Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2814
Kurumsal E-Posta mine.pakyurek  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama
Güncelleme9.07.2020 18:38:02

Doç.Dr MİNE PAKYÜREK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı                            : Mine PAKYÜREK     

Unvanı                                   : Doçent

Öğrenim Durumu                :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Ege Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD

Gebze Teknoloji Üniversitesi

2001

Doktora

Bahçe Bitkileri ABD

Ege Üniversitesi

2010


Akademik Unvanlar 


Doktor Öğretim Üyeliği Tarihi    : 21.03.2013     

Doçentlik Tarihi                          :  31.05.2022     

Profesörlük Tarihi                       :

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 


Yüksek Lisans Tezi. Kireç A. Siirt-Gökçebağ Yöresinde Yetiştirilen Menengiç Anacı ( Pistacia terebinthus L.) Üzerine Aşılı Siirt Çeşidiyle (Pistacia vera L.) Oluşturulan Antepfıstığı Ağacında Matkap Aşı Uygulaması (devam ediyor).


Yüksek Lisans Tezi. Özcan S. Mardin Ili Artuklu ve Kızıltepe İlçelerinde Yetiştirilen Yerel Nar Genotiplerinin Organik Asit, Fenolik Bileşenler ve Antioksidan İçeriklerinin Belirlenmesi (devam ediyor).


Yüksek Lisans Tezi. Ecer Z. Vişne Yetiştiriciliğinde Üretici Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Akşehir Örneği (devam ediyor). 


Yüksek Lisans Tezi. Emer Z. Diyarbakır Eğil Yöresine Ait Yerel İncir Genotiplerinin Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin İncelenmesi (devam ediyor). 


Yüksek Lisans Tezi. Öztürk İ., 2018. Mardin İli Artuklu ve Kızıltepe İlçelerinde Yetiştirilen Yerel Nar (Punica granatum L.) Genotiplerinin Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.


Yüksek Lisans Tezi. Al-Shatri A. H. N., 2018. Effect of Seaweed Extract Application on the Growth, Flowering and Fruit Characteristics of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch) cv. Albion Growing in Iraq Condition.


Yüksek Lisans Tezi. Demirhan Aydın Ş., 2017. Yol kenarı bahçelerinde yetiştirilen Zivzik narında (Punica granatum L.) ağır metal durumunun belirlenmesi.


Yüksek Lisans Tezi. Al-Jabbari K. H., 2017. Determination of rooting performances in different IBA doses and of pomological characteristics of Salakhani and Zivzik pomegranate (Punica granatum L.) varieties.


Yüksek Lisans Tezi. Çiçek M., 2016. Diyarbakır Narlarının (Punica granatum L.) morfolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi.


Yüksek Lisans Tezi. Altıntaş S., 2016. Van Havzasında yetişen Asparagus Cinsine Ait Türlerin Moleküler Karakterizasyonu ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi.Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities) 


Demirhan Aydın Ş., Pakyürek M., 2020. Heavy Metal Accumulation Potential in Pomegranate Fruits and Leaves Grown in Roadside Orchards. Peerj. 8(e8990): 1-20.


Al-Shatri A. H. N., Pakyürek M, Yaviç A., 2020. Effect of Seaweed Application on Nutrient Uptake of Strawberry cv. Albion Grown Under The Environmental Conditions of Northern Iraq. Applied Ecology and Environmental Research. 18(1): 1267-1279.


Al-Shatri A. H. N., Pakyürek M, Yaviç A., 2020. Effect of Seaweed Application on The Vegetative Growth of Strawberry cv. Albion Grown Under Iraq Ecological Conditions. Applied Ecology and Environmental Research. 18(1): 1211-1225.


Al-Jabbari K.H., Pakyürek M., Yaviç A., 2020. Comparison of Rooting Situations For Salakhani and Zivzik Pomegranates Under Different IBA Doses. Applied Ecology and Environmental Research. 18(1): 201-217.


