Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon 0484-2121110 / 3023
Kurumsal E-Posta saitizgi  siirt.edu.tr
E-Posta saitizgi  gmail.com
Açıklama https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthorArticle.jsp
Güncelleme11.02.2022 09:23:55

Doç.Dr MEHMET SAİT İZGİ

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

Adı ve Soyadı:             Mehmet Sait İZGİ

Doğum Yeri:                Midyat/Mardin

Akademik Unvanı:       Doçent Doktor

İletişim:                        +904842232084 /3023 /3060

Email: saitizgi@siirt.edu.tr/ saitizgi@gmail.com

 1. Öğrenim Durumu.

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doç. Dr.

Kimya Mühendisliği

ÜAK

2018

Doktora

Kimya

Kafkas Üniversitesi

2010

Y. Lisans

Kimya

Harran Üniversitesi

2006

Lisans

Kimya

Harran Üniversitesi

2000

Doktora Tezi:

Ø  Potasyum Pentaborat tetrahidrat ve Lityum tetraborat trihidratın üretimi ve Üretim şartlarının Belirlenmesi” 2006-2010, Kars,

Yüksek Lisans Tezi

Ø  “Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Eldesi” 2004-2006, Şanlıurfa.

Akademik Ünvanlar:

1.           Doçent Dr. Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2018 – (Devam Ediyor)

2.           Dr. Öğr. Üyesi Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2016-2018

3.       Yrd. Doçent Doktor Bitlis Eren Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, 2010-2016, (2014-2016 yılları arasında Siirt Üniv. Müh.Fakültesinde 40/b ile görevlendirme)

 1. Uzmanlık Alanları ve İlgi Alanları:

Katalitik Reaksiyonlar

Heterojen ve Homojen katalizörler

Kristalizasyon

Kurutma

Yakıt Pili ve Teknolojisi

CV

Carbon Quantum Dots (CQD)

 1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.   RAMAZAN GÜVEN, (2014). “Lityum metaborat dihidratın kristalizasyonunun akışkan yatakta incelenmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı

2.   TÜLİN AVCI HANSU, (2014). Bazı parametrelerin lityum metaborat dihidratın difüzyon katsayısı ve metastabil bölge genişliğine etkisi, Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 

3.   ÖMER ÖDEMİŞ, (2016). “Sodyum Bor hidrürden Hidrojen Eldesi İçin Yeni yöntemlerle Uygun Katalizörlerin Üretimi ve Geliştirilmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabili Dalı

 

4.   ERHAN ONAT, (2016). “Farklı Şartlarda Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B Katalizörleri Varlığında Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizikokimya Anabilim Dalı

 

5.   Cihan ZORER (2019).Farklı Kalay (Sn) Konsantrasyonlara Sahip Aktif Karbon Destekli Kalay Katkılı Çinko Sülfür (Zns) Ve Kadmiyum Sülfür (Cds) Nanoparçacıkların Sentezlenmesi Ve Onların Foto katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi” Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 

6.   Gamze SARAÇOĞLU(2019). “Amonyum Bor Hidrür Hidrolizi İçin Aktif Karbon Destekli Metal Katalizörlerin Sentezlenmesi” Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 

7.   Hatice BEŞTAŞ (2021).Bioatıklardan Aktif Karbon Eldesi ve Katatalizör Destek Malzemesi Olarak Kullanılması” Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 

8.   Sultan FAAL (2021-). Ders Aşamasında

 

 1. Yönetilen Doktora Tezleri Çalışmaları:

1.   Erhan ONAT (2022). Karbon Kuantum Noktaları İle Desteklenmiş Nanopartiküllerin Sentezi Yapısal Tanımlamaları ve Farklı Hidrojen Üretimi için Katalitik Etkinlikleri

2.   Ömer Ödemiş= Tez Aşamasında

5.    Patentler

1.       “Particle Size Distribution of Crystals of Boron Products and Improvement of Habit” 2019/13056

 Patent Başvuru Sahipleri: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

 Patent Başvuru Numarası: 2019/13056

 

 

 

 

6.    Projelerde Yaptığı Görevler:

 

a)    Ulusal Dış Kaynaklı Projeler

1.   YÜRÜTÜCÜ “Lityum Metaborat Dihidratın Kristalizasyonu ve Kristalizasyonuna Etki Eden Çeşitli Parametrelerin Belirlenmesi” TÜBİTAK 3501 Proje, 111M299, 2011-2014 (188.400 TL)

2.   ARAŞTIRMACI “Potasyum Tetraborat Tetrahidratın ve Ultrasaf Borik Asitin Kristalizasyonla Üretiminde Partikül Boyutunun Kontrolü/Kekleşme Sorunun Giderilmesi” TENMAK (TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU)-BOREN (Bor Araştırma Enstitüsü), 2020-30-06-30-001, 2020-2022

3.   ARAŞTIRMACI “Sülfirik Asitle Kolemanitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks Pentahidrat Üretiminde, Kristalizasyon Prosesinin İncelenmesi” ETİ MADEN, 2014-2016, (1.000 000 TL)

4.   BURSİYER-ARAŞTIRMACI “Potasyum Pentaborat Tetrahidrat ve Lityum tetraborat Trihidratın Üretimi ve Üretim Şartlarının belirlenmesi” TÜBİTAK, 1001 projesi, 2008-2010, (246.000 TL)

5.   ARAŞTIRMACI “”Yeni Bir Yöntem Kullanarak, Yüksek Döküm Yoğunluklu Boroksit Üretimi” TÜBİTAK, 1002 Projesi, 2007-2008, (28.000 Tl)

6.   EĞİTMEN, “Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” , TÜBİTAK, 2237, 2021, (60.000 TL)

7.   EĞİTMEN, Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Uygulama Eğitimi, TÜBİTAK, 2237, 2013, (30.000 TL).

8.   EĞİTMEN, Temel Ve Uygulamali Doğa Bilimlerinde Arastirma Projesi Hazirlama Eğitimi TÜBİTAK, 2237, 2014 (33.085 TL)

9.   EĞİTMEN, Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Geliştirme ve Gerçekleştirme Eğitimi, TÜBİTAK 2237, 2014 (33.250 TL)

 

 

b)   Uluslararası Dış Kaynaklı Projeler

 

1.   Araştırmacı, Avrupa Komisyonu Marie Sklodowska Curie Avrupalı Araştırmacılar Gecesi (European Researchers' Night / H2020MSCANIGHT2020bis) “101036154 numaralı “SECCSCIFEST/ Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Uluslararası Bilim Festivali Sustainable Environment and Climate Change International Science Festival” Horizon 2020, 2021, (150.000 Euro)

 

 

c)    Üniversite Tarafından Desteklenen Projeler

 

1.   YÜRÜTÜCÜ “Redoks Akış Pilleri için Elektrot ve Katalizör Geliştirilmesi” 2021-SİÜMÜH-60, 2021-2022,(20.000 TL)

2.   YÜRÜTÜCÜ “Karbon Kuantum Noktaları İle Desteklenmiş Nanopartiküllerin Sentezi Yapısal Tanımlamaları ve Farklı Hidrojen Üretimi için Katalitik Etkinlikleri” 2021-SİÜFEB-, 2021-2022,(15.000 TL)

3.   YÜRÜTÜCÜ “Metal Organik Kafes (MOF) Yapılarının Sentezi; Tanımlanması, Dimetil amin boran tepkimesindeki katalitik performanslarının Ölçülmesi ve Yakıt Pili Uygulamaları” 2021-SİÜMÜH-05, 2021-2022,(15.000 TL)

4.   ARAŞTIRMACI “Perlit destekli metal nanokümeleri: Sentezi, tanımlanması ve amonyak boranın metanoliz tepkimesindeki katalitik performanslarının ölçülmesi” 2020-SİÜMÜH-024, 2020-2021,(15.000 TL)

5.   YÜRÜTÜCÜ “Amonyum Bor Hidrür Hidrolizi İçin Aktif Karbon Destekli Metal Katalizörlerin Sentezlenmesi, 2017-SİÜFEB-93, 2017-2019,(6000 TL)

6.   YÜRÜTÜCÜ “Sodyum Borhidrür Çözeltisinin Hidrolizinden Hidrojen Üretimi İçin Nikel Köpük ve İletken Cam Üzerine TiO2 Destekli Co-W-B, Co-B Katalizörlerinin Üretimi” 2017-SİÜFEB-68, 2017-2019,(5000 TL)

7.   YÜRÜTÜCÜ “Bioatıklardan Aktif Karbon Eldesi ve Katatalizör Destek Malzemesi Olarak Kullanılması” 2019-SİÜFEB-004, 2019, (6000)

8.   YÜRÜTÜCÜ “Farklı Kalay (Sn) Konsantrasyonlara Sahip Aktif Karbon Destekli Kalay Katkılı Çinko Sülfür (Zns) Ve Kadmiyum Sülfür (Cds) Nanoparçacıkların Sentezlenmesi Ve Onların Foto katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi” 2019-SİÜFEB-005, 2019, (6000)

