Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2813
Kurumsal E-Posta nturan49  siirt.edu.tr
E-Posta nturan49  gmail.com
Açıklama
Güncelleme7.06.2022 11:34:50

Doç.Dr NİZAMETTİN TURAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Ö Z G E Ç M İ Ş

  

1. Adı Soyadı              :  NİZAMETTİN TURAN

2. Doğum Tarihi         :  04.04.1972

3. Unvanı                    :  Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu   :  Doktora


Derece

Alan

 Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1994-1998

Y. Lisans

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1998-2000

Doktora

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2003-2010


 5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 29.07.2013

Doçentlik Tarihi                        : 29.09.2021

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri


1.    Tez Adı Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Silajlık Mısır

                               (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

       Öğrenci Adı Gülcan YALÇIN TANTEKİN

       Anabilim Dalı Tarla Bitkileri

       Bitirme Yılı : 2016

 

2.    Tez Adı Siirt Şartlarında Kışlık Ekilen Bazı Macar Fiği (Vicia Pannonica Crantz) Genotiplerinin 

                                Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

       Öğrenci Adı : Şahin EVİZ

       Anabilim Dalı Tarla Bitkileri

       Bitirme Yılı : 2016


3.    Tez Adı Siirt Ekolojik Şartlarında Ekilen Bazı Koca Fiğ (Vicia Narbonensis L.) Çeşit ve 

                                Hatlarının Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi

       Öğrenci Adı Hamdiye SAKMAN

       Anabilim Dalı Tarla Bitkileri

       Bitirme Yılı : 2018


4.    Tez Adı Mardin Ekolojik Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tane Mısır 

                               (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi

       Öğrenci Adı Burhan BAKIŞ

       Anabilim Dalı Tarla Bitkileri

       Bitirme Yılı : 2018

 

5.    Tez Adı Siirt İli Kurtalan İlçesi Çayırlı Köyü'nün Farklı Yükseltilere Sahip Merasının Vejetasyon 

                               Özelliklerinin Belirlenmesi

       Öğrenci Adı Ferhat KARAMAN

       Anabilim Dalı Tarla Bitkileri

       Bitirme Yılı : 2019


6.    Tez Adı Çok Yıllık Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Siirt Sulu Şartlarında Verim ve 

                               Verim Unsurlarının Belirlenmesi

       Öğrenci Adı : Şilan TURAN

       Anabilim Dalı Tarla Bitkileri

       Bitirme Yılı : 2019


7.    Tez Adı Tek Yıllık Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Silaj 

                                Özelliklerinin Belirlenmesi

       Öğrenci Adı Ferit YILDIRIM

       Anabilim Dalı Tarla Bitkileri

       Bitirme Yılı : 2019


8.    Tez Adı Bazı Tahılların Farklı Oranlarda Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.) İle Karıştırılarak Silaj 

                                  Kalitesine Etkisinin Araştırılması

       Öğrenci Adı : Mahmut Gümüştaş

       Anabilim Dalı Tarla Bitkileri

       Bitirme Yılı : 2021


6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)1. Konuskan, O., Bozdogan Konuskan, D., Barutcular, C., Turan,N., Elsabagh, A. 2022. Planting Densities Impart Variance Impact on Kernel Properties and Some Quality Parameters in Some Maize (Zea Mays L.) Hybrids, Pak. J. Bot., 54(2): 601-608, 2022, DOI: http://dx.doi.org/10.30848/PJB2022-2(18)


2. Ozyazici, G., Turan, N. 2021. Effect of Vermicompost Application on Mineral Nutrient Composition of Grains of Buckwheat (Fagopyrum esculentum M.). Sustainability, 2021, 13, 6004. https://doi.org/10.3390/su13116004


3. Turan, N. 2020. Determination of Quality and Chemical Composition of Silages Obtained from Narbonne Vetch (Vicia narbonensis) and Barley (Hordeum vulgare) Composition. Legume Research- An International Journal, Volume 43 Issue 5: 688-692


4. Turan, N. 2020. Determining the chemical composition and nutrition quality of Hungarian vetch silage (Vicia pannonica Crantz) mixed with wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) at different rates. Applied Ecology and Environmental research 18(2):2795-2806.


5. Turan, N. 2019. Yield and Quality Performances of Alfalfa (Medicago Sativa) Cultivars Sown At Various Dates Under Sub-Mediterranean Ecological Conditions. Applied Ecology and Environmental Research 17(6):15615-15631.1.   


