Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2835
Kurumsal E-Posta m.budak  siirt.edu.tr
E-Posta m_budak1981  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme17.09.2020 11:55:20

Doç.Dr MESUT BUDAK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bölüm Başkanı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı               : MESUT BUDAK

2. Unvanı                      : DOÇ.DR

3.Öğrenim Durumu    :

 

 Derece

Alan

 Üniversite 

Yıl

Lisans

TARIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/TOPRAK PR./ ZİRAAT FAKÜLTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

2001-2005

Y. Lisans

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME/ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

2005-2008

Doktora

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME/ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

2008-2012

Doktora sonrası araştırma

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME/ZİRAAT FAKÜLTESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

 

 

4. Akademik Ünvanlar

 

Dr. Öğr. Üyeliği tarihi           : 2013

Doçentlik tarihi                      : 2020

Profesörlük tarihi                   :

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

1.      TAŞ ÖMER, (2022). Katyon Değişim Kapasitesi Tayininde Makine Öğrenim Modellerinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

2.      DİRİ BARIŞ, (2022). Yüksekova Topraklarının Sınıflandırılması; Mikrobiyolojik ve Enzimsel Özelliklerinin Belirlenmesi, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

3.      POLAT KÜBRA, (2021). Fıstık Pictachio (Pistacia vera L.) Atıklarından Elde Edilen Biyoçarın Farklı Tekstüre Sahip Topraklarda Besin Elementi Yıkanmasına ve Bitki Kök Gelişimine Etkisi, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

4.      KÖROĞLU FATMA, (2021). Gever Ovası Toprak Verimlilik Göstergeleri ve Fonksiyonunun Mekansal Dağılımı ve Haritalanması, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

5.      ÇAKAR TAYYİP, (2020). Mısır Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Toprak Kalitesinin Belirlenmesi için Minimum Veri Setlerinin Oluşturulması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Alansal Dağılımlarının Haritalanması, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

6.      ALGÜR AVCİ SEMRA, (2019). Yoğun tarımsal üretimin yapıldığı yukarı Dicle havzasında toprak kalitesinin farklı yöntemlerle değerlendirilmesi, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı

5.2. Doktora Tezleri

 

1. ……

 

2. ……

 

3. ……

 

 6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 

1.      ACİR NURULLAH, GÜNAL HİKMET, ÇELİK İSMAİL, BEREKET BARUT ZELİHA, ACAR MERT, BUDAK MESUT, KILIÇ ŞEREF (2022).  Effects of long-term conventional and conservational tillage systems on biochemical soil health indicators in the Mediterranean region.  Archives of Agronomy and Soil Science, Doi: 10.1080/03650340.2020.1855327 (Yayın No: 7648932)

2.      GÜNAL Elif, WANG Xiukang, KILIÇ ORHAN METE, BUDAK MESUT, Obaid Sami Al, Ansari Mohammad Javed, Brestic Marian (2021).  Potential of Landsat 8 OLI for mapping and monitoring of soil salinity in an arid region: A case study in Dushak, Turkmenistan.  PLOS ONE, 16(1), 1-14., Doi: 10.1371/journal.pone.0259695 (Yayın No: 7369685)

3.      ÇELİK İSMAİL,GÜNAL HİKMET,ACİR NURULLAH,BEREKET BARUT ZELİHA,BUDAK MESUT (2021).  Soil quality assessment to compare tillage systems in Cukurova Plain, Turkey.  Soil and Tillage Research, 208, 104892, Doi: 10.1016/j.still.2020.104892 (Yayın No: 6635977)

4.      BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,KILIÇ ORHAN METE,ACİR NURULLAH (2020).  Tuzlu ve Sodik Arazilerde Islah ve Tarımsal Faaliyetler Sonrası AraziTahribatının Dengelenmesinin İzlenmesi.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 172-182., Doi: 10.19159/tutad.720139 (Yayın No: 6362908)

5.      ÇELİK İSMAİL,GÜNAL HİKMET,ACAR MERT,ACİR NURULLAH,BEREKET BARUT ZELİHA,BUDAK MESUT (2020).  Evaluating the long‐term effects of tillage systems on soil structural quality using visual assessment and classical methods.  Soil Use and Management, 36(2), 223-239. (Yayın No: 6191732)

6.      ÇELİK İSMAİL, GÜNAL HİKMET,ACAR MERT,ACİR NURULLAH,BARUT ZELİHA,BUDAK MESUT (2019).  Strategic tillage may sustain the benefits of long-term no-till in a Vertisol under Mediterranean climate.  Soil and Tillage Research, 185(2019), 17-28., Doi: https://doi.org/10.1016/j.still.2018.08.015 (Yayın No: 4345197)

