Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3144
Kurumsal E-Posta m.ramazanoglu  siirt.edu.tr
E-Posta memedmustafa  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:51:57

Doç.Dr MEHMET RAMAZANOĞLU

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı
Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı               :  Mehmet RAMAZANOĞLU

2. Unvanı                     :  Doç. Dr. 

3. Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Bilgisayar Bilimi

Musul Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2011

Doktora

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2015

 

4. Akademik Unvanlar


Doç. Dr. Tarihi       : 2023

Dr. Öğr. Üyesi Tarihi        : 2017

 

5. Yayınlar

  5.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1. Mustafa, M. Q. & Şahin, S. (2013). Öğretim elemanların öğretim amaçlı internet kullanımları, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 1- 12. 


2. Mustafa, M. Q. & Şahin, S. (2013). Öğretim Elemanlarının Öğretim Amaçlı İnternet Kullanımına          Dair Görüşleri, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 42- 52.

 

3. Alramadhanı, M. & Şahin, S. (2018). Sosyal Ağlarda Elektronik Öğrenci Ürün Dosyası Kullanımının İncelenmesi: Yükseköğretimde Bir Durum Çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0 (1), 31-58.

 

4. Ramazanoğlu, M. & Kıdıman, E. (2018). Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılıklarının İncelenmesi, Journal of Social and Humanities Sciences Research, Vol: 5, Issue: 24, Ss, 1515-1526. Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.520  

 

5. Ramazanoğlu, M. & Toytok, E. H. (2018). Teacher Candidates’ Anxieties Regarding Facebook Usage in Education, Journal of Education and Training Studies, Vol. 6, No. 11a. doi: https://doi.org/10.11114/jets.v6i11a.3820


6. Ramazanoğlu, M. & Aker, A. (2019). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Eğitim Amaçlı Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences, Volume 14 Issue 1, 2019, p. 91-106. DOI: 10.7827/TurkishStudies.14833

 

7.  Ramazanoğlu, M. (2020). Öğretmen Adaylarının Nomofobi Düzeylerinin Belirlenmesi. Sayı 81, ss, 247-263


8.  Ramazanoğlu, M. & Gürel, S. (2020). Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanma Gerekçeleri: Siirt İli Örneği. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11 (40), 65-81. DOI: 10.5824/ajite.2020.01.004.x 


  

   5.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler1. Ramazanoğlu, M., & Aker, A. (2018). “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Eğitim Amaçlı Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri” 3. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi 20-22 Nisan, ISBN 978-605-9885-70-6 (S 252), Mardin.

           

2. Aker, A., Ramazanoğlu, M., & Çelik, V. (2018). “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Proje Geliştirme ve Yönetimi Yönelik Görüşleri” 3. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi 20-22nisan, ISBN 978-605-9885-70-6 (S 248), Mardin.

 

3. Ramazanoğlu, M. & Elçiçek, M. (2018). Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, International Conference on New Horizons in Education Conference (INTE), VOLUME 1. S: 547- 553, Paris/Fransa, 18-12 Temmuz. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

4. Elçiçek, M. & Ramazanoğlu, M. (2018). “Examination Of Teacher Candidates’ Mobile Learning Readiness”, International Conference on New Horizons in Education, Paris/Fransa, 18-12 Temmuz. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

5. Ramazanoğlu, M., & Toytok, E. H. (2018). “Öğretmen Adaylarının Facebook kullanım kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi”, 4 th International Conference On Lifelong Education and Leadership For All, Wroclaw-Polonya, 3-5. Temmuz (Özet Bildiri/Video Sunum)

 

6. Ramazanoğlu, M. & Gürel, S. (2019). Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanma Gerekçeleri: Bir Siirt Örneği, VIth Internatıonal Eurasıan educatıonal Research Congress, Türkiye/ Ankara, 19- 22 Haziran (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

7. Ramazanoğlu, M. (2019). Kahoot Uygulamasının Eğitimde Kullanımına Yönelik Lise Öğretmen ve Öğrencilerinin Görüşleri, 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye/ Ankara, 25-28 Nisan, (Tam Metin/Sözlü Sunum).

 

8. Ramazanoğlu, M. (2019). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Dijital Eğitsel Oyunları Kullanma Becerilerinin Belirlenmesi, 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye/ Ankara, 25-28 Nisan, (Tam Metin/Sözlü Sunum).

 

9. Ramazanoğlu, M. & Çetin, A. (2019). Ortaokul Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12-14 Nisan, Türkiye/ İzmir, (Tam Metin/Sözlü Sunum).

 

10. Ramazanoğlu, M. & Çetin, A. (2019). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12-14 Nisan, Türkiye/ İzmir, (Tam Metin/Sözlü Sunum). 7. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 


 1. Bilgisayar Donanımı
 2. Eğitimde Yazılım Tasarlama Geliştirme
 3. Öğretim Teknolojilerinin Temelleri
 4. Öğretim Teknolojileri
 5. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
 6. Bilişim Teknolojileri
 7. Sosyal Ağlar ve Öğrenme
 8. Eğitimde Bilgisayar Teknolojisi
 9. Günümüz Bilişim Sorunları
 10. Bilişim ve Sağlık
 11. Medya Okuryazarlığı
 12. Eleştireler Medya Okuryazarlığı
 13. Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 14. Proje Geliştirme ve Yönetimi I- II
 15. Bilgi Okuryazarlığı
 16. Eeştirel Medya  Okuryazarlığı

Güncelleme : 18.09.2023 15:05:00