6. Turan, N., Celen A.E. and Ozyazıcı, M.A. 2017. Yield and quality characteristics of some alfalfa (Medicago sativa L.) varieties grown in the eastern Turkey. Turkish Journal of Field Crops. 22, 160-165.


7. Uçak, A. B., Gençoğlan, C., Bağdatlı, M. C., Turan, N., Arslan, H., İnal, B., 2016. Determination Of  Water-Efficiency Relationships and Silage Quality Characteristics Of The Maize Species For Silage  (Zea Mays L.). Fresenius Environmental  Bulletin, Germany. 25 (12a/2016), 6053-6068 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler1. Gümüştaş, M., Turan, N. 2022. Bazı Tahılların Farklı Oranlarda Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.) ile Karıştırılarak Silaj Kalitesine Etkisinin Araştırılması,  ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi 6(1): 118-130, 2022


2. Turan, N. 2021. Agrivoltaics and Their Effects on Crops: A review, Muş Alparslan Üniversitesi Tarımsal Üretim ve Teknolojileri Dergisi Cilt 2, Sayı 1, 39-47, 2021


3. Turan, N., Seydoşoğlu, S. 2021. Roots of Crops from the Window of a Forage Expert, Turkish Journal of Range and Forage Science, 2(1): 31-36.


4. Seydoşoğlu, S., Turan, N., C. Aylin Oluk, C. A. 2020. Bazı Baklagil Yem Bitkileri İle Arpa Karışım Oranları Belirlenerek Yem Verimi ve Kalitesine Etkisinin Araştırılması. Akademik Ziraat Dergisi,  9(2): 289-296 


5. Örük, G., Turan, N., 2020. Gross Margin Analysis of Alfalfa (Medicago sativa L.) Genotypes As Influenced By Sowing Dates. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4): 747-755


6. Turan, N., Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U., Oluk, C. A. 2020. Determination of Macronutrient Contents of Dry Grass of Some Vetch Species in Different Mixing Ratios with Barley. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi,  4(3): 597-608


7. Yıldırım, F., Turan, N. 2020. Tek Yıllık Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Silaj Özelliklerinin Belirlenmesi.  ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi,  4(3): 477-491


8. Turan, N., Seydoşoğlu, S. 2020. Farklı Oranlarda Karıştırılan Yonca, Korunga ve İtalyan Çimi Hasıllarının Silaj ve Yem Kalitesine Etkisinin Araştırılması.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(3): 526–532.


9. Hossain, A., EL Sabagh, A., Barutcular, C., Bhatt, R., Çiğ, F., Seydoşoğlu, S., Turan, N., Konuskan, O., Aamir Iqbal, M., Abdelhamid, M., Tojo Soler, C.M., Laing, A.M., Saneoka1, H. 2020. Sustainable crop production to ensuring food security under climate change: A Mediterranean perspective. AJCS 14(03):439-446.


10. Turan, N. 2019. Doğu Anadolu Bölgesinin Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Macar Fiği ve Buğdayın Farklı Karışım Oranlarının Silaj Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi. EJONS International Refereed & Indexed Journal On Mathematic, Engineering And Natural Sciences, Year 3 (2019) Vol:12


11. Turan, N. 2019. Macar Fiği ile Arpa Yaş Otunun Farklı Oranlarda Karıştırılarak Elde Edilen Silajın Kimyasal Kompozisyonu ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 787-793.


12. Karaman, F., Turan, N. 2019. Karasal İklim Kuşağında Yer Alan İki Farklı Yükseltideki Doğal Meraların Vejetasyon Yapısı. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Turk J Agric Res, 6(3): 268-276.


13. Turan, N., Sakman, H. 2019. Yarı kurak iklim koşullarında yazlık olarak yetiştirilen bazı koca fiğ (Vicia narbonensis L.) çeşitlerinin ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 34 (2019) 377-385.


14. Eviz, Ş., Turan, N. 2018. Determining The Yield and Yield Components of Several Genotypes of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz) With Winter Sowing Under Siirt Ecological Conditions. Eurasian Journal of  Agricultural Research. 2(1):30-41.