7.      SÜRÜCÜ ABDULKADİR, Ahmed Tavan K,Günal Elif,BUDAK MESUT (2019).  Spatial Variability of Some Soil Properties in an Agricultural Field of Halabja City of Sulaimania Governorate, Iraq.  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(1), 192-206. (Yayın No: 4760982)Activity in A Typic Haploxerert Soil..  SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, 61(1), 13-20. (Yayın No: 4480676)

8.      BUDAK MESUT, GÜNAL HİKMET,ÇELİK İSMAİL,YILDIZ HAKAN,ACİR NURULLAH,ACAR MERT (2018).  Environmental sensitivity to desertification in northern Mesopotamia application of modified MEDALUS by using analytical hierarchy process.  Arabian Journal of Geosciences, 11(17), 1-21., Doi: 10.1007/s12517-018-3813-y (Yayın No: 4338461)

9.      BUDAK MESUT (2018).  Importance of Spatial Soil Variability For Land Use Planning of A Farmland In A Semi-Arid Region.  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(7), 5053-5065. (Yayın No: 4308801)

10.  SÜRÜCÜ ABDULKADİR, Dler Mustafa MOHAMMAD,,GÜNAL Elif,BUDAK MESUT (2018).  Concentration of Heavy Metals In Soils Along Three Major Roads of Sulaimani, Northeast Iraq.  Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 13(2), 523-538., Doi: 10.26471/cjees/2018/013/045 (Yayın No: 4277464)

11.  BUDAK MESUT,G ÜNAL HİKMET,ÇELİK İSMAİL,YILDIZ HAKAN,ACİR NURULLAH,ACAR MERT (2018).  Soil quality assesment of upper Tigris basin.  Carpathian journal of earth and environmental sciences, 13(1), 301-316., Doi: 10.26471/cjees/2018/013/026 (Yayın No: 4345249)

12.  ERDEM HALİL, BUDAK MESUT,ACİR NURULLAH,GÖKMEN FATİH (2012).  Micronutrient Variability In A Lacustrine Environment of Calcichaplosalids.  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 21(3), 553-562. (Yayın No: 271500)

13.  GÜNAL HİKMET,ACİR NURULLAH,BUDAK MESUT (2012).  Heavy Metal Variability Of A Native Saline PastureIn Arid Regions of Central Anatolia.  CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 7(2), 183-193. (Yayın No: 271474)

14.  ÖZGÖZ ENGİN,GÜNAL HİKMET,ACİR NURULLAH,GÖKMEN FATİH,birol murat,BUDAK MESUT (2011).  Soil Quality And Spatial Variability Assessment of Land Use Effects In A Typic Haplustoll.  land degradation  development, 24(3), 277-286., Doi: DOI: 10.1002/ldr.1126 (Yayın No: 3066460)

15.  GÜNAL HİKMET,ERŞAHİN SABİT,UZ YETGİN BUKET,BUDAK MESUT,ACİR NURULLAH (2011).  Soil Particle Size Distribution and Solid Fractal Dimension asInfluenced by Pretreatments.  TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 17(3), 217-229. (Yayın No: 271411)

16.  ÇELİK İSMAİL, GÜNAL HİKMET, BUDAK MESUT, akpınar cağdas (2010).  Effects of long term organic and mineral fertilizers on bulk density and penetration resistance in semi arid Mediterranean soil conditions.  GEODERMA, 160(2), 236-243., Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2010.09.028 (Yayın No: 3067457)

17.  GÜNAL HİKMET, AKBAŞ FEVZİ, ERŞAHİN SABİT,BUDAK MESUT (2007).  Soil indices for differentiating parent material in an alluvial colluvial location.  AGROCHIMICA, 1(4-5), 231-243. (Yayın No: 4413201)

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      ACAR MERT, ÇELİK İSMAİL,GÜNAL HİKMET,ACİR NURULLAH,BARUT ZELİHA,BUDAK MESUT (2018).  Tillage Effects On Soil Organic Carbon, Microbial Biomass Carbon and Beta-Glucosidase Enzyme

2.      BUDAK MESUT, GÜNAL HİKMET (2016).  Visible and Near Infrared Spectroscopy Techniques for Determination of Some Physical and Chemical Properties in Kazova Watershed.  Advances in Environmental Biology (AENSI Journals), 10(5), 61-72. (Yayın No: 2893757)

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      ÖZKURT MAHİR, KILIÇ ORHAN METE, BUDAK MESUT (2021).  MUŞ İLİ ARAZİ KULLANIMI VE ARAZİ ÖRTÜSÜNÜN ZAMANSAL (1990-2018)- MEKÂNSAL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ.  ISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, 1(1), 1059-1073. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7427548)

2.      GÜNAL ELİF, BUDAK MESUT (2021).  FARKLI ARAZİ KULLANIMLARI ALTINDA TOPRAKLARIN ALINABİLİR

3.      FOSFOR VE POTASYUM İÇERİKLERİNİN MEKÂNSAL DAĞILIMI.  ISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, 1(1), 1289-1302. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7427623)