Pakyürek M., Dumanoğlu H., 2019. Effects of Saline Stress on In Vitro Seed Germination and Seedling Growth of Some Turkish Fig Cultivars (Ficus carica L.). Applied Ecology and Environmental Research. 17(6): 13485-13492.


Pakyürek M., Aydın Y., Mikail N., 2019. Fuzzy Logic Applications in Horticulture and a Sample Design for Juice Volume Prediction in Pomegranate (Punica granatum L.). Applied Ecology and Environmental Research. 17(2): 2449-2460.


Altıntaş S., Pakyürek M., Şensoy S., Erez M.E., İnal B., 2019. Genetic diversity among some Asparagus species using rDNA ITSi cpDNA trnL intron sequence and screening for antioxidant activity. Pol. J. Environ. Stud. 28(4): 2049-2055.


Aksehirli Pakyurek M., Koubouris GC, Petrakis PV, Hepaksoy S., Metzidakis IT, Yalcinkaya E., Doulis AG., 2017. Cultivated and Wild Olives in Crete, Greece-Genetic Diversity and Relationships with Major Turkish Cultivars Revealed by SSR Markers. Plant Molecular Biology Reporter. 35(6): 575-585.

 

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


Aydın Y. ve Pakyürek M., 2020. Antepfıstığında Farklı Evotransprasyon Yöntemlerine Göre Hesaplanan Bitki Katsayılarının Zamansal Değişimi. International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS). 4(15): 796-807.


Akboğa A., Pakyürek M., 2020. Siirt Fıstığı Yetiştiriciliğinde Üretici Davranışları. ISPEC Journal of Agr. Sciences. 4(2): 171-185.


Pakyürek M., Erez M.E., Özrenk K., Atlı H.S., Gezer R., Şahin M., Ertaş A., 2020. Zivzik Narında Klon Seleksiyonu. Euroasia Journal of Mathematics Engineerıng Natural & Medical Sciences. 8(1): 160-169. 


Pakyürek M., Hepaksoy S., 2020. A Research on Micropropagation of Pixy Rootstock. Euroasia Journal of Mathematics Engineerıng Natural & Medical Sciences. 8(1): 146-159.


Özcan S., Pakyürek M., 2019. Sis Hasadı. ISPEC Journal of Agr. Sciences. 3(1): 33-48. 


Pakyürek M., 2019. Antioxidant Capacity of Some Turkish Pomegranate Genotypes Grown in Siirt Region. International Advance Journal of Engineering Research (IAJER). 2(10): 7-12. 


Pakyürek M., 2019. Genetic Similarity of Pomegranate Genotypes Grown in Siirt Province. Journal of Biology Agriculture and Healthcare. 9(20): 14-18.

 

Pakyürek M., Hepaksoy S., 2019. In Vitro Propagation of Weiroot 158. International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS). 3(11): 108-118. 


Pakyurek M., Hepaksoy S., 2019. Prunus Türlerine Ait Bazı Klon Anaçlarının In Vitro Çoğaltma Olanakları Üzerine Bir Çalışma. International Journal of Scientific and Technological Research. 5(9): 65-84.


Öztürk İ., Pakyürek M., Çelik F., 2019. Mardin İli Artuklu ve Kızıltepe İlçelerinde Yetiştirilen Yerel Nar (Punica granatum L.) Genotiplerinin Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 6(4): 925-933. 


Al-Jabbari K.H., Pakyürek M., Yaviç A., 2019. Identification of Morphological and Pomological Characteristics of Iraq Pomegranate (Punica granatum L.) Variety Salakhani and Comparing with Variety Zivzik. International Journal of Secondary Metabolite. 6(3): 270-282.


Cicek M., Pakyurek M., Celik F., 2019. Determination of morphological and pomological characteristics of pomegranate (Punica granatum L.) genotypes grown in Diyarbakır. Int. J. Agric. Environ. Food Sci., 3(3): 196-202.


Aydın Y., Mikail N., Pakyürek M., Saltuk B., Seven M., 2017. Wateryield Relationship of Zivzik Pomegranate Under Deficit Irrigation Conditions. Scientific Papers-Series E-Land Reclamation Earth Observation Surveying Environmental Engineering. 6(1): 81-86. 