15. Yalçın Tantekin, G., Turan, N. 2017. Determination of Yield and Yield Components Of Some Silage Corn (Zea mays L.) Varieties Under Diyarbakır Ecological Conditions. Eurasian Journal of Agricultural Research. 1(1): 69-78


16. Uçak, A. B., Ayaşan, T., Turan, N. 2016. Yield, Quality and Water Use Efficiencies of Silage Maize as Effected by Deficit Irrigation Treatments, 2016, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(12): 1228-1239, 2016 4, (1228-239). Niğde.


17. Turan, N., Özyazıcı, M. A., Yalçın Tantekin, G. 2015. Siirt İlinde Çayır Mera Alanlarından ve Yem Bitkilerinden Elde Edilen Kaba Yem Üretim Potansiyeli, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 69-75. Siirt. 


18. Turan, N., Altuner, F., 2014. Van İlinde Kaba Yem Üretim Potansiyeli, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2014, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi,  1 (1), 91-97. Siirt. 


19. Keskin, B., Akdeniz, H., Yılmaz, İ. H., Turan, N., 2005. Yield and Quality of Forage Corn (Zea mays L.) as İnfluenced by Cultivar and Nitrogen Rate. Asian Network for Scientific İnformation J. Agron,. 4 (2), 138-141. 


20. Turan, N., Yılmaz, İ., 2000. Van Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Hasıl Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi, 2000, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 63-71. Ezurum. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler (Tam metin bildiriler)


1. Seydoşoğlu, S., Turan, N. 2022. Losses From Silage: A Review, International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, March 6-8, Turkish Republic Of Northern Cyprus, pages: 1468-1478.

2. Turan, N., Okant, M. 2021. A Dıfferent Holıstıc Look To Alfalfa (Medicago Sativa L.) : What Is Needed To Be Improved?, Ispec 6th International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development, May 16-18, 2021 Siirt, Turkey

3. Turan, N., Seydoşoğlu, S. 2021. A Minor Feed Legume Crop: Yellow Lupine (Lupinus luteus L.), ISPEC 8th International Conference On Agriculture, Animal Science And Rural Development, 24-25 December, Bingöl, pages: 748-756.

4. Turan, N., Seydoşoğlu, S. 2021.Drought Tolerant Cool Season Forage Grass Species To Combat Desertification, 3rd International Conference On Food, Agriculture and Veterinary, 19-20 June, İzmir, pages: 1236-1241.

5. Turan, N. 2021.  Recent Informations On Alfalfa (Medicago Sativa L.), Ispec 7th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development, 18-19 September 2021- Muş / Turkey, ISNB: 978-625-7720-61-8, pages: 246-256.

6. Turan, N., 2020. Gliricidia Sepium (Leguminosae) As A Multi Purpose Forage Tree, Ispec 5th International Conference On Agriculture, Animal Science and Rural Development, November 13-15, 2020 Ankara, Turkey

7. Turan, N., 2020. Notes From Brachıarıa Specıes As Forage Candıdates. 2. Uluslararası Gıda, Tarım & Veteriner Bilimleri Kongresi, 29 Şubat – 1 Mart 2020 / Konya

8. Turan, N., Turan, Ş. 2019. Çok Yıllık Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinin Siirt Sulu Şartlarında Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 20-22 Aralık 2019 / Van (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

9. Dengiz, O., Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., Başkan, O., Budak, M., Turan, N. 2019. Coğrafi Bilgi Sistemleri Analizi İle Hakkari İli Meralarının Arazi Ve Toprak Özelliklerinin İncelenmesi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2019 / SİİRT (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

10. Turan, N., Tutuş, Ç. 2019Yem Bitkilerinde Karışık Ekim Sistemlerinin Avantajları, Dezavantajları ve Hayvan Beslemedeki Önemi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2019 / SİİRT (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

11. Özyazıcı, M.A., Turan, N., Açıkbaş, S. 2018. İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Sorgum, Sudanotu, Sorgum x Sudanotu Melezi ve Mısır Çeşitlerinin Silaj Kalitelerinin Belirlenmesi. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi. 6(1): 3898-3907. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

12. Turan, N., Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., Seydoşoğlu, S. 2018. Fiğ (Vicia sp.) Cinslerine Ait Genotiplerin Bazı Makro Element Kapsamlarının Belirlenmesi. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi. 6(1): 3705-3712

13. Uçak, A.B., Çil, A.N., Çil, A., Turan, N., Bağdatlı, C., Oğuz, A., 2014.  Sunflower Plants Cultivated in Different Time of Crop Water Stress Index  CWS is Determination, International Mesopotamia Agriculture Congress, 299-306. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).7.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler (Özet bildiriler)