4.      GÜNAL HİKMET, BUDAK MESUT (2021).  COMPARISON OF SATURATED HYDRAULIC CONDUCTIVITY MEASUREMENTS UNDER FIELD AND LABORATORY CONDITIONS.  3rd International Сukurova Agriculture and Veterinary Congress, 1(1), 1072-1086. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7427349)

5.      BUDAK MESUT, GÜNAL ELİF, KÖROĞLU FATMA (2021).  Is Removal of Organic Matter Necessary in Soil Texture Analysis?.  3rd International Сukurova Agriculture and Veterinary Congress, 1(1), 1064-1071. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7427313)

6.      ACİR NURULLAH,GÜNAL HİKMET,BUDAK MESUT (2019).  Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (Çatak) Tedbirlerininseyfe Gölü Havzası İçin Önemi.  3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK veKIRSAL KALKINMA  KONGRESİ, 187-202. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5682833)

7.      BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,ÇELİK İSMAİL,ACİR NURULLAH (2019).  Yüksekova Sulak Alanlarının Ekosistem Servisleri Sağlama Durumunun Değerlendirilmesi.  3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK veKIRSAL KALKINMA KONGRESİ, 262-273. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5682841)

8.      Günal Elif,SÜRÜCÜ ABDULKADİR,BUDAK MESUT (2019).  Toprakların Ağır Metal Kirliliğinin Giderilmesinde Biyoçar Kullanımı.  3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK veKIRSAL KALKINMA KONGRESİ, 698-707. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5682851)

9.      BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,ÇELİK İSMAİL,ACİR NURULLAH (2019).  Ekosistem Servislerinin Haritalanması ve Önemi.  3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK veKIRSAL KALKINMA KONGRESİ, 274-283. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5682847)

10.  BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET (2019).  Tuzlu Sodik Toprakların Islahında Kullanılacak Katkı Maddeleri ve Yıkama Suyunun Mekânsal Değişimi.  3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK veKIRSAL KALKINMA  KONGRESİ, 250-261. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5682836)

11.  SÜRÜCÜ ABDULKADİR,Gökmen Veysel,GÜNDOĞAN RECEP,BUDAK MESUT (2019).  Modeling And Mapping of Distance-Depanded Variability of Soil Micro Elements In Ormanardı Research Area of Bingol University.  1ST INTERNATIONAL GOBEKLITEPE AGRICULTURE CONGRESS, 560-567. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5839356)

 

12.  BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,ÇELİK İSMAİL,ACİR NURULLAH (2019).  Tarımsal Üretimin Sürdürülebilirliğinde Toprak Kalitesinin Korunması ve İyileştirilmesinin Önemi.  ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 420-426. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5129566)

13.  DENGİZ ORHAN,ÖZYAZICI MEHMET ARİF,AÇIKBAŞ SEMİH,BAŞKAN OĞUZ,BUDAK MESUT,TURAN NİZAMETTİN (2019).  Coğrafi Bilgi Sistemleri Analizi İle Hakkâri İli Meralarının Arazi Ve Toprak Özelliklerinin İncelenmesi.  ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, 693-701. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5682915)

14.  BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,ÇELİK İSMAİL (2019).  Sulak Alan Topraklarının Ekosistem Servisleri Açısından Önemi.  ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 405-413. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5129583)

15.  BUDAK MESUT,ÇALIŞIR ÜMİT (2019).  Fıstık Bahçelerinde Verimi Etkileyen Bazı Fiziksel ve Kimyasal Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi.  ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, 1(1), 415-419. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5281833)

16.  BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,ÇELİK İSMAİL (2019).  Yukarı Dicle Havzasında Yeraltı Suyu Kalitesinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi.  1. ULUSLARARASIHARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 711-721. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4902393)

17.  BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET (2019).  Tuzlu Topraklarda Seri Düzeyindeki Haritalama Üniteleri Arası Değişkenlik.  1. ULUSLARARASIHARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 701-710. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4902428)

18.  ÇELİK İSMAİL,GÜNAL HİKMET,ACAR MERT,ACİR NURULLAH,BEREKET BARUT ZELİHA,BUDAK MESUT (2018).  Biological soil quality as affected bye reduced and strategic tillagepractices in an alluvial field.  10. International Soil Science on ”Environment and Soil Resources Conservation” (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4902480)

19.  BUDAK MESUT (2018).  Assessment of Management Quality Index In A Semi Arid Region of Southern Turkey.  1. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4277502)

20.  ACAR MERT,ÇELİK İSMAİL,GÜNAL HİKMET,ACİR NURULLAH,BEREKET BARUT ZELİHA,BUDAK MESUT (2018).  Tillage effects on soil organic carbon, microbial biomass carbon and betaglucosidase enzyme activity in a Typic Haploxerert Soil.  Agriculture for Life, Life for Agriculture, 17-17. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4925200)