9.   ARAŞTIRMACI “Grafen Oksit Sentezi ve Grafen Destekli Co-B, Co-Cu-B Destekli Katalizörlerini Kullanarak Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi” 2016-SİÜFEB-27, 2016-2019, (6000)

10.            ARAŞTIRMACI “Co-Cu-B ve Co-Cu-B-F Katalizörleri Varlığında Sodyum Borhidrürün Metanolizinden Hidrojen Üretimi” 2017-SİÜFEB-94, 2017-2018, (6000)

11.            ARAŞTIRMACI “ Badem Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi ve Katalizör Destek Malzemesi Olarak Kullanılması” SİÜFEB-95, 2017-2019,(6000TL)

12.            ARAŞTIRMACI “Yer Fıstığı Kabuğundan Aktif Karbon Üretilmesi ve Potasyum Borhidrür hidrolizinde Kullanılan İkili Metal Bor Katalizörleri için Destek Malzemesi Olarak Kullanılması” SİÜMÜH-37, 2018-2019,(5000 TL)

13.            YÜRÜTÜCÜ “Sodyum Bor hidrürden Hidrojen Eldesi İçin Yeni yöntemlerle Uygun Katalizörlerin Üretimi ve Geliştirilmesi, Bitlis Eren Üniversitesi” BEBAP, 2014-2016 (15.000 TL)

14.            YÜRÜTÜCÜ “Farklı Sartlarda Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B Katalizörleri Varlığında Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” BEBAP, 2014-2016 (15.000TL)

15.            ARAŞTIRMACI “Borik Asitin Akışkan Yataktan Kalsinasyonu ile Boroksit Üretimi” HÜBAK, 2006 (6.000)

16.            ARAŞTIRMACI “Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Eldesi”, HÜBAK, 2004

 

6.    SCI & SCI Expanded Kapsamındaki Uluslararası Yayınlar

1.       Erhan Onat, Ömer Şahin, Mehmet Sait İzgi, Sabit Horoz “An efficient synergistic Co@ CQDs catalyst for hydrogen production from the hydrolysis of NH3BH3Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2021, 32 (23), 27251-27259.

2.       Musa Erdoğan, Sevilay Demirci, Vedat Adıgüzel, Sabit Horoz, Mehmet Sait İzgi “Synthesis of pyrene-based Fe(II)-complex and its photovoltaic properties” The Global NEST Journal, 2021, 23(3), 425-428.

3.       Erhan Onat, Sabri Çevik, Ömer Şahin, Sabit Horoz, Mehmet Sait İzgiInvestigation of high catalytic activity catalyst for high hydrogen production rate: Co-Ru@ MOF”, Journal of the Australian Ceramic Society, 2021, 57, 1389-1395.

4.       Hilal Celik Kazici, Mehmet Sait İZGİ, Omer Sahin “A comprehensive study on the synthesis, characterization and mathematical modeling of nanostructured Co-based catalysts using different support materials for AB hydrolysis2021, CHEMICAL PAPERS, 2021,75 (6), 2713-2723.

5.       Ömer Şahin, Mehmet Sait İZGİ, Seda Tayboğa, Hilal Çelik Kazıcı “Effect of plasma pretreatment of Co-Cu-B catalyst on hydrogen generation from sodium borohydride methanolysis Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2021,133,851-861.

6.       Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Orhan Baytar Cafer Saka “Catalytic activity of cobalt-boron-fluoride particles with different solvent mediums on sodium borohydride hydrolysis for hydrogen generation”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2021, 43 (16), 1933-1944.

7.       Mehmet Sait İzgi, M. Şakir Ece, Ömer Şahin, Erhan Onat, Hilal Çelik Kazıcı “Hydrogen production by using Ru nanoparticle decorated with Fe3O4@SiO2-NH2 core-shell microspheres” International Journal of Hydrogen Energy. 2020, 45(55) 30415-30430.

8.        Cihan Zörer, O. Baytar, O. Sahin, S. Horoz, Mehmet Sait İZGİ, “Synthesıs of an Efficient Photocatalyst (Activated Carbon Supported Zns) For Methylene Blue Degradation, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2020,15(3), 629-636.

9.       Mehmet Sait İzgi, Erhan Onat, Ömer Şahin, Cafer Saka, “Epoxy-activated acrylic particulate polymer-supported Co-Fe-Ru-B catalyst to produce H2 from hydrolysis of NH3BH3” ” International Journal of Hydrogen Energy. 2020, 45(43), 22638-22648.

10.    Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Orhan Baytar, Hilal Çelik Kazıcı “CeO2 Supported Multimetallic Nanomaterials as an Efficient Catalyst for Hydrogen Generation from the Hydrolysis of NaBH4” International Journal of Hydrogen Energy. 2020, 45 (60),34857-34866.

11.    Sinan Kutluay, A. Abdullah Ceyhan, Ömer Şahin Mehmet Sait İzgi, “Utilization of in-situ FBRM and PVM probes to analyze the influences of mono-propylene glycol and oleic acid as novel additives on the properties of boric acid crystals” Industrial & Engineering Chemistry Research, 2020. 59(19), 9198-9206

12.     Hilal Çelik Kazıcı, Fırat Salman, Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin “Synthesis of Metal-Oxide-Supported Triple Nano Catalysts and Application to H2 Production and H2O2 Oxidation” Journal of Electronic Materials. 2020.6(49), 3634-3644.

13.    Ömer Şahin, Ali Bozkurt, Müge Yayla, Hilal Çelik Kazıcı, Mehmet Sait İzgiAs a highly efficient reduced graphene oxide-supported ternary catalysts for the fast hydrogen release from NaBH 4Graphene Technology, 2020, 5(3),103-111.

14.    Mehmet Sait İZGİ, O. Baytar,  O. Sahin, S. Horoz, “Studıes on Catalytic Behavior of Co–Cr–B/Al2O3 in Hydrogen Generation by Hydrolysis of NaBH4”  Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, (2019),14(4), 1005-1012.

15.    O. Baytar, Mehmet Sait İZGİ, S. Horoz, O. Sahin, S. Nar, Al2O3 Supported Co-Cu-B (Co-Cu-B/Al2O3) Catalyst For Hydrogen Generation By Hydrolysis Of Aqueous Sodium Borohydride (NaBH4) Solutions, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 14(3) (2019) 673-681.

16.    Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKAγ-Al2O3 supported/Co-Cr-B catalyst for hydrogen evolution via NH3BH3 hydrolysis” Materials and Manufacturing Processes, 2019. 3(21): p.1-7.

17.    Hilal Çelik Kazici, Fikret Yildiz, Mehmet Sait İzgi, Berdan Ulaş, Hilal Kıvrak (2019)Novel activated carbon supported trimetallic PdCoAg nanoparticles as efficient catalysts for the hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane2019. 44(21): p.10561-10572.

18.    Mehmet Sait İzgi, Cafer Saka, Orhan Baytar, Gamze Saraçoğlu, Ömer Şahin (2019)Preparation and Characterization of Activated Carbon from Microwave and Conventional Heated Almond Shells Using Phosphoric Acid Activation2019. 52(5): p. 772-789.

19.    Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Ömer Ödemiş, Cafer Saka., Microwave treatment and fluorine addition on Co-B catalyst to improve the hydrogen production rate. Materials and Manufacturing Processes, 2018. 33(2): p. 196-201.

20.    Mehmet Salih Ağırtaş, Derya Güngördü, Solgun Sadin Özdemir, Mehmet Sait İzgi     Synthesis of Tetra 3,4‐dimethoxyphenethoxy Peripheral Substituted Metallophthalocyanines and Investigation of Some Properties2018. 3(12): p.3523-3528.

21.    Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Ömer ÖDEMİŞ, Sabit HOROZ “Microwave Treatment on Co–B–P Catalyst to Enhance Catalytic Activity for Hydrogen Production by Hydrolysis of NaBH42018. 2(1): p. 1-6.

22.    Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan, Mehmet Sait İzgi. Design and optimization of production parameters for boric acid crystals with the crystallization process in an MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® technologies. Journal of Crystal Growth, 2017. 467: p. 172-180.

23.    Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Cafer Saka, "Hydrogen production from NaBH4 using Co–Cu–B catalysts prepared in methanol: Effect of plasma treatment. International Journal of Hydrogen Energy, 2016. 41(3): p. 1600-1608

24.    Ömer Şahin, Mehmet Sait İZGİ, Erhan Onat Cafer Saka., Influence of the using of methanol instead of water in the preparation of Co–B–TiO2 catalyst for hydrogen production by NaBH4 hydrolysis and plasma treatment effect on the Co–B–TiO2 catalyst. International Journal of Hydrogen Energy, 2016. 41(4): p. 2539-2546.

25.     Mehmet Sait İZGİ., Effect of microwave irritated Co-B-Cr catalyst on the hydrolysis of sodium borohydride. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2016. 38(17): p. 2590-2597.

26.    Ömer SAHİN, Mehmet Sait İZGİ, Mustafa KAYA, Cafer SAKA., The effect of microwave irradiation on a Co-b-based catalyst for hydrogen generation by hydrolysis of NaBH4 solution. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2015. 37(5): p. 462-467.

