Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3044
Kurumsal E-Posta sinankutluay  siirt.edu.tr
E-Posta kutluays2012  gmail.com
Açıklama
Güncelleme9.09.2021 00:29:08

Doç.Dr SİNAN KUTLUAY

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Kimya Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yrd.
Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı Ana Bilim Dalı Başkanı
Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü


1. Adı Soyadı            : Sinan KUTLUAY

2. Doğum Tarihi        : 1988

3. Unvanı                   : Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu : Doktora


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya Mühendisliği Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi

2006-Temmuz 2010

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği ABD

Yıldız Teknik Üniversitesi

2010-Temmuz 2012

Doktora

Kimya Mühendisliği ABD

Selçuk Üniversitesi

2014-Ocak 2018


  

Doktora Tezi

² Kutluay, S., "Borik Asit ve Boraks Pentahidrat Bileşiklerinin Kristalizasyon ile Üretim Şartlarının CMSMPR Sisteminde Optimizasyonu ve Kekleşmenin İncelenmesi", Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi-> Fen Bilimleri Enstitüsü-> Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya 2014-Ocak 2018.

Yüksek Lisans Tezi

² Kutluay, S., "Süperkritik Su Ortamında Zeytin Karasuyunun Pt Katalizörü Kullanılarak Hidrotermal Arıtımı ve Gazlaştırılması", Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi-> Fen Bilimleri Enstitüsü-> Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıİstanbul 2010-Temmuz 2012.


5. Akademik Unvanlar

 

Dr. Öğr. Üyesi   : 2018

Doç. Dr.             : 2021

Prof. Dr.             :


6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. Ebru BATUR, "RSM Optimizasyonu ile çörekotu (Nigella Sativa L.) atık biyokütlesi-esaslı üretilen aktif karbon kullanılarak uçucu organik bileşiklerin giderilmesi ve fotovoltaik uygulamalarının incelenmesi", Siirt Üniversitesi-> Fen Bilimleri Enstitüsü-> Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018- Şubat 2021.

2. Rahime AÇİN OK, "Grafen oksit destekli nanoparçacıklar ile çoklu-bileşen sistemde gazların rekabetçi dinamik adsorpsiyon davranışlarının değerlendirilmesi", Siirt Üniversitesi-> Fen Bilimleri Enstitüsü-> Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019- Tez aşamasında.

6.2. Doktora Tezleri


7. Patentler

1. BOR ÜRÜNLERİ KRİSTALLERİNİN PARTİKÜL BOYUT DAĞILIMI VE HABİTİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

²  Patent Başvuru Sahipleri: ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

²  Patent Başvuru Numarası: 2019/13056

Patent   SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY8. Yayınlar

8.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, Artsand Humanities ve Ulakbim TR Index-Tubitak dergilerde yayınlanan makaleler

1. Sinan Kutluay (2021). “Excellent adsorptive performance of novel magnetic nano-adsorbent functionalized with 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid for the removal of volatile organic compounds (BTX) vapors”Fuel, 287, 119691, Doi: 10.1016/j.fuel.2020.119691

2. Sinan Kutluay*, Farabi Temel (2021). Silica gel based new adsorbent having enhanced VOC dynamic adsorption/desorption performance”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 609, 125848, Doi: 10.1016/j.colsurfa.2020.125848

3. Sinan Kutluay, Sabit Horoz, Ömer Şahin, Arzu Ekinci, Mehmet Şakir Ece (2021). Highly improved solar cell efficiency of Mn-doped amine groups-functionalized magnetic Fe3O4@SiO2 nanomaterial”, International Journal of Energy Research

4. Ömer Şahin, Sinan Kutluay,  Sabit Horoz, Mehmet Şakir Ece (2021). Fabrication and characterization of 3,4-diaminobenzophenone-functionalized magnetic nanoadsorbent with enhanced VOC adsorption and desorption capacity”, Environmental Science and Pollution Research28(5), 5231-5253., Doi: 10.1007/s11356-020-10885-y 

5. Mehmet Şakir Ece, Arzu EkinciSinan KutluayÖmer Şahin, Sabit Horoz (2021). Facile synthesis and comprehensive characterization of Ni-decorated amine groups-immobilized Fe3O4@SiO2 magnetic nanoparticles having enhanced solar cell efficiency”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics

