Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2868
Kurumsal E-Posta mehmetkaplan  siirt.edu.tr
E-Posta mehmetkaplan1971@gmail.com, mehmetkaplan1971  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme6.07.2020 17:21:07

Doç.Dr MEHMET KAPLAN

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Bitki Koruma Bölümü Bölüm Başkanı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

  ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı             : Mehmet KAPLAN

2. Doğum Tarihi        : 01.12.1970

3. Unvanı                   : Doçent Doktor

4.Öğrenim Durumu   : Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Dicle Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü

Harran Üniversitesi

2007

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü

Dicle Üniversitesi

2014


5. Akademik Unvanlar

Doktor Öğretim Üyesi Tarihi: 05.12.2017

Doçentlik Tarihi:15.04.2020

Profesörlük Tarihi:

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar


7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 1. 1. Kaplan, M., Bayram, Y., 2021. Distribution And Population Development, Infestation And Damage Rate Of Olive Fly (Bactrocera Olea Gmel.) (Diptera: Tephritidae) In Olive Orchards İn            Mardin Province, Turkey. The Journal of Animal & Plant Sciences, 31(2): 2021, Page: 657-666 (ISSN: 1018-7081) (ISSN: 2309-8694).
 2. 2. Kaplan, M., Alaserhat, İ., 2020. Ecology, Population Development and Damage of Euphyllura straminea Log. (Hemiptera: Psyllidae) Causing Damage in Olive Orchards. Erwerbs-    Obstbau 62, 97–106 (2020). https://doi.org/10.1007/s10341-019-00448-y
 3. 3. Kaplan, M., Alaserhat, İ., 2020. Determination of Distribution, Population Change, Infestation and Damage situation of Olive Moth, Prays oleae (Bernard) (Lepidoptera: Praydidae) Causing Damage in Olive Orchards. Erwerbs-Obstbau (2020). https://doi.org/10.1007/s10341-020-00493-
 4. 4. Kaplan, M., 2020. Determining the Adult Population Fluctuation and Infestation Rate of European Grapevine Moth (Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera:  Tortricidae)) in the Vineyards in Turkey. Erwerbs-Obstbau (May-2020). https://doi.org/10.1007/s10341-020-00498-7 (Online).
 5. 5. Kaplan, M., Alaserhat, I., 2019, Investigation on Mass-Trapping of Archips rosanus L. (Lepidoptera: Tortricidae), Pest of Cherry Trees. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 28- No. 2A/2019 pages 1308-1311.
 6. 6. Kaplan, M., 2019. Determining The Criterion and Biotechnical Struggle Methods Against Forficula auricularia L. (Dermaptera: Forficulidae) Harming in Apricot Orchards In Turkey.  Fresenius Environmental Bulletin, Volume 28-No. 9/2019 pages 6701-6706. 
 7. 7. Kaplan, M., 2019. Determining of Some Struggle Opportunities for Cicada (Lyristesp plebejus Scopoli) (Hemiptera: Cicadidae) and Weeds Which Is Harmful in Apricot Orchards in  Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 28-No. 10/2019 pages 7304-7309.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. 1. Kaplan, M., Özgen, İ., 2018.  A new record for turkish cleridae family (Insecta: Coleoptera) in the cherry agroecosystem : Opilo tilloides Chevrolat, 1876. International Journal of Fauna and Biological Studies 2018; 5(1): 27-28.
 2. 2. Özgen, İ., Doğanlar, M., Özdemir, M., Kaplan, M., 2018. The additional record in Turkey: A larva-pupa parasitoid of orchard ermine moth Yponomeuta padellus Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Yponomeutidae): Baryscapus evonymellae Bouche, 1834 (Hymenoptera: Eulophidae). International Journal of Fauna and Biological Studies 2018; 5(1): 145-147
 3. 3. Kaplan, M., 2014. A New Pest: Contarinia pruniflorum Coutin & Rambier (Diptera: Cecidomyiidae) on Apricot (Prunus Armeniaca) in Malatya Province, Turkey. Munis Entomology &   Zoology Journal Vol. 9, No. 2, June 2014.


