
yoğunluklarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Münferit Proje, Yardımcı Araştırıcı, (Devam ediyor).

Siirt Fıstığına Doku Kültürü ile Klonal Anaç Üretimi Projesi Fizibilite Başvurusu (Dicle Kalkınma Ajansı DİKA TRC3/18/FZD/0035, Yardımcı Araştırıcı, 2019 (Devam ediyor)

Yeni nesil tekrar sekanslaması ile ülkemizde yaygın olarak yetişen yabani Pistacia türlerinde cinsiyet ile bağlantılı DNA markörlerin Geliştirilmesi ve cinsiyet kromozom mekanizmasının ortaya çıkarılması TÜBİTAK 1001-515684, Araştırmacı, 2019/2.dönem.(Devam ediyor)

Güncelleme : 19.06.2020 23:51:32