Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2863
Kurumsal E-Posta seyithanseydosoglu  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme18.10.2020 09:17:24

Doç.Dr SEYİTHAN SEYDOŞOĞLU

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Koordinatör Yardımcısı
                                               ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı                 : Seyithan SEYDOŞOĞLU   

2. Unvanı                       : Doç. Dr.

3.Öğrenim Durumu      : DoktoraDerece

 Alan

 Üniversite

 Yıl


 Lisans

 Tarla Bitkileri

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 2005-2010

 Y. Lisans

 Tarla Bitkileri

 Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 2010-2012

 Doktora

 Tarla Bitkileri

 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 2013-20175. Akademik Ünvanlar

Doktor Öğretim Üyesi               : 05.04.2018

Doçentlik Tarihi                         : 29.09.2020

Profesörlük Tarihi                      :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


6.1. Yüksek Lisans Tezleri


Tez Adı : Bazı Tahılların Farklı Oranlarda Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) İle Karıştırılarak Silaj Kalitesine Etkisinin Araştırılması
Öğrencinin Adı-Soyadı: Nurullah GÖRÜ
Bitirme Yılı: 20206.2. Doktora Tezleri
-


7. Yayınlar


7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)


1. Kokten, K., Seydosoglu, S., Kaplan, M., Boydak, E. 2014. Forage Nutritive Value of Soybean Varieties, Legume Research 37(2) : 201 - 206.

2. Gokdogan, O., Seydosoglu, S., Kokten, K., Bengu, A.S., Baran, M.F. 2017. Energy input-output analysis of guar (Cyamopsis tetragonoloba) and lupin (Lupinus albus L.) production in Turkey. Legume Research, 40(3): 526-531.

3. Seydoşoğlu, S., Çaçan, E., Sevilmiş, U. 2019. Determination of botanical composition yield and pasture quality rating of infertile pastures in Kozluk district of Batman province of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 28 (4A):3388-3394.


4. Seydoşoğlu, S. 2019Effects of different mixture ratios of grass pea (Lathyrus sativus L.) and barley (Hordeum vulgare) on quality of silage. Legume Reserach, 42(5): 666-670.


5. Seydoşoğlu, S., Kökten, K., Saruhan, V., Sevilmiş, U. 2019. Status and Health of Some Natural Pastures in South East Anatolia Region of Turkey. Range Managment and Agroforestry. 40(2): 181-187


6. Seydoşoğlu, S., Benisu, G. 2019. Effects of Different Mixture Ratios and Harvest Periods on Grass Quality of Triticale X Triticosecale Wıttmack) Forage Pea (Pisum sativum L.) Intercrop. Applied Ecology and Environmental Research 17(6):13263-13271.


7. Çaçan, E., Kökten, K., Seydoşoğlu, S. 2020. Determining the performance of alfalfa population collected from a narrow agroeceological zone of Turkey. Ciência Rural 50(11): 1-117.2Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler1. Kökten, K., Boydak, E., Kaplan, M., Seydoşoğlu, S., Kavurmacı, Z. 2013. Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max L.) Çeşitlerinden Yapılan Silajların Besin Değerlerinin Belirlenmesi, Türk Doğa ve Fen Dergisi 2 (2): 7-10.


2. Seydoşoğlu, S. 2013. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları, Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2 (2): 21-27.


3. Seydoşoğlu, S., Sayar, M.S., Başbağ, M. 2014. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(1): 64–71.


4. Seydoşoğlu, S., Avcıoğlu, R. 2014. Farklı Hasat Dönemi ve Oranlarının Çalımsı Yonca (Medicago arborea L.) Verimine Etkileri, (Yüksek Lisans Tezi) Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(2): 161–166.


5. Seydoşoğlu, S. 2014. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiği Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Türk Doğa ve Fen Dergisi, 1 (3): 49-54.


6. Seydoşoğlu, S., Avcıoğlu, R. 2014. Çalımsı Yonca (Medicago arborea L.)’nın Hasat Dönemi ile Biçim Oranının Verim ve Verime İlişkin Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar, (Yüksek Lisans Tezi) Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(1): 10–16.


7. Kökten, K., Kaplan, M., Seydoşoğlu, S., Özdemir, S., Boydak, E. 2014. Farklı Yerfıstığı (Arachis hypogaea) çeşitlerinin Kuru Otlarına Ait Hayvan Besleme Değerlerinin Belirlenmesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(2): 156–160.


8. Seydoşoğlu, S. 2014. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Türkiye Tarımsal Araştırma Dergisi(1): 117-127.


9. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V., Mermer, A. 2015. Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye Tarımsal Araştırma Dergisi, 2: 1-7.


10. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V., Kökten, K. 2015. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L. Willd) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (2), 107-115.


11. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V., Mermer, A. 2015. Diyarbakır İli Eğil İlçesi Kıraç Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi, Türkiye Tarımsal Araştırma Dergisi, 2: 76-82.


12. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V., Kökten, K., Karadağ, Y. 2015. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (3), 98-109.


13. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2017. Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Ekim Zamanı ve Çeşidin Silaj Kalitesi Üzerine Etkisi (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(3):361-366. 


14. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2017. Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Belirlenmesi (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(4):377-383.


15. Seydoşoğlu, S., Kökten, K. 2018. Batman İli Beşiri İlçesi Mera Vejetasyonlarının Bazı Özellikleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(4), 491-497.


16. Kökten, K., Kaplan, M., Seydoşoğlu, S., Yılmaz, H.Ş., Uçar, R. 2018. Bingöl Koşullarında Bazı Burçak [Vicia ervilia (L.) Willd] Genotiplerinin Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 236-245.


17. Seydoşoğlu, S. 2018. Bazı Doğal Mera Alanlarının Bitki Örtüsü Özellikleri, Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi, Türkiye Ormancılık Dergisi,  19(4): 368-373. 


18. Seydoşoğlu, S., Kökten, K., Sevilmiş, U. 2018. Basic Vegetation Characteristics of Village Pastures Connected to Mardin Province and Its Provinces, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences,  5(4): 406–413.


19. Seydoşoğlu, S., Gelir, G. 2019. Farklı Oranlarda Karıştırılan Mürdümük (Lathrus sativus L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Hâsıllarının Silaj Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 397-406.


20. Seydoşoğlu, S., Kökten, K. 2019. Batman Mera Vejetasyonlarının Bazı Özellikleri, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(1): 27-33.


21. Kökten, K., Kaplan, M., Seydoşoğlu, S., Tutar, H., Özdemir, S. 2019. Bingöl Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd) Genotiplerinin Tohum Verimi, Kes Verimi ve Kes Kalitesinin Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(1): 60-68.


22. Seydoşoğlu, S. 2019.Farklı Oranlarda Karıştırılan Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Hâsıllarının Silaj ve Yem Kalitesine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(3): 297-302.


23. Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U., Sevilmiş, D. 2019. Ketencik Bitkisinin (Camelina sativa (L.) Crantz) Yem Potansiyelinin Araştırılması.  International Journal on Mathematic, Engineering & Natural Sciences 3 (10):15-24.


24. Bilgili, M.E., Sevilmiş, U., Seydoşoğlu, S., Kahraman, Ş., Sevilmiş, D. 2019. Ketencik Biyodizelinin Eldesi ile Özellikleri ve Kullanım Alanları. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 367: 36-53.


25. Sevilmiş, U., Bilgili, M.E., Barut, H., Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, S. 2019. Yapraktan Uygulanan Kaolinin Işık Sıcaklık ve Biyotik Strese Etkisi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 3: 27-36.


26. Sevilmiş, U., Seydoşoğlu, S., Ayaşan, T., Bilgili, M.E., Sevilmiş, D. 2019. Siyah Asker Sineğinin (Hermetia illucens L.) Yem Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(4): 2379-2389.


27. Bilgili, M.E., Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U., Vurarak, Y. 2019. Siyah Asker Sineğinin (Hermetia illucens L.) Biyodizel Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi. International Journal on Mathematic, Engineering & Natural Sciences, 3(11): 10-20. 


28. Sevilmiş, U., Bilgili, M.E., Kahraman, Ş., Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, D. 2019. Ketencik (Camelina sativa) Tarımı. Uluslararası Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2(2): 36-62. 


29. Seydoşoğlu, S, Sevilmiş, U. 2020. Baklagillerde Generatif Döküm Sorunu. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8: 478-484.


30. Seydoşoğlu, S., Cengiz, R. 2020. İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanları ile FAO Olum Gruplarının Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisinin Belirlenmesi. Euroasia Journal of Mathematics-Engineering Natural & Medical Sciences, 8:117-125.


31. Karaman, M., Seydoşoğlu, S., Çam, B. 2020. Diyarbakır İli Koşullarında Augmented Deneme Deseninde Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Tarımsal Özellikler Yönünden İncelenmesi. Euroasia Journal of Mathematics-Engineering Natural & Medical Sciences, 9:195-205.