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. 1. Kaplan, M., 2019. Mardin İli Bağ Alanlarında Zararlı Olan Böcek ve Akar Türleri İle Yayılışlarının Belirlenmesi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi  10-12 Haziran 2019 Siirt/Türkiye. (Sözlü Sunum -Tam Metin,  803-810 sayfa).
 2. 2. Kaplan, M., 2019. Diyarbakır İli Badem Ağaçlarında Bakla Zınnı (Epicometis Hirta (Poda,)) (Coleoptera: Scarabaeidae)’nın Farklı Şekildeki Tuzaklarda Yakalanma Durumunun Belirlenmesi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi  10-12 Haziran 2019 Siirt/Türkiye. (Sözlü Sunum -Tam Metin,  378-384 sayfa).
 3. 3. Kaplan, M., 2019. Diyarbakır İli Bağ Alanlarındaki Örümcek (Araneae) Türlerinin Belirlenmesi. Anadolu 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 26- 28 Nisan 2019, Diyarbakır (Sözlü Sunum -Tam Metin,  35-41 sayfa).
 4. 4. Kaplan, M., Alaserhat, I., 2018. Insect Species, Spreads and Densities that are Causing Damage in Olive Orchards in Mardin Province (Turkey). IV. International Congress on Mathematİcs, Engineering & Natural & Health Sciences İn Kiev, Ukraine On August 11-13, 2018 (Verbal-Oral presentation-Abstract Book: 52 p.)
 5. 5. Kaplan, M., Alaserhat, I., 2018. Phytophagous and beneficial species on cherry trees, and time to see some important species in nature in Mardin and Elazig Provinces (Turkey), IV. International Congress on Mathematİcs, Engineering & Natural & Health Sciences İn Kiev, Ukraine On August 11-13, 2018 (Verbal-Oral presentation-Abstract Book: 44 p.).
 6. 6. Ölmez, M., Kaplan, M., Duman, M., 2018.  Parasitoids, Predators and Pest Species Determined in the Cabbage Areas of Eastern Anatolia Region. Parasitoids, IV. International Agriculture Congress 05-08 July, 2018, Nevşehir, Turkey. (Verbal-Oral presentation-Abstract Book: 84 p.).
 7. 7. Gülmez, M., Çalışkan Keçe, A.F., Kaplan, M., Ulusoy, M. R., 2018. Identification of Nitidulidae (Coleoptera) Species in Pomegranate Orchards in Adıyaman and Siirt Provinces. IV. International Agriculture Congress 05-08 July, 2018, Nevşehir, Turkey. (Verbal-Oral presentation-Abstract Book: 61 p.).
 8. 8. Kaplan, M., Özgen, İ., Alaserhat, İ., 2018. Determination of distribution, population change, infestation and damage situation of Olive Moth, Prays oleae (Bern.) (Lepidoptera: Hyponomeutidae) causing damage in olive orchards in Mardin province. IV. International Agriculture Congress 05-08 July, 2018, Nevşehir, Turkey.  (Verbal-Oral presentation-Abstract Book: 22 p.).
