İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2934
Kurumsal E-Posta necatisumer  siirt.edu.tr
E-Posta necatisumerr  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme5.11.2015 18:49:38

Doç.Dr NECATİ SÜMER

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı :Necati SÜMER

2. Doğum Tarihi :1980

3. Unvanı : Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu : Doktora

 

 

Derece

 

alan

 

üniversite

 

 

 

yıl

lisans

İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü

Çukurova Üniversitesi

2003

Y. lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çukurova Üniversitesi

2007

doktor doktor doktor

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2015

 

5. Akademik Ünvanlar

 

Doktor Öğrt. Üyeliği Tarihi : 2015

Doktora Tarihi : 2019

Profesörlük Tarihi :

 

 

6. Yayınlar

 

 

kitaplar 

1) SÜMER NECATI, (2015). Dinlerde İntihar, Şehitlik ve Ötanazi.  Ankara: Ankara Okulu Yayınları

2) SÜMER NECATI, (2019). Beyaz Perdedeki Kristal Yalnızlık- İnanç.  Ankara: Maarif Mektepleri Yayınları

3) SÜMER NECATI, (2020). Din Kurucularında ve Peygamberlerde Hakikati Bulmada Benliğe.  Ankara: Otto Yayınları

4) SÜMER NECATI, (2021). Sinemasal İnsan. Ankara: Bilgisina Yayınevi 


Kitap Bölümleri

1) SÜMER NECATI (2018). Caynizm” , Dinler Tarihi I-II, İstanbul: Lisans Yayıncılık

2) SÜMER NECATİ (2019). Dinlerde Kabir Hayatı” , Kabir Hayatı Nedir Ne Değildir? İstanbul: Fec Yayınları

3) SÜMER NECATİ (2019). Ak Parti Hükümetleri Döneminde Azınlık Hakları”, Ankara: Kadim Yayınları 

4) SÜMER NECATI (2020). "Godizm".  Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi. İstanbul: Okur Akademi Yayınları.

5) SÜMER NECATİ (2020). "Namdar". Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi. İstanbul: Okur Akademi Yayınları.

6) SÜMER NECATİ (2020). "Sathya Sai Baba". Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi. İstanbul: Okur Akademi Yayınları.

7) SÜMER NECATİ (2020). Birlikte Yaşamanın İmkanı” , Dinlerin Birlikte Yaşama Kültürüne Yakı. Ankara: Otto Yayınları

8) SÜMER NECATİ (2021). Kutsal Hristiyan Metinleri Çerçevesinde Kadın" , Her Dem Kadın. İstanbul : Beyan Yayınları

9) SÜMER NECATİ (2021). “  Dinler Bağlamında İntiharın Tarihi" , Bilim ve Kültür Aynasında İntihar. Ankara : Nobel Yayıncılık

10) SÜMER NECATİ (2021). Mitolojide İntihar" , Bilim ve Kültür Aynasında İntihar. Ankara : Nobel Yayıncılık

Ulusal/Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

1. SÜMER NECATİ (2014).  Antik ve İlkel Toplumlarda İntihar Olgusu , Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 83-116.

2. SÜMER NECATİ (2015). Hint Dinlerinde Acıdan Kaçışın Bir Yolu Olarak Ötanazi , Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 69-86.

3. SÜMER NECATİ (2016). Dinsel ve Mitolojik Bir Sembol Olarak Yılan , The Journal of Academic Social Science Studies [JASS], sayı 43, Spring I, 275-288, Doi: /10.9761/JASSS3229

4. SÜMER NECATİ (2016). Katolik Mezhebinde Yedi Ölümcül Günah Problemi , Türk Araştırmaları Dergisi, 11(Cilt 11 Sayı 5), 481-498., Doi: 10.7827/TurkishStudies.

5. SÜMER NECATİ (2016). Ingmar Bergman'ın Kış Işığı Filmi Çerçevesinde Hıristiyanlıkta Deus Otiosus Tanrı'yı ​​​​Anlayışını Sorgulamak. The Journal of Internetional Social Research/Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9. Cilt 44. Sayı, ss.1395-1403.

6. SÜMER NECATİ (2016). Tanah'ta cinsel Sapkınlıklar , Asos Dergisi, Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 29, ss.167-177.

7. SÜMER NECATİ (2016).  Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslam'da Ötanazi , Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7. Cilt, Sayı.14, ss.115-132.

8. SÜMER NECATİ (2016). Cahiliye Araplarında Falcılık , Journal for Studies of Belief, Culture and Mythology/Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 13, sayı 1, ss.134-157.

9. SÜMER NECATİ (2017). Bir Ziyaret Fenomeni Olarak Şeyh Müslüm Türbesi vesosyal Psiko Hayata Etkileri , Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(1), ss. 25-42.