1. Yıldırım, F.,Turan, N. 2020. Tek Yıllık Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Silaj Özelliklerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 22-23 Şubat 2020 /Adana -Turkey. P:18 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

2. Turan, N., Gümüştaş, M. 2019. Hayvan Beslemede Silajın Önemi Ve Silaj Yapım Tekniği. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2019 / SİİRT

3. Turan, N., Bakış, B. 2019.. Mardin Ekolojik Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tanelik Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi. International Asian Congress on Contemporary Sciences, 15-24 Nisan 2019/ April 15-24, 2019, / MEKKE/MECCA. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). 

4. Turan, N., Eviz, Ş. 2018. Determination of Yield and Yield Components of Some Hungarian Vetch Genotypes (Vicia pannonica Crantz) Winterized in Siirt Conditions. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018 Çeşme-İzmir/ Turkey). p:160. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

5. Turan, N., Sakman, H. 2018. Determination of Efficiency and Some Yield Products of Various Vaccines (Vicia narbonensis L.) Varieties and  Lines Added in The Siirt Ecological  Conditions. III. International Congress on Mathematic, Engineering  and Natural Sciences (III. EJONS / 21-22.04.2018 Mardin/Turkey). P:132. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

6. Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., Turan,  N., Kara, M.A. 2018. Evaluation of Some Common Chickling (Lathyrus sativus L.) Genotypes in Terms of Hay Quality and Some Mineral Contents. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018 Çeşme-İzmir/ Turkey). P: 215. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

7. Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Turan, N. 2018. The Role of Sweet Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench var. saccharatum) in Energy Agriculture. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018 Çeşme-İzmir/ Turkey). p:213. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

8. Turan, N., Özyazıcı, M.A., Özyazıcı, G., Açıkbaş, S., 2017.  Adverse Effects of Some Harmful Substances in Meadow and Pasture Plants on Animal Feeding and Solution Proposals, İMESET’17 BAKU EZERBAYCAN, 71. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

9. Turan, N., Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., 2017.  Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties at Different Sowing Times, IMESET’17 BAKU-AZERBAYCAN, 64-64. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

10. Turan, N., Çelen, A.E., Özyazıcı, M.A., 2017.  Yield and quality characteristics of some alfalfa (Medicago sativa L.) varieties grown in the eastern Turkey.  ICAFOF CAPPADOCİA / TURKEY, 221-221. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

11. Yalçın Tantekin, G., Turan, N., 2017.  Determination of Yield and Yield Components of Some Silage Corn (Zea mays L.) Varieties Under Diyarbakır Ecological Conditions,  ICAFOF CAPPADOCİA / TURKEY. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

12. Özyazıcı, M.A., Turan, N., Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., Yıldız, A., 2017.  Determination of Adaptation Abilities and Permances of Different Grass Species and Cultivars in Siirt-Turkey Conditions,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 59. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

13. Özyazıcı, M.A., Yıldız, A., Turan, N., Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., 2017.  Micro-Nutrient Scope of Van Gürpınar-Kırkgeçit Village Rangelands Located in Turkey’xxs Eastern Anatolia Region,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 63. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

14. Açıkbaş, S., Özyazıcı, M.A., Yıldız, A. Özyazıcı, G., Turan, N., 2017.  An Alternative Plant Forage: Miscanthus,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 69. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

15. Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Yıldız, A., Turan, N., Açıkbaş, S., 2017.  Determination of Spreading Medicinal Plants in Natural Rangeland of Eastern Anatolia Region of Turkey,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 70. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

16. Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Turan, N., 2017.  Current Status of Organic Forage Crop Production in Turkey,  İMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 58. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

17. Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Turan, N., Açıkbaş, S., 2017.  Certain Agricultural Properties of Switchgrass Varieties Grown in Different Locations,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 68. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


7.5. Yazılan uluslararası kitap editörlüğü


1. Turan, N. 2021. Tarımsal ve Doğal Kaynakları Endüstriyel Avantaja Dönüştürmek. İksad Publishing House, ISBN: 978-625-7562-58-4.