27.    Fatih Çağlar Çelikezen, Başak Toğar, Fatma Betül Özgeriş, Mehmet Sait İzgi, Hasan Türkez, Cytogenetic and oxidative alterations after exposure of cultured human whole blood cells to lithium metaborate dehydrate. Cytotechnology, 2016. 68(4): p. 821-827.

28.    F. Çağlar Çelikezen, Hasan Türkez, Elanur Aydın, Mehmet Sait İZGİ., Potent antioxidant and genotoxic effects of ammonium tetraborate in vitro. Natural Science and Discovery, 2015. 1(2): p. 45-9.

29.    Fatih Çaglar Çelikezen, Hasan Turkez, Basak Togar, Mehmet Sait Izgi., DNA damaging and biochemical effects of potassium tetraborate. EXCLI journal, 2014. 13: p. 446.

30.    Ömer Şahin, Mustafa Özdemir, M. Sait izgi, Halil Demir, A.A.Ceyhan., Determination of Nucleation Kinetics of Ammonium Biborate Tetrahydrate. Revista De Chimie, 2014. 65(12): p. 1462-1466.

31.    M. Salih Agırtas¸ Mehmet Sait İZGİ, Ilkay Gumus. Designing of new thermo stabile phthalocyanines: synthesis, characterization, and thermal studies. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 2012. 42(9): p. 1327-1333.

32.    Ömer SAHIN, Mehmet Sait IZGI, Hacer DOLAS, Mustafa KAYA., Hydrogen production from sodium borohydride for fuel cells in presence of electrical field. International Journal of Energy Research, 2010. 34(7): p. 557-567.

33.    M. Salih Ağırtaş, Mehmet Sait İZGİ, Synthesis and characterization of new metallophthalocyanines with four phenoxyacetamide units. Journal of Molecular Structure, 2009. 927(1-3): p. 126-128.

34.    Demir H., Sahin Ö.,  İzgi  Mehmet Sait, "Production of granular boron oxide by calcination of ammonium tetraborate tetrahydrate. Thermochimica acta, 2006. 445(1): p. 1-6.

7.    Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.       Mehmet Sait İZGİ, “Grafen Oksit Destekli Yeni Nesil Katalizörlerin Üretimi Ve Potasyum Borhidrür Hidrolizinde İncelenmesi, ” IKSAD Publishing House, 2021, ISBN:978-625-8061-06-2, 192-208.

 

2.       Mehmet Sait İZGİ, Erhan ONAT, “Potasyum Borhidrürün Hidrolizi İçin Oda Sıcaklığında Kimyasal Reaksiyon Yoluyla Yeni Bir Ru-Co–B/Perlit Katalizörünün Sentezi” IKSAD Publishing House,2021, ISBN:978-625-8061-06-2, 176-189.

 

 

3.           Mehmet Sait İZGİ, Fırat Salman, Hilal Çelik Kazıcı, “The importance of developing hydrogen peroxide sensor and determination of   candidate sensor with various multi-metallic supported catalysts” Current Studıes at Positive Sciences, ISBN:978-625-7897-59-4, 2020. IKSAD Publishing House

 

4.           Mehmet Sait İZGİOrhan Baytar, Müge Yayla, Hilal Çelik Kazıcı, Ömer Şahin “γ-Al2O3-Supported Materials for Catalyzing the Hydrolytic Dehydrogenation of Ammonia Borane” Current Studıes at Positive Sciences, ISBN:978-625-7897-59-4, 2020. IKSAD Publishing House, 2020.

 

8.     TR Dizin ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlar

1.       Erhan ONAT, Mehmet ASLAN, Mehmet Sait İZGİ, “Kobalt Bazlı Bimetalik Nanokatalizörün Potasyum Borhidrür Hidroliz Tepkimesi Üzerindeki Katalitik Etkisinin İncelenmesi, Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2021. 9 (ÖS).

2.       Mehmet Sait İZGİ, Erhan Onat “Effect of nano-multimetallic catalyst on hydrogen production by hydrolysis of ammonia borohydride” International Journal of Chemistry and Technology, 2021, 5(1), 103-106.

3.       Mehmet Sait İZGİ, Cihan Zorer, Orhan Baytar, Sabit Horoz, Ömer ŞAHİN “Photocatalytic Applications of Effective Activated Carbon Supported Cds Photocatalysts” 2020. 9 (2), 662-670.

4.       Sinan Kutluay, Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan, “Investigation of Caking for Boric Acid and Borax Pentahydrate Crystals” BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2020. 9(3), 985-996.

5.       Mehmet Sait İZGİ, Cihan Zorer, Orhan Baytar, Sabit Horoz, Ömer ŞAHİN “Photocatalytic Applications of Effective Activated Carbon Supported Cds Photocatalysts” 2020. 9 (2): 662-670.

6.       Şule Melek H.Turan Akkoyun, A.Şükrü Bengu, Mahire Bayramoglu Akkoyun, Aykut Ulucan, Mehmet Sait İzgi, Ömer Sahin, Suat Ekin, “Civa II Klorürün Sıçan Beyin Dokusunda Oluşturduğu Toksisiteye Karşı Borik Asidin Koruyucu Etkisinin İncelenmesi, Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2020, 9,(2): 127-133.

7.       Mehmet Salih Keskin, Mehmet Salih AĞIRTAŞ, Orhan Baytar, Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN “Kinetic Properties of Ni-B-P Catalyst for Potassium Borohydride Hydrolysis Reaction” 2020. 9(2): 599-608.

8.       Aydın şükrü Bengü, H. Turan AKKOYUN, Mahire BAYRAMOĞLU AKKOYUN, Mehmet Sait İZGİ “Sıçan Böbrek Dokusunda Bakırın Neden Olduğu Oksidatif Stres ve DNA Hasarlarına Karşı Astaksantinin Koruyucu Etkisi” Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi. 2019, 8(2): 1162-1168.

9.       Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Tülin Hansu “Determination of Diffusion Coefficient of Lithium Metaborate Dihydrate” 2018. 7(2): p. 199-206

10.    Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT Sabit HOROZ, 2017 “Metanol Ortamında Sentezlenen Co-B Katalizörünün Sodyum Borhidrürün Hidrojen Üretimine Etkisi” Journal of the Institute of Science, 7(4).

11.    Sabit HOROZ, Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN “Characterization and Photovoltaic Studies of Capped ZnS, CdS, and Cd1-xZnxS (x= 0.25) Nanoparticles Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 2017. 6(1), 61-68

12.    Mehmet Sait İZGİ, Ömer ÖDEMİŞ, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, 2016. Co-B-F ve Co-B-P katalizörleri kullanilarak NaBH4’den hidrojen üretimine NaOH’in etkisi, Selcuk University Journal of Engineering, Science & Technology, 4/1.

 

9.     Ulusal Yayınlar

1.       Mehmet Sait İZGİ, Orhan BAYTAR, M. Salih KESKIN, M. Salih AĞIRTAŞ, Ömer ŞAHİN “EFFECT OF CeO2 Supported La-Ni-Mo-B On Potassıum Borohydrıde Hydrolysıs” Electronic Letters on Science & Engineering2018. 14(2): p. 10

2.       Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT, 2017 “Investigation of Ni-B Catalysts Obtained in Different Solutions in Hydrolysis of Sodium Borohydride” Electronic Letters on Science & Engineering 13 (2).

3.       Ömer ŞAHİN , Orhan BAYTAR , Mehmet Sait İZGİ  ve A. Abdullah CEYHAN, “Nİ-Fe Metalik Katalizörün Sentezlenmesi Ve NaBH4 Hidrolizinde Kullanilmasi” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, Electronic Letters on Science & Engineering 12 (2) Sayfa-3, (2016).

4.       Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT, “Nano Boyutta Sentezlenen Co-B-TiO2 ve Co-B-Ti-F Katalizörü  Varliğinda Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, Electronic Letters on Science & Engineering 12 (2) Sayfa-8, (2016).