6. Nasrettin GenliSinan KutluayOrhan Baytar, Ömer Şahin (2021). Preparation and characterization of activated carbon from hydrochar by hydrothermal carbonization of chickpea stem: An application in methylene blue removal by RSM optimization”, International Journal of Phytoremediation

7. Mehmet Şakir EceSinan KutluayÖmer Şahin (2021). Silica-coated magnetic Fe3O4 nanoparticles as efficient nano-adsorbents for the improvement of the vapor-phase adsorption of benzene”, International Journal of Chemistry and Technology

8. Ebru Batur, Orhan BaytarSinan Kutluay*, Sabit Horoz, Ömer Şahin (2021). A comprehensive new study on the removal of Pb (II) from aqueous solution by şırnak coal-derived char”, Environmental Technology42(3), 505-520., Doi: 10.1080/09593330.2020.1811397 

9. Sinan Kutluay, Mehmet Şakir Ece, Ömer Şahin,  Zafer Kahraman, Ferat Önal, Fesih Atku (2021). Production of eco-friendly cellulosic magnetic nano-adsorbent from derik halhali olive seed and its use in benzene removal”, BEU Journal of Science 

10. Mehmet Şakir Ece, Sinan Kutluay*, Ömer Şahin, Sabit Horoz (2020). “Development of Novel Fe3O4/AC@SiO2@1,4-DAAQ Magnetic Nanoparticles with Outstanding VOC Removal Capacity: Characterization, Optimization, Reusability, Kinetics and Equilibrium Studies”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 59(48), 21106-21123., Doi: 10.1021/acs.iecr.0c03883

11. Farabi Temel, Sinan Kutluay (2020). Investigation of high-performance adsorption for benzene and toluene vapors by calix[4]arene based organosilica (CBOS)”, New Journal of Chemistry44(30), 12949-12961., Doi: 10.1039/D0NJ02081H

12. Sinan Kutluay*, Mehmet Şakir Ece, Ömer Şahin (2020). Synthesis of magnetic Fe3O4/AC nanoparticles and its application for the removal of gas-phase toluene by adsorption process”, International Journal of Chemistry and Technology4(2), 146-155., Doi: 10.32571/ijct.755732

13.  Sinan Kutluay, A.Abdullah Ceyhan, Ömer Şahin, M.Sait İzgi (2020). Utilization of In Situ FBRM and PVM Probes to Analyze the Influences of Monopropylene Glycol and Oleic Acid as Novel Additives on the Properties of Boric Acid Crystals”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 59(19), 9198-9206., Doi: 10.1021/acs.iecr.0c00551

14. Orhan Baytar, Ömer Şahin, Sabit Horoz, Sinan Kutluay* (2020). High-performance gas-phase adsorption of benzene and toluene on activated carbon: response surface optimization, reusability, equilibrium, kinetic, and competitive adsorption studies”, Environmental Science and Pollution Research, 27(21), 26191-26210., Doi: 10.1007/s11356-020-08848-4

15. Sinan Kutluay*Orhan Baytar, Ömer Şahin, Ali Arran (2020). Optimization of Process Conditions for Adsorption of Methylene Blue on Formaldehyde-Modified Peanut Shells using Box-Behnken Experimental Design and Response Surface Methodology”, European Journal of Technique, 10(1), 131-142., Doi: 10.36222/ejt.649205 

16.Sinan Kutluay*M.Sait İzgi, Ömer Şahin, A.Abdullah Ceyhan (2020). Investigation of Caking for Boric Acid and Borax Pentahydrate Crystals”, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(3), 985-996., Doi: 10.17798/bitlisfen.631859

17. Sinan Kutluay, Orhan Baytar, Ömer Şahin (2019). “Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies for dynamic adsorption of benzene in gas phase onto activated carbon produced from elaeagnus angustifolia seeds”, Journal of Environmental Chemical Engineering7(2), 102947, Doi: 10.1016/j.jece.2019.102947

18. Sinan Kutluay*, Orhan Baytar, Ömer Şahin (2019). “Adsorption kinetics, equilibrium and thermodynamics of gas-phase toluene onto char produced from almond shells”, Research on Engineering Structures and Materials (RESM), 5(3), 279-298., Doi: 10.17515/resm2019.73en1122