7.6. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


1. Aamir Iqbal, M., Iqbal, A., Seydoşoğlu, S., Turan, N., Ozyazici, M.A., EL Sabagh, A. 2022. Temperate Forage Legumes Production, Weeds Dynamics and Soil C:N Economy Under Organic Wastes, Managing Plant Production Under Changing Environment, SPRİNGER, ISBN 978-981-16-5058-1, https://doi.org/10.1007/978-981-16-5059-8


2. Turan, N2021. Küresel Meralara Bir Makro Bakış,Tarımsal ve Doğal Kaynakları Endüstriyel Avantaja Dönüştürmek, chapter I, sayfa: 3-14, İksad Publishing House, ISBN: 978-625-7562-58-4.


3. Turan, N. 2021. Common Vetch (Vicia sativa L.), Legumes Processing and Potential, chapter II, İksad Publishing House, sayfa: 55-71, ISBN: 978-625-8423-42-6


4. Turan, N. 2021. Crop Saline Tolerance in Relation To Nitrate/Ammonium Ratio in Fertilizers, Sustainable Forage Production and Ecological Safety, chapter XVII, İksad Publishing House, sayfa: 359-374, ISBN: 978-625-7636-89-6


5. Turan, N. 2021. Shrub Forage Trichanthera gigantea,  Sustainable Forage Production and Ecological Safety, chapter IV, İksad Publishing House, sayfa: 65-74, ISBN: 978-625-7636-89-6


6.  Bakış, B., Turan, N. 2019. Mardin Ekolojik Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Gece Akademi, 8. Bölüm, s.121-143. ISBN: 978-625-7958-10-3, Ankara.

            

 

7.7. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           1   ...

 

7.8. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1. Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Turan, N. 2017. Siirt Koşullarında Su Stresinin Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silaj Kalitesi Üzerine Etkileri. II. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi. 29.06.2017-01.07.2017 / Tokat-Turkey. P.: 34 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


7.9. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler


1. Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yonca  (Medicago sativa L.)   Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarında Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi


2. Siirt Şartlarında Kışlık Ekilen Bazı Macar Fiği  (Vicia pannonica) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi


3. Siirt Ekolojik Şartlarında Ekilen Bazı Koca Fiğ  (Vicia narbonensis L.)  Çeşit ve Hatlarının Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi


4. Siirt Koşullarında Bazı Çim Türlerinin Adaptasyon Yeteneklerinin ve Performanslarının Belirlenmesi


5. Siirt Koşullarında Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi


6. Sulu ve Kuru Koşullarında Doğrudan Ekim Yönteminin Farklı Buğday Baklagil Rotasyonlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması


7. Dallı Darının Adaptasyonu Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması Mekanizasyon Karakteristiklerinin Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi


8. Mardin Ekolojik Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Dane Mısır  (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi


9. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Silajlık Mısır  (Zea mays L)  Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi.

 

9.İdari Görevler


            1.  Bölüm Başkan Yardımcısı

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  ...

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   C E RT I F I CA T E of Science Achievement Award , 2021 Science Award by ISPEC Institute

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.


Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2018-2019

Güz

1.Buğdaygil Yem Bitkileri (Lisans)

2

 2

12

2. Çayır Meraların Hukuki Nitelikleri (Y.Lisans)

3

 

5

3. Yembitkileri Tarımının Genel Esasları (Y.Lisans)

3

 

2

4. Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri (Y.Lisans)

3

 

2

5. Uzmanlık Alanı Dersi (Y.Lisans)

8

 

5

6. Yüksek Lisans Tez Hazırlık  (Y.Lisans)

 

1

3

7. Yüksek Lisans Tez Çalışması  (Y.Lisans)

 

1

1

8. Yüksek Lisans Semineri  (Y.Lisans)

 

2

1

2.Çayır Mera Ekolojisi (Lisans)

2

 

8

3. Mera Islahı ve Tekniği (Y.Lisans)

3

 

2

4. Tarla Yembitkileri Yetiştirme Tekniği (Y.Lisans)

3

 

1

5. Mera-Hayvan İlişkileri (Y.Lisans)

3

 

3

6. Uzmanlık Alanı Dersi (Y.Lisans)

8

 

6

7. Yüksek Lisans Tez Hazırlık (Y.Lisans)

 

1

2

8. Yüksek Lisans Tez Çalışması (Y.Lisans)

 

1

2

9. Yüksek Lisans Semineri (Y.Lisans)

 

2

2

 

2019-2020

Güz

1.Buğdaygil Yem Bitkileri (Lisans)

2

2

 

2. Yem Bitkileri Yetiştiriciliği (Lisans)

2

1

 