 9. 9. Ayaz, T., Kaplan, M., Özgen, İ., 2018. Contributions on Coleoptera (Insecta) Biodiversity in Cotton Agro-Ecosystem. 1. International Gap Agriculture & Livestock Congress 25-27 April 2018, Şanlıurfa/TURKEY
 10. 10. Kaplan, M.,  Mecin, M.S.,  Özdemir, M.,  Ölmez Bayhan, S., 2018. Determination of The Harmful Species of Tortricidae Family in The Cherry Orchards of  Mardin and Elazig Provinces. 1. International Gap Agriculture & Livestock Congress 25-27 April 2018, Şanlıurfa/TURKEY
 11. 11. Ölmez Bayhan, S., Kaplan, M., Bayhan,E., 2016. Agromyzid (Diptera) Species and Their Parasitoids in Province Batman. International Engineering, Science and Education Conference, 01-03 December 2016. Diyarbakır / TURKEY
 12. 12. Kaplan, M., Bayhan, E., 2016. Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Popülasyon Değişimlerinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri,  415s., Konya
 13. 13. Kaplan, M.,Yücel, A.,2016. Elazığ ilinde Çilekte Zararlı Olan Önemli Bazı Böcek ve Akar Türlerinin Yayılışları, Zararları ve Populasyon Yoğunluklarının Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri,  414s., Konya
 14. 14. Kaplan, M.,Yücel, A., 2016. Elazığ İli Çilek Alanlarında Belirlenen Orthoptera Türleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 413s., Konya
 15. 15. Kaplan,  M., Bayhan, E., 2014.    Mardin  İli  Bağ  Alanlarında  Thripslerle Birlikte  Bulunan  Doğal Düşmanlar. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi (imac- 2014), 176 s.  (22-25 Eylül 2014), Diyarbakır.
 16. 16. Monis, T., Çıkman, A., Nacar, A., Aydoğdu, Kaplan, M., M., Sağlam, R., 2013. “Kanola Tarımında Farklı Ekim Yöntemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması” Soil –Water Journal. Vol 2 Number 2(2). ISSN 2146-7072. Page: 1831-1835. (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İşbirliğinde 1. Orta Asya Modern Tarım Teknikleri ve Bitki Besleme Kongresi).
 17. 17. Çıkman, A., Monis, T., Vurarak, Y., Aydoğdu, M.,  Kaplan, M., Atay, Ü., Sağlam, R. 2013. “Drenaj Sorunu Olan Alanlarda Dip Kazan ve Mol Dren Pulluğu Kullanımının II. Ürün Mısır Verimine Etkisi”. Soil –Water Journal. Vol 2.,Number 2 (2). ISSN 2146-7072 Page: 1299-1303.(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İşbirliğinde 1. Orta Asya Modern Tarım Teknikleri ve Bitki Besleme Kongresi


