Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2835
Kurumsal E-Posta m.budak  siirt.edu.tr
E-Posta m_budak1981  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme17.09.2020 11:55:20

Doç.Dr MESUT BUDAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
BAP Koordinatör
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bölüm Başkanı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mesut BUDAK

2. Doğum Tarihi         : 25.09.1981

3. Unvanı                    : Dr.Öğr. Üyesi 

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Toprak Bölümü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2001-2005

Y. Lisans

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2005-2008

Doktora

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2008-2012

 

5. Akademik Unvanlar

 

Dr. Öğr. Üyesi Tarihi        : 2013

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.  Çelik İsmail,Günal Hikmet,Acar Mert,Acir Nurullah, Barut Zeliha, Budak Mesut (2019).  Strategic tillage may sustain the benefits of long-term no-till in a Vertisol under Mediterranean climate.  Soil and Tillage Research, 185(2019), 17-28., Doi: https://doi.org/10.1016/j.still.2018.08.015 (Yayın No: 4345197)

2.   Sürücü Abdulkadir, Ahmed Tavan K, Günal Elif, Budak Mesut (2019).  Spatıal Varıabılıty Of Some Soıl Propertıes In An Agrıcultural Fıeld Of Halabja Cıty Of Sulaımanıa Governorate, Iraq.  Fresenıus Envıronmental Bulletın, 28(1), 192-206. (Yayın No: 4760982)

3.   Budak Mesut, Günal Hikmet,Çelik İsmail,Yıldız Hakan,Acir Nurullah,Acar Mert (2018).  Environmental Sensitivity To Desertification İn Northern Mesopotamia Application Of Modified Medalus By Using Analytical Hierarchy Process.  Arabian Journal Of Geosciences, 11(17), 1-21., Doi: 10.1007/S12517-018-3813-Y (Yayın No: 4338461)

4.   Budak, M., Importance Of Spatıal Soıl Varıabılıty For Land Use Plannıng Of A Farmland In A Semı-Arıd Regıon.  Fresenıus Envıronmental Bulletın, 27(7), 5053-5065. (Yayın No: 4308801)

5.  Sürücü Abdulkadir, Dler Mustafa Mohammad,, Günal Elif, Budak Mesut (2018).  Concentratıon Of Heavy Metals In Soıls Along Three Major Roads Of Sulaımanı, Northeast Iraq.  Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences, 13(2), 523-538., Doi: 10.26471/Cjees/2018/013/045 (Yayın No: 4277464)

6.    Budak Mesut, Günal Hikmet, Çelik İsmail, Yıldız Hakan, Acir Nurullah, Acar Mert 2018.  Soil Quality Assessment of Upper Tigris Basin.  Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 13(1), 299-314., Doi: 10.26471/cjees/2018/013/026 (Yayın No: 3613893)

7.     Erdem H., Budak M., Acir N., Gökmen F., 2012. Micronutrient Variability inLacustrine Environment of Calcic haplosalids

8.     Günal, H., Acir, N., Budak, M. 2012. Heavy Metal Variability ofNative Saline Pasture in Arid Regions of Central Anatolia. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 7(2), 183 - 193.

9.     Günal, H., Ersahin, S., Yetgin Uz, B., Budak, M., Acir, N., 2011. Soil Particle Size Distribution and Solid Fractal Dimension as Influenced Pretreatments. Journal of Agricultural Sciences 17, 143-156.

10.  Özgöz, E., Günal, H., Acir, N., Gökmen, F., Birol, M., Budak, M. 2011. Soil Quality and Spatial Variability Assessment of Land Use Effects inTypic Haplustoll. Journal of Land Degradation and Development

11.  Celik I, Günal H, Budak M, Akpinar C. 2010. Effects of long-term organic and mineral fertilizers on bulk density and penetration resistance in semi-arid Mediterranean soil conditions. Geoderma 160, 236-243.

