Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon / 3040
Kurumsal E-Posta orhanbaytar  siirt.edu.tr
E-Posta baytarorhan  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme3.05.2021 12:33:29

Doç.Dr ORHAN BAYTAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.      GENEL

ÜNVANI ADI SOYADI

Doç. Dr. Orhan BAYTAR

YAZIŞMA ADRESİ

Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Kezer Kampüsü/Siirt

DOĞUM YILI

1983

TELEFON

+90 (484) 212 11 11/3040

E-POSTA

orhanbaytar@siirt.edu.tr; baytarorhan@gmail.com

 

2.      EĞİTİM

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

02.06.2007

Lisans

H.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Kimya Bölümü

01.02.2010

Yüksek Lisans

H.Ü. Fen Bilimleri Enst. Kimya. ABD

19.08.2015

Doktora

S.Ü. Fen Bilimleri Enst. Kimya Müh. ABD

 

3.      AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Siirt Ünv. Müh.-Mim. Fak.

Türkiye

Siirt

Kim. Müh. B.

Arş. Gör.

2009-2010

Selçuk Ü. Müh. Fak.

Türkiye

Konya

Kim. Müh. Böl.

Arş. Gör.

2010-2015

Siirt Ünv. Müh.-Mim. Fak.

Türkiye

Siirt

Kim. Müh. B.

Arş. Gör. Dr.

2015-2016

Siirt Ünv. Müh.-Mim. Fak.

Türkiye

Siirt

Kim. Müh. B.

Yrd. Doç. Dr.

2016-2019

Siirt Ünv. Müh.-Mim. Fak.

Türkiye

Siirt

Kim. Müh. B.

Doç.

2019-Devam ediyor

 

4.      PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI

KURUM

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

Potasyum Pentaborat Tetrahidrat ve Lityum Tetraborat Trihidratın Üretimi ve Üretim Şartlarının Belirlenmesi

TÜBİTAK

2008-2010

Bursiyer

Araştırma

108M043

Amonyum Floroborat Üretimi ve Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi

BOREN

2013-2015

Araştırmacı

Araştırma

2013.Ç0399

Keçiboynuzu ve İğde Atıklarından Elde Edilen Aktif Karbonun Ağır Metal, Boyarmadde ve Gaz Adsorpsiyonunda Kullanılması ve Adsorpsiyonun Modellenmesi

Selçuk Ünv.

2013-2015

Araştırmacı

Doktora Tez projesi

13101006

NanoBoyutta Farklı Katalizörlerin Sentezlenmesi Ve Fotokatalitik Uygulamaları

Siirt Üniv.

2015-2017

Araştırmacı

Yüksek Lisans Tez Projesi

2016-SİÜFEB-28

Susam sapından aktif karbon eldesi ve Aspergillus niger amiloglukozidazın immobilazasyonunda kullanılması

Siirt Üniv.

2016-2018

Araştırmacı

Yüksek Lisans Tez Projesi

2017-SİÜFEB-28

Siirt fıstığı kabuklarından elde edilecek aktif karbonların kullanılmasıyla elde edilecek süperkapasitörlerin performansı üstüne soğuk plazma uygulamanın etkisinin incelenmesi 

Siirt Üniv.

2017-2018

Araştırmacı

Araştırma

2017-SİÜMÜH-14       

Sodyum Borhidrür Hidrolizi İçin Karbon Nanotüp Destekli Metal Katalizörlerin Sentezlenmesi

Siirt Üniv.

2016-2018

Araştırmacı

Yüksek Lisans Tez Projesi

2017-SİÜFEB-27

Kestane kabuklarından aktif karbonların elde edilmesi ve elde edilecek aktif karbonlarla elektrokapasitor üretimi           

Siirt Üniv.

2017-2018

Araştırmacı

Araştırma

2017-SİÜSYO-13

Ceviz ve fındık kabuklarından elde edilecek aktif karbonların elektrokapasitör ve elektrot performanslarının incelenmesi ve grafen modifiye elektrotlarla kıyaslamalı olarak antikanser ilaçlardan etipozid ve epirubisin tayinine yönelik yöntem geliştirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniv.

2017-2018

Araştırmacı

Araştırma

FBA-2017-5872

 

Katkılı Bi2S3 nanoparçacıkların sentezlenmesi ve fotokatalitik etkilerinin incelenmesi

Siirt Üniv.

2020

 

 

4999

AMONYUM BOR HİDRÜR HİDROLİZİ İÇİN AKTİF KARBON DESTEKLİ METAL KATALİZÖRLERİN SENTEZLENMESİ

Siirt Üniv.