21.  ÇELİK İSMAİL,GÜNAL HİKMET,ACAR MERT,BEREKET BARUT ZELİHA,ACİR NURULLAH,BUDAK MESUT (2018).  Long-term tillage induced changes in physical attributes of a clayey soil in eastern Mediterranean region.  Agriculture for Life, Life for Agriculture, 32-39., Doi: 10.2478/alife-2018-0005 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4925169)

22.  BUDAK MESUT (2018).  Spatial Variability of Soil Properties for Precision Management of Yield Limiting Soil Processes.  1. International Agricultural Sciences Congress, 581-581. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4345219)

23.  ÇELİK İSMAİL,GÜNAL HİKMET,ACAR MERT,BARUT ZELİHA,ACİR NURULLAH,BUDAK MESUT (2018).  Changes in Soil Physical Quality Induced by the Reduction of Soil Tillage in a Long-term Experiment in Eastern Mediterranean Region.  I. International Agricultural Science Congress, 531-531. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4333041)

24.  BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,ÇELİK İSMAİL,YILDIZ HAKAN,ACİR NURULLAH,SIRRI MESUT (2018).  MEDALUS Modeli ve Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı Kullanarak Arazi Bozulması ve Çölleşmeye Hassas Alanların Bölgesel Değerlendirilmesi.  Uluslararası Tarım Kongresi, 236-237. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4277488)

25.  ÇELİK İSMAİL,BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,YILDIZ HAKAN,SIRRI MESUT,ACİR NURULLAH (2018).  Türkiye’nin Güneydoğusunda Yüksek Verimli Bir Bölgenin AraziBozulmasına Duyarlılığı.  Uluslararası Tarım Kongresi, 222-223. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4277495)

26.  BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,ÇELİK İSMAİL,ACİR NURULLAH,ACAR MERT,SIRRI MESUT (2017).  Importance Of Expert Opinion In Soil Quality AssessmentOf Upper Tigris Basin.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering andTechnology, 365 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3827897)  

27.  BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,ÇELİK İSMAİL,ACİR NURULLAH,ACAR MERT,SIRRI MESUT (2017).  Toprak Kalitesi Değerlendirmesinde Çoklu Değişken İstatistiği ve Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanımı.  İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 245-246. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4926703)

28.  BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,ÇELİK İSMAİL,ACİR NURULLAH,SIRRI MESUT,ACAR MERT (2017).  Diyarbakır Havzasının Uzman Görüşü ve Temel Bileşen Analizi Kullanılarak Toprak Kalitesi İçin Minimum Veri Setlerinin Karşılaştırılması.  İç Anadolu Bölgesi 3. Gıda ve Tarım Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 241-242. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4926764)

29.  BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,ACİR NURULLAH (2016).  Varibility Among Mapping Units Of The Same Soil SeriesIn External Solonchacks.  EUROSOIL 2016 İSTANBUL, 265-265. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3020804)

30.  BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET (2016).  Factors Affecting Available Phosphorus Concentration In Naturally Formed Saline Alkaline Soils.  VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016”, 2211-2217. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3021093)

31.  BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,ACİR NURULLAH,ÇELİK İSMAİL,yıldız hakan (2016).  Spatial Analyses of Plant Available Phosphorus Concentration Under Different Management Practices.  VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016”, 2205-2210. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3020947)

6.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.      CLIMATE-SMART AGRICULTURE FOR THE REAL GREEN REVOLUTION, Bölüm adı:(COMPARISON OF VEGETATION INDICES DERIVED FROM UNMANNED AERIAL VEHICLE DATA TO DISTINGUISH HARVESTED AND UNHARVESTED FIELDS) (2021)., GÜNAL ELİF, YÜKSEL ALAADDİN, KILIÇ ORHAN METE, MERAL ALPEREN, BUDAK MESUT,  İKSAD, Editör:Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇELİK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 200, ISBN:978-625-8061-46-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7427792)

2.      CLIMATE-SMART AGRICULTURE FOR THE REAL GREEN REVOLUTION, Bölüm adı:(THE USE OF UNMANNED AIR VEHICLES IN CEREAL CULTIVATION) (2021)., GÜNAL ELİF, KILIÇ ORHAN METE, GÜNDOĞAN RECEP, BUDAK MESUT,  İKSAD, Editör:Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇELİK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 200, ISBN:978-625-8061-46-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7427847)

3.      The Soils of Turkey, Bölüm adı:(Solonchaks and Solonchak-Like Soils) (2018)., ÖZCAN HASAN,ÇULLU MEHMET ALİ,GÜNAL HİKMET,EKİNCİ HÜSEYİN,BUDAK MESUT,SUNGUR ALİ,EVEREST TİMUÇİN,  Springer, Editör:Selim KapurErhan AkçaHikmet Günal, Basım sayısı:1, ISBN:978-3-319-64392-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3599345)                     