12.  Günal, H., Akbas, F., Ersahin, S., Budak, M. 2007. Soil Indices Differentiating Parent Material in an Alluvial/Colluvial Location Agrochimica LI –N. 4-5 P: 231-243

 

  

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  Acar Mert,Çelik İsmail,Günal Hikmet,Acir Nurullah,Barut Zeliha,Budak Mesut (2018).  Tillage Effects On Soil Organic Carbon, Microbial Biomass Carbon and Beta-Glucosidase Enzyme Activity in A Typic Haploxerert Soil..  SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, 61(1), 13-20. (Yayın No: 4480676)

 2. Budak Mesut, Günal Hikmet (2016).  Visible and Near Infrared Spectroscopy Techniques Determination of Some Physical and Chemical Properties in Kazova Watershed.  Advances in Environmental Biology (AENSI Journals), 10(5), 61-72. (Yayın No: 2893757)

3.  Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Tuzlu Alkali Topraklarda Bor Konsantrasyonunun Uzaysal Değişkenliğinin Jeoistatistiksel Analizi ve Haritalanması.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(2), 191-200. (Yayın No: 1733196)


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Budak Mesut, Günal Hikmet, Çelik İsmail, Acir Nurullah, Acar Mert, Sırrı Mesut (2017).  Importance of Expert Opinion in Soil Quality Assessment of Upper Tigris Basin.  International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis)., 365-365. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664007)

2.       Budak Mesut, Günal Hikmet, Çelik İsmail, Acir Nurullah, Sırrı Mesut, Acar Mert (2017).  Comparison of minimum data sets soil quality using expert opinion and principal component analyses Diyarbakır basin.  Central Anatolia Region Third Agriculture and Food Congress, 242 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3646884)

3.       Budak Mesut, Günal Hikmet, Çelik İsmail, Acir Nurullah, Acar Mert, Sırrı Mesut (2017).  Use of multivariate statistic and analytical hierarchy process in soil quality assessment.  Central Anatolia Region Third Agriculture and Food Congress, 246 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3646886)

4.       Budak Mesut, Günal Hikmet, Acir Nurullah (2016).  Varibility Among Mapping Units Of The Same Soil SeriesIn External Solonchacks.  EUROSOIL 2016 İSTANBUL, 265-265. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3020804)

5.       Budak Mesut, Günal Hikmet, Acir Nurullah, Çelik İsmail, Yıldız Hakan (2016).  Spatıal Analyses Of Plant Available Phosphorus Concentration Under Different Management Practıces.  VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016”, 2205-2210. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3020947)

6.       Budak Mesut, Günal Hikmet (2016).  Factors Affecting Available Phosphorus Concentration In Naturally Formed Saline Alkaline SOILS.  VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016”, 2211-2217. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3021093)

7.       Yunus Serin, Günal Hikmet, Önen Hüseyin, Acir Nurullah, Budak Mesut, Birol Murat (2011).  Soil Plant Relations In Diagnosing Saline Alkaline Soils from an Arid Region of Turkey.  Fundamental Life: Soil, Crop, & Environmental Sciences,, 67-67. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1740861)

8.       Günal Hikmet, Budak Mesut, Acir Nurullah, Murat Birol (2011).  Saline Soil Formation withinLacustrine Environment In Mid Anatolia of Turkey.  Fundamental Life: Soil, Crop, & Environmental Sciences,, 130-130. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1740988)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.       The Soils of Turkey, Bölüm adı: (Cambisols and Leptosols). 2018. Akça Erhan, Aydemir Salih, Kadir Selahattin, Eren Muhsin, Zucco Caludio, Günal Hikmet, Previtali Franco, Zdruli Pandi, Çiçek  Ahmet, Budak Mesut, Karakeçe  Ahmet, Kapur  Selim, Fitz Patrick Ewart Adsil,  2018 SPRINGER, Editör: Kapur Selim, Akça Erhan, Günal Hikmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 28, ISBN:9783319643908, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3632167)