19. Sinan Kutluay (2019). “Benzen Uçucu Organik Bileşiğinin Badem Kabuğundan Üretilen Char Üzerine Gaz Fazı Adsorpsiyonu: Kinetik, Denge ve Termodinamik”, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(4), 1432-1445., Doi: 10.17798/bitlisfen.543583

20. Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan, M. Sait İzgi (2017). “Design and optimization of production parameters for boric acid crystals with the crystallization process in an MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® technologies", Journal of Crystal Growth, 467, 172-180., Doi: 10.1016/j.jcrysgro.2017.03.027

21. Cafer Saka, Ömer Sahin, Sinan Kutluay (2016).Cold plasma and microwave radiation applications surface modification on pistachio husk-based adsorbent and its effects on adsorption of rhodamine B”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 38(3), 339-346., Doi: 10.1080/15567036.2013.766659

22. Ömer Sahin, Cafer Saka, Sinan Kutluay (2013). “Cold plasma and microwave radiation applications on almond shell surface and its effects on  adsorption of eriochrome black T”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry19(5), 1617-1623., Doi: 10.1016/j.jiec.2013.01.032

23. Ekin Kıpçak, Sinan Kutluay, and Mesut Akgün (2012). "Simultaneous treatment and catalytic gasification of olive mill wastewater under supercritical conditions", World Academy of Science, Engineering and Technology, 6 (11), 1075-1080.

 

8.2. Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


1. Sinan KUTLUAYMehmet Şakir ECE, Ömer ŞAHİN (2020) SYNTHESIS OF MAGNETITE MAGNETIC NANOPARTICLES FUNCTIONALIZED WITH ACTIVATED CARBON AND ITS APPLICATION FOR BENZENE VAPOR REMOVAL"NANOMATERIAL SYNTHESIS AND CURRENT UTILIZATION AREASIKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE1, 69-86.

2. Mehmet Şakir ECE, Sinan KUTLUAY, Ömer ŞAHİN (2020) OPTIMIZATION OF TOLUEN GAS ADSORPTION PROCESS USING SILICA-COATED MAGNETITE/ACTIVATED CARBON MAGNETIC NANOPARTİCLES (MNPs)"NANOMATERIAL SYNTHESIS AND CURRENT UTILIZATION AREASIKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, 1, 31-45.

3. Mehmet Şakir ECE, Sinan KUTLUAY (2020) INVESTIGATION OF THE USE OF PERLITE SUPPORTED Fe3O4 NANOPARTICLES FOR REMOVAL OF GAS-PHASE BENZENE"CHEMISTRY RESEARCHIKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, 1, 16-30.

4. Mehmet Şakir ECE, Sinan KUTLUAY, Ömer ŞAHİN (2020) EXPERIMENTAL DESIGN OF GAS ADSORPTION PROCESS OF TOLUENE IN THE PRESENCE OF MAGNETIC Fe3O4/PERLITE@SiO2 NANOADSORBENT"CHEMISTRY RESEARCHIKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, 1, 31-43.8.3. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1.  Mehmet Şakir Ece, Sinan Kutluay (2020) “Investigation of the use of perlite supported Fe3O4 nanoparticles for removal of gas-phase benzene” 3rd International Congress of Mardin Artuklu Scientific Research, Mardin-Turkey, 18-19 January.

2. Mehmet Şakir Ece, Sinan Kutluay, Ömer Şahin (2020) “Experimental design of gas adsorption process of toluene in the presence of magnetic Fe3O4/perlite@SiO2 nanoadsorbent” 3rd International Congress of Mardin Artuklu Scientific Research, Mardin-Turkey, 18-19 January.

3.  Sinan Kutluay (2019) “An optimization study on gas adsorption application of toluene by using formaldehyde-treated pistachio shells” 3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Skopje-North Macedonia, 11-15 September.

4. Sinan KutluayÖmer Şahin, Orhan Baytar (2019) “Application of response surface methodology for modeling of gas-phase adsorption process of benzene” 3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Skopje-North Macedonia, 11-15 September.

5. Ömer Şahin, Sinan Kutluay, Mehmet Şakir Ece (2019) “Box-Behnken response surface methodology for optimization of process parameters for gas adsorption of toluene onto Fe3O4 nano-adsorbent” 3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Skopje-North Macedonia, 11-15 September.