4.      The Soils of Turkey, Bölüm adı:(Calcisols and Leptosols) (2018)., AKÇA ERHAN,AYDEMİR SALİH,KADİR SELAHATTİN,EREN MUHSİN,zucco caludio,GÜNAL HİKMET,Previtali Franco,Zdruli Pandi ,Çiçek  Ahmet ,BUDAK MESUT,Karakeçe  Ahmet ,KAPUR  SELİM ,FitzPatrick Ewart Adsil,  SPRINGER, Editör:Kapur Selim, Akça Erhan, Günal Hikmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 28, ISBN:9783319643908, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3632167)

6.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.      BÜLBÜL Safiye, SÜRÜCÜ ABDULKADİR, GÜNAL HİKMET, BUDAK MESUT (2022).  Ekosistem Servislerinde Toprağın Rolü.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 107-117., Doi: 10.19159/tutad.1000641 (Kontrol No: 7648978)

2.      BUDAK MESUT,ACİR NURULLAH (2019).  Gökhöyük Tarım İşletmesi Arazilerinin İdaresinde Jeoistatistik veCoğrafi Bilgi Sistemleri Tekniklerinin Kullanımı.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 102-114., Doi: https://dx.doi.org/10.19159/tutad.517447 (Kontrol No: 4902372)

3.      BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,SÜER MUSTAFA,AKBAŞ FEVZİ (2018).  Sayısal Renk Parametreleri İle Bazı Fiziksel ve Kimyasal Toprak Özelliklerinin Tahmini.  Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(3), 376-389., Doi: DOI: 10.29050/harranziraat.381816 (Kontrol No: 4350858)

4.      BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET (2018).  Yukarı Dicle Havzasında Farklı Arazi Kullanımları Altındaki Toprakların Karbon Depolama Potansiyelleri.  Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 4(1), 61-74. (Kontrol No: 4343742)

5.      BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET,ÇELİK İSMAİL,ACİR NURULLAH,SIRRI MESUT (2018).  Dicle Havzası Toprak Özelliklerinin Yersel Değişimlerinin Jeoistatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi ve Haritalanması.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 103-115., Doi: 10.19159/tutad.361237 (Kontrol No: 4308783)

6.      GÜNAL HİKMET,ACİR NURULLAH,POLAT ATİLLA,ELİF GÜNAL,BUDAK MESUT,NAZİFE ERDEM,ZEKERİYA MALI,ÖNEN HÜSEYİN (2015).  Tuzlu ve bor toksikliği bulunan arazilerin idaresinde mesafeye bağlı değişkenliğin önemi.  Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2), 189-198., Doi: doi: 10.7161/anajas.2015.30.2. (Kontrol No: 1739246)

7.      BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET (2015).  Tuzlu Alkali Topraklarda Bor Konsantrasyonunun Uzaysal Değişkenliğinin Jeoistatistiksel Analizi ve Haritalanması.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(2), 191-200. (Kontrol No: 1733196)

8.      GÜNAL HİKMET,ERŞAHİN SABİT,AKBAŞ FEVZİ,BUDAK MESUT (2007).  Toprak biliminde yakın kızıl ötesi spektrometrenin kullanım potansiyeli.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi., 22(2), 219-226. (Kontrol No: 290285)

 

6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET (2015).  Kurak Bir Alanda Petrokalsik Horizonunun Oluşma Derinliğinin Tuzluluğun Alansal Dağılımına Etkisi.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 24-25. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1740199)

2.      ELİF GÜNAL,CABİR Ç GENCE,BUDAK MESUT,ACİR NURULLAH,ERDEM HALİL,GÜNAL HİKMET (2015).  Toprak Tuzluluğunu Tanımlayan İdeal Toprak Su Karışımı Ne Olmalıdır .  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 25-26. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1740341)

3.      EMRE MATUR,GÜNAL HİKMET,POLAT ATİLLA,BUDAK MESUT,NURHAN MUTLU (2015).  Parçacık Büyüklük Dağılımı Analizlerinde Organik Madde Uzaklaştırılmasının Önemi.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 5-6. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1740444)

4.      BUDAK MESUT,GÜNAL HİKMET (2015).  Standart Toprak Analizlerinin Belirlenmesinde Görülebilir Yakın Kızılötesi Spektroskopisinin Kullanımı.  GAP. VII. Tarım Kongresi Şanlıurfa, 222-227. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1739714)

5.      ATTİLLA POLAT,ACİR NURULLAH,ELİF GÜNAL,EMRE MATUR,BUDAK MESUT,MURAT BİROL (2015).  Toprak Özelliklerinin Tarla İçi Değişkenliğinin Tarımsal Uygulamalar Açısından Önemi.  GAP. VII. Tarım Kongresi Şanlıurfa, 235-243. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1740025)