2.       The Soils of Turkey, Bölüm adı:(Solonchaks and Solonchak-Like Soils) (2018)., Özcan Hasan, Çullu Mehmet Ali, Günal Hikmet, Ekinci Hüseyin, Budak Mesut, Sungur Ali, Everest Timuçin,  Springer, Editör:Selim KapurErhan AkçaHikmet Günal, Basım sayısı:1, ISBN:978-3-319-64392-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3599345)

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Acar Mert,Çelik İsmail,Günal Hikmet,Acir Nurullah,Barut Zeliha, Budak Mesut (2018).  Tillage Effects On Soil Organic Carbon, Microbial Biomass Carbon and Beta-Glucosidase Enzyme Activity in A Typic Haploxerert Soil..  SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, 61(1), 13-20. (Yayın No: 4480676)

2. Günal Hikmet, Acir Nurullah, Polat Atilla, Elif Günal, Budak Mesut, Nazife Erdem, Zekeriya Malı, Önen Hüseyin (2015).  Tuzlu ve bor toksikliği bulunan arazilerin idaresinde mesafeye bağlı değişkenliğin önemi.  Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2), 189-198., Doi: doi: 10.7161/anajas.2015.30.2. (Kontrol No: 1739246)

3. Günal Hikmet, Erşahin Sabit, Akbaş Fevzi, Budak Mesut (2007).  Toprak biliminde yakın kızıl ötesi spektrometrenin kullanım potansiyeli.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. , 22(2), 219-226. (Kontrol No: 290285)

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           


 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

1.       Tuzlu Alkali Toprakların Klasik Toprak Etüd Ve Geoistatik Yöntemlerle Haritalanması  Oluşumları Ve Sınıflandırılmaları, BAP, Araştırmacı, 2011-2012 (ULUSAL)

2.       Kazova Da Sürdürülebilir Tarımsal Üretim İçin Gerekli Güncel Veritabanının Oluşturulması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2006-2008 (ULUSAL)

3.       Farklı Marul Çeşitlerinin Antosiyanin  Klorofil Ve Nitrat Içeriklerine Organik İnorganik Gübreleme Rejimi Ile Dikim Zamanlarının Etkisi Ve Görülebilir Yakın Kızılötesi Spektroskopisi Ölçümlerinin Spektrofotometre Ölçümleri Ile Karşılaştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2008-2011 (ULUSAL)

4.       Bal Analiz Laboratuarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi Ve Bal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Geliştirilmesi, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı: 10/05/2017 - 27/12/2017 (Ulusal)

5.       Medalus Modelinin Çölleşmeye Hassas Alanların Belirlenmesi Ve İzlenmesinde Dicle Havzasına Adaptasyonu, Tübitak Projesi, Yürütücü: 01/03/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

6.       Humik Asit ve Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) Uygulamalarının Buğdayda Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (2017-SİÜZİR-47 BAP Yürütücü/devam ediyor)

 

9.İdari Görevler

Yıl

Görev

Bölüm/Birim

Üniversite

2016-…..

Müdür Yardımcısı

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Siirt Üniversitesi

2015-…..

Bölüm Başkanı

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü /Ziraat Fakültesi

Siirt Üniversitesi

2012-2013

Müdür 

Yüksekova MYO

Hakkari Üniversitesi

2012-2012

Müdür

Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Hakkari Üniversitesi

2010-2012

Müdür Yardımcısı

Çölemerik MYO

Hakkari Üniversitesi

2009-2015

Bölüm Başkanı

Bahçe Bitkileri Bölümü/Çölemerik MYO

Hakkari Üniversitesi

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016/2017

1.        

Bitki Besleme  (Lisans)

3

0

33

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği (Lisans üstü)

3

0

2

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği (Lisans üstü)

3

0

1

Uzmanlık alan dersi (Lisans üstü)

8

0

1

Yüksek lisans tez hazırlık

0

1

1

 

 

 

 

  1.  

Uzmanlık alan dersi (Lisans üstü)

8

0

1

Yüksek lisans tez hazırlık

0

1

1

Seminer Hazırlık

0

2

1

2017/2018

1.

Bitki Besleme

3

0

35

2.