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. 1. Kaplan, M., 2019.  Determination of Distribution Areas, Harmful Insects and Mite Species in Vineyards. Gece Kitaplığı. Research & Reviews in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences - Summer, 2019. CHAPTER 2- Pages: 21-29 (ISBN : 978-605-7852-88-5).


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. 1. Kaplan, M., 2019. Mardin İli Zeytin Bahçelerinde Zararlı Olan Böcek Türleri, Yayılışları ve Yoğunlukları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(4): 1901-1907, ISSN: 2146-0574,
 2. 2. Kaplan, M., 2019. Determination of Distribution, Emergence Period, Population Fluctuation and Infestation Rate of Cherry Fruit Fly (Rhagoletis cerasi L.) (Diptera: Tephritidae) in Cherry Orchards of Mardin Province. Eurasian Journal of Forest Science 2019 7(3): 220-224
 3. 3. Kaplan, M., 2019. Diyarbakır İli Kiraz Ağaçlarında Bulunan Zararlı ve Faydalı Böcek  Türleri İle Bazı Önemli Zararlı Türlerin Doğada Görülme Zamanı. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Sayı 17, S. 283-289.
 4. 4. Kaplan, M., 2019. Elazığ İli Kiraz Üretim Alanlarında Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi L.) (Diptera: Tephritidae)'nin Doğaya Çıkış Zamanı, Populasyon Değişimi ve Bulaşıklık Oranını Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Sayı 16, S. 363-366
 5. 5. Kaplan, M., Bayhan, E., 2018. Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Popülasyon Değişimlerinin Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 2018, 58(1): 24-31.
 6. 6. Alaserhat, İ., Kaplan, M., 2017. Ovacık (Tunceli) İlçesindeki Akasyalarda (Robinia spp.) Bulunan Zararlı ve Faydalı Böcek Türleri. Türkiye Entomoloji Bülteni, 2018, 7(3):21-28s
 7. 7. Kaplan, M., Danışman, T., Alaserhat, İ., Özgen, İ., 2017. Mardin ili Zeytin Bahçelerindeki Örümcek (Araneae) Türlerinin Belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni 2016, 6 (2): 161-168s.
 8. 8. Kaplan, M,. Bayhan, E., 2017. Mardin İli Bazı Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Zarar Oranlarının Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (01):1-8s.
 9. 9. Kaplan, M., Bayhan, E., 2016. Mardin İli Bağ Alanlarında Bulunan Yabancı Otlar ve Yabancı Otlar Üzerinde Tespit Edilen Thrips Türleri. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bitki Koruma Bülteni Cilt 56, Sayı 2 (2016):145-153s.
 10. 10. Kaplan, M., Özgen, İ., Ayaz, T., 2016. Mardin İli Zeytin Bahçelerinde Zeytin Pamuklubiti [Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera: Psyllidae)]’nin Doğal Düşmanları ve Önemli Türlerin Popülasyon Değişimi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Cilt 20, Sayı 3 (2016), 175-182s.
 11. 11. Kaplan, M., Bayhan, E., 2016. Mardin İli Bağ Alanlarındaki (Aranae) Türleri Belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni 2016, 6 (3): 255-259s.
 12. 12. Kaplan,  M., Bayhan, E., Atakan, E., 2016.Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türleri,  Mevsimsel Yoğunlukları ve Yayılış Alanlarının Belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni 2016, 6 (2): 161-168s.
 13. 13. Kaplan M., Özgen, İ., Kılıç, M,, 2016. Mardin İli Mazıdağı İlçesi Bağlarında Salkım güvesi [Lobesia botrana (Denis  &  Schiffermüller)  (Lepidoptera: Tortricidae)]’nin  Ergin     Popülasyon  Değişimi  ve  Salkım Bulaşıklığının Belirlenmesi. Meyve Bilimi Dergisi ISSN: 2148-0036 Cilt(Sayı) /Vol.(Issue): 3(1) Sayfa/Page: 10-16, Isparta 
 14. 14. Özgen,  İ.,  Ayaz,  T., Kaplan,  M., 2015. Antepfıstığı  Ağaçlarında  Zararlı  Lepidosaphes  pistaciae (Archangelskaya)  (Homoptera: Diaspididae)’nin Siirt İli Antepfıstığı Bahçelerindeki Populasyon Değişimleri ve  Cybocephalus  fodori  Minor  (Endrody-Younga) (Coleoptera: Nitidulidae) ile  İlişkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(2),75-81s. 
 15. 15. Kaplan M., Yücel, A., 2014. Elazığ İli Çilek Alanlarında Belirlenen Zararlı Böcek ve Akar Türleri, Meyve Bilimi Dergisi ISSN: 2148-0036 Cilt(Sayı) /Vol.(Issue): 1(2) Sayfa/Page: 7-14 , Isparta.
 16. 16. Özgen, I. , Karsavuran, Y. , Karavın, M., and Kaplan., M., 2010. The population fluctations of Platymetopius rostratus (Herrich&Schaffer, 1834) and Platymetopius undatus (De Geer, 1773) (Hemiptera: Cicadellidae) in vineyards in Diyarbakır, Elazığ and Mardin. J.Agric. Fac. HR.U.,2010, 14(2): 39-48