Pakyürek M., Akçin A., 2015. Determination of Genetic Polymorphism Among Soybean (Glycine max. L. Merrill) Cultivars Developed in Recent Years through RAPD Markers. International Journal of Secondary Metabolite. 2(1): 3-7.


Hepaksoy S., Kukul Y.S., Engin H., Eroğul D., Aksehirli M., 2009. Leaf water potential of pomegranate (Punica granatum L.) under different irrigation levels. Acta Horticulturae. 818(1): 193-198.

 

  

Diğer Yayınlar 


Pakyürek M., 2017. Meyve Bahçelerinde Kış Bakımı (Derleme Makale). Tarım Türk Dergisi. 67: 70-76.


  

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Pakyürek M., Çığ A. The Effect of Bacterial & Hormonal Applications on The Rooting of Zivzik Pomegranate Cuttings. 3rd International Conference on Food, Agriculture and Veterinary, June 19-20, 2021 İzmir. pp: 1347-1357. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).


Aydın Y., Pakyürek M. Antepfıstığında Sulu Tarımın Önemi. 1.st International Cukurova Agriculture and Veterinary Congress. 9-11 October 2020, Adana (Sözlü Bildiri-Özet Metin).


Altın A., Pakyürek M. Geçmişten Günümüze Ziraat Mühendisliği Eğitimi. Ispec International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development III. 20-22 Aralık 2019. Van (Sözlü Bildiri-Tam Metin).


Kaya G., Pakyürek M. Küresel Isınma ve Nar Yetiştiriciliği. Ispec International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development III. 20-22 Aralık 2019. Van (Sözlü Bildiri-Tam Metin).


Pakyürek M. Mutasyon Islahı: Meyvecilik Alanındaki Uygulamalar. Ispec 5th International Conference on Engineerıng & Natural Sciences. 20-22 Aralık 2019. Van (Sözlü Bildiri-Tam Metin).


Pakyürek M. Kriyoprezervasyon Tekniği. Ispec 5th International Conference on Engineerıng & Natural Sciences. 20-22 Aralık 2019. Van (Sözlü Bildiri-Tam Metin).


Akboğa A., Pakyürek M. Farmer Behaviours in Pistachio Growing at Siirt. International Science and Engineering Symposium. 20-22 June 2019, Siirt (Sözlü Bildiri-Özet Metin). 


Emer Z., Pakyürek M. Narın (Punica granatum L.) Tıbbi Önemi. Ispec Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi. 10-12 Haziran 2019, Siirt. s.673-686 (Sözlü Bildiri-Tam Metin).


Açan Y., Pakyürek M. Siirt Fıstığı İşleme ve Değerlendirme Tesislerinin Durumu. Anadolu II. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi. 26-28 Nisan 2019, Diyarbakır. s.543-554 (Sözlü Bildiri-Tam Metin). 


Akıllı H., Çığ F., Pakyürek M. Hassas Tarım Uygulamalarına Bir Örnek: Mısır Yetiştiriciliği. Anadolu II. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi. 26-28 Nisan 2019 Diyarbakır. s.521-542 (Sözlü Bildiri-Tam Metin). 


Pakyürek M., Hepaksoy S.  Clonal Propagation of Myrobolan 29C Rootstock. International Agricultural Science Congress. 9-12 May 2018, Van (Poster Bildiri-Özet Metin).


Pakyürek M., Hepaksoy S. A Research on Micropropagation of Pixy (Prunus institia L.) Rootstock. XXX. International Horticultural Congress. 12-16 August 2018, İstanbul (Sözlü Bildiri-Özet Metin).


Pakyürek M., Yılmaz C. Physical and Chemical Changes in the Fruit Ripening Period in Zivzik Pomegranate under the Siirt Ecological Conditions. II. International Balkan Agriculture Congress. 15-18 Mayıs 2017, Tekirdağ (Sözlü Bildiri-Özet Metin).