 

 6.7. Diğer yayınlar (Yeniden eskiye doğru sıralayınız)

 

1. ……

 

2. ……

 

3. ……

 

7.Projeler

1.      Ürün Rotasyonu Ve Toprak İşleme Uygulamalarının Pamuk Ekili Alanların Toprak Kalitesi Ve Sera Gazı Salınımına Etkileri Ve Gelecekteki Pamuk Veriminin Cropgro-Cotton Ile Modellenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı:MESUT BUDAK, Araştırmacı:ABDULKADİR SÜRÜCÜ, Yürütücü:HİKMET GÜNAL, Araştırmacı:İSMAİL ÇELİK, Araştırmacı:RECEP GÜNDOĞAN, Araştırmacı:HÜSEYİN ARSLAN, Araştırmacı:MEHMET ŞENBAYRAM, Araştırmacı:SALİH AYDEMİR, Araştırmacı:CENGİZ KAYA, , 15/09/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)   

2.      Mısır Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Toprak Kalitesinin Belirlenmesi için Minimum Veri Setlerinin Oluşturulması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Alansal Dağılımlarının Haritalanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:MESUT BUDAK, Araştırmacı:HARUN BEKTAŞ, Araştırmacı:TAYYİP ÇAKAR, , 08/01/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)                 

 

3.      Fıstık Pictachio (Pistacia vera L.) Atıklarından Elde Edilen Biyoçarın Farklı Tekstüre Sahip Topraklarda Besin Elementi Yıkanmasına ve Bitki Kök Gelişimine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı;Harun BEKTAŞ, Araştırmacı;Kübra POLAT, Yürütücü;Mesut BUDAK, , 28/09/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

4.      Yüksekova Havzasında İklim ve Arazi Kullanımı Değişimlerinin Ekosistem Servisleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesinde Toprak Fonksiyonlarının Kullanılması, -Tübitak 1001, Araştırmacı:ÇELİK İSMAİL,Araştırmacı:ACİR NURULLAH,Araştırmacı:YILDIZ Hakan, Bursiyer: SIRRI MESUT, Yürütücü: BUDAK MESUT, Araştırmacı: FİDAN MEHMET, Danışman: FAROOQ Shahid, , 01/03/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)               

5.      Aşağı Seyhan Ovasında Toprak Kalitesinin Değerlendirilmesi Ve İzlenmesinde Amenajmana Hassas İndikatörlerin Belirlenmesi, -Tübitak 1002, Araştırmacı:BUDAK MESUT,Araştırmacı:ACİR NURULLAH,Yürütücü:ACAR MERT, , 01/03/2019 - 01/03/2020 (ULUSAL)                  

6.      MEDALUS MODELİNİN ÇÖLLEŞMEYE HASSAS ALANLARIN BELİRLENMESİ VE İZLENMESİNDE DİCLE HAVZASINA ADAPTASYONU, COST, Yürütücü:BUDAK MESUT,Araştırmacı:ACİR NURULLAH,Araştırmacı:YILDIZ HAKAN, Araştırmacı: ÇELİK İSMAİL, Araştırmacı:GÜLTEKİN UFUK,Araştırmacı:CEMEK BİLAL, , 01/03/2015 - 24/10/2018 (ULUSLARARASI)

7.      Humik Asit ve Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) Uygulamalarının Buğdayda Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:BUDAK MESUT,Araştırmacı:TOĞAY NECAT,Araştırmacı:TOĞAY YEŞİM,Araştırmacı:SÖNMEZ FERİT,Araştırmacı:Sonkurt Mehmet,Araştırmacı:ÇIĞ FATİH, , 22/05/2017 - 26/11/2019 (ULUSAL)

8.      Organik Bal Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve OrganikBal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Araştırmacı:BUDAK MESUT,Araştırmacı:AKKEMİK EBRU, Araştırmacı: ÇALIŞIR ÜMİT, Araştırmacı: GÖK MESUT, Yürütücü: İNAL BEHCET, Araştırmacı: ELMA KARAKAŞ DUYGU, Araştırmacı: ÖZDEMİR OĞUZHAN, Araştırmacı: BAYCAR ABDULLAH, , 20/02/2018 - 29/11/2019 (ULUSAL)

9.      Bal analiz Laboratuarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Bal Üreticiler ağının Sektörel Kapasitesinin Geliştirilmesi, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı:RÜSTEMOĞLU MUSTAFA,Araştırmacı:ELMA KARAKAŞ DUYGU,Araştırmacı:ÇALIŞIR ÜMİT,Araştırmacı:ÖZDEMİR OĞUZHAN,Araştırmacı:İNAL BEHCET, Araştırmacı:GÖK MESUT, Araştırmacı: BUDAK MESUT, Yürütücü: AKKEMİK EBRU,Araştırmacı:BAYCAR ABDULLAH, , 10/05/2017 - 27/12/2017 (ULUSAL)          