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirile

 1. 1. Ölmez  Bayhan, S.,  Bayhan,  E., Kaplan,  M., 2015. Diyarbakır  İlindeki  Sebzelerde  Bulunan Fitofag ve Predatör Akar Türlerinin Belirlenmesi. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 14-17 Eylül 2015, Muğla, 
 2. 2. Çıkman, A., Monis, T., Nacar, A.S., Kaplan, M., 2015. Harran Ovasında II. Ürün Mısırda Farklı Toprak İşleme-Ekim Yöntemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. GAP VII. Tarım Kongresi Bildirileri, 46-49 s., Şanlıurfa, 
 3. 3. Monis, T., Çıkman, A., Kaplan,  M., 2015. Gap Bölgesi’nde Mercimek Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. GAP VII. Tarım Kongresi Bildirileri, 40-45s.,Şanlıurfa,
 4. 4. Özgen,  İ.,  Ayaz,  T., Kaplan,  M., 2015. Antepfıstığı  Ağaçlarında  Zararlı  Lepidosaphes  pistaciae (Archangelskaya)  (Hom.: Diaspididae)’nin Siirt İli Antepfıstığı Bahçelerindeki Populasyon Değişimleri ve  Cybocephalus  fodori  Minor  (Endrody-Younga) (Col.: Nitidulidae) ile  İlişkileri. GAP VII. Tarım Kong. Bildirileri, 43-46 s. Ş.Urfa, (Sunulu Bildiri)
 5. 5. Kaplan, M. ve Yücel, A., 2011. Elazığ İli Çilek Alanlarında Saptanan Pollydrosus sp. (Coleoptera: Curcullionidae) Türleri ve Bunların Popülasyon Değişimi, IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, S. 212, Kahramanmaraş.
 6. 6. Kaplan, M.,  Yücel, A., 2011. Elazığ İli Çilek Alanlarında Belirlenen Faydalı Böcek Türleri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, S. 444, KahramanmaraşAyaz, T., Özgen, İ
 7. 7. Kaplan, M., 2009. Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) (Dermaptera: Forficulidae)’nin Yayılışı, Populasyon Değişimi ve Zarar Oranı Türkiye 3.Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Van.
 8. 8. Kaplan, M., Yücel, A., 2009. Elazığ İli Çilek Alanlarında Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri Türkiye 3.Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Van 


7.7. Diğer yayınlar

 1. 1. Kaplan, M., 2017. Kulağakaçanlar [Forficula auricularia Lin. (Dermaptera: Forficulidae) Zirai Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, (Metin Yazarı). 
 2. 2. Kaplan, M., 2017. Çilekte Yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae). Çilek Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, (Metin Yazar). 
 3. 3. Kaplan, M., Altındağ, Ş., Canıhoş, E., Çiftçi, O., Eymirli, S., Evlice, E., Kodan, M., Türkölmez, Ş., Sabahoğlu, Y., Örnek, H., Öztürk, N., Yılmaz, A. Ve  Yurtmen, M., 2017. Kayısı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara,2017,140 s. (Metin Yazarı). 
 4. 4. Hantaş C., Alaserhat İ., Caner Ö. K., Canıhoş E., Çeliker M., Duru U., Güven B., Güzel P., Hazır A., Kaplan M., Topkaya  Kütük B., Özdem A., Öztürk N., Turanlı T., Üstün N., Yılmaz A., 2017. Şeftali ve Nektari Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara,2017,134 s. (Metin Yazarı).
 5. 5. Birişik, N., Bayram, Y., Kılıç, M., Mutlu, Ç., Öğreten, A., Eren, S., Kaplan, M., Süer, İ., E., Baran, B., Duman, K., Karaca, V., Duman, M., Çiftçi, O., Türkölmez, Ş., Peçen, A., Sağır, P., Yatkın, G., Güler, B., Kaya, C., Çelik, Y., Orak, A., B., Yaman, B. Ve Ateş, E. 2015. Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele, 288 sayfa. ISBN: 978-605-9175-21-0s
 6. 6. Altındişli, F., Ö., Çeliker, M., N., Özsemerci, F., Canıhoş, E., Öztürk, N., Kaplan, C., Güven, B., Özdem, A., Göven, M. A., Ayaz, T., Kaplan, M., Hantaş, C., Çakırbay, F., Albayrak, S., Mısırlıoğlu, B., Kepenekçi, İ., Toktay, H., Üstün, N., Kaya, A., Üstün, N., Işık, D., Kaçan, K., Yazlık, A., Caner, Ö., K., Aydar, A., Erdoğan, C., Velioğlu, A., S. Ve Merken, Ö., 2011. Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara,2011,153 s. (Metin Yazarı). 
 7. 7. Turanlı, T., Kaçar, G., Topuz H., Erten, L., Velioğlu, A., S., Kaplan, C., Hantaş, C., Karataş, A., Caner, Ö., K., Öztop, A., Çeliker, M., Canıhoş, E., Üstün, N., Özdemir, S., Erdoğan, C., Aksoy, E., Üstün, N., Duran, H. ve Kaplan, M., 2011. Zeytin Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara,2011,108 s. (Metin Yazar). 