2. Çayır Meraların Hukuki Nitelikleri (Y.Lisans)

3

 

1

3. Yembitkileri Tarımının Genel Esasları (Y.Lisans)

3

 

1

4. Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri (Y.Lisans)

3

 

1

5. Uzmanlık Alanı Dersi (Y.Lisans)

8

 

6

6. Yüksek Lisans Tez Hazırlık (Y.Lisans)

 

1

1

7. Yüksek Lisans Tez Çalışması (Y.Lisans)

 

1

5

8. Yüksek Lisans Semineri (Y.Lisans)

 

2

2

Bahar

1.Tarla Bitkileri (Lisans)

2

2

2

2. Mera Islahı ve Tekniği (Y.Lisans)

3

 

1

3. Tarla Yembitkileri Yetiştirme Tekniği (Y.Lisans)

3

 

1

4. Mera-Hayvan İlişkileri (Y.Lisans)

3

 

2

5. Uzmanlık Alanı Dersi (Y.Lisans)

8

 

2

6. Yüksek Lisans Tez Hazırlık (Y.Lisans)

1

 

1

7. Yüksek Lisans Tez Çalışması (Y.Lisans)

1

 

1

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 7.06.2022 11:36:40
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Artsand Humanities)

Uçak, A. B., Gençoğlan, C., Bağdatlı, M. C., Turan, N., Arslan, H., İnal, B., 2016. Determination Of Water-Efficiency Relationships and Silage Quality Characteristics Of The Maize Species For Silage (Zea Mays L.). Fresenius Environmental Bulletin. 25 (12a/2016), 6053-6068, Germany.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Keskin, B., Akdeniz, H., Yılmaz, İ. H., Turan, N., 2005. Yield and Quality of Forage Corn (Zea Mays L.) as İnfluenced by Cultivar and Nitrogen Rate. Asian Network for Scientific İnformation J. Agron,. 4 (2), 138-141.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Uçak, A. B., Çil, A. N., Çil, A., Turan, N., Bağdatlı, C., Oğuz, A., 2014. Sunflower Plants Cultivated in Different Time Of the Crop Water Stress İndex (CWS) is Determination. İnternational Mesopotamia Agriculture Congress, 299-306. Diyarbakır.  

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Turan, N., Yılmaz, İ., 2000. Van Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Silajlık Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Hasıl Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi, 2000, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 63-71. Erzurum.

Turan, N., Altuner, F., 2014. Van İlinde Kaba Yem Üretim Potansiyeli, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2014, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi,  1 (1), 91-97. Siirt.

Turan, N., Özyazıcı, M. A., Yalçın Tantekin, G., 2015. Siirt İlinde Çayır Mera Alanlarından ve Yem Bitkilerinden Elde Edilen Kaba Yem Üretim Potansiyeli, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 69-75. Siirt.

Uçak, A. B., Ayaşan, T., Turan, N., 2016. Yield, Quality and Water Use Efficiencies of Silage Maize as Effected by Deficit Irrigation Treatments, 2016, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(12): 1228-1239, 2016 4 (1228-1239). Niğde.

 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

 7.8. Uluslararası atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. İdari Görevler

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Bahar

Çayır Mera Ekolojisi

2

 

8

Temel Bilgi Teknolojileri

2

1

9

Tarla Yembitkileri Yetiştirme Tekniği

3

 

1

Mera Islahı ve Tekniği

3

 

2

Mera Hayvan İlişkileri

3

 

3

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

5

Yüksek Lisans Semineri

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

3

 

Yembitkileri Tarımının Genel Esasları

3

 

1

Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri

3

 

1

Çayır Meraları Hukuki Nitelikleri

3

 

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

1

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

2

Yüksek Lisans Semineri

 

2

1

2015-2016

Bahar

Tarla Yembitkileri Yetiştirme Tekniği

3

 

1

Mera Islahı ve Tekniği

3

 

1

Mera Hayvan İlişkileri

3

 

2

Çayır Mera Ekolojisi

2

 

13

Temel Bilgi Teknolojileri

2

1

10

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

3

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

2

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

2

1

Güz

Buğdaygil Yem Bitkileri

2

 

14

Tarım Ekonomisi

2

 

4

Yembitkileri Tarımının Genel Esasları

3

 

3

Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri

3

 

2

Çayır Meraları Hukuki Nitelikleri

3

 

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

2

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

2

2

Yüksek Lisans Semineri

 

2

2