Doç.Dr YAŞAR BAHRİ ERGEN
Telefon / 3904
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme18.11.2019 15:38:42

Doç.Dr YAŞAR BAHRİ ERGEN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Tasarım Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Müdürü
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı             :Yaşar Bahri ERGEN

2. Doğum Tarihi          :01.06.1950

3. Unvanı                   :Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu  :Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Mimar

İstanbul devlet Müh.ve Mimarlık Akadeisi

1973

Y. Lisans

Yüksek Mimar-Kent Planlama

İstanbul devlet Müh.ve Mimarlık Akadeisi

1976

Doktora

Şehircilik

 

1987

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 1988

Doçentlik Tarihi                      :2018

Profesörlük Tarihi                  :-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   İstanbul Kadıköy’de Ulaşım Sistemi Araştırması          

 

6.2. Doktora Tezleri

            1.   Tarihi Çevrede Yapılaşma Biçimlerini Belirleyen Uygulanabilir Bir Yöntem Önerisi

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

            1.   Ferit Cakir1,2, Yasar B. Ergen3a, Habib Uysal4b and Adem Dogangun5cInfluence of modified intended use on seismic behavior of historical himis structures, Earthquakes and Structures, Vol. 10, No4(2016 )893-911, DOI: http://dx.doi.org/10.12989/eas.2016.10.4.893, Copyright © 2016 Techno-Press, Ltd. http://www.techno-press.com/journals/eas&subpage=7 ISSN: 2092-7614 (Print), 2092-7622 (Online)

            2.   Y. B. ERGENa*,  M. ERGENb ,   Usıng  Multı  -  Crıterıa  Evaluatıon  To  Determine Suıtable Land Use Areas In Coastal Zones. Case Study Of Zonguldak Cıty, Turkey, Journal of Enviromental Protection and Ecology, official Journal of Balkan Enviromental Association, Vol. 17 No.3, (SCI) - JEPE_book3_2016_1105-1110

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  

1. Yaşar Bahri ERGEN

2. Bilge GÜÇER

Urban Ecology konferansı dahilinde "Urban Ecology" bildiri kitapçığındaki "A Research about Components of Built Environment and Deprevation of Ecological Blance In urban Development Areas", Sa: 443-450 pp., Ankara - Türkiye, 1992

 

 

2.        

1. Yaşar Bahri ERGEN

Urban Ecology Symposiumu konferansı dahilinde "International Urban Ecology Symposiumu" bildiri kitapçığındaki "Deprevation of Ecological Blance As A Result of Opening of Agricultural Land Due to Pressure of Urbanisation", Sa: 197-210 pp., İzmir - Türkiye, 1991

 

3.        

1. Yaşar Bahri ERGEN

            2. Kadir Hakan YAZAR

            3. Asım Mustafa AYTEN

World Conference On Model Cities konferansı dahilinde "Kitap yerine Sayfalar Olarak Basılı Metin" bildiri kitapçığındaki "Reflection Of Culture", 1-25 pp., SINGAPORE, 1999

 

4.        

Yaşar Bahri ERGEN

Traditional Environments İn A New Millenium(2001) konferansı dahilinde "Traditional Environments İn A New Millenium(2001)" bildiri kitapçığındaki "A Method Suggestion On The Evalution Of Tokat Bey Sokak Which One of Settlements at Urban Preservation Area as an Urban Residence and House", Sa:153-156 pp., Amasya - Türkiye, 2001

 

5.        

1. Yaşar Bahri ERGEN

International Conference Integrating Urban Knowledge & Practice konferansı dahilinde "International Conference Integrating Urban Knowledge & Practice" bildiri kitapçığındaki "Ankara City Development Problems and Proposal of Solutions", Sa: 216-218 pp., Conburg- SWEDEN, 2005

 

6.        

1. Yaşar Bahri ERGEN,

“Tasarımın Gerekliliğini Öngören, Şehir Planlama-Kentsel Tasarım Tasarım - Mimarlık Eğitimlerinin Birlikteliğinin Tartışılması ve Eğitim Modeli Önerisi”,  17. Uluslararsı Yapı ve Yaşam 2005 Kongresi, Bursa Mimarlar Odası– BURSA(Mayıs-2005) , Sa:281-287

 

7.        

1. Yaşar Bahri ERGEN

            2. Barış ERGEN

            3. Mustafa ERGEN

21. Uluslararsı Yapı ve Yaşam 2009 Kongresi konferansı dahilinde "21. Uluslararsı Yapı ve Yaşam 2009 Kongresi" bildiri kitapçığındaki "An intervention And Research The Büyükçekmece Coastal Zone As An Ecological Planning Approach", Sa:531-537 pp., Bursa - Türkiye, 2009

 

8.        