 

8. Projeler

 1. 1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi (Yardımcı Araştırıcı), (2016-Devam ediyor).
 2. 2. Adıyaman ve Siirt İllerinde bulunan Nar Alanlarındaki Zararlı Böcek, Parazitoit ve Predatör Türler ile Ekonomik Öneme Sahip Türün Popülasyon Değişimi ve Zarar Oranının Belirlenmesi (Yardımcı Araştırıcı), (2017-Devam ediyor).
 3. 3. Mardin ve Elazığ İllerinde Kiraz Bahçelerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Türleri İle Parazitoit ve Predatörlerin Belirlenmesi ve Önemli Türün Mücadelesi Üzerine Araştırmalar (Proje Lideri), (2014-2017).
 4. 4. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi (Yardımcı Araştırıcı), (2013-2017).
 5. 5. Malatya İli Kayısı Alanlarında Zararlı Olan Forficula auricularia Lin. (Dermaptera: Forficulidae)’nın Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (Proje Lideri), (2013-2016).
 6. 6. Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türleri, Yayılışları, Zarar Oranları, Doğal Düşmanları ve Popülasyon Değişimleri İle Alternatif Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi (Proje Lideri), (2013-2014).
 7. 7. Mardin İli Zeytin Alanlarında Zararlı Euphyllura straminea (Loginova, 1973) (Homoptera: Psyllidae)’nın Biyoekolojisi ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar (Proje Lideri), (2009-2011).
 8. 8. Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficulidae (Dermaptera) Familyasına Ait Türler, Önemli Türün Populasyon Değişimi ve Zarar Durumunun Araştırılması (Yardımcı Araştırıcı), (2007-2010).
 9. 9. Avrupa Birliği Kapsamında Mardin İli Organik Kiraz Projesi (Yardımcı Araştırıcı), (2005-2007).
 10. 10. Elazığ İli Çilek Alanlarında Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri  (Proje Lideri), (2004-2006).


9.İdari Görevler

 1. Bitki Zararlıları Bölüm Başkanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Diyarbakır, (2015-2018).


10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği Üyeliği 


11. Ödüller


12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

2018-2019

 

 

 

Güz

Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi

2

0

12

Bağ ve Meyve Zararlıları

2

1

12

Bitki Zararlarına Karşı Entegre Mücadele (Seç.)

2

0

12

Bitki Koruma (Seç.)

2

2

14

Mesleki Uygulama-1

0

4

12

 

 

 

Bahar

Bitki Zararlıları Savaş Yöntemleri ve İlaçları

3

0

12

Bitki Kliniği

0

4

12

Bitirme Tezi-II

0

2

3

Depolanmış Ürün Zararlıları (Seç.)

2

0

12

Mesleki Uygulama-2

0

4

12

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020

 

 

 

 

Güz

Bitki Koruma

3

0

39

Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi

2

0

13

Bağ ve Meyve Zararlıları

2

1

12

Bitki Zararlarına Karşı Entegre Mücadele (Seç.)

2

0

13

Entomoloji

3

1

10

Mesleki Uygulama-1

0

4

13

 

 

 

Bahar

Bitki Zararlıları Savaş Yöntemleri ve İlaçları

3

0

13

Bitki Kliniği

0

4

12

Bitirme Tezi-II

0

2

2

Depolanmış Ürün Zararlıları (Seç.)

2

0

12

Mesleki Uygulama-2

0

4

13

Güncelleme : 3.10.2020 21:34:39