 

10.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   İZGİ MEHMET SAİT (2018).  Effect of Co-B-Ag Catalyst Sodium Borohydride Hydrolysis.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4575961)

2.   İZGİ MEHMET SAİT ,ŞAHİN ÖMER (2018).  Hydrogen Production from Hydrolysis of Sodium Borohydride In The Presence of Ni-B-Ag Catalyst.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4575962)

3.   Keskin M Salih,AĞIRTAŞ MEHMET SALİH,ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT (2018).  EFFECT OF MİCROWAVE IRRİTATED Nİ-B-P CATALYST ON THE HYDROLYSİS OF POTASSİUM BOROHYDRİDE.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4575964)

4.   İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, BAYTAR ORHAN, Saraçoğlu Gamze, SAKA CAFER (2018).  Cu-Cr-B KATALİZÖRÜ VARLIĞINDA SODYUM BOR HİDRÜR’ÜNHİDROLİZİNE ETKİSİ.  3. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 4(3), 2347-2353.,) (Yayın No:4599066)

5.   DEMİRCİ SEVİLAY, ADIGÜZEL VEDAT, İZGİ MEHMET SAİT (2017).  Solubility Behavior of Na, Zn2/ H2PO2-//H2OTernary System at Different Temperatures.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 8-13. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3760508)

6.   BAYTAR ORHAN, HOROZ SABİT, İZGİ MEHMET SAİT (2017).  Investıgatıon Of Kınetıcs Of Sodıum Borohydrıdehydrolysıs At Dıfferent Temperatures.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3764954)

7.   İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, HOROZ SABİT (2017).  Investıgatıon of Sodıum Borohydrıde Hydrolysıs of Co-Ni-B Catalyst Developed ın Mıcrowave Envıronment.  Internatıonal Conference on Applıcatıon ın Chemıstry and Chemıcal Engıneerıng (ICACCHE) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4131803)

8.   KUTLUAY SİNAN, CEYHAN AYHAN ABDULLAH, ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT (2017).  Evolution of Boric Acid Crystal Size Distributionand Shape in a CMSMPR Crystallizer-the Effect ofResidence Time, Stirring Speed, Feed Flow Rate andAmount of Supersaturation.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 70-77. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3764521)

9.   HOROZ SABİT, ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT (2017).  EFFECT OF CHROMIUM ON THE PROPERTIES OF CADMIUMSULFIDE QUANTUM DOTS.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 46-46. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3765127)

10.    ADIGÜZEL VEDAT, DEMİRCİ SEVİLAY, ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT (2017).  SOLID-LIQUID EQUILIBRIA (SLE) OF TERNARY SYSTEM NaClZn(H2PO2)2H2O AT T=(313.15 AND 333.15 K).  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 75-75. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3765244)

11.    İZGİ MEHMET SAİT, DEMİR HALİL, BAYTAR ORHAN,ADIGÜZEL VEDAT,DEMİRCİ SEVİLAY (2017).  PRODUCTION OF LITHIUM TETRABORATE TETRAHYDRATE BY SPRAY DRIER METHOD AND DETERMINATION OF PRODUCTION CONDITIONS.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 27-32. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3760271)

12.    İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, Onat Erhan (2017).  Investigation of Ni-B Catalysts Obtained in DifferentSolutions in Hydrolysis of Sodium Borohydride.  Sixth Bozok Science WorkshopStudies from Nuclei to Nanomaterials with Applications, 13(2), 23-23. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3764890)

13.    İZGİ MEHMET SAİT, Tayboğa Seda, ŞAHİN ÖMER, HOROZ SABİT (2017).  Hydrogen Production from Sodium Borohydride Methanolizine in the Presence of Co-Cu-B-F Catalyst in Plasma Medium.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING, 859-859. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3762677)

14.    İZGİ MEHMET SAİT, EKİNCİ ARZU, ŞAHİN ÖMER (2016).  Production of Hydrogen from Sodium Borohydride Using Plasma Treated Co BCatalyst.  2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 106-107. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3095991)

15.    KUTLUAY SİNAN, ŞAHİN ÖMER, CEYHAN AYHAN ABDULLAH, İZGİ MEHMET SAİT (2016).  To optimization of production parameters for borax pentahydrate crystals with the crystallization process in a modified continuous cooling MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® probes.  1st International Mediterranean Science and Engineering Congress(1493), 5120-5126. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3251225)

16.    BAYTAR ORHAN, ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT (2016).  SODYUM BOR HİDRÜRDEN HİDROJEN ÜRETİMİNDE FE (0)  KATALİZÖRÜNÜN KULLANILMASI.  10th International Clean Energy Symposium, 783-788. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3095598)

17.    İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, ONAT Erhan (2016).  SODYUM BOR HİDRÜRDEN HİDROJEN ÜRETİMİ İÇİN KATALİTİK AKTİVİTESİ ARTIRILAN CO Tİ B KATALİZÖRÜNÜN ÜRETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ.  10th International Clean Energy Symposium, 789-800. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3095364)

18.    EKİNCİ ARZU, ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT (2016).  CO CU B KATALİZÖRÜ KULLANILARAK SODYUM BORHİDRÜRDEN HİDROJEN ÜRETİMİ VE PEM YAKIT PİLİ UYGULAMALARI.  10th International Clean Energy Symposium, 801-806. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3095794)

19.    İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, ONAT Erhan (2016).  NANO BOYUTTA SENTEZLENEN Co B TiO2 ve Co B Ti F KATALİZÖRÜVARLIĞINDA SODYUM BORHİDRÜR HİDROLİZİNİNİNCELENMESİ.  Fifth Bozok Science Workshop: Nano Carbon Materials andTheir Applications, 12(2), 8-8. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3096490)

20.    İZGİ MEHMET SAİT, AVCI HANSU TÜLİN, ŞAHİN ÖMER (2012).  Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi.  26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongres (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:680120)

21.    ŞAHİN ÖMER, Cennetkuşu E Sabri, İZGİ MEHMET SAİT (2006).  Potasyum tetraborat tetrahidratın kurutulma kinetiğinin incelenmesi.  III. Uluslararası Bor Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:675829)

22.    ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT, DEMİR HALİL (2006).  Amonyum tetraborat tetra hidrat kalsinasyonundan boroksit üretimi.  III. Uluslararası Bor Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:675423)

 

11.    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.     Mehmet Sait Izgi, Ömer Şahin, Arzu Ekinci, “Plazma ve Mikro Dalga Varliğinda Modifiye Edilen Co-B Katalizörünün NaBH4 Hidrolizine Etkisi” 11. UKMK 2-6 Eylül Eskişehir, 2014.

2.      Ömer Şahin, Mehmet Sait Izgi, “Semra Küskü, Esma Katar, “Co-Cu-B Katalızörünün NaBH4 Hidrolizinde Farklı Sıcaklıklardaki Kinetiksel Değerlendirilmesi11. UKMK 2-6 Eylül Eskişehir, 2014.

3.           Mustafa Kaya, Mehmet Sait İzgi, Mehmet Doksal, Muhammed Yusuf Öndeş, Ömer Şahin “Aktif karbon destekli co-b katalizörü varlığında sodyum borhidrürden hidrojen üretimi” UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 25-28 Aralık 2013.

4.              Mehmet Sait İZGİ, Nagihan Polat, M. Fatih KULUÖZTÜRK, Dinçer ORUÇ, Ömer ŞAHİN, Mahmut DOĞRU " Bazı Bor Bileşiklerinin Klinkere Katılmasıyla Elde Edilen Çimentonun Dayanım, Priz Süresi ve Radyasyon Absorblama Özelliklerine Etkisi, 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla.

5.                       Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Tülin Avcı Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi” 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla.

6.                       Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Gül Hanım Kılınç, Eda Zeydan “Ni-B Katalizörünün Sodyum Bor Hidrür Bozunma Tepkimesi üzerine Etkisi” 1.Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 12-14 Mayıs 2011 Çorum.

7.                       Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN,  Hacer DOLAŞSodyum Borhirür’den Hidrojen Üretimi İçin Doğru Akım ve Alternatif Akımın Etkisi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2010. 1-3 Aralık Bursa, 2010.

8.                       Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, Ömer ŞAHİN, , Mustafa Özdemir“Sodyum Bor Hidrürün Hidrolizine çeşitli elektrotlarla oluşan elektriksel alanın etkisiUlusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

9.                       Mehmet Sait İZGİ, Ahmet Karabulut, Ömer Şahin, Sinan Yapıcı, “Pamuk Yağında Biodizel Üretimine Çeşitli Katalizörlerin Etkisinin Vizkozite ve iletkenlikle Takip edilmesi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

10.                    Faruk Süzergöz, Halil Demir, Mehmet Sait İzgi, Özkan Durmuş, Ömer Şahin “ Mikrobiyal Aktiviteler Üzerine Etkili Bor Bileşiklerinden Boraksın Biyogaz Verimi Üzerine Doza Bağımlı Etkinliğinin Araştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

11.                    Faruk Suzergöz, Şinasi Aslanlı, Mehmet Sait İzgi, Halil Demir. Biyogaz Verimi Üzerine Etkili Bor Bileşikleri ile Bileşiklerdeki Bor Dışındaki Kimyasal Bileşenlerin Verimi Üzerindeki Etkinliğin Karşılaştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

12.                    Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, “Potasyum Borhidrürden Hidrojen Üretiminin İncelenmesi” II Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008 Ankara

13.                    Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, “Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimine Çeşitli Faktörlerin Etkisi” II Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008 Ankara

14.                    Ömer ŞAHİN,   E. Sabri CENNETKUŞU, Mehmet Sait İZGİ,  Tamer Bolgaz “Kanola bitkisinden Biodizel Üretimi”. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 20-24 Mayıs, Isparta, 2006.

15.                    Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İZGİ,  Eyüp Sabri CENNETKUŞU, Selahattin KÜÇÜK “Pamuk Yağından Biodizel Üretimi.” VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 20-24 Mayıs, Isparta, 2006.