2020

 

 

6000

Yer fıstığı kabuğundan aktif karbon üretilmesi ve potasyum borhidrür hidrolizinde kullanılan ikili metal bor katalizörleri için destek malzemesi olarak kullanılması

Siirt Üniv.

2020

 

 

5000

 

5.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

7.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.      Selman AĞRAK, Sodyum Borhidrür Hidrolizi İçin Karbon Nanotüp Destekli Metal Katalizörlerin Sentezlenmesi(2016-2018)

2.      Şirin Özlem TEĞİN, Badem Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi ve Katalizör Destek Malzemesi Olarak Kullanılması(2017-2019)

 

6.      YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.                  Baytar O, Ceyhan AA, Şahin Ö. Production of activated carbon from Elaeagnus angustifolia seeds using H3PO4 activator and methylene blue and malachite green adsorption. International Journal of Phytoremediation. 2020:1-11.

2.                  Genli N, Şahin Ö, Baytar O, Horoz S. Synthesıs Of Actıvated Carbon In The Presence Of Hydrochar From Chıckpea Stalk And Its Characterızatıon. Journal of Ovonic Research Vol. 2021;17:117-24.

3.                  Batur E, Baytar O, Kutluay S, Horoz S, Şahin Ö. A comprehensive new study on the removal of Pb (II) from aqueous solution by şırnak coal-derived char. Environmental Technology. 2021;42:505-20.

4.                  Bulut N, Baytar O, Şahin Ö, Horoz S. Synthesis of Co-doped NiO/AC photocatalysts and their use in photocatalytic degradation. Journal of the Australian Ceramic Society. 2021;57:419-25.

5.                  İzgi MS, Baytar O, Şahin Ö, Kazıcı HÇ. CeO2 supported multimetallic nano materials as an efficient catalyst for hydrogen generation from the hydrolysis of NaBH4. International Journal of Hydrogen Energy. 2020;45:34857-66.

6.                  Saka C, Baytar O, Yardim Y, Şahin Ö. Improvement of electrochemical double-layer capacitance by fast and clean oxygen plasma treatment on activated carbon as the electrode material from walnut shells. Biomass and Bioenergy. 2020;143:105848.

7.                  Zörer C, Baytar O, Şahin Ö, Horoz S, Izgi M. Synthesis Of An Efficient Photocatalyst (Actıvated Carbon Supported ZnS) For Methylene Blue Degradatıon. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures (DJNB). 2020;15.

8.                  Demir H, Şahin Ö, Baytar O, Horoz S. Investigation of the properties of photocatalytically active Cu-doped Bi 2 S 3 nanocomposite catalysts. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2020;31:10347-54.

9.                  Baytar O, Şahin Ö, Horoz S, Kutluay S. High-performance gas-phase adsorption of benzene and toluene on activated carbon: response surface optimization, reusability, equilibrium, kinetic, and competitive adsorption studies. Environmental Science and Pollution Research. 2020;27:26191-210.

10.              Şahin Ö, Yardim Y, Baytar O, Saka C. Enhanced electrochemical double-layer capacitive performance with CO2 plasma treatment on activated carbon prepared from pyrolysis of pistachio shells. International Journal of Hydrogen Energy. 2020;45:8843-52.

11.              Izgi MS, Zörer C, Baytar O, Şahin Ö, Horoz S. Etkili Aktif Karbon Destekli CdS Fotokatalizörlerin Fotokatalitik Uygulamaları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020;9:662-70.

12.              Izgi MS, Şahin Ö, Baytar O, Saka C. Catalytic activity of cobalt-boron-fluoride particles with different solvent mediums on sodium borohydride hydrolysis for hydrogen generation. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2019:1-12.

13.              Baytar O, Izgi MS, Horoz S, Sahin O, Nar S. Al2O3 supported Co-Cu-B (Co-Cu-B/Al2O3) catalyst for hydrogen generation by hydrolysis of aqueous sodium borohydride (NaBH4) solutions. Dig J Nanomater Biostruct. 2019;14:673-81.

14.              Kutluay S, Baytar O, Şahin Ö. Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies for dynamic adsorption of benzene in gas phase onto activated carbon produced from elaeagnus angustifolia seeds. Journal of Environmental Chemical Engineering. 2019;7:102947.

15.              Bulut N, Baytar O, Şahin Ö, Horoz S. Synthesis ZTO nanoparticles and study of their photocatalytic properties. 2019.