1. Yaşar Bahri ERGEN

            2. Barış ERGEN

            3. Musrafa ERGEN

Education, Architecture, Urban and Regional Planning, Computer, Industry, Geological, Geophysical, Mining, Elektronic-Communication Engineering konferansı dahilinde "Education, Architecture, Urban and Regional Planning, Computer, Industry, Geological, Geophysical, Mining, Elektronic-Communication Engineering" bildiri kitapçığındaki "Necessity of Natural Enviroment and Ecology Sustainable Urbanization in Urban Planning", Sa:78-83 pp., Isparta - Türkiye, 2009

 

9.        

1. B. ERGEN,-2. Y. B. EREGEN,-3. M. ERGEN,- 4. K.Tobisa,- 5. Z.ERGEN, “Integration of  two methods: buffer zone method and land property led urban conservation case study Tokat conservation plan”, The Sustainable City VII, Seventh Internatıonal Conference On Urban Regeneratıon And Sustaınabılıty, wit pres Southampton, Boston(USA), Printed in Great Britain Lightning Source, UK., 2012  Sa:343-352

10.      

1. Y.B. ERGEN – 2. M. ERGEN, “Proposal For Urban Abandoned Areas In Regenaratıon Contex; Case Study Of Yozgat Cıty”, Uluslararası Sosyal Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin Humboldt Karadeniz Teknik Üniversitesi Konferans – Özetler Kitabı 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası Trabzon, ISBN 978-975-6983-90-4, Sa:86

11.   

1. M. ERGEN – 2. Y.B. ERGEN, “Proposal For Urban Abandoned Areas In

Regenaratıon Contex; Case Study Of Yozgat Cıty”, International Conference On Enviromental & Educational Studies ICES 17 GİRNE, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi – Özetler Kitabı 2017, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne, Copyright  ICES CONFERANCES 2017, Sa: 42

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1. Yaşar Bahri ERGEN, Kentsel Gelişmede Ekonomik Yapının Kentsel Gelişmeye Olan Etkisi(Ekonomik Baz Model), LAP Lambert Academic Publishing, 66121 Saarbrucken, Düsseldorf, Germany, Proje Numarasını (144293) ve kitabın ISBN numarası (978-3-659-94818-3), 2016

            2. Yasar Bahri ERGEN, Mustafa ERGEN, (Editör:Murat ÖZYAZICI), Advance in Landcape Architecture, “Application of Geopraphical Inmation System to Analysis of Urban Green Areas in Urban Development Plans – A Case Study of Zonguldak, Turkey”, Sa:725-736 pp., Janeza Trdine 9,51000 Rijeka, Croatio, 2013

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Yaşar Bahri ERGEN, "Toplu Konut Planlamasında Geleneksel Doku ve Yapı Özelliklerinin Konut Alanlarında Yansıması", Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası IX.   Teknik Kongresi.   İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, ANKARA (Kasım-1987) Sa: 576-580

 

2.        Yaşar Bahri ERGEN, "Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik ve Planlama Eğitimi Politikası". 13. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Y.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, İSTANBUL (Kasım-1988), Sa: 79-86

 

3.        Yaşar Bahri ERGEN, "Yüksek Bina İle Açık Mekan İlişkisinin Kent Planlamasına Yansıyışı", Yüksek Binalar 1. Ulusal Sempozyumu. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, İSTANBUL
 Kasım-1989, Sa:55-62

                                                             

4.        Yaşar Bahri ERGEN, "GAP' da Bölgesel Kalkınmada Endüstriyel Yer Seçimi Kriterlerinin Saptanması", GAP ve Sanayi Sempozyumu, ŞANLIURFA (Ekim-1990), G.A.P. İdaresi
Yayını, Sa:289-293

                                                                                                                        

5.         Yaşar Bahri ERGEN.- Demet EROL.- Nevin Gültekin.- Hakan HİSARLIGİL,  "Planlamaya Katılım ve Belediyecilik Politikaları-Planlama Sürecinde Yerel Yönetim Merkezi-Yönetim İlişkileri ve Planlamaya Katılımın önemi", 14. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu,   İ.T.Ü.   Mimarlık Fakültesi Yayını,   İSTANBUL   (Kasım-1990), a:96-99

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6.Yaşar Bahri ERGEN, "Planlamada Yasalar Arası İlişkiler - Çelişkiler Boyutunun Araştırılması", 15.Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, D.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yayını, İZMİR (Kasım-1991), Sa:169-174