16.                    Sahin Ö., Dolaş H., İzgi Mehmet Sait, “Genetik Algoritmanın Katı Hal Bozunma Kinetiğine Uygulanması”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS’2005, 16-18 Kasım, Kocaeli, 2005.

 1. İdari Görevler:
 1. 2020 Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  (Devam Ediyor)
 2. 2019-2021 Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Yardımcılığı
 3.  2016-2022 Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı   
 4.  2016- 2022Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Ar-Ge Kalite Komisyon
 5.  2016-2022  Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi  2017-  Siirt Üniversitesi MMF Proje İzleme Değerlendirme Komisyon Başkanlığı
 6.  2016- 2018 Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 7.  2014-2016 Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcılığı
 8. 2013-2014 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı
 9. 2010-2013 Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Müdür Yardımcılığı
 10. 2013-2014 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
 11. 2013-2014 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Kurulu Üyesi

13.   Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler ve Dergi Editörlüğü:

 1. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Alan Editörlüğü
 2. Hidrojen Teknolojileri Derneği Üyeliği

14. Ödüller:

 1. TÜBİTAK Proje Eğitimleri Ödülleri 2013 ve 2014
 2. TÜBİTAK yayın teşvik ödülleri (2010, 2016, 2018, 2019, 2020)
 3. Bitlis Eren Üniversitesi ilk Y. Lisans Öğrencisi Bitirme ödülü
 4. Siirt Üniversitesi 2016 yılı Akademik Teşvik Ödülü
 1.  Hakemlikler

1.    Journal of Hydrogen Energy

2.    Bir çok Ulusal ve Uluslararası Dergilerde

 

 1.  Son bir yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2021-2022

Güz

Fizikokimya

 

4

0

6

 

Fizikokimya Lab.

0

2

3

 

Yakıt Teknolojisi

3

0

10

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

4

0

70

 

Reaksiyon Kinetiği

3

0

5

 

Kimyasal teknolojiler

3

0

4

 

Kataliz

3

0

4

İlkbahar

 

Analitik Kimya

4

0

6

 

 

Analitik Kimya Lab

0

4

4

 

Reaksiyon Kinetiği

3

0

4

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

8

 

Reaksiyon Kinetiği

3

0

5

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

4

 

Hidrojen Teknolojileri

3

0

4

 

Güncelleme : 5.01.2022 15:48:12
AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ – TARİHLERİ

1-   2010-2013 Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi LaboratuvarMüdür Yardımcılığı

2-   2013-2014 Bitlis Eren Üniversitesi Fen EdebiyatFakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı

3-   2013-2014 Bitlis Eren Üniversitesi Fen EdebiyatFakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

4-   2014-2016 Siirt Üniversitesi Mühendislik MimarlıkFakültesi, Kimya Mühendisliği Bölüm Baş. Yardımcılığı

5-   2016-         SiirtÜniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Dekan Yardımcılığı

Bilimsel Çalışmalar

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

Adı ve Soyadı:             Mehmet Sait İZGİ

Doğum Yeri:                Midyat/Mardin

Akademik Unvanı:       Doçent Doktor

İletişim:                        +904842232084 /3023 /3060

Email: saitizgi@siirt.edu.tr/ saitizgi@gmail.com

 1. Öğrenim Durumu.

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doç. Dr.

Kimya Mühendisliği

ÜAK

2018

Doktora

Kimya

Kafkas Üniversitesi

2010

Y. Lisans

Kimya

Harran Üniversitesi

2006

Lisans

Kimya

Harran Üniversitesi

2000

Doktora Tezi:

Ø  Potasyum Pentaborat tetrahidrat ve Lityum tetraborat trihidratın üretimi ve Üretim şartlarının Belirlenmesi” 2006-2010, Kars,

Yüksek Lisans Tezi

Ø  “Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Eldesi” 2004-2006, Şanlıurfa.

Akademik Ünvanlar:

1.           Doçent Dr. Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2018 – (Devam Ediyor)

2.           Dr. Öğr. Üyesi Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2016-2018

3.       Yrd. Doçent Doktor Bitlis Eren Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, 2010-2016, (2014-2016 yılları arasında Siirt Üniv. Müh.Fakültesinde 40/b ile görevlendirme)

 1. Uzmanlık Alanları ve İlgi Alanları:

Katalitik Reaksiyonlar

Heterojen ve Homojen katalizörler

Kristalizasyon

Kurutma

Yakıt Pili ve Teknolojisi

CV

Carbon Quantum Dots (CQD)

 1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.   RAMAZAN GÜVEN, (2014). “Lityum metaborat dihidratın kristalizasyonunun akışkan yatakta incelenmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı

2.   TÜLİN AVCI HANSU, (2014). Bazı parametrelerin lityum metaborat dihidratın difüzyon katsayısı ve metastabil bölge genişliğine etkisi, Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 

3.   ÖMER ÖDEMİŞ, (2016). “Sodyum Bor hidrürden Hidrojen Eldesi İçin Yeni yöntemlerle Uygun Katalizörlerin Üretimi ve Geliştirilmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabili Dalı

 

4.   ERHAN ONAT, (2016). “Farklı Şartlarda Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B Katalizörleri Varlığında Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizikokimya Anabilim Dalı

 

5.   Cihan ZORER (2019).Farklı Kalay (Sn) Konsantrasyonlara Sahip Aktif Karbon Destekli Kalay Katkılı Çinko Sülfür (Zns) Ve Kadmiyum Sülfür (Cds) Nanoparçacıkların Sentezlenmesi Ve Onların Foto katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi” Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 

6.   Gamze SARAÇOĞLU(2019). “Amonyum Bor Hidrür Hidrolizi İçin Aktif Karbon Destekli Metal Katalizörlerin Sentezlenmesi” Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 

7.   Hatice BEŞTAŞ (2021).Bioatıklardan Aktif Karbon Eldesi ve Katatalizör Destek Malzemesi Olarak Kullanılması” Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 

8.   Sultan FAAL (2021-). Ders Aşamasında

 

 1. Yönetilen Doktora Tezleri Çalışmaları:

1.   Erhan ONAT (2022). Karbon Kuantum Noktaları İle Desteklenmiş Nanopartiküllerin Sentezi Yapısal Tanımlamaları ve Farklı Hidrojen Üretimi için Katalitik Etkinlikleri

2.   Ömer Ödemiş= Tez Aşamasında

5.    Patentler

1.       “Particle Size Distribution of Crystals of Boron Products and Improvement of Habit” 2019/13056

 Patent Başvuru Sahipleri: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

 Patent Başvuru Numarası: 2019/13056

 

 

 

 

6.    Projelerde Yaptığı Görevler:

 

a)    Dış Kaynaklı Projeler

1.   YÜRÜTÜCÜ “Lityum Metaborat Dihidratın Kristalizasyonu ve Kristalizasyonuna Etki Eden Çeşitli Parametrelerin Belirlenmesi” TÜBİTAK 3501 Proje, 111M299, 2011-2014 (188.400 TL)

2.   ARAŞTIRMACI “Potasyum Tetraborat Tetrahidratın ve Ultrasaf Borik Asitin Kristalizasyonla Üretiminde Partikül Boyutunun Kontrolü/Kekleşme Sorunun Giderilmesi” TENMAK (TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU)-BOREN (Bor Araştırma Enstitüsü), 2020-30-06-30-001, 2020-2022

3.   ARAŞTIRMACI “Sülfirik Asitle Kolemanitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks Pentahidrat Üretiminde, Kristalizasyon Prosesinin İncelenmesi” ETİ MADEN, 2014-2016, (1.000 000 TL)

4.   BURSİYER-ARAŞTIRMACI “Potasyum Pentaborat Tetrahidrat ve Lityum tetraborat Trihidratın Üretimi ve Üretim Şartlarının belirlenmesi” TÜBİTAK, 1001 projesi, 2008-2010, (246.000 TL)

5.   ARAŞTIRMACI “”Yeni Bir Yöntem Kullanarak, Yüksek Döküm Yoğunluklu Boroksit Üretimi” TÜBİTAK, 1002 Projesi, 2007-2008, (28.000 Tl)

6.   EĞİTMEN, “Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” , TÜBİTAK, 2237, 2021, (60.000 TL)

7.   EĞİTMEN, Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Uygulama Eğitimi, TÜBİTAK, 2237, 2013, (30.000 TL).

8.   EĞİTMEN, Temel Ve Uygulamali Doğa Bilimlerinde Arastirma Projesi Hazirlama Eğitimi TÜBİTAK, 2237, 2014 (33.085 TL)

9.   EĞİTMEN, Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Geliştirme ve Gerçekleştirme Eğitimi, TÜBİTAK 2237, 2014 (33.250 TL)

 

b)   Üniversite Tarafından Desteklenen Projeler

 

1.   YÜRÜTÜCÜ “Redoks Akış Pilleri için Elektrot ve Katalizör Geliştirilmesi” 2021-SİÜMÜH-60, 2021-2022,(20.000 TL)

2.   YÜRÜTÜCÜ “Karbon Kuantum Noktaları İle Desteklenmiş Nanopartiküllerin Sentezi Yapısal Tanımlamaları ve Farklı Hidrojen Üretimi için Katalitik Etkinlikleri” 2021-SİÜFEB-, 2021-2022,(15.000 TL)