16.              İzgi MS, Saka C, Baytar O, Saraçoğlu G, Şahin Ö. Preparation and characterization of activated carbon from microwave and conventional heated almond shells using phosphoric acid activation. Analytical Letters. 2019;52:772-89.

17.              İzgi Ms, Baytar O, Şahin Ö, Horoz S. Studies on catalytic behavior of Co–Cr–B/Al2O3 in hydrogen generation by hydrolysis of NaBH4. 2019.

18.              Sharif YM, Saka C, Baytar O, Şahin Ö. Preparation and characterization of activated carbon from sesame seed shells by microwave and conventional heating with zinc chloride activation. Analytical Letters. 2018;51:2733-46.

19.              Baytar O, Şahin Ö, Saka C, Ağrak S. Characterization of microwave and conventional heating on the pyrolysis of pistachio shells for the adsorption of methylene blue and iodine. Analytical Letters. 2018;51:2205-20.

20.              Baytar O, Şahin Ö, Saka C. Sequential application of microwave and conventional heating methods for preparation of activated carbon from biomass and its methylene blue adsorption. Applied Thermal Engineering. 2018;138:542-51.

21.              Baytar O. Investigation of high-activity activated carbon-supported Co-Cr-B catalyst in the generation of hydrogen from hydrolysis of sodium borohydride. Acta Chimica Slovenica. 2018;65:407-15.

22.              Baytar O, Sahin O, Kilicvuran H, Horoz S. Synthesis, structural, optical and photocatalytic properties of Fe-alloyed CdZnS nanoparticles. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2018;29:4564-8.

23.              Horoz S, Baytar O, Sahin O, Kilicvuran H. Photocatalytic degradation of methylene blue with Co alloyed CdZnS nanoparticles. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2018;29:1004-10.

24.              Şahin Ö, Saka C, Ceyhan AA, Baytar O. The pyrolysis process of biomass by two-stage chemical activation with different methodology and iodine adsorption. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2016;38:1756-62.

25.              Şahin Ö, Saka C, Ceyhan AA, Baytar O. Preparation of high surface area activated carbon from Elaeagnus angustifolia seeds by chemical activation with ZnCl2 in one-step treatment and its iodine adsorption. Separation Science and Technology. 2015;50:886-91.

26.              Şahin Ö, Baytar O, Hansu F, Saka C. Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride with Ni (0) catalyst in dielectric barrier discharge method. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2014;36:1886-94.

27.              Şahin Ö, Hansu F, Saka C, Baytar O. Hydrogen generation from NaBH4 solution with the high-performance Co (0) catalyst using a cold plasma method. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2014;36:1578-87.

28.          Şahin Ö, Saka C, Baytar O, Hansu F. Influence of plasma treatment on electrochemical activity of Ni (o)-based catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4. Journal of power sources. 2013:240: 729-735.

29.              Ceyhan AA, Baytar O, Pehlivan E. Effects of different gas phases and gas bubbles on the nucleation kinetics. Acta chimica Slovenica. 2014;61.

30.              Ceyhan AA, Baytar O, Gulce A. Effect of heavy metals impurities upon nucleation kinetics of NaCl. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University. 2014;29:95-103.

31.              Ceyhan AA, Şahin Ö, Baytar O, Saka C. Surface and porous characterization of activated carbon prepared from pyrolysis of biomass by two-stage procedure at low activation temperature and it's the adsorption of iodine. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2013;104:378-83.

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.                  Kilicvuran H., Sahin Ö., Baytar O., Horoz S., “Characterızatıon Of Ni Doped Cdzns Nanopartıcles And Theır Use In Methylene Blue Degradatıon Under Vısıble Lıght Irradıatıon” Internatıonal Journal Of Engıneerıng Scıences & Research Technology, 6(11), 2017

TR Dizinde Basılan Yayınlar

1.                  Teğin Şö, Şahin Ö, Baytar O, İzgi MS. Preparation and characterization of activated carbon from almond shell by microwave-assisted using ZnCl2 activator. International Journal of Chemistry and Technology.4:130-7.

2.                  Ceyhan Aa, Bağcı S, Baytar O, Şahin Ö. Amonyum floroborat üretimi ve üretim parametrelerinin belirlenmesi. Bor Dergisi.5:63-72.

3.                  Kutluay S, Baytar O, Şahin Ö, Arran A. Optimization of process conditions for adsorption of methylene blue on formaldehyde-modified peanut shells using Box-Behnken experimental design and response surface methodologY. European Journal of Technique. 2020;10:131-42.