7. Yaşar Bahri ERGEN.- Ayşe TEKEL,  "Türkiye'de Toplu Konut Politikaları ve Konut Sorunu", 15. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, D.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yayını, İZMİR (1991), Sa: 466-470 (Kentsel Tasarım Yayını, İZMİR (Kasım-l991), Sa: 466-470

8. Yaşar Bahri ERGEN, "Toplu Konut Alanı Planlamasında Konut-Konut, Konut-Açık Mekan ilişkisinde Yoğunluk Politikasının Saptanması” Türkiye'de Son 10 Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu, Y.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını (Kasım-1991), Sa: 48-52

9. Yaşar Bahri ERGEN, "Kentsel Alanda Yüksek Binalar İçin Yer Seçimi Kriterlerinin Saptanması", Yüksek Binalar II. Ulusal Sempozyumu. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını,  İSTANBUL (Kasım-1992), Sa: 29 - 36

10. Yaşar Bahri ERGEN. "İlk ve Orta öğretim Yapılarının Kentsel Alan Planlama Kararlan İle Oluşumu ve Ülkemizdeki Sorunların Saptanması", 21.Yüzyıla Doğru Eğitim Yapıları Sempozyumu (İlk ve Orta Öğretim). Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayım, İSTANBUL (Mayıs-1993), Sa: 47-54

11. Yaşar Bahri ERGEN.-Mehtap ÖZGÜR, "Koruma Planlamasında Paket Projelerle Uygulamanın Güncelleştirilmesinde Tokat İli Örneği", Ulusal Koruma Planlaması Semineri II.(ICOMOS). Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, İSTANBUL (Ekim-1993), Sa: 214-219

12. Yaşar Bahri ERGEN, "Kentsel Sit Alanlarının Kentsel Gelişmeden Olumsuz Etkilenmesi ve Yöntem Araştırması", 2. Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulama Kolokyumu, M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayını, İSTANBUL (Nisan-1994), Sa: 85-94

13. Yaşar Bahri ERGEN, "Kentsel Gelişme Olgusunda Doğal Çevreye Müdahalede Ekolojik Denge İle Planlama İlişkisi", 4. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi. K.T.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yayını, TRABZON (Haziran-1994), Sa: 63-70

14.Yaşar Bahri ERGEN, “Kentsel Yerleşmelerde Enerji ve Çevre Etkileşimi ile Oluşan Sorunların Araştırılması”, İstanbul 2020Sempozyumu Bildiriler, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi ŞBP Bölümü Yayını, İSTANBUL (Nisan-1996), Sa:429-436

15. Yaşar Bahri ERGEN. – Asım Mustafa AYTEN,- Kadir Hakan YAZAR, "Mekanın Yeniden Kavramsallaştırılmasında Temel Belirleyicilerin Rolü ve Bölgesel Kalkınma ile Olan İlişkisi", 7. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi. D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, İZMİR Ekim-1997), Sa: 154-160

16. Yaşar Bahri ERGEN, "Kentleşme Sürecinde Kültürel Yapının Kentsel Mekana Yansıyışı ve Yozgat Kentsel Yerleşmesinde Oluşturduğu Sorunlar", 4.Türkiye Şehircilik Kongresi. İSTANBUL (Kasım-1996), TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını (ANKARA), Sa:  175-189

17. Yaşar Bahri ERGEN. – Kadir Hakan YAZAR - Asım Mustafa AYTEN, "Kentsel Mobilyalar ve Kullanımının Kentsel Tasarım Çerçevesinde Değerlendirilmesi", l. Ulusal Mobilya Kongresi Bildiri Kitabı, H.Ü.M.T.Y.O Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Yayını, ANKARA (Nisan-1997), Sa: 129-138

18. 1. Yaşar Bahri ERGEN. – 2. Kadir Hakan YAZAR – 3. Asım Mustafa AYTEN, "Kentsel Göçteki Değişimlerin Yozgat Kent Mekanında Sınanmasına Dönük Bir Araştırma", 8. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, İSTANBUL (Eylül-1998), Sa: 91 - 103

19. 1. Yaşar Bahri ERGEN, "Yerleşmelerin Bölge ve Kent Ölçeğinde Planlama da Yer Seçimi İlkeleri ile Yerel Yönetimlerin Uygulama Sorunları", Kentleşme ve Jeoloji Sorunları. T.M.M.O.B. Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yayını, İSTANBUL (Kasım-1998), Sa:27 – 34