Toprak Bilimi

3

2

95

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.05.2019 16:14:59
YAYINLAR VE PROJELER

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

1.Özgöz Engin, Günal Hikmet, Acir Nurullah, Gökmen Fatih, Birol Murat, Budak Mesut (2011).  Soıl Qualıty And Spatıal Varıabılıty Assessment Of Land Use Effects In A Typıc Haplustoll.  Land Degradation & Development, 24(3), 277-286., Doi:  10.1002/ldr.1126 (Yayın No: 1752217)

2.Gunal Hikmet, Ersahin Sabit, Uz Buket Y., Budak Mesut, Acir Nurullah (2011).  Soil Particle Size Distribution and Solid Fractal Dimension as Influenced By Pretreatments.  Tarım Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, 17(3), 217-229. (Yayın No: 271411)

3.Çelik İsmail, Günal Hikmet, Budak Mesut, Akpınar Çağdaş (2010).  Effects of long-term organic and mineral fertilizers on bulk density and penetration resistance in semi-arid Mediterranean soil conditions.  Geoderma, 160(2), 236-243., Doi: 10.1016/j.geoderma.2010.09.028 (Yayın No: 271437)

4.Gunal H., Akbas F., Ersahin S., Budak M. (2007).  Soil indices for differentiating parent material in an alluvial/colluvial location.  AGROCHIMICA, 51(4-5), 231-243. (Yayın No: 271282)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Budak Mesut, Günal Hikmet (2016).  Visible and Near Infrared Spectroscopy Techniques for Determination of Some Physical and Chemical Properties in Kazova Watershed.  Advances in Environmental Biology (AENSI Journals), 10(5), 61-72. (Yayın No: 2893757)

2.Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Tuzlu-Alkali Topraklarda Bor Konsantrasyonunun Uzaysal Değişkenliğinin Jeoistatistiksel Analizi Ve Haritalanması.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(2), 191-200. (Yayın No: 1733196)

3.Günal Hikmet, Acir Nurullah, Polat Atilla, Elif Günal, Budak Mesut, Nazife Erdem, Zekeriya Malı, Önen Hüseyin (2015).  Tuzlu Ve Bor Toksikliği Bulunan Arazilerin İdaresinde Mesafeye Bağlı Değişkenliğin Önemi.  Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2), 189-198., Doi: 10.7161/Anajas.2015.30.2. (Kontrol No: 1739246)

4.Erdem Halil, Budak Mesut, Acir Nurullah, Gökmen Fatih (2012).  Micronutrient Variability In A Lacustrine Environment Of Calcic Haplosalids.  Fresenius Environmental Bulletin, 21(3), 553-562. (Yayın No: 271500)

5.Günal Hikmet, Acir Nurullah, Budak Mesut (2012).  Heavy Metal Variability Of A Native Saline Pasture In Arid Regions Of Central Anatolia.  Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences, 7(2), 183-193., (Yayın No: 271474)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.Budak Mesut, Günal Hikmet (2016) Factors Affecting Available Phosphorus Concentration In Naturally Formed Saline Alkaline Soils. VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” P:2211-2217 Sarajevo/Bosna Hersek (Tam Metin Bildiri)

2.Budak Mesut, Günal Hikmet, Acir Nurullah, Çelik İsmail, Yıldız Hakan. (2016) Spatial Analyses Of Plant Available Phosphorus Concentration Under Different Management Practices VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” P:2205-2210 Sarajevo/Bosna Hersek (Tam Metin Bildiri)

3.Budak Mesut, Günal Hikmet, Acir Nurullah (2016) Varibility Among Mapping Units Of The Same Soil Series In External Solonchacks EUROSOIL 2016 İSTANBUL P: 225 (Özet Bildiri)

4.Günal Hikmet, Budak Mesut, Acir Nurullah, Murat Birol (2011).  Saline Soil Formation Within A Lacustrine Environment In Mid-Anatolia Of Turkey..  Fundamental For Life: Soil, Crop, & Environmental Sciences,, 130-130. (Özet Bildiri)(Yayın No:1740988)