6. Ömer Şahin, Mehmet Şakir Ece, Sinan Kutluay (2019) “Synthesis of silica-coated magnetic Fe3O4@SiO2 nanoparticles as a new adsorbent and its use in gas-phase adsorption of benzene” 3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Skopje-North Macedonia, 11-15 September.

7. Mehmet Şakir Ece, Sinan Kutluay, Ömer Şahin (2019) “Activated carbon supported Fe3O4 nanoparticles: A novel adsorbent for gas-phase adsorption of toluene” 3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Skopje-North Macedonia, 11-15 September.

8.   Orhan Baytar, Ömer Şahin, Sinan Kutluay (2019) “Investigation of malachite green adsorption with response surface method” 3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Skopje-North Macedonia, 11-15 September.

9.   Orhan Baytar, Sinan Kutluay (2019) “The adsorption of methylene blue by response surface method” 3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Skopje-North Macedonia, 11-15 September.

10.   Sinan Kutluay, Farabi Temel, Orhan Baytar, Ömer Şahin, Mustafa Tabakcı (2019) “Toluenin p-ter-bütilkaliks[4]aren üzerine adsorpsiyonunda merkezi kompozit tasarımın uygulanması” IV. INSAC International Natural and Engineering Sciences Congress, Konya-Turkey, 11-13 October.

11.  Farabi Temel, Sinan Kutluay, Orhan Baytar, Mustafa Tabakcı, Ömer Şahin (2019) “p-ter-bütilkaliks[4]arenin gaz fazındaki benzen adsorpsiyon kapasitesinin incelenmesi” IV. INSAC International Natural and Engineering Sciences Congress, Konya-Turkey, 11-13 October.

12. Sinan Kutluay (2019) “Use of central composite design based response surface methodology in adsorption of benzene on magnetic Fe3O4/AC@SiO2 nano-adsorbent” 3. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi, Şanlıurfa-Türkiye, 29 Kasım-1 Aralık.

13. Sinan Kutluay, (2019) “Synthesis of perlite supported magnetic Fe3O4 nanoparticles as a new adsorbent and using in the gas adsorption process optimization of toluene” 3. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi, Şanlıurfa-Türkiye, 29 Kasım-1 Aralık.

14. Ebru Batur, Sinan Kutluay (2019) “A modeling study on the gas adsorption process optimization of benzene with response surface methodology by using char adsorbent” 3. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi, Şanlıurfa-Türkiye, 29 Kasım-1 Aralık.

15. Ebru Batur, Sinan Kutluay (2019) “Optimization of process conditions for adsorption of toluene volatile organic compound on the char produced from Şirnak coal” 3. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi, Şanlıurfa-Türkiye, 29 Kasım-1 Aralık.

16. Mehmet Şakir Ece, Ömer Şahin, Sinan Kutluay (2019) “Synthesis of magnetic Fe3O4/AC nanoparticles as a new adsorbent and investigation of the use of benzene in gas adsorption” 3. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi, Şanlıurfa-Türkiye, 29 Kasım-1 Aralık.

17. Mehmet Şakir Ece, Sinan Kutluay, Ömer Şahin (2019) “Optimization of toluene gas adsorption process using silica coated and activated carbon supported magnetic Fe3O4/AC@SiO2 nano-adsorbent” 3. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi, Şanlıurfa-Türkiye, 29 Kasım-1 Aralık.

18. Mehmet Şakir Ece, Sinan Kutluay, Ömer Şahin (2019) “Utilization of magnetic Fe3O4@SiO2 nano-adsorbent for gas-phase adsorption of toluene” 2nd International Congress of Mardin Artuklu Scientific Research, Mardin-Turkey, 23-25 August.

19. Mehmet Şakir Ece, Ömer Şahin, Sinan Kutluay (2019) “Synthesis of Fe3O4 nanoparticles as a new adsorbent for gas-phase adsorption of benzene” 2nd International Congress of Mardin Artuklu Scientific Research, Mardin-Turkey, 23-25 August.

20. Sinan Kutluay, Orhan Baytar, Ömer Şahin, Ali Arran (2019) “Optimization of process conditions for adsorption of methylene blue on formaldehyde-modified peanut shells using Box-Behnken experimental design and response surface methodology (RSM)” International Engineering and Science Symposium (IESS'19), Siirt-Turkey, 20-22 June.