20. 1. Yaşar Bahri ERGEN. "Farklı Ölçeklerde Uygulanabilir Bir Düzenleme Aracı Olan Kentsel Tasarım Elemanları ve Gelişme Stratejileri", Kentsel Tasarım: Bir Tasarımlar Bütünü Bildiriler. I. Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi, M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayını, İSTANBUL (Mayıs-1999), Sa: 121 - 131

21. 1. Yaşar Bahri ERGEN.- 2. Mustafa ERGEN, "Kent Planlamada Güneş Enerjisinin Yeri ve Öneminin Mekan Boyutunda Değerlendirilmesi", Güneş Günü Sempozyumu - 99. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, KAYSERİ (Haziran-1999), Sa. 98-103

22. 1. Yaşar Bahri ERGEN. – 2. Okan Murat DEDE – 3. Asım Mustafa AYTEN – 4. Kadir Hakan YAZAR,  "Güneş Enerjisinin Kullanımı ve Kent Planlama ile Mimari Tasarımla Olan ilişkisi", Güneş Günü Sempozyumu - 99. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, KAYSERİ (Haziran-1999), Sa: 243-251

23. 1.Yaşar Bahri ERGEN – 2.Asım Mustafa AYTEN – 3. Kadir Hakan YAZAR, "Kültür Mirasının Yozlaştırılmasında Kentsel Tasarımın Rolü ve Kentsel Tasarım Düzenleme İlkeleri". Kentsel Tasarım. Kentsel Tasarım Sempozyumu, M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi Ş.P.B. Bölümü, İSTANBUL (Haziran-2000), Sa: 79 – 88

24. 1. Yaşar Bahri ERGEN., "Turizm ve Kentsel Alan İlişkisinde, Doğal Yapının Rolü ile Planlama Arasındaki Dengenin Gerekliliği", 1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri Valiliği Çevre Koruma Vakfı, Kayseri(Ekim-2003), Sa:185-188

25. 1. Yaşar Bahri ERGEN., “Kentleşmenin Baskısı Altındaki Doğal Alanların Planlama ve Tasarım İlişkisi ile Korunmasına Yönelik Bir Araştırma”, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman fakültesi, ISPARTA(Eylül-2005), Sa: 155-156 (Poster Bildiri)

26. 1. Yaşar Bahri ERGEN.   “Koruma Mevzuatının Oluşturduğu Yönetsel.  Çerçevenin Tarihi Eser ve

Kentsel Sit Alanlarındaki Tahribata Etkisi”,   Kent Planlama     &   Koruma Etkinlikleri Sempozyumu,  TMMOB Şehir Plancıları Odası,  DİYARBAKIR(Kasım - 2005), Sa:122 - 127 

27 1. Yaşar Bahri ERGEN – 2. Okan Murat DEDE – 3. Asım Mustafa AYTEN – 4. Kadir Hakan YAZAR,  “İstatistiki Bölge Birimi Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım: ‘Kayseri-Sivas-Yozgat’ Örneği Üzerine Bir Değerlendirme”, 12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi - İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, İSTANBUL (Ekim-2007), Sa: 33 - 38

28. 1. Yaşar Bahri ERGEN –2. Mustafa ERGEN,  “Küreselleşme İçindeki Yarışmacı Kentler: Ekonomik, Kültürel ve Ekolojik Kaynak Destekli Kentsel Dönüşüm Projelerinde Peyzaj Mimarlığı Mesleğinin Yeri”, Peyzaj Mimarlığı Kongresi, TMMB Peyzaj Mimarları Odası, ANTALYA(Kasım-2007), Sa: 279-289

29. 1. Barış ERGEN, - 2. Mustafa ERGEN- 3. Yaşar Bahri ERGEN. “ Sürdürülebilir Bölgesel Gelişim Açısından Kırsal Alanların Almanya Örneğinde İncelenmesi”,  13. Ulusal Bölge Bilimi/ Bölge Planlama Kongresi Bölgesel Gelişim İçin Yapılanma Gündemi BildiriÖzetler Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi(Özet),  İstanbul(2010), Sa:22                                                                                                                                   

30. 1. Yaşar Bahri ERGEN,- 2. Okan Murat DEDE.- 3. Mustafa ERGEN., 4. Barış ERGEN ”Kömür Madeninin  Kente ve Kensel Yaşama Olan Etkisinin Zonguldak Örneğinde Araştırılması”,  Türkiye 17. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı,      Zonguldak Karaelmas Üniversitesi– Maden Maden Mühendisleri Odası,    ZONGULDAK(Haziran-2010), Sa:1-16,