3.   YÜRÜTÜCÜ “Metal Organik Kafes (MOF) Yapılarının Sentezi; Tanımlanması, Dimetil amin boran tepkimesindeki katalitik performanslarının Ölçülmesi ve Yakıt Pili Uygulamaları” 2021-SİÜMÜH-05, 2021-2022,(15.000 TL)

4.   ARAŞTIRMACI “Perlit destekli metal nanokümeleri: Sentezi, tanımlanması ve amonyak boranın metanoliz tepkimesindeki katalitik performanslarının ölçülmesi” 2020-SİÜMÜH-024, 2020-2021,(15.000 TL)

5.   YÜRÜTÜCÜ “Amonyum Bor Hidrür Hidrolizi İçin Aktif Karbon Destekli Metal Katalizörlerin Sentezlenmesi, 2017-SİÜFEB-93, 2017-2019,(6000 TL)

6.   YÜRÜTÜCÜ “Sodyum Borhidrür Çözeltisinin Hidrolizinden Hidrojen Üretimi İçin Nikel Köpük ve İletken Cam Üzerine TiO2 Destekli Co-W-B, Co-B Katalizörlerinin Üretimi” 2017-SİÜFEB-68, 2017-2019,(5000 TL)

7.   YÜRÜTÜCÜ “Bioatıklardan Aktif Karbon Eldesi ve Katatalizör Destek Malzemesi Olarak Kullanılması” 2019-SİÜFEB-004, 2019, (6000)

8.   YÜRÜTÜCÜ “Farklı Kalay (Sn) Konsantrasyonlara Sahip Aktif Karbon Destekli Kalay Katkılı Çinko Sülfür (Zns) Ve Kadmiyum Sülfür (Cds) Nanoparçacıkların Sentezlenmesi Ve Onların Foto katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi” 2019-SİÜFEB-005, 2019, (6000)

9.   ARAŞTIRMACI “Grafen Oksit Sentezi ve Grafen Destekli Co-B, Co-Cu-B Destekli Katalizörlerini Kullanarak Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi” 2016-SİÜFEB-27, 2016-2019, (6000)

10.            ARAŞTIRMACI “Co-Cu-B ve Co-Cu-B-F Katalizörleri Varlığında Sodyum Borhidrürün Metanolizinden Hidrojen Üretimi” 2017-SİÜFEB-94, 2017-2018, (6000)

11.            ARAŞTIRMACI “ Badem Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi ve Katalizör Destek Malzemesi Olarak Kullanılması” SİÜFEB-95, 2017-2019,(6000TL)

12.            ARAŞTIRMACI “Yer Fıstığı Kabuğundan Aktif Karbon Üretilmesi ve Potasyum Borhidrür hidrolizinde Kullanılan İkili Metal Bor Katalizörleri için Destek Malzemesi Olarak Kullanılması” SİÜMÜH-37, 2018-2019,(5000 TL)

13.            YÜRÜTÜCÜ “Sodyum Bor hidrürden Hidrojen Eldesi İçin Yeni yöntemlerle Uygun Katalizörlerin Üretimi ve Geliştirilmesi, Bitlis Eren Üniversitesi” BEBAP, 2014-2016 (15.000 TL)

14.            YÜRÜTÜCÜ “Farklı Sartlarda Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B Katalizörleri Varlığında Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” BEBAP, 2014-2016 (15.000TL)

15.            ARAŞTIRMACI “Borik Asitin Akışkan Yataktan Kalsinasyonu ile Boroksit Üretimi” HÜBAK, 2006 (6.000)

16.            ARAŞTIRMACI “Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Eldesi”, HÜBAK, 2004

 

6.    SCI & SCI Expanded Kapsamındaki Uluslararası Yayınlar

1.       Erhan Onat, Ömer Şahin, Mehmet Sait İzgi, Sabit Horoz “An efficient synergistic Co@ CQDs catalyst for hydrogen production from the hydrolysis of NH3BH3Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2021, 32 (23), 27251-27259.

2.       Erhan Onat, Sabri Çevik, Ömer Şahin, Sabit Horoz, Mehmet Sait İzgiInvestigation of high catalytic activity catalyst for high hydrogen production rate: Co-Ru@ MOF”, Journal of the Australian Ceramic Society, 2021, 57, 1389-1395.

3.       Hilal Celik Kazici, Mehmet Sait İZGİ, Omer Sahin “A comprehensive study on the synthesis, characterization and mathematical modeling of nanostructured Co-based catalysts using different support materials for AB hydrolysis2021, CHEMICAL PAPERS, 2021,75 (6), 2713-2723.

4.       Ömer Şahin, Mehmet Sait İZGİ, Seda Tayboğa, Hilal Çelik Kazıcı “Effect of plasma pretreatment of Co-Cu-B catalyst on hydrogen generation from sodium borohydride methanolysis Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2021,133,851-861.

5.       Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Orhan Baytar Cafer Saka “Catalytic activity of cobalt-boron-fluoride particles with different solvent mediums on sodium borohydride hydrolysis for hydrogen generation”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2021, 43 (16), 1933-1944.

6.       Mehmet Sait İzgi, M. Şakir Ece, Ömer Şahin, Erhan Onat, Hilal Çelik Kazıcı “Hydrogen production by using Ru nanoparticle decorated with Fe3O4@SiO2-NH2 core-shell microspheres” International Journal of Hydrogen Energy. 2020, 45(55) 30415-30430.

7.        Cihan Zörer, O. Baytar, O. Sahin, S. Horoz, Mehmet Sait İZGİ, “Synthesıs of an Efficient Photocatalyst (Activated Carbon Supported Zns) For Methylene Blue Degradation, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2020,15(3), 629-636.

8.       Mehmet Sait İzgi, Erhan Onat, Ömer Şahin, Cafer Saka, “Epoxy-activated acrylic particulate polymer-supported Co-Fe-Ru-B catalyst to produce H2 from hydrolysis of NH3BH3” ” International Journal of Hydrogen Energy. 2020, 45(43), 22638-22648.

9.       Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Orhan Baytar, Hilal Çelik Kazıcı “CeO2 Supported Multimetallic Nanomaterials as an Efficient Catalyst for Hydrogen Generation from the Hydrolysis of NaBH4” International Journal of Hydrogen Energy. 2020, 45 (60),34857-34866.

10.    Sinan Kutluay, A. Abdullah Ceyhan, Ömer Şahin Mehmet Sait İzgi, “Utilization of in-situ FBRM and PVM probes to analyze the influences of mono-propylene glycol and oleic acid as novel additives on the properties of boric acid crystals” Industrial & Engineering Chemistry Research, 2020. 59(19), 9198-9206

11.     Hilal Çelik Kazıcı, Fırat Salman, Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin “Synthesis of Metal-Oxide-Supported Triple Nano Catalysts and Application to H2 Production and H2O2 Oxidation” Journal of Electronic Materials. 2020.6(49), 3634-3644.

12.    Ömer Şahin, Ali Bozkurt, Müge Yayla, Hilal Çelik Kazıcı, Mehmet Sait İzgiAs a highly efficient reduced graphene oxide-supported ternary catalysts for the fast hydrogen release from NaBH 4Graphene Technology, 2020, 5(3),103-111.

13.    Mehmet Sait İZGİ, O. Baytar,  O. Sahin, S. Horoz, “Studıes on Catalytic Behavior of Co–Cr–B/Al2O3 in Hydrogen Generation by Hydrolysis of NaBH4”  Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, (2019),14(4), 1005-1012.

14.    O. Baytar, Mehmet Sait İZGİ, S. Horoz, O. Sahin, S. Nar, Al2O3 Supported Co-Cu-B (Co-Cu-B/Al2O3) Catalyst For Hydrogen Generation By Hydrolysis Of Aqueous Sodium Borohydride (NaBH4) Solutions, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 14(3) (2019) 673-681.

15.    Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKAγ-Al2O3 supported/Co-Cr-B catalyst for hydrogen evolution via NH3BH3 hydrolysis” Materials and Manufacturing Processes, 2019. 3(21): p.1-7.

16.    Hilal Çelik Kazici, Fikret Yildiz, Mehmet Sait İzgi, Berdan Ulaş, Hilal Kıvrak (2019)Novel activated carbon supported trimetallic PdCoAg nanoparticles as efficient catalysts for the hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane2019. 44(21): p.10561-10572.

17.    Mehmet Sait İzgi, Cafer Saka, Orhan Baytar, Gamze Saraçoğlu, Ömer Şahin (2019)Preparation and Characterization of Activated Carbon from Microwave and Conventional Heated Almond Shells Using Phosphoric Acid Activation2019. 52(5): p. 772-789.

18.    Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Ömer Ödemiş, Cafer Saka., Microwave treatment and fluorine addition on Co-B catalyst to improve the hydrogen production rate. Materials and Manufacturing Processes, 2018. 33(2): p. 196-201.

