Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilimdalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3197
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:55:34

Doç.Dr UĞUR DEMLİKOĞLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü Yardımcısı

 

 

 

YRD.DOÇ.DR. Uğur DEMLİKOĞLU (ÖZGEÇMİŞ & ESERLER)

1.

Adı Soyadı:

Uğur DEMLİKOĞLU

2.

Doğum Tarihi:

01.08.1978

3.

Unvanı

Yrd. Doç. Dr

4.

Öğrenim Durumu

Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Süleyman Demirel Üniversitesi

2002

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı

Dumlupınar Üniversitesi

2007

Yüksek Lisans

 

 

 

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı

Fırat Üniversitesi

2013

 

5. Akademik Unvanlar

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

3/1

Tarih Bölümü Yeniçağ Anabilim Dalı

Siirt Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi

2014

3/1

İlköğretim Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

-Cihan Sevim, Mühimme Defterlerine Göre 18. Yüzyılda Diyarbakır (Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Devam Etmektedir)

-Anıl Deniz, Tarih-i Konstantiniye ve Ayasofya (Metin- İnceleme) Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Devam Etmektedir)

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

6.2  Doktora Tezleri

7.      Yayınlar

7.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-Uğur Demlikoğlu, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Taşrasında Yerli Yeniçeriler: Hasan Kale Örneği”, Asia Minor Studies, Cilt: 1, Sayı: 2, Temmuz, 2013, s. 41-53.

-Uğur Demlikoğlu, “H. 1142 ( M. 1729 - 1730) Tarihli Büyük Kale Defterine Göre Hemedan Kalesi Piyade ve Süvari Levendleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, Ocak 2014, s. 270- 283.

-Uğur Demlikoğlu, “Osmanlı Devleti’nin Bazı Şark Kalelerinde Bulundurduğu Harp Malzemeleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, Temmuz, 2014, s. 277-295.

Uğur Demlikoğlu,"18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti'nin Şark Hududundaki Kalelere Gönderdiği Doğal ve Kimyasal İlaçlar", Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/1 Winter 2015, p. 297-310 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7805 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY

Uğur Demlikoğlu, “18. Yüzyılda Erzurum Tophânesi ve Top Dökümü", History Studies, Volume 7 Issue 3, p. 61-79, September 2015

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

7.3   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.6  Diğer yayınlar

8.      Projeler

9.İdari Görevler

 

10.   Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

11.Ödüller

            

12 Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2016-17

Güz

Osmanlı Tarihi (I)

2

 

Osmanlı Tarihi (III)

2

 

Osmanlı Sosyo- Ekonomi Tarihi

2

 

Klasik Dönem Osmanlı Askeri Teşkilatı(I) (Yüksek Lisans)

3

 

Klasik Dönem Osmanlı Siyasi Tarihi (Yüksek Lisans)

3

 

Uzmanlık Alan Dersi

 

8

Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti

2

 

Osmanlı Tarihi Kaynakları (Yüksek Lisans)

3

 

Bahar

Osmanlı Tarihi (II)

2

 

Osmanlı Tarihi (IV)

2

 

Osmanlı Sosyo- Ekonomi Tarihi

2

 

Yakın Doğu Türk Devletleri Tarihi

2

 

Beylikler Tarihi

2

 

Osmanlı Tarihi ve medeniyeti

2

 

Osmanlı Maliye Tarihi (Yüksek Lisans)

3

 

Yüksek Lisans Semineri

 

2

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

 

8

Osmanlı Medeniyeti Tarihi (II) (Yüksek Lisans)

3

 

2017-18

Güz

Osmanlı Tarihi (I)

2

 

Osmanlı Tarihi (III)

2

 

Osmanlı Tarihi ve medeniyeti

2

 

Klasik Dönem Osmanlı Askeri Teşkilatı(I) (Yüksek Lisans)

3

 

Osmanlı Tarihi Kaynakları (Yüksek Lisans)

3

 

Klasik Dönem Osmanlı Siyasi Tarihi (Yüksek Lisans)

3

 

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45