31.  1. Mehmet Ersoy-2. Okan Murat DEDE,-3. Yaşar Bahri EREGEN, “Yaşlı Dostu Kent Kavramı: Türkiye’deki Kentlerin Bu Süreçle İlgili Bilgilendirilmesi ve Kentsel Yapının Bu Sürece       Hazırlanması Sorunsalı”, Sosyal Hizmetler Sempozyumu 2010 Sosyal Kalkınma ve    Sosyal Hizmet Bildiri Özetleri, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal  Hizmet Bölümü Yayını(Özet), Ankara(2010), Sa:27-28

32. 1. Yaşar Bahri ERGEN – 2. Sultan Sevinç Kurt – 3. Merve Kılıçbay – 4. Ahmet Hamurcu -Fazilet Koçyiğit- 6. Mustafa Ergen,” Herkes İçin Tasarımda Mobilya Kavramına Bütüncül Bakış” 2.Ulusal Mobilya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Deniz Bilimleri Meslek Yüksek  Okulu, Gazi Kitapevi Tic.Ltd.Şti., Beşevler-Ankara(2013), Sa:295-3045.

 

33. 1. Mehmet ERSOY, 2. Okan Murat DEDE, 3. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, 4. Yaşar Bahri ERGEN,,   “Yaşlanan Nüfus Karşısında Yerel Yönetimler Ve Kent Konseylerinin Çabaları: 2011 Kent Konseyleri Amasya Çalıştayı”, Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bursa(2015) Sa:449-463       

 

7.7. Diğer yayınlar

            1. “Vize Çözümleme Çalışması”, İDMMA Proje Çalışması, İstanbul, (1975)

            2. ”Tokat Koruma Amaçlı Çerçeve İmar Planı Uygulaması ve Uygulamadan Yapılan Yayın

          “A Method t he Evaluation of Tokat Bey Sokak Urban Preservation Area” adlı yayın

            ve onaylı Plan ve Belgeleri, 1992 Yılı Onaylı Plan ve Yayının Yayın Tarihi:Haziran 2001

 

            3. “Yozgat İmar Planı Uygulaması Yapılan Yayın

a- Kentleşme Sürecinde Kültürel Yapının Kentsel Mekana Yansıyışı ve Yozgat Kentsel Yerleşmesinde Oluşturduğu Sorunlar

b- Kentsel Göç’ deki değişimlerin Yozgat Kent Mekanında Sınanmasına Dönük Bir Araştırma

c- Kentleşmenin Baskısı Altında Doğal Alanların Planlama ve Tasarım İlişkisi ile Korunmasına Yönelik Bir Araştırma(Poster Bildiri) adlı yayınlar ve onaylı İmar Planı ile Belgeleri 1994 Yılı Onaylı Plan ve Yayın Tarihi: Kasım 1997 – Eylül 1988 – Eylül 2005

 

            4. MEB İlköğretim tesisleri Projesi ve Projeden Yayın,

            a-  Mimarlık Dergisi 314 Sayısında “İlköğretim Projesinin” Tanıtıcı Makale

b- Yapı Dergisinde “İlköğretim Yapılarının, Kent Planlamadan Kentsel Tasarıma ve Kentsel Tasarımdan Mimariye Doğru Analizi” adlı Makale, temmuz 2000, Milli Eğitim Bakanlığınca Basılan Proje Kitabında Yer Alması ve Belgeleri

5.  Geçici Dönem Kentsel Sit Alanları Yapılanma kararlarının Uygulamadaki Sorunları” Doktora Tez Semineri 1- Gazi Üniversitesi(ADMMA) ANKARA, Aralık 1981

6.  “Geleneksel Doku ve Yapı Özelliklerinin Konut Alanlarına Yansıyışı”, Doktora Tez      Semineri 2 - Gazi Üniversitesi(ADMMA) ANKARA, Mart 1985

           

 

8.Projeler

            1.  Uygulama Projeleri

 2 -Tokat Koruma Amaçlı Çerçeve İmar Planı(Tasarım) ve Uygulaması-Tokat Belediyesi, 02.07.1990-20.08.1992

a) Yaşar Bahri ERGEN.-Mehtap ÖZGÜR,  "Koruma Planlamasında Paket Projelerle Uygulamanın Güncelleştirilmesinde Tokat İli Örneği", Ulusal Koruma Planlaması Semineri II.(ICOMOS). Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, İSTANBUL (Ekim-1993), Sa: 214-219

b) Yaşar Bahri ERGEN, "Kentsel Sit Alanlarının Kentsel Gelişmeden Olumsuz Etkilenmesi ve Yöntem Araştırması", 2. Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulama Kolokyumu, M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayını, İSTANBUL (Nisan-1994), Sa: 85-94