19.    Mehmet Salih Ağırtaş, Derya Güngördü, Solgun Sadin Özdemir, Mehmet Sait İzgi     Synthesis of Tetra 3,4‐dimethoxyphenethoxy Peripheral Substituted Metallophthalocyanines and Investigation of Some Properties2018. 3(12): p.3523-3528.

20.    Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Ömer ÖDEMİŞ, Sabit HOROZ “Microwave Treatment on Co–B–P Catalyst to Enhance Catalytic Activity for Hydrogen Production by Hydrolysis of NaBH42018. 2(1): p. 1-6.

21.    Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan, Mehmet Sait İzgi. Design and optimization of production parameters for boric acid crystals with the crystallization process in an MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® technologies. Journal of Crystal Growth, 2017. 467: p. 172-180.

22.    Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Cafer Saka, "Hydrogen production from NaBH4 using Co–Cu–B catalysts prepared in methanol: Effect of plasma treatment. International Journal of Hydrogen Energy, 2016. 41(3): p. 1600-1608

23.    Ömer Şahin, Mehmet Sait İZGİ, Erhan Onat Cafer Saka., Influence of the using of methanol instead of water in the preparation of Co–B–TiO2 catalyst for hydrogen production by NaBH4 hydrolysis and plasma treatment effect on the Co–B–TiO2 catalyst. International Journal of Hydrogen Energy, 2016. 41(4): p. 2539-2546.

24.     Mehmet Sait İZGİ., Effect of microwave irritated Co-B-Cr catalyst on the hydrolysis of sodium borohydride. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2016. 38(17): p. 2590-2597.

25.    Ömer SAHİN, Mehmet Sait İZGİ, Mustafa KAYA, Cafer SAKA., The effect of microwave irradiation on a Co-b-based catalyst for hydrogen generation by hydrolysis of NaBH4 solution. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2015. 37(5): p. 462-467.

26.    Fatih Çağlar Çelikezen, Başak Toğar, Fatma Betül Özgeriş, Mehmet Sait İzgi, Hasan Türkez, Cytogenetic and oxidative alterations after exposure of cultured human whole blood cells to lithium metaborate dehydrate. Cytotechnology, 2016. 68(4): p. 821-827.

27.    F. Çağlar Çelikezen, Hasan Türkez, Elanur Aydın, Mehmet Sait İZGİ., Potent antioxidant and genotoxic effects of ammonium tetraborate in vitro. Natural Science and Discovery, 2015. 1(2): p. 45-9.

28.    Fatih Çaglar Çelikezen, Hasan Turkez, Basak Togar, Mehmet Sait Izgi., DNA damaging and biochemical effects of potassium tetraborate. EXCLI journal, 2014. 13: p. 446.

29.    Ömer Şahin, Mustafa Özdemir, M. Sait izgi, Halil Demir, A.A.Ceyhan., Determination of Nucleation Kinetics of Ammonium Biborate Tetrahydrate. Revista De Chimie, 2014. 65(12): p. 1462-1466.

30.    M. Salih Agırtas¸ Mehmet Sait İZGİ, Ilkay Gumus. Designing of new thermo stabile phthalocyanines: synthesis, characterization, and thermal studies. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 2012. 42(9): p. 1327-1333.

31.    Ömer SAHIN, Mehmet Sait IZGI, Hacer DOLAS, Mustafa KAYA., Hydrogen production from sodium borohydride for fuel cells in presence of electrical field. International Journal of Energy Research, 2010. 34(7): p. 557-567.

32.    M. Salih Ağırtaş, Mehmet Sait İZGİ, Synthesis and characterization of new metallophthalocyanines with four phenoxyacetamide units. Journal of Molecular Structure, 2009. 927(1-3): p. 126-128.

33.    Demir H., Sahin Ö.,  İzgi  Mehmet Sait, "Production of granular boron oxide by calcination of ammonium tetraborate tetrahydrate. Thermochimica acta, 2006. 445(1): p. 1-6.

7.    Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.       Mehmet Sait İZGİ, “Grafen Oksit Destekli Yeni Nesil Katalizörlerin Üretimi Ve Potasyum Borhidrür Hidrolizinde İncelenmesi, ” IKSAD Publishing House, 2021, ISBN:978-625-8061-06-2, 192-208.

 

2.       Mehmet Sait İZGİ, Erhan ONAT, “Potasyum Borhidrürün Hidrolizi İçin Oda Sıcaklığında Kimyasal Reaksiyon Yoluyla Yeni Bir Ru-Co–B/Perlit Katalizörünün Sentezi” IKSAD Publishing House,2021, ISBN:978-625-8061-06-2, 176-189.

 

 

3.           Mehmet Sait İZGİ, Fırat Salman, Hilal Çelik Kazıcı, “The importance of developing hydrogen peroxide sensor and determination of   candidate sensor with various multi-metallic supported catalysts” Current Studıes at Positive Sciences, ISBN:978-625-7897-59-4, 2020. IKSAD Publishing House

 

4.           Mehmet Sait İZGİOrhan Baytar, Müge Yayla, Hilal Çelik Kazıcı, Ömer Şahin “γ-Al2O3-Supported Materials for Catalyzing the Hydrolytic Dehydrogenation of Ammonia Borane” Current Studıes at Positive Sciences, ISBN:978-625-7897-59-4, 2020. IKSAD Publishing House, 2020.

 

8.     TR Dizin ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlar

1.       Erhan ONAT, Mehmet ASLAN, Mehmet Sait İZGİ, “Kobalt Bazlı Bimetalik Nanokatalizörün Potasyum Borhidrür Hidroliz Tepkimesi Üzerindeki Katalitik Etkisinin İncelenmesi, Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2021. 9 (ÖS).

2.       Mehmet Sait İZGİ, Erhan Onat “Effect of nano-multimetallic catalyst on hydrogen production by hydrolysis of ammonia borohydride” International Journal of Chemistry and Technology, 2021, 5(1), 103-106.

3.       Mehmet Sait İZGİ, Cihan Zorer, Orhan Baytar, Sabit Horoz, Ömer ŞAHİN “Photocatalytic Applications of Effective Activated Carbon Supported Cds Photocatalysts” 2020. 9 (2), 662-670.

4.       Sinan Kutluay, Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan, “Investigation of Caking for Boric Acid and Borax Pentahydrate Crystals” BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2020. 9(3), 985-996.

5.       Mehmet Sait İZGİ, Cihan Zorer, Orhan Baytar, Sabit Horoz, Ömer ŞAHİN “Photocatalytic Applications of Effective Activated Carbon Supported Cds Photocatalysts” 2020. 9 (2): 662-670.

6.       Şule Melek H.Turan Akkoyun, A.Şükrü Bengu, Mahire Bayramoglu Akkoyun, Aykut Ulucan, Mehmet Sait İzgi, Ömer Sahin, Suat Ekin, “Civa II Klorürün Sıçan Beyin Dokusunda Oluşturduğu Toksisiteye Karşı Borik Asidin Koruyucu Etkisinin İncelenmesi, Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2020, 9,(2): 127-133.

7.       Mehmet Salih Keskin, Mehmet Salih AĞIRTAŞ, Orhan Baytar, Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN “Kinetic Properties of Ni-B-P Catalyst for Potassium Borohydride Hydrolysis Reaction” 2020. 9(2): 599-608.

8.       Aydın şükrü Bengü, H. Turan AKKOYUN, Mahire BAYRAMOĞLU AKKOYUN, Mehmet Sait İZGİ “Sıçan Böbrek Dokusunda Bakırın Neden Olduğu Oksidatif Stres ve DNA Hasarlarına Karşı Astaksantinin Koruyucu Etkisi” Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi. 2019, 8(2): 1162-1168.

9.       Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Tülin Hansu “Determination of Diffusion Coefficient of Lithium Metaborate Dihydrate” 2018. 7(2): p. 199-206

10.    Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT Sabit HOROZ, 2017 “Metanol Ortamında Sentezlenen Co-B Katalizörünün Sodyum Borhidrürün Hidrojen Üretimine Etkisi” Journal of the Institute of Science, 7(4).

11.    Sabit HOROZ, Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN “Characterization and Photovoltaic Studies of Capped ZnS, CdS, and Cd1-xZnxS (x= 0.25) Nanoparticles Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 2017. 6(1), 61-68

12.    Mehmet Sait İZGİ, Ömer ÖDEMİŞ, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, 2016. Co-B-F ve Co-B-P katalizörleri kullanilarak NaBH4’den hidrojen üretimine NaOH’in etkisi, Selcuk University Journal of Engineering, Science & Technology, 4/1.

 

9.     Ulusal Yayınlar

1.       Mehmet Sait İZGİ, Orhan BAYTAR, M. Salih KESKIN, M. Salih AĞIRTAŞ, Ömer ŞAHİN “EFFECT OF CeO2 Supported La-Ni-Mo-B On Potassıum Borohydrıde Hydrolysıs” Electronic Letters on Science & Engineering2018. 14(2): p. 10

2.       Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT, 2017 “Investigation of Ni-B Catalysts Obtained in Different Solutions in Hydrolysis of Sodium Borohydride” Electronic Letters on Science & Engineering 13 (2).