4.                  Keskin Ms, Ağırtaş Ms, Baytar O, İzgi Ms, Şahin Ö. Potasyum Borhidrit Hidroliz Reaksiyonu İçin Ni-BP Katalizörünün Kinetik Özellikleri. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020;9:599-608.

5.                  Izgi Ms, Zörer C, Baytar O, Şahin Ö, Horoz S. Etkili Aktif Karbon Destekli CdS Fotokatalizörlerin Fotokatalitik Uygulamaları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020;9:662-70.

6.                  Kutluay S, Baytar O, Şahin Ö. Adsorption kinetics, equilibrium and thermodynamics of gas-phase toluene onto char produced from almond shells. Res Eng Struct Mater. 2019;5:279-98.

7.                  Ceyhan AA, Baytar O. Metilen mavisinin magnetik NiFe2O4/aktif karbon nanokompoziti ile adsorpsiyonu: kinetik ve izoterm. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi. 2018;6:227-41.

8.                  Baytar O, Ceyhan AA, Şahin Ö. İğde Çekirdeğinden Elde Edilen Aktif Karbon Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Pb (II) Adsorpsiyonun İncelenmesi: İzoterm ve Kinetik. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018;7:256-67.

9.                  Baytar O. Antideprasan İlaçların Etken Maddelerinin Adsorpsiyonu: Kinetik ve İzotermi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi.10:1-11.

Uluslararası hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

1.                  A. A. CEYHAN, E. ÖZBAY, O. BAYTAR, M. AKASLAN, “The Analysis of Methylene Blue Adsorption With Using Factorial Design”, 3rd International Conference of Ecosystems (ICE2013), Tirana, Albania, May 31 - June 5, 2013

 

2.                  A. A. CEYHAN, O. BAYTAR, D. YILMAZ, C.MİRAD, Ö. ŞAHİN, “Methylene Blue Adsorption Onto Formaldehyde Treated Elaegnus Angustıfalıa Seeds”, 3rd International Conference of Ecosystems (ICE2013), Tirana, Albania, May 31 - June 5, 2013

 

3.                  M. E.. BAYSAL, A. A. CEYHAN, E. ÖZBAY, O. BAYTAR, S. İÇER, B. EMRE, “The Statistical Analysis of Adsorption between Methylene Blue and Core-Shell of The Watermelon” 3rd International Conference of Ecosystems (ICE2013), Tirana, Albania, May 31 - June 5, 2013

 

4.                  M. E.. BAYSAL, A. A. CEYHAN, E. ÖZBAY, O. BAYTAR, E. DEMİR, B. AKDENİZ, “The Statistical Analysis of The Methylene Blue Removal From Aqueous Solutions by Using Core-Shell of Melon”, 3rd International Conference of Ecosystems (ICE2013), Tirana, Albania, May 31 - June 5, 2013

 

5.                  H. DEMİR, O. BAYTAR, S. AĞRAK.,” The Use Of Ni-Cr-B Catalyst In The Hydrolysıs Of Sodıum Borohydrıde And Determınatıon Of Its Kınetıcs” Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017.

 

6.                  S. HOROZ, Ö. ŞAHİN, O. BAYTAR., ” Effect Of Manganese On The Propertıes Of Sb2S3 “Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017.

 

7.                  O. BAYTAR, A. A. CEYHAN, Ö. ŞAHİN, “Optımızatıon Wıth Cr (Vı) Actıvated Carbon Adsorptıon And Surface Response Method” Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017.

 

8.                  M. S. İZGİ, H. DEMİR, O. BAYTAR, V. ADIGÜZEL, S. DEMİRCİ, “Productıon Of Lıthıum Tetraborate Tetrahydrate By Spray Drıer Method And Determınatıon Of Productıon Condıtıons” Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017.

 

9.                  M. S. KESKİN, M. S. AĞIRTAŞ, Ö. ŞAHİN, O. BAYTAR,” The Use Of NiPB Catalyst In The Hydrolysıs Of Potassıum Borohydrıde” Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017.

 

10.              O. BAYTAR, S. HOROZ, M. S. İZGİ, “Investıgatıon Of Kınetıcs Of Sodıum Borohydrıde Hydrolysıs At Dıfferent Temperatures” Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017.

 

11.               O. BAYTAR,” Sodyum Borhidrür Hidrolizınde Cu-Fe-B Katalizörün Kullanılması”, III. Uluslararası Mesleki ve Teknık Bılımler Kongresi, Gaziantep, 21-22 Haziran, 2018.