3 -Yozgat İlave ve Revizyon İmar Planı(Tasarım) ve Uygulaması, Yozgat Belediyesi-19.05.1999-25.10.1994

a) Yaşar Bahri ERGEN, "Kentleşme Sürecinde Kültürel Yapının Kentsel Mekana Yansıyışı ve Yozgat Kentsel Yerleşmesinde Oluşturduğu Sorunlar", 4.Türkiye Şehircilik Kongresi. İSTANBUL (Kasım-1996), TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını (ANKARA), Sa:  175-189

4- İlköğretim ve Yatılı Bölge Okulu(Tasarım) Projesi-Milli Eğitim Bakanlığı, 23.10.1998-08.12.199

a) Yaşar Bahri ERGEN., “İlköğretim Yapılarının, Kent Planlamadan Kentsel Tasarıma ve Kentsel Tasarımdan Mimariye Doğru Analizi”, Yapı Dergisi, ANKARA (Temmuz 2000), Sayı:52   sa:15-22

            2.   Araştırmaya Dayalı Sorunların Çözümlenmesine Yönelik     (Proje Yürütücüsü - Müellif)

            1-         Cavlak Termal Turizm Alanı Planlaması - Boğazlıyan Belediyesi (YOZGAT), G.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi (1988 - 1989)

2- Tokat Kentsel Sit alanı Çerçeve Koruma İmar Planı - Tokat Belediyesi (TOKAT), G.Ü.

            Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi (1990 - 1992)

 

3- Teknik Konularda Araştırma ve Danışmanlık Çatalağzı(ZONGULDAK) Belediyesi,

            G.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi (1989-1990)

 

4-         Göbü  (ZONGULDAK)  Kıyı Kesiminde Turizm Amaçlı Uygulama İmar Planı  - Zonguldak Valiliği (ZONGULDAK) G.Ü.  Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye işletmesi (1992)

5-         Yozgat Üniversitesi Vakfı Üniversite Kampus Planı    - Yozgat Üniversitesi Vakfı(YOZGAT), E.Ü. Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi (Vakıf Projesi) (1995)

6-  Yatılı 8. Yıllık İlköğretim Bölge Okulu Mimari Tasarım Projesi - MİLLİ Eğitim Bakanlığı

(Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlığı -  ANKARA), E:Ü; Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi (1998)

 

7-  Yozgat Kent İçi Gölet Rekreasyon alanı Planlaması - Yozgat Belediyesi (YOZGAT),

            E..Ü. Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi (1998-1998)

 

8-  Lise Yozgat Caddesi Yayalaştırma Projesi - Yozgat Belediyesi (YOZGAT), E.Ü. Yozgat

            Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi (1999 - 2000)

 

9-         Yozgat Belediyesi 500 Konutluk Toplu Konut Yerleşmesi Planlaması ve kentsel Tasarımı (YOZGAT), E.Ü. Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi (2000)

 

 

9.İdari Görevler

            1.   Akademik Görevler:

Arch.

Görev Yeri

Yıl

Öğr.Gör.  

Gazi Universitesi Müh.Mim.Fak. Mimarlık Bölümü

1982-1988

Yar.Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Şehir ve Bölge Planl. Bölümü

1988-1995

Yar.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi Yozgat Müh.Mim.Fak. Mimarlık Bölümü

1995-1998

Yar.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi Yozgat Müh.Mim.Fak. Şehir.B.P. Bölümü

1998-2016

Yar.Doç.Dr.

Erciyes-Bozok Müh.Mim.Fak. Şehir Bölge Planlama Bölümü

1995-2007

Yar.Doç.Dr.

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şeh.ve Böl.Pl.Bölümü     

2009-2016

Yar.Doç.Dr.

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü     

2011-2013

Yar.Doç.Dr.

Siirt Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Mimarlık Bölümü     

2016-2017

Yar.Doç.Dr.

Siirt Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Şehir ve Bölge Planlama Böl.     

2017 - +

 

  2. -İdari Görevler :

-M.E.B. Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Müdür Yardımcısı(1981-1982)

-  Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkan Yardımcısı(1988-1992 G.Ü. MMF)

-  Mimarlık Bölüm Başkanlığı(1995-2006 E.Ü. Yozgat MMF),

-  Dekan Vekilliği (Mart 1996-Mayıs 1996 EÜ. Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi)

-  Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı(E.Ü. 2003-2009 Bozok Üniversitesi MMF),

-  Dekan Yardımcılığı(1996-2006 E.Ü Yozgat MMF),

-  Dekan Yardımcılığı (2009-2011 Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

-  Dekan Yardımcılığı ve Dekan Vekilliği(2012+ Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