Atlı H.S., Pakyürek M., Bilgin Ö. F. Condition of Almond Growing in Turkey, New Developments and Suggestions. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF). 16-18 Mayıs 2017, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Özet Metin).


Atlı H.S., Pakyürek M., Bilgin Ö. F. Pistachio Production in Turkey and the Contributions of Siirt Province. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF). 16-18 Mayıs 2017, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Özet Metin).


Aydın Y., Mikail N., Pakyürek M., Saltuk B., Seven M. Water-Yield Relationship of Zivzik Pomegranate Under Deficit Irrigation Conditions. International Conference on Agriculture for Life. 7-9 Haziran 2017, Romania (Sözlü Bildiri-Özet Metin).


Pala F., Mennan H., Demir, A., Öcal A., Karipçin M. Z., Pakyürek M., Aydın M. H. Buhar ile Toprak Dezenfeksiyonunun Çilekte Yabanci Ot Kontrolüne Etkisinin İncelenmesi. IV. International Regional Development Conference. 21-23 Eylül 2017, Tunceli (Sözlü Bildiri-Tam Metin).


Pakyürek M. Somatic Embriyogenesis Applications in Orcharding and Recent Developments. International Agriculture Congress, 14-18 November 2016, Belgrad-Sirbia. (Sözlü Bildiri-Özet Metin). 


Pakyürek M., Mikail N. Prediction of The Juice Volume in Pomegranate by The Fuzzy Logic Method. International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis 7 Aralık University. 19-20 March 2016, Kilis (Sözlü Bildiri-Özet Metin).


Pakyürek M., Dumanoğlu H. The Effects of Salt Stress on In Vitro Seed Germination and Seedling Growth of Some Turkish Fig Cultivars. V. ISHS, International Symposium on Fig, 31 Ağust - 3 September 2015, Napoli, Italy. (Sözlü Bildiri-Özet Metin).


Çiçek M., Kaya M., Çelik K., Acar S., Pakyürek M. Diyarbakır Yöresinde İpekböcekçiliğinde Kullanılan Ichinose Dut (Morus alba L.) Çeşidinin Çelikle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi. 22-25 Eylül 2014, Diyarbakır. (Poster Bildiri-Özet Metin).


Çiçek M., Kaya M., Çelik K., Acar S., Pakyürek M., Şimşek M. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.) Genetik Kaynaklarının Muhafazası ve Değerlendirilmesi. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi. 22-25 Eylül 2014, Diyarbakır. (Poster Bildiri-Özet Metin).


Pakyürek M., Boz İ., Taş L., Dağdelen S. Siirt İlinde Organik Zivzik Narı Yetiştiriciliğinin Teşvik Edilmesi. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi. 22-25 Eylül 2014, Diyarbakır. (Poster Bildiri-Özet Metin).


Pakyürek M., Pakyürek Ö. Basit Seraların Fen ve Biyoloji Derslerinde Laboratuvar Olarak Kullanılması İçin Tasarlanması. Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans. 22-24 Mayıs 2014, Siirt. (Sözlü Bildiri-Tam Metin). 


Pakyürek Ö., Pakyürek M. Biyoloji, Fen Bilimleri, Fen ve Teknoloji Derslerinde Okul Seralarının Kullanımıyla Çevre Duyarlılığının Arttırılması. Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans. 22-24 Mayıs 2014, Siirt. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).


Pakyürek M., Akçin A. Determination of Genetic Polymorphism Among Soybean (Glycine max. L. Merrill) Cultivars Developed in Recent Years through RAPD Markers. II. International Symposium Secondary Metabolites, Chemistry, Biology and Biotechnology, ISSMET 2014. 19-23 May 2014, Moscow, Russia (Poster Bildiri-Özet Metin).

 


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


Dumanoğlu H., Aygün A., Erdoğan V., Serdar Ü., Kalkışım Ö., Akşehirli Pakyürek M., Baştaş K., Maden S. Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin Mikro Çoğaltım Potansiyelinin Belirlenmesi. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi. Çanakkale, 25-29 Ağustos 2015. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).

