Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Telefon (9048) 212-1111 / 4020
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme23.03.2022 14:27:28

Doç.Dr NURULLAH AKCAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ                                  

Adı Soyadı: Nurullah AKCAN

Doğum Tarihi: 02/ 09/ 1978

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi       Biyoloji

Dicle Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü      Biyoloji

Dicle Üniversitesi

2004

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü      Biyoloji

Dicle Üniversitesi

2009

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Üniversitesi

2006-2009

Dr.Arş.Gör.  

 Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Üniversitesi

2009-2010

Dr.Ögr.Gör.  

 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Siirt Üniversitesi

2010-2011

Yrd.Doç.Dr.

 Sağlık Yüksekokulu Siirt Üniversitesi

2011-

 

İdari Görevler :

 

Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Müdürü                          2012-2018

Güncelleme : 12.03.2019 01:02:56
Çalışmalar

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 


1. Uysal E, Akcan N., Baysal Z., Uyar F. Optimization of α-Amylase Production by Bacillus subtilis RSKK96: using Taguchi Experimental desing Approach. Preperative Biochemistry and Biotechnology, 41:84–93, 2011.

 

2. Akcan N, Uyar F., Guven A. α-Amylase Production by Bacillus subtilis RSKK96 in Submerged Cultivation. Kafkas Unv. Vet. Fak. Derg, (17):17-22, 2011.

 

3. Akcan N. High Level Production of Extracellular α-Amylase from Bacillus licheniformis ATCC 12759 in Submerged Fermentation. Romanian Biotechnological Letters 16(6): 6833-6840, 2011.

 

4. Akcan N., Uyar F. Production of extracellular alkaline protease from Bacillus subtilis RSKK96 with solid state fermentation. EurAsian Journal of BioSciences, 64-72 (2011)

 

5. Akcan N. High Level Production of Extracellular β-Galactosidase from Bacillus Licheniformis ATCC 12759 in Submerged Fermentation. African Journal of Microbiology Research Vol. 5(26), 4615-4621, 2011.

 

6. Akcan N. Production of extracellular protease in submerged fermentation by Bacillus licheniformis ATCC 12759. African Journal of Biotechnology, 11(7), 1729-1735, 2012.

 

7. Akcan N. Serin B, Uyar F. Production and Optimization Parameters of Amylases from Bacillus subtilis RSKK96 Under Solid State Fermentation. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 26(3) 233-239, 2012.

 

8. Serin B. Akcan N., Uyar F. Production and Optimization of α-Amylase from Bacillus circulans ATCC 4516 with Solid State Fermentation, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 393-400 pp., 2012

 

 


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

1. Ozic C., Akcan N. Molecular characterization of β-galactosidase enzyme from Bacillus licheniformis ATCC12759. Symposium and Exhibition  Biotechnology for the Sustainability of Human Society 14-18 September 2010, Palacongressi, Rimini – Italy. (poster bildiri) doi:10.1016/j.jbiotec.2010.09.880

 

 


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1. N. Akcan, F. Uyar. Submerged Fermantasyonu ile Bacillus subtilis RSKK96’dan Proteaz Üretimi. Kafkas Univ. Fen Bil Enst Derg, 3(1):33-38,2010

 

 

 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

1. Akcan, N., Uyar F. ve Kızıl S. “Bazı Baharat Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar” Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 25-27 Haziran, Erzurum, Türkiye, 2007.

 

2. Akcan, N., Uyar F. ve Kızıl S. “Bazı Baharat Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar” Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 25-27 Haziran, Erzurum, Türkiye, 2007.

 

3. Akcan, N., Serin, B., Baysal, Z., Uyar, F. “Katı Faz Fermantasyon Tekniği ile Bacillus subtilis RSKK96’dan α-Amilaz ve Protez Üretimi” 2. Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi, pp:338-344, 18-20 Ekim, Mersin, Türkiye, 2010 (poster bildiri)

 

4. Akcan, N., Serin, B., Baysal, Z., Uyar, F. “Tarımsal Atıklar Kullanılarak Katı Faz Fermantasyon Tekniği (KFF) ile Enzim Üretimi” 2. Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi, pp:328-337, 18-20 Ekim, Mersin, Türkiye, 2010 (sunum bildiri)

 

5. Karataş, H., Akcan., N. “Achillea aleppica subsp. Aleppica ve Achillea biebersteirni Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktivitesi” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, PA-011, 21-25 Haziran, Denizli, Türkiye, 2010 (poster bildiri)

 

6. Karataş, H., Akcan., N. “Pirinç Kabuğu Kullanılarak Katı Faz Fermantasyon Tekniği (SSF) ile Bacillus licheniformis’ten Amilaz ve Protez Üretimi Üzerine Karbon ve Azot Kaynaklarının Etkisi” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, PA-066, 21-25 Haziran, Denizli, Türkiye, 2010 (poster bildiri)

 

7. Akcan., N, Karataş, H. “Bacillus subtilis RSKK96’dan α-Amilaz ve Proteaz Üretimi Üzerine Azot ve Karbon Kaynakları Etkisinin Araştırılması” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, PA-041, 21-25 Haziran, Denizli, Türkiye, 2010 (poster bildiri)

 

8. Akcan., N, Karataş, H. “Farklı Sıcaklıklarda Bekletilen Thymbra spicata-Cuminum cyminum’a Ait Uçucu Yağ Kombinasyonunun Bacillus cereus Gelişimini Engelleyici Etkisi” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, PA-040, 21-25 Haziran, Denizli, Türkiye, 2010 (poster bildiri)

 

9. Akcan., N, Uyar F. “Pirinç Kabuğu Kullanılarak Katı Faz Fermantasyon Tekniği (KSF) ile Bacillus licheniformis ATCC12759’dan β-Galaktosidaz Üretimi Üzerine İnkübasyon Süresi, Azot ve Karbon Kaynaklarının Etkisi” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, BP-017, 29 Haziran-02 Temmuz, Zonguldak, Türkiye, 2010 (poster bildiri)

 

10. Akcan., N, Baysal, Z. “Pirinç Kabuğu Kullanılarak Katı Faz Fermantasyon Tekniği (KSF) ile Yabani Suş Bacillus licheniformis’ten β-Galaktosidaz Üretimi Üzerine İnkübasyon Süresi, Azot ve Karbon Kaynaklarının Etkisi” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, BP-016, 29 Haziran-02 Temmuz, Zonguldak, Türkiye, 2010 (poster bildiri)

 

11. Serin, B., Akcan, N., Alkan, H., Uyar, F., Baysal, Z. “Katı Faz Fermantasyon Tekniği ile

Bacillus circulans’tan α-amilaz ve β-galaktosidaz Üretimi” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, BP-011, 29 Haziran-02 Temmuz, Zonguldak, Türkiye, 2010. (poster bildiri)

 

12. Tilkat E.M., Işıkalan Ç., Namlı, S., Akcan N. “İn vitro Ortamda Yetiştirilen Hyperıcum Scabroıdes’in Antioksidan Akivitesi Üzerine Uv-C Işınının Etkisi” Uluslararası katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 231 pp. Batman Üniversitesi-Batman, Nisan 2012.