-  Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı(2011-+ Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

-  Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığı(2012-2014 Amasya Üniversitesi

 

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

A-Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi Bilimsel Danışma

    Kurulu Üyeliği Kurulu Üyeliği (2004- +)

 

2. NWSA: New World Sciences Academy, E-Journal of New World Sciences Academy,  

    Uluslararası Uluslararasi Hakemli E-Dergi - ( An Open Access Journal) + Kuruluş:

    2006 - ISSN : 1306-3111–  Bilimsel Alan Hakemliği (22.04.2011 - +)

3. Kentleşme Şurası2009, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Şura Üyeliği(2009-2009)

 

B-Görev Üyelikleri:

1. Mimarlar Odası(1973-+)

2 Şehir Plancıları Odası(1977-+)

3. Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-

   2006)

4. Kayseri Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Kurulu Üyeliği(1998-2008)

5. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-   2009)

6. Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2012 – 2015)

7. Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Üniversite Senato Üyeliği (2015 – 2016)

8. Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2010-2014)

 

C-Jüri Üyelikleri(Proje Yarışmalarında)

1.”Ahlat Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması”,  Asıl Jüri Üyesi, Kültür Bakanlığı, BİTLİS”(1991)

2. “Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması”. Danışman Jüri Üyesi, Kültür Bakanlığı, KIRŞEHİR(1992)

3. “Kayseri İç Kalesi’nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi İçin İki Kademeli Ulusal Mimari Proje Yarışması”, Danışman Jüri Üyesi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, KAYSERİ(2008)

4. “Yozgat Belediye Başkanlığı Ticaret, Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması”, Asıl Jüri Üyesi(Jüri Başkanı), YOZGAT(2008)

 

 

11.Ödüller

            1.   Bandırma Sahil Şeridi Turistik Düzenleme, Şehircilik ve Mimari Proje Yarışması

1.’lik Ödülünün Ekibinde Yardımcı Mimar Görevi, İSTANBUL (1973)

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

MIS 106 Mimarlık Bilgisi/A

MIS 106 Mimarlık Bilgisi/B

MIS 201 Stüdyo 3/A

MIS 201 Stüdyo 3/B

MIS 203 İmar ve Çevre Hukuku

MIS 203 İmar ve Çevre Hukuku

MIS 207 Sosyo Kült.Antro.

MIS 207 Sosyo Kült.Antro.

ŞBP 301 Stüdyo 4/A

ŞBP 301 Stüdyo 4/B

ŞBP 302 Stüdyo 5

ŞBP 303 İnsan Yerleşmelerinin Evrimi

ŞBP 307 Kent Sosyo-Ekonomisi

ŞBP 313 Kentsel Gelişme. Koruma Yenilem

ŞBP 401 Stüdyo 7

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

4

4

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

2

50

50

13

7

37

28

32

30

27

27

9

35

37

43

25

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

MİŞ 101

Stüdyo 1

MİŞ  109

GSD 109

 

4

 

2

2

4

 

0

0

23

 

23

8

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

5.Atıflar

Bilimsel Çalışmalarıma Atıfta Bulunan Yayınlar

1. Ulusal

1. AYTIŞ S., “Yüksek Binaların Kriterleri”, Yüksek Binalar II.Ulusal Sempozyumu, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, İSTANBUL (1992), Sa: 329 - 336

2. KABALAK, G., - UZUN, S., Yerel Ekonomik Gelişme Programı Yozgat, Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası YOZGAT (1998), Sa: 1-145

3. ARCAN, E.,- EVCİ, F., Bina Bilgisi Çalışmaları – Mimari Tasarıma Yaklaşım, Tasarım Yayın Grubu, İSTANBUL(1999), Sa:1-187

4. ERARSLAN, A., Bina Bilgisi, Milli Eğitim Basımevi, ANKARA(2000), Sa: 1 – 181

5. KALABALIK, H., İmar Hukuku, Seçkin Yayınevi, ANKARA(2002), Sa:1 - 567

6.   ERGEN, M., “Dağ Bölgelerindeki Yerleşmelerin Sorunları ve Çözümüne İlişkin Öneriler”,

Türkiye Dağları 1.Ulusal Sempozyumu, Orman Bakanlığı Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı Yayını, ANKARA(2002), Sa: 174 - 175 

7.    SARI, Aydın, “Kent ve Bölgesel gelişimde Ulaşımın Etkileri”, Kentsel Ekonomik araştırmalar Sempozyumu, DPT Yayını, ANKARA(2004), Sa:185-191 Cilt-2

 