32. Seydoşoğlu, S., Gelir, G., Ayana-Çam, B. 2020. Yem Bezelyesi ve Tritikale Karışımlarında Karışım Oranları ile Biçim Dönemlerinin Ot Verimine Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1): 9-13.


33. Turan, N., Seydoşoğlu, S. 2020. Farklı Oranlarda Karıştırılan Yonca, Korunga ve İtalyan Çimi Hasıllarının Silaj ve Yem Kalitesine Etkisinin Araştırılması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(3): 536–543.


34. Seydoşoğlu, S. 2020. Farklı Karışım Oranları ve Biçim Dönemlerinin Yem Bezelyesi ile Arpa Karışımlarının Ot Verim Performansına Etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3): 2136-2142.


35. Seydoşoğlu, S., Turan, T., Oluk, C.A. 2020. Bazı Baklagil Yem Bitkileri ile Arpa Karışım Oranları Belirlenerek Yem Verimi ve Kalitesine Etkisinin Araştırılması. Akademik Ziraat Dergisi, 9(2): 289-296.


36.  Turan, N., Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U., Oluk, C.A. 2020. Determination of Macronutrient Contents of Dry Grass of Some Vetch Species in Different Mixing Ratios with Barler. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi 4(3): 597-608.


37. Görü, N., Seydoşoğlu, S. 2021. Bazı Serin İklim Tahıllarının (Yulaf, Arpa, Çavdar ve Tritikale) Yaygın Fiğ ile Farklı Oranlarda Karışımlarında Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1): 26-33.


38. Seydoşoğlu, S., Kökten, K. 2021. Nitrogen Requirement of Italian (Lolium multiflorum): A Review. Turkish Journal of Range and Forage Sciences, 2(1): 26-30.


39. Turan, N., Seydoşoğlu, S. 2021. Roots of Crops from the Window of an Expert. Turkish Journal of Range and Forage Sciences, 2(1): 31-36.


40.  Özyazıcı,  M.A., Seydoşoğlu, S., Açıkbaş, S. 2022. Determination of Silage Quality of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) with Oat (Avena sativa L.) and Rye (Secale cereale L.) Mixtures. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 11(3): 102-109.7.3. Ulusal ile Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Sayar, M.S., Han, Y., Seydoşoğlu, S., Başbağ, M. 2013. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Ot Verimi, Ot Verimini Etkileyen Özellikler İle Özellikler Arası İlişkilerin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya (Tam Metin Bildiri).


2. Kökten, K., Kaplan, M., Özdemir, S., Arslan, M., Seydoşoğlu, S. 2014.  Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Tohumlarının Besleme Değerleri. Proceedings of the Turkey 5th Seed Congress With International Participation, Diyarbakır (Tam Metin Bildiri).


3. Kaplan, M., Kökten, K., Arslan, M., Özdemir, S., Seydoşoğlu, S. 2014. Farklı Yem Bezelyesi (Pisum arvense) Genotiplerinin Tanelerinin Yem İçeriği Yönünden Karşılaştırılması. Proceedings of the Turkey 5th Seed Congress With International Participation, Diyarbakır (Tam Metin Bildiri).


4. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2015. Diyarbakır İli Bismil İlçesi Taban Meralarının Botanik Kompozisyonlarının Belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül, Çanakkale (Tam Metin Bildiri).


5. Seydoşoğlu, S. 2018. Farklı Ekim Zamanlarının İkinci Ürün Silajlık Mısır Çeşitlerinde Mineral Maddelerin Etkisinin Araştırılması. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran Gaziantep (Tam Metin Bildiri).


6. Turan, N., Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., Seydoşoğlu, S. 2018. Fiğ (Vicia sp.) Cinslerine Ait Genotiplerin Bazı Makro Element Kapsamlarının Belirlenmesi. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran Gaziantep (Tam Metin Bildiri).


7. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2018. Aşırı Otlatmanın Doğal Meralar Üzerine Etkileri. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran Gaziantep (Tam Metin Bildiri).


8. Seydoşoğlu, S. 2018. Changing of Botanical Composition and Soil Coverage Rates In  Rangelands At Different Altitudes. EJONS 4. International Congress On Mathematics, Engineering, Natural and Health Sciences, 11-13 August Kiev (Tam Metin Bildiri).


9. Seydoşoğlu, S. 2018. Determination of Macro Element Contents In Silages of Second Crop Silage Maize Varieties. EJONS 4. International Congress On Mathematics, Engineering, Natural and Health Sciences, 11-13 August Kiev (Tam Metin Bildiri).