Pakyürek M., Hepaksoy S. Prunus Türlerine Ait Bazı Klon Anaçlarının In Vitro Çoğaltma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi. Çanakkale, 25-29 Ağustos 2015. (Sözlü Bildiri-Özet Metin).

Pakyürek M., Taş L. Siirt Fıstığının Ekolojik Üretim Açısından Mevcut Durumu ve Sürdürülebilirliği. VI. Ulusal Ekoloji Sempozyumu. Sinop, 6-9 Mayıs 2015. (Poster Bildiri-Özet Metin).

Dumanoğlu H., Aygün A., Erdoğan V., Serdar Ü., Kalkışım Ö., Baştaş K., Akşehirli Pakyürek M., Maden S. Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Bazı Yerel Elma Çeşitlerinin Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi. Türkiye Ulusal VI. Bahçe Bitkileri Kongresi. Urfa, 4-8 Ekim 2011 (Sözlü Bildiri-Tam Metin).

Hepaksoy S., Kavaklı Ş., Akşehirli Pakyürek M., Zainal A.A. Bazı nar çeşitlerinde meyvelerin besin maddesi içeriklerinin belirlenmesi. Türkiye Ulusal VI. Bahçe Bitkileri Kongresi. Urfa, 4-8 Ekim 2011 (Poster Bildiri-Tam Metin).Uluslararası yayınevlerinde yapılan kitap editörlüğü


Recent Headways in Pomology. I. Edition., 2021. İksad Publishing House. p 406. ISBN: 978-625-7562-09-6.


Current Studies on Fruit Science. I. Edition., 2021. İksad Publishing House. p 366. ISBN: 978-625-8423-25-9.

 


Uluslararası alanda yayımlanan kitap ve kitap bölümleri


----., Pakyürek M. ----- and E.L.Sabagh A., 2022. Insights into Potential Roles of Plants Natural Radioprotectants and Amelioration of Radiations Induced  Harmful Impacts on Human Health. In book: Managing Plant Production Under Changing Environment. M. Hasanuzzaman et al. (eds.), Springer Nature Singapore Pte Ltd. pp 311-325. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5059-8_12.


Polatöz S., Gür E., Yılmaz N., Pakyürek M. ve Şeker M., 2021. Pomegranate (Punica granatum L.) Production and Breeding. Current Studies on Fruit Science. I. Edit., İksad Publishing House. pp 341-364.


Aydın Y., Pakyürek M., 2021. The Importance of Irrigation in Pistachio and Its Historical Development in Turkey. Recent Headways in Pomology. I. Edit., İksad Publishing House. pp 377-396.


Atlı H.S., Pakyürek M., Mikail N., Şahin M. ve Bilgin Ö.F., 2020. Siirt Yöresinde Yetişen Antepfıstığına Anaç Olabilecek Değişik Pistacia Türlerinin Fidanlık Performanslarının Belirlenmesi. Ziraat ve Doğa Bilimleri Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler. Birinci Baskı, IVPE Yayınevi, pp 31-52.Projeler 


Antepfıstığında bazı anaçlık tür ve çeşitlerin in vitro çoğaltımı ve kriyoprezervasyon tekniği ile koruma altına alınması. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, İhtisas Projesi, Yürütücü, 2022 (Öneri aşamasında).


Bazı nar (Punica granatum L.) genotipleri arasındaki genetik polimorfizmin belirlenmesi. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, Yüksek Lisans Tez ProjesiYürütücü, 2022 (devam ediyor).Bazı Ticari Antibiyotiklerle Karşılaştırılarak Nar (Punica granatum L. cv. Zivzik) Kabuğunun Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, Yüksek Lisans Tez ProjesiYürütücü, 2022 (devam ediyor).Mardin İli Artuklu ve Kızıltepe İlçelerinde Yetiştirilen Yerel Nar Genotiplerinin Organik Asit, Fenolik Bileşen ve Şeker İçeriklerinin Belirlenmesi. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü, 2022 (devam ediyor).