10.  Tuzlu Alkali Toprakların Klasik Toprak Etüd ve Geoistatik Yöntemlerle Haritalanması  Oluşumları ve Sınıflandırılmaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: GÜNAL HİKMET,Araştırmacı:BUDAK MESUT, , 22/09/2010 - 22/09/2011 (ULUSAL)                      

 

8. İdari Görevler

 

1.      Siirt Üniversitetesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü 2018-….

2.      Siirt Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü Bölüm Başkanı 2015……            

3.      Siirt Üniversitesi/Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı 2015……..       

4.      Hakkari Üniversitesi/Yüksekova Meslek Yüksekokulu MYO/Yüksekokul Müdürü 2013

5.      Hakkari Üniversitesi/Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Arş. Uyg. Merkezi Müdürü 2012-2013                 

6.      Hakkari Üniversitesi/Çölemerik Meslek Yüksekokulu Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı 2010-2012            

 

                                                                                  

9.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 10. Editörlük

1.      Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, TÜTAD, 02.09.2018-31.10.2018

2.      Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, TÜTAD, 01.05.2018-30.06.2018

3.      Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi (TR DİZİN), Dergi, TÜTAD, 01.01.2019-31.12.2019

4.      Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi (TR DİZİN), Dergi, TÜTAD, 01.01.2019-31.12.2019

5.      Tarımsal Araştırmalar Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör, Dergipark, 01.05.2018-30.06.2018

6.      Tarımsal Araştırmalar Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör, Dergipark, 01.01.2018-28.02.2018

7.      Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Siirt Üniversitesi, 01.01.2020

 

11.Ödüller

       

1. ……

 

2. ……

 

3. ……

 

Güncelleme : 6.06.2022 16:56:39
YAYINLAR VE PROJELER

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

1.Özgöz Engin, Günal Hikmet, Acir Nurullah, Gökmen Fatih, Birol Murat, Budak Mesut (2011).  Soıl Qualıty And Spatıal Varıabılıty Assessment Of Land Use Effects In A Typıc Haplustoll.  Land Degradation & Development, 24(3), 277-286., Doi:  10.1002/ldr.1126 (Yayın No: 1752217)

2.Gunal Hikmet, Ersahin Sabit, Uz Buket Y., Budak Mesut, Acir Nurullah (2011).  Soil Particle Size Distribution and Solid Fractal Dimension as Influenced By Pretreatments.  Tarım Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, 17(3), 217-229. (Yayın No: 271411)

3.Çelik İsmail, Günal Hikmet, Budak Mesut, Akpınar Çağdaş (2010).  Effects of long-term organic and mineral fertilizers on bulk density and penetration resistance in semi-arid Mediterranean soil conditions.  Geoderma, 160(2), 236-243., Doi: 10.1016/j.geoderma.2010.09.028 (Yayın No: 271437)

4.Gunal H., Akbas F., Ersahin S., Budak M. (2007).  Soil indices for differentiating parent material in an alluvial/colluvial location.  AGROCHIMICA, 51(4-5), 231-243. (Yayın No: 271282)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Budak Mesut, Günal Hikmet (2016).  Visible and Near Infrared Spectroscopy Techniques for Determination of Some Physical and Chemical Properties in Kazova Watershed.  Advances in Environmental Biology (AENSI Journals), 10(5), 61-72. (Yayın No: 2893757)

2.Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Tuzlu-Alkali Topraklarda Bor Konsantrasyonunun Uzaysal Değişkenliğinin Jeoistatistiksel Analizi Ve Haritalanması.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(2), 191-200. (Yayın No: 1733196)

3.Günal Hikmet, Acir Nurullah, Polat Atilla, Elif Günal, Budak Mesut, Nazife Erdem, Zekeriya Malı, Önen Hüseyin (2015).  Tuzlu Ve Bor Toksikliği Bulunan Arazilerin İdaresinde Mesafeye Bağlı Değişkenliğin Önemi.  Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2), 189-198., Doi: 10.7161/Anajas.2015.30.2. (Kontrol No: 1739246)

4.Erdem Halil, Budak Mesut, Acir Nurullah, Gökmen Fatih (2012).  Micronutrient Variability In A Lacustrine Environment Of Calcic Haplosalids.  Fresenius Environmental Bulletin, 21(3), 553-562. (Yayın No: 271500)

5.Günal Hikmet, Acir Nurullah, Budak Mesut (2012).  Heavy Metal Variability Of A Native Saline Pasture In Arid Regions Of Central Anatolia.  Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences, 7(2), 183-193., (Yayın No: 271474)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.Budak Mesut, Günal Hikmet (2016) Factors Affecting Available Phosphorus Concentration In Naturally Formed Saline Alkaline Soils. VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” P:2211-2217 Sarajevo/Bosna Hersek (Tam Metin Bildiri)