 

12.              O. BAYTAR, Ö. SAHIN, S. KUTLUAY,” Investigation of Adsorption kinetics,Equilibrium and Thermodynamics ofToluene Vapor onto Formaldehyde-TreatedWalnut Shells” 2. International Conference On Application In Cehmistry And Chemical Engineering (ICACCHE), Belgrade,10-14 October.

 

13.              O. BAYTAR, Ö. SAHIN, A. A. CEYHAN, “The Synthesis the Active Carbon from theBeech Wood and Investigatıon of Its Effect onthe Cr (VI) Adsorption by Surface ResponseMethod” 2. International Conference On Application In Cehmistry And Chemical Engineering (ICACCHE), Belgrade,10-14 October.

 

 

14.              O. BAYTAR, Ö. SAHIN, M. GÜRSOY,” The Use Of Carbon Nanotube-Supported Co-Cu-B Catalyst In The Hydrolysis Of Sodium Borohydride” 2. International Conference On Application In Cehmistry And Chemical Engineering (ICACCHE), Belgrade,10-14 October.

 

Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları-

 

1.                  Orhan Baytar, A.Abdullah Ceyhan, Özkan Özgen, Demet Arı. “Boraksın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi” 1. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Çorum, 2011.

 

2.                  A.Abdullah Ceyhan, Orhan Baytar, Fatma Tangal, Seda Çora” Sol - Jel Yöntemi İle Aktif Karbon Demir Oksit Nano Parçacıkların Üretimi Ve Metilen Mavisi Adsorpsiyonunda Kullanılması”, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2015.

 

3.                  A.Abdullah Ceyhan, Orhan Baytar, Şükrü Kekiç, Hasan Elitaşlı, Yasin Tek” Aktif Karbona İmmobilize Edilmiş FeO Sentezi Ve Deney Tasarımı İle Metilen Mavisi Adsorpsiyonunda Kullanılması”, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2015.

 

4.                  A.Abdullah Ceyhan, Orhan Baytar, Betül Kurtuluş, Begenç Roziyev” Borik Asidin Metastabil Bölge Genişliği Üzerine Boraks Katkısının Etkisi”, 10'ncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İstanbul, 2012.

 

5.                  A.Abdullah Ceyhan, Orhan Baytar, Gözde İnal, Seda Saka” Borik Asitin Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi”, 10'ncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İstanbul, 2012.

 

6.                  Ömer Şahin, Fevzi Hansu, Orhan Baytar,”Kuvvetli Elektrik Alanına Tabi tutulmuş Ni(0) Katalizörünün Sodyum Borhidrür Hidrolizine Etkisi”. 1. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, Diyarbakır, 2010.

 

7.                  Mustafa Durgun, Ahmet Kılıç, Eşref Taş, Dilek Kılınç, Orhan Baytar” Sterik Engelli Tetradentat Salisilaldiminlerin Bazı Geçiş Metallerle Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Termal Kararlılıkları”, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, 2009.

 

8.                  Sinan Kutluay, Ömer Şahin, Orhan Baytar” Ni‐W‐B Katalizörü Varlığında Sodyum Borhidrürün Hidrolizinden Hidrojen Üretim”, 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, 2013.

 

9.                  Orhan Baytar, Ömer Şahin, Dilek Kılınç, Eşref Taş” Sodyum Bor Hidrürün Hidrolizinde Nikel/Paladyum Metal ve Komplekslerinin Katalizör Olarak Kullanılması”, Ulusal Temiz Enerji Günleri, İstanbul, 2008.

 

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

 

2018-2019

Güz

 

Ayırma Teknikleri I

3

 

Güz

Kimya Mühendisliği laboratuvarı I

 

4

Güz

Yüzey kimyası

3

 

İlkbahar

 

Ayırma Teknikleri I

3

 

İlkbahar

Kimya Mühendisliği laboratuvarı I

 

4

İlkbahar

Su Kimyası

2

 

İlkbahar

Adsorpsiyon ve Uygulamaları

3

 

 

2019-2020

Güz

 

Ayırma Teknikleri I

3

 

Güz

Kimya Mühendisliği laboratuvarı I

 

4

Güz

Yüzey kimyası(Y.L)

3

 

İlkbahar

Adsorpsiyon ve uygulamaları(Y.L)

3

 

İlkbahar

Karbon ve Karbon ile ilgili malzemeler(Dr.)

3

 

İlkbahar

Akışkanlar Mekaniği

4

 

 

 

 

 

Güncelleme : 3.05.2021 12:32:16