5.Yunus Serin, Günal Hikmet, Önen Hüseyin, Acir Nurullah, Budak Mesut, Birol Murat (2011).  Soil Plant Relations In Diagnosing The Saline/Alkaline Soils From An Arid Region Of Turkey.  Fundamental For Life: Soil, Crop, & Environmental Sciences,, 67-67. (Özet Bildiri)(Yayın No:1740861)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Günal Hikmet, Erşahin Sabit, Akbaş Fevzi, Budak Mesut (2007).  Toprak Biliminde Yakın Kızıl Ötesi Spektrometrenin Kullanım Potansiyeli.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. , 22(2), 219-226. (Kontrol No: 290285)

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Standart Toprak Analizlerinin Belirlenmesinde Görülebilir-Yakın Kızılötesi Spektroskopisinin Kullanımı..  Gap. VII. Tarım Kongresi Şanlıurfa, 222-227., (Yayın No:1739714)

2.Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Kurak Bir Alanda Petrokalsik Horizonunun Oluşma Derinliğinin Tuzluluğun Alansal Dağılımına Etkisi.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 24-25., (Yayın No:1740199)

3.Elif Günal, Cabir Ç Gence, Budak Mesut, Acir Nurullah, Erdem Halil, Günal Hikmet (2015).  Toprak Tuzluluğunu Tanımlayan İdeal Toprak Su Karışımı Ne Olmalıdır?.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 25-26., (Yayın No:1740341)

4.Emre Matur, Günal Hikmet, Polat Atilla, Budak Mesut, Nurhan Mutlu (2015).  Parçacık Büyüklük Dağılımı Analizlerinde Organik Madde Uzaklaştırılmasının Önemi.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 5-6., (Yayın No:1740444)

5.Attilla Polat, Acir Nurullah, Elif Günal, Emre Matur, Budak Mesut, Murat Birol (2015).  Toprak Özelliklerinin Tarla İçi Değişkenliğinin Tarımsal Uygulamalar Açısından Önemi.  Gap. Vıı. Tarım Kongresi Şanlıurfa, 235-243., (Yayın No:1740025)

 7.7. Diğer yayınlar

7.8.Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

1.Medalus Modelinin Çölleşmeye Hassas Alanların Belirlenmesi Ve İzlenmesinde Dicle Havzasına Adaptasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2015 (Devam Ediyor)

2.Siirt Üniversitesi Bilim ve Te knoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Geliştirilmesi. BAP, Araştırmacı, 2016 (Devam Ediyor)

3.Tuzlu-Alkali Toprakların Klasik Toprak Etüd ve Geoistatik Yöntemlerle Haritalanması, Oluşumları ve Sınıflandırılmaları, BAP, Araştırmacı, 2011-2012

4.Kazova'da Sürdürülebilir Tarımsal Üretim İçin Gerekli Güncel Veritabanının Oluşturulması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2006-2008 

5.Farklı Marul Çeşitlerinin Antosiyanin, Klorofil Ve Nitrat Içeriklerine Organik-inorganik Gübreleme Rejimi Ile Dikim Zamanlarının Etkisi Ve Görülebilir/yakın-kızılötesi Spektroskopisi Ölçümlerinin Spektrofotometre Ölçümleri Ile Karşılaştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2008-2011 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016/2017

1.       

Bitki Besleme  (Lisans)

3

0

33

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği (Lisans üstü)

3

0

2

Bitki Besleme ve Gübreleme Teknikleri  (Lisans üstü)

3

0

1

Uzmanlık alan dersi (Lisans üstü)

8

0

1

Yüksek lisans tez hazırlık

0

1

1

 

 

 

 

2.       

Uzmanlık alan dersi (Lisans üstü)

8

0

1

Yüksek lisans tez hazırlık

0

1

1

Seminer Hazırlık

0

2

1

2015/2016

1.

Bitki Besleme

3

0

18

2.

Toprak Bilimi

3

2

35