Antepfıstığında Fidan Üretiminin Geliştirilmesi. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, İhtisas Projesi, Araştırmacı, 2021 (devam ediyor).


Siirt Çevresinde Yetişen Trabzon Hurmalarının (Diospyrus kaki L.) Meyve ve Ağaç Özelliklerinin Belirlenmesi. 2018-SİÜFBE-08. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, Yüksek Lisans Tez Projesi, Araştırmacı, 2019.


Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zizvik Narına (Punica granatum L.) Ait Klonların Filogenetik Analizi ve Antioksidant İçeriklerinin Belirlenmesi. 2018-SİÜZİR-030. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, Münferit, Yürütücü, 2019.


Siirt Yöresinde Yetişen Antepfıstığına Anaç Olabilecek Değişik Pistacia Türlerinin Fidanlık Performanslarının Belirlenmesi. 2017-SİÜZİR-70. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, Münferit, Araştırmacı, 2019.


Albion Çilek (Fragaria x ananassa Duch) Çeşidinin Meyve ve Bitki Gelişmesi Üzerinde Deniz Yosunu Ekstraktı Uygulamasının Etkisi. 2017-SİÜFEB-90. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü, 2018.


Siirt Yöresinde Üretilen Zivzik Narında (Punica granatum L.) Ağır Metal Durumunun Belirlenmesi. 2015-SİÜFEB-20. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü, 2017.


Van Havzasında Yetişen Asparagus L. Cinsine Ait Türlerin Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. 2016-SİÜFEB-05. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü, 2016.


Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zivzik Narının (Punica granatum L.) Kısıntılı Sulama Koşullarında Sulama Programlarının Oluşturulması. 2014-SİÜZİR-11. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, Münferit, Araştırmacı, 2016.


Siirt Yöresi Zivzik Narı Klon Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerden Bahçe Tesisi. 2013-SİÜZİR-03. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, Münferit, Yürütücü, 2016.


Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin, Kara Leke ve Ateş Yanıklığı Hastalıklarına Dayanıklılık, Geç çiçeklenme ve Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi. Ulusal, Tübitak Projesi, Münferit Araştırma, Araştırmacı (Bursiyer), 109O197. 01/11/2009-28/02/2011.


Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Bazı Klon Anaçlarının In Vitro’da Optimum Çoğaltma Koşullarının Belirlenmesi. 2007-EGEBAP-02. Ulusal, Bilimsel Araştırma Projesi, Doktora Tez Projesi, Araştırmacı (Doktorant), 2009.

 


İdari Görevler


SİÜZF Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2013 / 2018)

SİÜZF Mevlana Birim Koordinatörlüğü (2016 / - )

SİÜZF Bahçe Bitkileri Bölümü Farabi Koordinatörlüğü (2016 / - )

SİÜZF Bahçe Bitkileri Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü (2019 / - )

SİÜZF Proje (BAP) İzleme Denetleme Kurulu Üyeliği (2016 / 2019)

SİÜZF Kalite Komisyonu Üyeliği (2018 / 2020 )

 

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği (ISHS)

GAP Organik Küme Derneği

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

 

 

Hakemlik ve Alan Editörlüğü

           

 

SİÜ Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi – Editör Kurulu Üyeliği - Alan Editörlüğü (2013/-)

SİÜ FBE Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi – Alan Editörlüğü (2015/-)

Journal for the Agriculture, Biotechnology and Education, JABEDU Editör Kurulu Üyeliği - Alan Editörlüğü (2022/-)


 

 

Ödüller, Burslar ve Eğitimler


 

Erasmus - Sokrates Bursu - TEI of Crete / NAGREF (National Agricultural Research Foundation) - Yunanistan

2005/2006 - Doktora Tez Aşaması - 14 ay. 

Erasmus Bursu - Ders Verme Hareketliliği - TEI of Crete - Yunanistan - 22-26 Mayıs 2017.

CNR İtalya (Ulusal Araştırma Konseyi) - Kriyoprezervasyon Eğitimi - Haziran 2017 - 2 Hafta.