10. Seydoşoğlu, S. 2018. Effects of Irregular Grazing on Natural Rangelands. 1. Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 28-29 Aralık, Diyarbakır (Tam Metin Bildiri).


11. Seydoşoğlu, S. 2018. Investigation of Organic Asic Ratio of The Effect of Fodder Pea (Pisum sativum L.) And Barley (Hordeum vulgare L.) Herbages Mixed At Different Ratios. 1. Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 28-29 Aralık, Diyarbakır (Tam Metin Bildiri).


12. Seydoşoğlu, S., Gelir, G., Ayana, B. 2019. Biçim Zamanları ile Karışım Oranının Yem Bezelyesi ve Arpa Karışımlarında  Ot Kalitesine Etkisi. EJONS 6. International Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Medical Sciences, 8-10 Mart, ADANA (1): 680-689 (Tam Metin Bildiri).


13. Bengisu, G., Seydoşoğlu, S. 2019. Tarımın Bir Sektör Olarak Türkiye Perspektifinden Güneydoğu'ya Uzanan Boylamda Değerlendirilmesi. EJONS 6. International Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Medical Sciences, 8-10 Mart, ADANA (1): 480-484 (Tam Metin Bildiri).


14. Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U. 2019. Siyah Asker Sineğinin (Hermetia illucens L.) Kanatlılar ve Balıklar İçin İnnovatif Bir Yem Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi. 10-12 Haziran, SİİRT, s: 559-569 (Tam Metin Bildiri)


15. Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U. 2019. Siyah Asker Sineğinin (Hermetia illucens L.) Büyükbaş ve Küçükbaş Çiftlik Hayvanları İçin İnnovatif Bir Yem Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi. 10-12 Haziran, SİİRT, s: 570-574 (Tam Metin Bildiri).


16. Örük, G., Seydoşoğlu, S., Engindeniz, S. 2019. Siirt İlinde Yem Bitkileri Üretimini Sürdürülmesinde Etkili Faktörlerin Analizi. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi. 10-12 Haziran, SİİRT, s: 202-207 (Tam Metin Bildiri).


17. Örük, G., Seydoşoğlu, S., Engindeniz, S. 2019. Kurtalan İlçesinde Buğday Üreticilerinin Münavebe Uygulamalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi. 10-12 Haziran, SİİRT, s: 208-215 (Tam Metin Bildiri).


18. Seydoşoğlu, S. 2019. Yonca'da Küskütle Kimyasal Mücadele. Uluslararası Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Kongresi. 19-22 Eylül, Gaziantep s: 436-440 (Tam Metin Bildiri)


19. Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U., Ayaşan, T. 2019. Un Kurdu (Tenebrio molitor) Larvasının Hayvan Yemi Olarak Kullanımı. Uluslararası Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Kongresi. 19-22 Eylül, Gaziantep s:429-435 (Tam Metin Bildiri)


20. Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U., 2019. Ayçiçeği Silajı. 2. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 27-29 Eylül, Kiev s: 116-122 (Tam Metin Bildiri) 


21. Bengisu, E., Seydoşoğlu, S., Bengisu, G. 2019. Uygarlığın Başlangıcı Göbeklitepe’de Mimari Ve Tarım İlişkisi. III. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 20-22 Haziran Van s:79-87 (Tam Metin Bildiri)


22. Seydoşoğlu, S. 2020. Using Possibilities of Sunflower Silage in Animal Nutrition. 2nd International Biltek Conference on Science, Technology & Current Developments in Social Sciences, March 18-22, Baku, AZERBAYCAN s: 77-83 (Tam Metin Bildiri)


23. Seydoşoğlu, S. 2020. Calcereous Rangelands Amelioration Applications From The World. International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recet Trends-7, December 6-9, Baku, AZERBAYCAN s:  444-447 (Tam Metin Bildiri)


24. Bengisu, G., Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U. 2020. Bitkilerde Yaralanma Sonrası Uyarımlar. ISPEC International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development -IV, June, 10-12, Ankara s: 97-98 (Özet Metin Bildiri)


25.Seydoşoğlu, S., Kökten, K. 2021. A Review On A Patented Application: “Zinc Bacitracin” Antibiotic In Silage. Euro Asia 8th. International Congress On Applied Sciences. 15-16 March, Özbekistan, s:378-383 (Tam Metin Bildiri)  