21. Orhan Baytar, Sinan KutluayÖmer Şahin, Ali Arran (2019) “Investigation of malachite green adsorption using modified peanut shells by response surface methodology” International Engineering and Science Symposium (IESS'19), Siirt-Turkey, 20-22 June.

22. Sinan Kutluay (2018) “Adsorption of gas-phase benzene onto formaldehyde-treated walnut shells: Kinetics, equilibrium and thermodynamics” 2nd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Belgrade-Serbia, 11-14 October. 

23.   Orhan Baytar, Ömer Şahin, Sinan Kutluay (2018) “Investigation of adsorption kinetics, equilibrium and thermodynamics of toluene vapor onto formaldehyde-treated walnut shells” 2nd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Belgrade-Serbia, 11-14 October. 

24. Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan (2018Effects of CaSO42H2O and MgSO4 impurities on industrial crystallization process of boric acid” International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), Batman-Turkey, May 3-5.

25. Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan (2018Investigation of borax pentahydrate crystallization in the CMSMPR system-the effects of CaSO42H2O and MgSOimpurities” International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), Batman-Turkey, May 3-5.

26.  Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan, M. Sait İzgi (2017Evolution of boric acid crystal size distribution and shape in CMSMPR crystallizer- effect of residence time, stirring speed, feed flow rate and amount of supersaturation” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, 11-15 October.

27. Sinan Kutluay, A. Abdullah Ceyhan, Halil Demir, Ömer Şahin (2017Determination of borax pentahydrate crystal size distribution and shape in CMSMPR crystallizer- effect of supersaturation, feed flow rate and stirring speed with time” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, 11-15 October.

28.  Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan, M. Sait İzgi (2016) “The optimization of production parameters borax pentahydrate crystals with crystallization process in modified continuous cool­ing MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® probes”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), Adana-Turkey October 26-28.

29. Kutluay, S., Kipcak, E., Akgun, M. (2012) “Simultaneous treatment and catalytic gasification of olive mill wastewater under supercritical conditions”, ICCE 2012: International Conference on Chemical Engineering, Paris-France, November 28-29.

30. Sinan Kutluay (2018), "Benzen buharının badem kabuğundan elde edilen char üzerine adsorpsiyon prosesinin incelenmesi",  13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 3-6 Eylül.

31. Sinan Kutluay, Orhan Baytar, Ömer Şahin (2018), "Toluen buharının badem kabuğundan elde edilen char üzerine adsorpsiyon prosesinin incelenmesi",  13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van-Türkiye, 3-6 Eylül.

32. Sinan Kutluay, Ömer Şahin, Orhan Baytar (2013), “Ni‐W‐B katalizörü varlığında sodyum borhidrürün hidrolizinden hidrojen üretimi”, UTES’13- 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya-Türkiye, 25-28 Aralık.

33. Kutluay, S., Aynacı, F., Kıpçak, E., Akgün, M. (2012), "Süperkritik su ortamnda zeytin karasuyunun Pt katalizörü kullanılarak hidrotermal arıtımı ve gazlaştırılması", UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul-Türkiye, 3-6 Eylül.

34. Aynacı, F., Kutluay, S., Kıpçak, E., Akgün, M. (2012), "Süperkritik su ortamnda 2-propanolün katalitik gazlaştırılması", UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul-Türkiye, 3-6 Eylül.

 

9. Projeler

1. Potasyum Tetraborat Tetrahidratın ve Ultrasaf Borik Asitin Kristalizasyonla Üretiminde Partikül Boyutunun Kontrolü/Kekleşme Sorunun Giderilmesi, TENMAK (TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU)-BOREN (Bor Araştırma Enstitüsü), 2020-30-06-30-001, Araştırmacı, 2020-2022.

2. Grafen Oksit Destekli Nanoparçacıklar ile Çoklu-Bileşen Sistemde Gazların Rekabetçi Dinamik Adsorpsiyon Davranışlarının DeğerlendirilmesiSİÜBAP (Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri)2021-SİÜFEB-054Yürütücü, 2021-2022.