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 26.10.2020.

 

 

Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeyde dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2021-2022

Güz

Organik Tarım (L)

2

0

16

Bahçe Bitkileri Islahı (L)

3

0

7

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

0

1

Bilimsel Araş. Tek. ve Yayın Etiği (YL)

3

0

6

Yüksek Lisans Semineri

0

1

3

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

6

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

6

Bahar

Subtropik Meyve Türleri (L)

3

0

3

Genetik (L)

3

0

3

Bilimsel Araş. Tek. ve Yayın Etiği (YL)

3

0

6

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

1

Yüksek Lisans Tezi

0

1

6

Yüksek Lisans Semineri

0

1

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

6

2019-2020

Güz

Organik Tarım (L)

2

0

7

Bahçe Bitkileri Fizyolojisi (L)

3

0

7

Bahçe Bitkileri Islahı (L)

2

0

6

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

4

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

4

 

Subtropik Meyve Türleri (L)

3

0

6

Genetik (L)

3

0

20

Bilimsel Araş. Tek. ve Yayın Etiği (YL)

3

0

4

Bahar

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

3

 

Yüksek Lisans Semineri

0

1

1

 

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

3

 


Güncelleme : 26.09.2022 14:22:22
YAYIN VE PROJELER

 Yayınlar

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)

           

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Hepaksoy S., Kukul Y.S., Engin H., Eroğul D., Akşehirli M. 2009Leaf water potential of pomegranate ( Punica granatum L. ) under different irrigation levels. Acta Horticulture 818: 193-198.

 

Pakyürek M. and Akçin A. 2015. Determination of Genetic Polymorphism Among Soybean (Glycine max. L. Merrill) Cultivars Developed in Recent Years through RAPD Markers. International Journal of Secondary Metabolite. 2(1): 3-7.

 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Akşehirli M., Koubouris G., Hepaksoy S., Metzidakis I., Yalcinkaya E., Doulis A.G., Application of fAFLP markers to assess polymorphism within and between endogenous Cretan and Turkish olive tree (Olea  europaea L.) cultivars. Poster. XI. Congress of Hellenic Scientific Genetic Plant Breeding SocietyDemocretian University of Thrace, Horestias Greece. 31 October - 3 November 2006.

 

 Pakyürek M. A., Koubouris G., Petrakis P., Hepaksoy S., Metzidakis I., Yalcinkaya E., Doulis A.G., Differentiation within and between olive (Olea europaea L.)  cvs. Koroneiki and Mastoidis and wild Cretan Olea sp.populations revealed by SSR marker polymorphism. Oral Presentation. Olivebioteq 2011, International    Conference for Olive Tree and Olive Products, Chania, Crete, Greece. 31 October -  4 November 2011.

 

  Pakyürek M. and Akçin A., Determination of Genetic Polymorphism Among Soybean (Glycine max. L. Merrill) Cultivars Developed in Recent Years through    RAPD Markers. Poster. II. International Symposium Secondary Metabolites, Chemistry, Biology and BiotechnologyISSMET 2014, Moscow. 19-     23May 2014.

 

 Pakyürek Ö. ve Pakyürek M., Biyoloji, Fen Bilimleri, Fen ve Teknoloji Derslerinde Okul Seralarının Kullanımıyla Çevre Duyarlılığının Arttırılması. Sözlü  Bildiri. Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, Siirt. 22-24 Mayıs 2014.

 

 Pakyürek M. ve Pakyürek Ö., Basit Seraların Fen ve Biyoloji Derslerinde Laboratuvar Olarak Kullanılması İçin Tasarlanması. Sözlü Bildiri. Bilimin Işığında  Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, Siirt. 22-24 Mayıs 2014.

                       

 Pakyürek M., Boz İ., Taş L. ve Dağdelen S., Siirt İlinde Organik Zivzik Narı Yetiştiriciliğinin Teşvik Edilmesi. Poster. Uluslararası Mezopotamya Tarım    Kongresi, Diyarbakır. 22-25 Eylül 2014.