10. SÜMER NECATİ, AKTAŞ AHMET  (2017). Yezidilerde Dini Teşkilatlanmanın Sosyal Hayata Yansımaları (Batman-Beşiri Örneği) , Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 20, Sayı 51, ss.117-136.

11. SÜMER NECATİ (2017). Mitolojik ve Dinsel Bir Sembol Olarak Ayna. The Journal of Internetional Social Research/Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10. Cilt 52. Sayı, ss.1367-1375.

12. SÜMER NECATİ (2017).  Deli Dumrul Öyküsünün ve Yedinci Mühür Sinema Filminin Çağrıştırdığı Ortak Tema: Ölümü Yenme Düşüncesi.   Türk Araştırmaları Uluslararası Türk veya Türk Dilleri, Edebiyatı ve Tarihi Dergisi, 12(35), 407-421.

13. SÜMER NECATİ, AKTAŞ AHMET (2018). Mehdi Algısı (Siirt Üniversitesi Örneği? Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(1), ss. 73-96).

14. SÜMER NECATİ (2018). Mitolojik ve Dinsel Bir Yükseliş Simgesi Olarak Merdiven” , Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(1), 257-269.

15. SÜMER NECATİ (2018). İlkel Kabilelerde Ve Bazı Dinlerde Kabul Töreni , Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 21, Sayı 54, ss.61-80. 

16. SÜMER NECATİ (2019). Kutsal Bir Hindu Figür: Sathya Sai Baba. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(29), 418-424.

17. SÜMER NECATİ (2019). Karamazov Kardeşler Romanı ve Söz Sinema Filmi Bağlamında Hıristiyanlık. Türkiye Çalışmaları, 14(1), 633-650.

18. SÜMER NECATİ, ERPAY İLYAS (2019).  İlahiyat Fakültesi'nin Önerdiği Tek Cinsiyetli Eğitim Modeline Bakışı (Siirt Üniversitesi Örneği), Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(1), ss. 121-150.

19. SÜMER NECATİ (2019). Afrika Kitasının Yeni Dini Hareketi: Godianizm. Eskiyeni (38), 103-122.

20. SÜMER NECATİ (2019). Dinler Tarihçisi Bir Şair Asaf Halet Çelebi ve Şiirlerinde Dinlerle İlgili Motifler. Mevzu Sosyal Bilimler Dergisi (2), 129-166.

21.  SÜMER NECATİ (2020). Batı Afrika'nın Etno-Dinsel topluluğu Akanların Başat Kolu: Asantlar. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(2), ss. 401-426.

22. SÜMER NECATİ (2020). Buda'nın Ateş Vaazı Adlı Konuşması Üzerine Bir Değerlendirme Tasavvur /  Tekirdağ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(2), ss. 1165-1188.

23. SÜMER NECATI (2021). Kahramanın Yolculuğu Miti Çerçevesinde Mantık'ut Tayr Adlı Eserde Hakikat Arayışı. Anlitik İlahiyat Dergisi ,  5(2), ss. 31-48.

24. SÜMER NECATI (2021). Dinsel ve Sanatsal Bir Değer Olarak Azize Agatha. Antakiyat ,  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), ss. 219-235.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1.    1)  SÜMER NECATİ (2016 ). “Kâmil b. Hüseyin b. Mustafa Pâlî el-Halebî el-Ğazzî'nin Nehrü'z-zeheb fî tarîhi'l-Haleb Eserine Göre Urfa Livası'nın Özellikleri”.   I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetlerinde Şanlıurfa Sempozyumu, 1(1), 318-329.

2.    2)  SÜMER NECATİ (2016).  “11 ve 13. Yüzyılları arasında Dinsel Çoğulculuğun Sembolleri olarak Ağlama Duvarı, Kutsal Kabir Kilisesi ve Kubbetus Sahra” , Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu, Siirt, Türkiye.

3.    3)  SÜMER NECATİ (2016). “Yahudilikte Çevre Ahlakı”, Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu , Alanya, Antalya.

4.   4)  SÜMER NECATİ (2017 ). “Mehdilik Düşüncesine Temel oluşturma Bağlamında İlkel Kabilelerde ve Mitolojide Kurtuluş Motifleri ”, Mehdilik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 29-30 Eylül.

5.    5)  SÜMER NECATİ (2019 ). “Thomas Stearns Eliot'ın "Çorak Ülke" Adlı Eserinde Dinsel ve Mitsel Motifler”, Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara-Türkiye, 21-22 Aralık

 

Akademi Dışında Yapılan Çalışmalar

1)SÜMER NECATI, (2018). Divanelik Mevsimi.  (Şiir) Ankara: Maarif Mektepleri Yayınları

2)SÜMER NECATI, (2020). Yorgun Özneler.  (Denemeler) Ankara: Bilgesina Yayınevi

3)SÜMER NECATI, (2020). Doğru Uykudan Uyan Leyla.  (Denemeler) Ankara: Bilgesina Yayınevi


Projeler

1)“ Nedir Değildir” projesi Kabir Hayatı Nedir Ne Değildir ? Araştırmacısı 01 Şubat 2019 -15 Aralık 2019.