26. Seydoşoğlu, S., Kökten, K. 2021. Multipurpose Lactobacillus Divergens As A Potential Biofactory For Advanced Applications. 4th International New York Conference On Evolving Trends In Interdisciplinary Research & Practices. 02-03 May, Newyork, s:216-222 (Tam Metin Bildiri)


27.Turan, N., Seydoşoğlu, S. 2021.Drought Tolerant Cool Season Forage Grass Species To Combat Desertification. 3rd International Conference On Food, Agriculture And Veterinary. 19-20 June, Izmir s: 1236-1241 (Tam Metin Bildiri)


28. Seydoşoğlu, S., Kökten, K. 2021. Utilisation Potential of Aquatic Plant “Eurasian Watermilfoil” (Myriophyllum spicatum) by Livestock Enterprises. ISPEC 7th International  Conference On Agriculture, Animal Sciences And Rural Development. 18-20 September, Muş, s: 269-281 (Tam Metin Bildiri)


29. Seydoşoğlu, S., Kökten, K.2021. Fodder Beet (Beta vulgaris L.) Silage. 3rd International Cukurova Agriculture And Veterinary Congress.09-11 October, Adana, s:750-757 (Tam Metin Bildiri)


30. Seydoşoğlu, S. 2021. Leguminous Fodder Shrub Medicago arborea: A Review. International Siirt Conference On Scientific Research. 05-07 November, Siirt, 2(1): 324-332 (Tam Metin Bildiri)


31. Turan, N., Seydoşoğlu, S. 2021. A Minor Feed Legume Crop: Yellow Lupine (Lupinus luteus L.). ISPEC 8th International Conference On Agriculture, Animal Science And Rural Development. 24-25 December, Bingöl, s: 748-756 (Tam Metin Bildiri).

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


1. Innovative Approaches in Meadow-Rangeland and Forage Crops (Editor)


2. Sustainable Forage Production and Ecological Safety (Editor)


3. Legumes Processing and Potential


4. Grasses (Editor)


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler8. Projeler

-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Araştırmaları, Yürütücü, TAGEM, 2012-2015 (Ulusal)

-Mera Varlığı ve Mera Durum Sınıflarının Belirlenmesi, Yürütücü, BÜGEM, 2013-2018 (Ulusal)

-Batman İli Beşiri İlçesi Beyçayırı Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2015-2017 (Ulusal)

-Batman İli Beşiri İlçesi Deveboynu Köyü  Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2016-2018 (Ulusal)

-Batman İli Merkez İlçesi Kuyubaşı Köyü  Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2017-2019 (Ulusal)

-Batman İli Beşiri İlçesi Doğankavak Köyü  Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2018-2020 (Ulusal)

-Batman İli Beşiri İlçesi Tepecik Köyü  Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2018-2020 (Ulusal)

-Batman İli Beşiri İlçesi Yontukyazı Köyü  Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2018-2020 (Ulusal)

-Diyarbakır İli Ergani İlçesi Kocaali Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2015-2018 (Ulusal)

-Diyarbakır İli Bismil İlçesi Yukarısalat Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2015-2018 (Ulusal)

-Diyarbakır İli Silvan İlçeşi Eşme Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2015-2018 (Ulusal) 

-Diyarbakır İli Silvan İlçesi Otluk Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Islahı, BÜGEM, Danışman, 2015-2018 (Ulusal) 

-Diyarbakır ili Silvan ilçesi Sulubağ Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2015-2018 (Ulusal)  

-Diyarbakır İli Silvan İlçesi Çevriksu Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2015-2018 (Ulusal)   

9. İdari Görevler

-Tarım ve Hayvancılık İhtisaslaşma Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü- Koordinatör Yardımcısı (2019-devam ediyor)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

2018-2019

 

 

Güz

Vejetasyon Etüd ve Ölçmeleri (Lisans)

3

0

8

Mera Bitkileri Fizyolojisi (Y. Lisans)

3

0

1

Silajlık Bitkiler ve Silaj Yapımı (Y. Lisans)

3

0

1

Alternatif Yem Bitkileri (Y. Lisans)

3

0

1

 

 

2018-2019

 

 

Bahar

Temel Bilgi Teknolojileri (Lisans)

2

1

7

Çayır ve Mera Ekolojisi (Lisans)

3

0

6

Kurak Alanlarda Yapay Mera Kurulması ve Yönetimi (Y. Lisans

3

0

2

Merada Düzenli Otlatma ve Otlatma Sistemleri (Y. Lisans)

3

0

1

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Ekolojisi (Y. Lisans)

3

0

1

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
Güncelleme : 19.12.2022 11:25:33