2.Budak Mesut, Günal Hikmet, Acir Nurullah, Çelik İsmail, Yıldız Hakan. (2016) Spatial Analyses Of Plant Available Phosphorus Concentration Under Different Management Practices VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” P:2205-2210 Sarajevo/Bosna Hersek (Tam Metin Bildiri)

3.Budak Mesut, Günal Hikmet, Acir Nurullah (2016) Varibility Among Mapping Units Of The Same Soil Series In External Solonchacks EUROSOIL 2016 İSTANBUL P: 225 (Özet Bildiri)

4.Günal Hikmet, Budak Mesut, Acir Nurullah, Murat Birol (2011).  Saline Soil Formation Within A Lacustrine Environment In Mid-Anatolia Of Turkey..  Fundamental For Life: Soil, Crop, & Environmental Sciences,, 130-130. (Özet Bildiri)(Yayın No:1740988)

5.Yunus Serin, Günal Hikmet, Önen Hüseyin, Acir Nurullah, Budak Mesut, Birol Murat (2011).  Soil Plant Relations In Diagnosing The Saline/Alkaline Soils From An Arid Region Of Turkey.  Fundamental For Life: Soil, Crop, & Environmental Sciences,, 67-67. (Özet Bildiri)(Yayın No:1740861)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Günal Hikmet, Erşahin Sabit, Akbaş Fevzi, Budak Mesut (2007).  Toprak Biliminde Yakın Kızıl Ötesi Spektrometrenin Kullanım Potansiyeli.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. , 22(2), 219-226. (Kontrol No: 290285)

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Standart Toprak Analizlerinin Belirlenmesinde Görülebilir-Yakın Kızılötesi Spektroskopisinin Kullanımı..  Gap. VII. Tarım Kongresi Şanlıurfa, 222-227., (Yayın No:1739714)

2.Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Kurak Bir Alanda Petrokalsik Horizonunun Oluşma Derinliğinin Tuzluluğun Alansal Dağılımına Etkisi.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 24-25., (Yayın No:1740199)

3.Elif Günal, Cabir Ç Gence, Budak Mesut, Acir Nurullah, Erdem Halil, Günal Hikmet (2015).  Toprak Tuzluluğunu Tanımlayan İdeal Toprak Su Karışımı Ne Olmalıdır?.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 25-26., (Yayın No:1740341)

4.Emre Matur, Günal Hikmet, Polat Atilla, Budak Mesut, Nurhan Mutlu (2015).  Parçacık Büyüklük Dağılımı Analizlerinde Organik Madde Uzaklaştırılmasının Önemi.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 5-6., (Yayın No:1740444)

5.Attilla Polat, Acir Nurullah, Elif Günal, Emre Matur, Budak Mesut, Murat Birol (2015).  Toprak Özelliklerinin Tarla İçi Değişkenliğinin Tarımsal Uygulamalar Açısından Önemi.  Gap. Vıı. Tarım Kongresi Şanlıurfa, 235-243., (Yayın No:1740025)

 7.7. Diğer yayınlar

7.8.Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

1.Medalus Modelinin Çölleşmeye Hassas Alanların Belirlenmesi Ve İzlenmesinde Dicle Havzasına Adaptasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2015 (Devam Ediyor)

2.Siirt Üniversitesi Bilim ve Te knoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Geliştirilmesi. BAP, Araştırmacı, 2016 (Devam Ediyor)

3.Tuzlu-Alkali Toprakların Klasik Toprak Etüd ve Geoistatik Yöntemlerle Haritalanması, Oluşumları ve Sınıflandırılmaları, BAP, Araştırmacı, 2011-2012

4.Kazova'da Sürdürülebilir Tarımsal Üretim İçin Gerekli Güncel Veritabanının Oluşturulması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2006-2008 

5.Farklı Marul Çeşitlerinin Antosiyanin, Klorofil Ve Nitrat Içeriklerine Organik-inorganik Gübreleme Rejimi Ile Dikim Zamanlarının Etkisi Ve Görülebilir/yakın-kızılötesi Spektroskopisi Ölçümlerinin Spektrofotometre Ölçümleri Ile Karşılaştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2008-2011 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016/2017

1.       

Bitki Besleme  (Lisans)

3

0

33

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği (Lisans üstü)

3

0

2

Bitki Besleme ve Gübreleme Teknikleri  (Lisans üstü)

3

0

1

Uzmanlık alan dersi (Lisans üstü)

8

0

1

Yüksek lisans tez hazırlık

0

1

1

 

 

 

 

2.       

Uzmanlık alan dersi (Lisans üstü)

8

0

1

Yüksek lisans tez hazırlık

0

1

1

Seminer Hazırlık

0

2

1

2015/2016

1.

Bitki Besleme

3

0

18

2.

Toprak Bilimi

3

2

35