GİRDİĞİ DERSLER

LİSANS:

Dinler Tarihi

Mukayeseli Halk İnançları

Din Psikolojisi

 

YÜKSEK LİSANS:

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Dinler Tarihi Metodolojisi

Din Fenomenolojisi

Mitoloji

 

İDARİ GÖREVLER

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı , 2017-...

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı , 2015-2017


EDİTÖRLÜK

1) Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu Kitabı Editörlüğü, Beyan Yayınları, 2017.

2) Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörlüğü , Otto Yayınları, 2015/Devam Ediyor


ÖDÜLLER

1) Yılın Genç Araştırma Ödülü, İspanya Malaga Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 18/24 Eylül 2017

2) İbn Rüşd Ödülü, İspanya Malaga Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 18/24 Eylül 2017


 

Güncelleme : 21.03.2022 00:00:54
Akademik Çalışmalar
Eserler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. SÜMER NECATI (2016). Tanah ta Cinsel Sapkınlıklar. Akademik Sosyal Arastırmalar Dergisi-Asos
J o u r n a l - T h e J o u r n a l o f A c a d e m i c S o c i a l S c i e n c e ( 2 9 ) , 1 6 7 - 1 7 7 . , D o i :
h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 6 9 9 2 / A S O S . 1 3 0 5.

2. SÜMER NECATI (2016). Cahiliye Araplarında Falcılık. Milel ve Nihal, 13(1), 134-157., Doi: doi:
10.17131/milelnihal.95812.

3. SÜMER NECATI (2016). Ingmar Bergman ın Kıs Isıgı Filmi Çerçevesinde Hıristiyanlıkta Deus
OtiosusTanrı Anlayısını Sorgulamak. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, The Journal of
International Social Research , 9(44), 1395-1403. 

4. SÜMER NECATI (2016). Katolik Mezhebinde Yedi Ölümcül Günah Problemi. Journal of Turkish
Studies, 11(Volume 11 Issue 5), 481-498., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8748.

5. SÜMER NECATI (2016). Dinsel ve Mitolojik Bir Sembol Olarak Yılan. The Journal of Academic
Social Science Studies, 2(Number: 43), 275-288., Doi: 10.9761/JASSS3229.

 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. SÜMER NECATI (2016). Yahudilikte Çevre Ahlakı. ISEM2016, 3rd International Symposium on
Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya – Turkey, 299-306. (Tam Metin
Bildiri/).

2. SÜMER NECATI (2016). 11 ve 13 Yüzyılları Arasında Kudüs te Dinsel Çogulculugun Sembolleri
Olarak Aglama Duvarı Kutsal Kabir Kilisesi ve Kubbetüs Sahra. ULUSLARARASI SELÂHADDîN
EYY?BÎ SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

3. SÜMER NECATI (2016). Kâmil b Hüseyin b Mustafa Pâlî el Halebî el Gazzî nin Nehrü z zeheb fî
tarîhi l Haleb Eserine Göre Urfa Livası nın Özellikleri. I. Uluslararası Islam Tarihi ve
Medeniyetlerinde Sanlıurfa Sempozyumu, 1(1), 318-329. (Tam Metin Bildiri/).


Yazılan Kitaplar

1. Dinlerde Intihar Sehitlik ve Ötanazi (2015)., SÜMER NECATI, Ankara Okulu Yayınları, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 256, ISBN:6059281072, Türkçe(Arastırma).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. SÜMER NECATI (2016). Yahudilikte Hıristiyanlıkta ve Islam da Ötanazi. Sırnak Üniversitesi
Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 115-132.

2. SÜMER NECATI (2015). Hint Dinlerinde Acıdan Kaçısın Bir Yolu Olarak Ötanazi. Siirt Üniversitesi
Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 69-86. 

3. SÜMER NECATI (2014). Antik ve Ilkel Toplumlarda Intihar Olgusu. Siirt Üniversitesi Ilahiyat
Fakültesi Dergisi, 1(1), 83-116.

Diger Yayınlar

1. SÜMER NECATI (2015). Mitolojinin Gücü Kutsal Kitaplardan Hollywood Filmlerine Mitoloji
veHikâyeler MediaCat Yayınları Çev Zeynep Yaman Istanbul 2007 ss 288. Siirt Üniversitesi
Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 226-232. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritigi) 

Editörlük
Siirt Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Otto,
01.01.2015