3. Dut Pekmezinden Hazırlanan Karbon Kuantum Noktaların Fotokatalitik, Fotovoltaik ve Gaz Adsorpsiyonu Uygulamalarının Değerlendirilmesi, SİÜBAP (Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri)2021-SİÜMÜH-12, Araştırmacı2021-2022

4. Yanıt Yüzey Metodu Kullanılarak Biyokütle Kaynaklı Kenevirden (Cannabis Sativa L.) Üretilen Aktif Karbonun Gaz Adsorpsiyonu ve Fotovoltaik Uygulamaları, SİÜBAP (Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri), 2020-SİÜMÜH-002, Yürütücü, 2020-2021.

5. RSM Optimizasyonu ile Çörekotu (Nigella Sativa L.) Atık Biyokütlesi-Esaslı Üretilen Aktif Karbon Kullanılarak Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi ve Fotovoltaik Uygulamalarının İncelenmesi, SİÜBAP (Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri)2020-SİÜFEB-019, Yürütücü, 2020-2021.

6. Bıttımdan Mikrodalga Ortamında Sentezlenen Aktif Karbon Kullanılarak Manyetik Aktif Karbon-CoFe2OSentezlenmesi ve Uygulamaları, SİÜBAP (Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri), 2020-SİÜEĞT-004, Araştırmacı, 2020-2021.

7. Yer Fıstığı Kabuğundan Aktif Karbon Üretilmesi ve Potasyum Borhidrür Hidrolizinde Kullanılan İkili Metal Bor Katalizörleri için Destek Malzemesi Olarak Kullanılması, SİÜBAP (Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri), 2018-SİÜMÜH-037, Araştırmacı,   2018-2020.

8. Nanoboyutlu Silika Kaplı Manyetitlerin ve Bunların Metal Bileşiklerinin Sentezlenmesi ve Güneş Pilleri, Hidrojen Üretimi, Fotokataliz, Hidrojenasyon Reaksiyonları ve Gaz Adsopsiyonunda Kullanımının Araştırılması, MAÜBAP (Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri), MAÜ.BAP.18.SHMYO.030, Araştırmacı, 2017-2020.

9. Sülfürik Asitle Kolemanitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks Pentahidrat Üretiminde Kristalizasyon Prosesinin İncelenmesi, ETİMADEN (Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü), 400.02[TGD.2014/3], Araştırmacı, 2014-2016.

10. Zeytin Karasuyundan Hidrojen ve Biyoyakıt ÜretimiTÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)1001 Projesi108M546, Yardımcı Personel2009-2012.


10. Ödüller

1. Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (UBYT), 492681TÜBİTAK, 2021.

2. Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (UBYT), 470447TÜBİTAK, 2021.

3. Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (UBYT), 470446TÜBİTAK, 2021.

5. Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (UBYT), 470445TÜBİTAK, 2021.

5. Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (UBYT), 3543762TÜBİTAK, 2020.

6. Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (UBYT), 3543763TÜBİTAK, 2020.

7. Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (UBYT), 3543764TÜBİTAK, 2020.


11. İdari Görevler

1. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜSİMER) Müdürü (2021-...)

2. Siirt Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği Bölümü/Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı (2021-...)

3. Siirt Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı (2019-...)

4. Siirt Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu (PİDK) Başkanı (2019-2021)

5. Siirt Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyon Üyesi (2018-2019)          


12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2017-2018

Bahar

Kimya Mühendisliği Tasarımı

(Lisans)

4

0

Kimya Mühendisliğine Giriş

(Lisans)

2

0

2018-2019

Güz

Proses Kontrol

(Lisans)

3

0

Isı Aktarımı

(Lisans)

3

0

İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

(Lisansüstü-FBE)

3

0

Proses Kontrol

(Lisansüstü-FBE)

3

0

 

 

2018-2019

 

 

Bahar

Kimya Mühendisliği Tasarımı

(Lisans)

4

0

Kimya Mühendisliğine Giriş

(Lisans)

2

0

Bitirme Ödevi

(Lisans)

0

2

Temel İşlemler Laboratuarı

(Lisans)

0

4

İleri Kimyasal Proses Dinamiği ve Kontrolü

(Lisansüstü-FBE)

3

0

Kimya Mühendisliği Tasarımı

(Lisansüstü-FBE)

4

0

Uzmanlık Alan Dersi

(Lisansüstü-FBE)

8

0

 

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

(Lisansüstü-FBE)

0

1

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 16.01.2022 22:32:27