3.       Ömer ŞAHİN , Orhan BAYTAR , Mehmet Sait İZGİ  ve A. Abdullah CEYHAN, “Nİ-Fe Metalik Katalizörün Sentezlenmesi Ve NaBH4 Hidrolizinde Kullanilmasi” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, Electronic Letters on Science & Engineering 12 (2) Sayfa-3, (2016).

4.       Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT, “Nano Boyutta Sentezlenen Co-B-TiO2 ve Co-B-Ti-F Katalizörü  Varliğinda Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, Electronic Letters on Science & Engineering 12 (2) Sayfa-8, (2016).

 

10.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   İZGİ MEHMET SAİT (2018).  Effect of Co-B-Ag Catalyst Sodium Borohydride Hydrolysis.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4575961)

2.   İZGİ MEHMET SAİT ,ŞAHİN ÖMER (2018).  Hydrogen Production from Hydrolysis of Sodium Borohydride In The Presence of Ni-B-Ag Catalyst.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4575962)

3.   Keskin M Salih,AĞIRTAŞ MEHMET SALİH,ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT (2018).  EFFECT OF MİCROWAVE IRRİTATED Nİ-B-P CATALYST ON THE HYDROLYSİS OF POTASSİUM BOROHYDRİDE.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4575964)

4.   İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, BAYTAR ORHAN, Saraçoğlu Gamze, SAKA CAFER (2018).  Cu-Cr-B KATALİZÖRÜ VARLIĞINDA SODYUM BOR HİDRÜR’ÜNHİDROLİZİNE ETKİSİ.  3. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 4(3), 2347-2353.,) (Yayın No:4599066)

5.   DEMİRCİ SEVİLAY, ADIGÜZEL VEDAT, İZGİ MEHMET SAİT (2017).  Solubility Behavior of Na, Zn2/ H2PO2-//H2OTernary System at Different Temperatures.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 8-13. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3760508)

6.   BAYTAR ORHAN, HOROZ SABİT, İZGİ MEHMET SAİT (2017).  Investıgatıon Of Kınetıcs Of Sodıum Borohydrıdehydrolysıs At Dıfferent Temperatures.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3764954)

7.   İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, HOROZ SABİT (2017).  Investıgatıon of Sodıum Borohydrıde Hydrolysıs of Co-Ni-B Catalyst Developed ın Mıcrowave Envıronment.  Internatıonal Conference on Applıcatıon ın Chemıstry and Chemıcal Engıneerıng (ICACCHE) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4131803)

8.   KUTLUAY SİNAN, CEYHAN AYHAN ABDULLAH, ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT (2017).  Evolution of Boric Acid Crystal Size Distributionand Shape in a CMSMPR Crystallizer-the Effect ofResidence Time, Stirring Speed, Feed Flow Rate andAmount of Supersaturation.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 70-77. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3764521)

9.   HOROZ SABİT, ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT (2017).  EFFECT OF CHROMIUM ON THE PROPERTIES OF CADMIUMSULFIDE QUANTUM DOTS.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 46-46. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3765127)

10.    ADIGÜZEL VEDAT, DEMİRCİ SEVİLAY, ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT (2017).  SOLID-LIQUID EQUILIBRIA (SLE) OF TERNARY SYSTEM NaClZn(H2PO2)2H2O AT T=(313.15 AND 333.15 K).  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 75-75. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3765244)

11.    İZGİ MEHMET SAİT, DEMİR HALİL, BAYTAR ORHAN,ADIGÜZEL VEDAT,DEMİRCİ SEVİLAY (2017).  PRODUCTION OF LITHIUM TETRABORATE TETRAHYDRATE BY SPRAY DRIER METHOD AND DETERMINATION OF PRODUCTION CONDITIONS.  International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 27-32. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3760271)

12.    İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, Onat Erhan (2017).  Investigation of Ni-B Catalysts Obtained in DifferentSolutions in Hydrolysis of Sodium Borohydride.  Sixth Bozok Science WorkshopStudies from Nuclei to Nanomaterials with Applications, 13(2), 23-23. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3764890)

13.    İZGİ MEHMET SAİT, Tayboğa Seda, ŞAHİN ÖMER, HOROZ SABİT (2017).  Hydrogen Production from Sodium Borohydride Methanolizine in the Presence of Co-Cu-B-F Catalyst in Plasma Medium.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING, 859-859. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3762677)

14.    İZGİ MEHMET SAİT, EKİNCİ ARZU, ŞAHİN ÖMER (2016).  Production of Hydrogen from Sodium Borohydride Using Plasma Treated Co BCatalyst.  2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 106-107. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3095991)

15.    KUTLUAY SİNAN, ŞAHİN ÖMER, CEYHAN AYHAN ABDULLAH, İZGİ MEHMET SAİT (2016).  To optimization of production parameters for borax pentahydrate crystals with the crystallization process in a modified continuous cooling MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® probes.  1st International Mediterranean Science and Engineering Congress(1493), 5120-5126. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3251225)

16.    BAYTAR ORHAN, ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT (2016).  SODYUM BOR HİDRÜRDEN HİDROJEN ÜRETİMİNDE FE (0)  KATALİZÖRÜNÜN KULLANILMASI.  10th International Clean Energy Symposium, 783-788. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3095598)

17.    İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, ONAT Erhan (2016).  SODYUM BOR HİDRÜRDEN HİDROJEN ÜRETİMİ İÇİN KATALİTİK AKTİVİTESİ ARTIRILAN CO Tİ B KATALİZÖRÜNÜN ÜRETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ.  10th International Clean Energy Symposium, 789-800. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3095364)

18.    EKİNCİ ARZU, ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT (2016).  CO CU B KATALİZÖRÜ KULLANILARAK SODYUM BORHİDRÜRDEN HİDROJEN ÜRETİMİ VE PEM YAKIT PİLİ UYGULAMALARI.  10th International Clean Energy Symposium, 801-806. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3095794)

19.    İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, ONAT Erhan (2016).  NANO BOYUTTA SENTEZLENEN Co B TiO2 ve Co B Ti F KATALİZÖRÜVARLIĞINDA SODYUM BORHİDRÜR HİDROLİZİNİNİNCELENMESİ.  Fifth Bozok Science Workshop: Nano Carbon Materials andTheir Applications, 12(2), 8-8. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3096490)

20.    İZGİ MEHMET SAİT, AVCI HANSU TÜLİN, ŞAHİN ÖMER (2012).  Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi.  26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongres (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:680120)

21.    ŞAHİN ÖMER, Cennetkuşu E Sabri, İZGİ MEHMET SAİT (2006).  Potasyum tetraborat tetrahidratın kurutulma kinetiğinin incelenmesi.  III. Uluslararası Bor Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:675829)

22.    ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT, DEMİR HALİL (2006).  Amonyum tetraborat tetra hidrat kalsinasyonundan boroksit üretimi.  III. Uluslararası Bor Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:675423)

 

11.    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.     Mehmet Sait Izgi, Ömer Şahin, Arzu Ekinci, “Plazma ve Mikro Dalga Varliğinda Modifiye Edilen Co-B Katalizörünün NaBH4 Hidrolizine Etkisi” 11. UKMK 2-6 Eylül Eskişehir, 2014.

2.      Ömer Şahin, Mehmet Sait Izgi, “Semra Küskü, Esma Katar, “Co-Cu-B Katalızörünün NaBH4 Hidrolizinde Farklı Sıcaklıklardaki Kinetiksel Değerlendirilmesi11. UKMK 2-6 Eylül Eskişehir, 2014.

3.           Mustafa Kaya, Mehmet Sait İzgi, Mehmet Doksal, Muhammed Yusuf Öndeş, Ömer Şahin “Aktif karbon destekli co-b katalizörü varlığında sodyum borhidrürden hidrojen üretimi” UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 25-28 Aralık 2013.

4.              Mehmet Sait İZGİ, Nagihan Polat, M. Fatih KULUÖZTÜRK, Dinçer ORUÇ, Ömer ŞAHİN, Mahmut DOĞRU " Bazı Bor Bileşiklerinin Klinkere Katılmasıyla Elde Edilen Çimentonun Dayanım, Priz Süresi ve Radyasyon Absorblama Özelliklerine Etkisi, 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla.

5.                       Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Tülin Avcı Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla.

6.                       Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Gül Hanım Kılınç, Eda Zeydan “Ni-B Katalizörünün Sodyum Bor Hidrür Bozunma Tepkimesi üzerine Etkisi” 1.Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 12-14 Mayıs 2011 Çorum.

7.                       Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN,  Hacer DOLAŞSodyum Borhirür’den Hidrojen Üretimi İçin Doğru Akım ve Alternatif Akımın Etkisi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2010. 1-3 Aralık Bursa, 2010.

8.                       Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, Ömer ŞAHİN, , Mustafa Özdemir“Sodyum Bor Hidrürün Hidrolizine çeşitli elektrotlarla oluşan elektriksel alanın etkisiUlusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul.