Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
Telefon 0484 212 11 11 / 2687
Kurumsal E-Posta saidolgun  siirt.edu.tr
E-Posta saidolgun  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme4.11.2018 13:33:12

Doç.Dr SAİD OLGUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı Said OLGUN

2. Unvanı            Doç. Dr.

3. Öğrenim Durumu   Doktora 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Tarih

Erciyes Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Gazi Üniversitesi

2006

Doktora

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Fırat Üniversitesi

2015


5. Akademik Unvanlar


Dr. Öğr. Üyeliği Tarihi : 2016

Doçentlik Tarihi       : 2020

Profesörlük Tarihi       :


6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


6.1. Yüksek Lisans Tezleri


6.2. Doktora Tezleri


7. Yayınlar


7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


OLGUN, Said, "Kosova Arnavutlarının Millî Kahramanı İsa Bolatinî (1864-1916)", Tarih ve Gelecek DergisiC. 6 7, S. 3 (Eylül 2020), ss. 854-894.


OLGUN, Said, "Sırbistan Kralı Aleksandar'ın 1894 Yılındaki İstanbul Seyahati", Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, C. 7, S. 18 (Temmuz 2020), ss. 457-483.


OLGUN, Said; BABAOĞLU, Resul, “Dönemin Kaynaklarına Göre Kutü’l-Amare Zaferi (Toplu Bir Değerlendirme)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 39, S. 67 (Mart 2020), ss. 477-502.


OLGUN, Said, “Katolik Bir Osmanlı Bürokratı ve Arnavut Milliyetçisi Paşko Vasa Paşa (1825-1892)”, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C. 8, S. 2 (Aralık 2019), ss. 295-332.


OLGUN, Said, "Bir Jön Türk ve Arnavut Milliyetçisi: Derviş Hima (1872-1928)", History Studies International Journal of History, C. 10, S. 10, Aralık 2018, ss. 207-232.


OLGUN, Said, ““Padişahım Çok Yaşa!” Sosyal ve Siyasî Yönleriyle II. Abdülhamid İçin Yapılan Doğum Günü Kutlamaları”, Gazi Akademik Bakış, S. 23, Aralık 2018, ss. 111-137.


OLGUN, Said, “"Tuhaf Bir Zulüm": Rumeli Coğrafyasında Müslümanlara Karşı Bir Tahkir ve Tahrik Aracı Olarak Domuzun Kullanılması (1896-1908)” Tarih Okulu Dergisi, S. 37, Aralık 2018, ss. 596-620.


OLGUN, Said, “Bir Arnavut Milliyetçisi: Şahin Kolonya (1867 1917)” Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, C. 5, S. 12, Haziran 2018, ss. 187-205.


OLGUN, Said, “Bayram Fehmi Bey / Bajo Topulli (1867-1930): Öğretmenlikten Çeteciliğe Çetecilikten Kaymakamlığa Bir Arnavut Milliyetçisinin Sıra Dışı Hayat Öyküsü”, History Studies International Journal of History, C. 10, S. 1, Şubat 2018, ss. 125-145.


OLGUN, Said, “Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Konsoloslarının Arnavutluk coğrafyasındaki ‘Muzır Faaliyetlerine’ Bazı Örnekler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 10, S. 50, Haziran 2017, ss. 245-255.


BABAOĞLU, Resul, OLGUN, Said, “Siirt Basın Tarihi Bibliyografik Bir Döküm”, Journal of Turkish Studies, C. 10, s. 5, 2015, ss. 57-78.


OLGUN, Said, “Mahmud Muhtar Paşa’nın Aydın Valiliği (1909-1910)”, Journal of History School, C. 8, S. 22, 2015, ss. 213-238.


OLGUN, Said, “Siirt Halkevi ve Faaliyetleri (1934-1951)”, History Studies International Journal of History, C. 5, S. 2, 2013, ss. 287-301.


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


OLGUN, Said, “Osmanlı’ dan Cumhuriyete Anadolu’ ya Gelen Arnavut Göçmenler (1912-1927)”, VII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (18-21 Eylül 2019), C. I. Gece Kitaplığı, Ankara, 2019, ss. 91-127.


OLGUN, Said, “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Kalkandelen’de Silah Üretimi”, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri (IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu), C. II, Gece Kitaplığı, Ankara 2016, ss. 609-628.


OLGUN, Said, BABAOĞLU, Resul, “Arşiv Belgeleri Işığında Kutü’l-Amâre Zaferi”, TTK Başkanlığı Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi) 2015.


OLGUN, Said, “XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Romanya’da Yaşayan Arnavut Diasporasının Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişimine Katkıları”, III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


OLGUN, Said, Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Siirt Sancağında Gayrimüslimler, Libra Kitap, İstanbul 2020.


BABAOĞLU, Resul; OLGUN, Said, Siirt Mebusu Mahmut Bey (Soydan) Erken Cumhuriyet Döneminin Devletçilik Tartışmalarında Nev-i Şahsına Münhasır Bir Portre, Doğu Kitabevi, İstanbul 2020.


OLGUN, Said; BABAOĞLU, Resul, Transvaal Meselesi ve Osmanlı Devleti, Libra Kitap, İstanbul 2019.


OLGUN, Said, “Contributions Albanian Diaspora in Romania to Development of Albanian Nationalism in Last Quarter of Nineteenth Century”, Glimpses of Balkan Cultural Hıstory, Ed. Abidin Temizer, Gece Kitaplığı, Ankara 2017.


OLGUN, Said, Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişiminde Mektepler, Gece Kitaplığı, Ankara 2016.


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


OLGUN, Said, “Beşar ve Cemil Çeto Kardeşlerin Garzan Bölgesindeki Eşkıyalık Faaliyetleri (1888-1920)”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, C. 16, S. 31, 2017, ss. 33-56.


OLGUN, Said, “Posta ve Telgraf Mektebi Talimatnamesi”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, C. 13, S. 25-26, 2015, ss. 149-181.


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


7.7. Diğer yayınlar


8.Projeler


9.İdari Görevler


Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2016-2017)


10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler


11. Ödüller


12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.


Güncelleme : 30.03.2021 22:34:09