                         

 Çiçek M., Kaya M., Çelik K., Acar S., Pakyürek M. ve Şimşek  M., Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.) Genetik Kaynaklarının        Muhafazası ve Değerlendirilmesi. Poster. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, Diyarbakır. 22-25 Eylül 2014.

                       

   Çiçek M., Kaya M., Çelik K., Acar S. ve Pakyürek M., Diyarbakır Yöresinde İpekböcekçiliğinde Kullanılan Ichinose Dut (Morus alba L.Çeşidinin Çelikle     Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. Poster. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, Diyarbakır. 22-25 Eylül 2014.

 

Pakyürek M. and Dumanoğlu H. The Effects of Salt Stress on In Vitro Seed Germination and Seedling Growth of Some Turkish Fig Cultivars. Sözlü Bildiri. V. ISHS, International Symposium on Fig, Napoli – Italy. 31 Ağust – 3 September 2015.

 

Pakyürek M. and Mikail N. Prediction of The Juice Volume in Pomegranate by The Fuzzy Logic Method. Sözlü Bildiri. International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis 7 Aralık University. 19-20 March 2016.

 

Pakyürek M. Somatic Embriyogenesis Applications in Orcharding and Recent Developments. Sözlü Bildiri. International Agriculture Congress, Belgrad – Sirbia, 14-18 November 2016.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Hepaksoy S., Kavaklı Ş., Pakyürek M. A. ve Zainal A.A .Bazı nar çeşitlerinde meyvelerin besin maddesi içeriklerinin belirlenmesi. Poster. Türkiye Ulusal VI. Bahçe Bitkileri Kongresi, Urfa. 4-8 Ekim 2011.

 

Pakyürek M. ve Taş L. Siirt Fıstığının Ekolojik Üretim Açısından Mevcut Durumu ve Sürdürülebilirliği. Poster. VI. Ulusal Ekoloji Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015.

 

Pakyürek M. ve Hepaksoy S. Prunus Türlerine Ait Bazı Klon Anaçlarının In Vitro Çoğaltma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Sözlü Bildiri. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale. 25-29 Ağustos 2015.

 

Dumanoğlu H., Aygün A., Erdoğan V., Serdar Ü., Kalkışım Ö., Pakyürek M. A., Baştaş K. ve Maden S. Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin Mikro Çoğaltım Potansiyelinin Belirlenmesi. Sözlü Bildiri. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale. 25-29 Ağustos 2015.

  


   Projeler

Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Bazı Klon Anaçlarının In Vitro’da Optimum Çoğaltma Koşullarının Belirlenmesi. BAP Projesi, Araştırıcı, 2007 – 2009 (Tamamlandı).

 

Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin, Kara Leke ve Ateş Yanıklığı Hastalıklarına Dayanıklılık, Geç çiçeklenme ve Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi. TÜBİTAK  Projesi, Bursiyer, 109O197. 01/11/2009-28/02/2011 (Tamamlandı).

 

Siirt Yöresi Zivzik Narı Klon Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerden Bahçe Tesisi. BAP Projesi, Yürütücü, 2013 – 2015 (Tamamlandı).

 

Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zivzik Narının (Punica granatum L.) Kısıntılı Sulama Koşullarında Sulama Programlarının Oluşturulması. BAP Projesi, Araştırıcı, 2014 - 2015 (Tamamlandı).

 

Van Havzasında Yetişen Asparagus L. Cinsine Ait Türlerin Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. BAP Projesi, Yürütücü, 2016 (Tamamlandı).

 

Siirt Yöresinde Üretilen Zivzik Narında (Punica granatum L.) Ağır Metal Durumunun Belirlenmesi. BAP Projesi, Yürütücü, 2015 – (Devam ediyor).

 

Siirt Yöresi İkizbağlar Köyü’nde Sulu ve Susuz Koşullarda Yetiştirilen Antep Fıstığında (Pistacia vera) Aflatoksin Düzeyinin Belirlenmesi. BAP Projesi, Yürütücü, 2015 (Öneri Aşamasında).