8.   ERGEN, M., “Avrupa Şehirlerinin Kentsel Dönüşüm Sorunları ve Türkiye’de Oluşacak Olan Sorunlara Genel Bakış”, Değişen – Dönüşen Kent ve Bölge, Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, ANKARA(2004), Sa: 251 – 259

 

9.    SAMİ, K., “Gap Bölgesi’nde Tarihi Kent(ler)in Hikayesi: Kültürel ve Mekansal Yok Oluşun Son Yıllardaki Serencamı”, Değişen – Dönüşen Kent ve Bölge, Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, ANKARA(2004), Sa: 263 – 273

 

10.EKİNCİ, C.E., Bordo Kitap- yapı ve tasarımcının İnşaat El Kitabı, Üniversite Kitapevi, ELAZIĞ (2004), Sa: 1 – 988

 

11. ULU, A.,- KARAKOÇ, İ., “Kentsel değişimin Kent Kimliğine Etkisi”,  Planlama Dergisi,

     TMMOB  Şehir Plancıları Odası Yayını, ANKARA(2004/3), Sa: 59 – 66

 

12. Ali ULU - İlknur KARAKOÇ,  “İnsana Yabancılaşan Kent Sokaklarının Geçmişle Gelecek                

     Yeni Kimlik Arayışı”, Uluslararası 15. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu,26-28

     Mayıs 2004, İstanbul, ss.155-160.

 

13.  EVREN,  A.,   “Büyükşehir Olma Süreci Türkiye’de Şehircilik Kongreleri”,  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Bilim ve Sanat Vakfı yayını İstanbul (2005), Cilt:3, Sayı:6, Sa:624

13. TÜRA, M., “17. Yapı Yaşam Kongresi… ve Ardından Temasıyla Yapıldı”,  Mimarlık Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, ANKARA(2005/324), Sa: 19–21

14. Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP(Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilme projesi İnşaat Teknolojisi-Baca, Ankara-2006, çalışması için Kaynak kitap Olarak Bacalar ve Kanallar Fasikül Ders Kitabı alınmıştır.  Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Matbaası,  Ankara(1982)

15. Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP(Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilme projesi) İnşaat Teknolojisi - Renklerle Tasarım 1, Ankara-2006 çalışması için Kaynak kitap Olarak Bina Bilgisi Ders Kitabı alınmıştır. Mili Eğitim Basımevi –İstanbul (1986 I. Basım-1997 II. İkinci Basım)

16. GÜLTEN, A.,A.- AKSOY, U.,T. – BEKTAŞ, B., “Kentsel Tasarımda Bina Yönlendirilmesi ve Güneş Işınım İlişkisi” , Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, ELAZIĞ    (19         (4). 531-541. 2007), Sa: 531-54

17. Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP(Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilme projesi) İnşaat Teknolojisi - Mekan Tasarımı, Ankara-2007, çalışması için Kaynak kitap olarak Bina Bilgisi Ders Kitabı alınmıştır. Mili Eğitim Basımevi –İstanbul (1986 I. Basım-1997 II. İkinci Basım)

18. MAZI, F., “Tarihi Çevrenin Korunmasında Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi”, Mevzuat Dergisi(2009), Yıl:11, Sayı:138, Sa: 1-4

19. Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP(Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilme projesi)İnşaat Teknolojisi - Mekan Tefrişleri-1,    Ankara - 2010,  çalışması için Kaynak kitap Olarak Bina Bilgisi Ders Kitabı alınmıştır. Mili Eğitim Basımevi – İstanbul (1986 I. Basım-1997 II. İkinci Basım)

20. ARIK, F.-KURT, H.-ÇÖMLEKÇİLER, F., “Kent Planlamasında Jeolojinin Önemi ve Konya Örneği” 1. Konya Kent Sempozyumu, TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu Yayını, Yıl:2011, sa:191-204

21. ÖZBAYRAK, M. “Kolektif Bellek, Kent Belleği Ve Sokaklar: İzmit Merkez Geleneksel Sokakları”, Gazi Akçakoca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayını İzmit(2011),Sa:1555-1569

22. ÜSTÜN, B. – GÖKALTUN, E. – AKÇORAL, B., “Bina ve Yapım Bilgisi”, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Yayını, ESKİŞEHİR(2011), Sa: 39

 

23. Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat Teknolojisi – Bina Durumu Renk Tasarımı,    Ankara - 2011,  çalışması için Kaynak kitap Olarak Bina Bilgisi Ders Kitabı alınmıştır. Mili Eğitim Basımevi – İstanbul (1986 I. Basım-1997 II. İkinci Basım)

24. Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP(Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilme projesi) İnşaat Teknolojisi – Konut Mekanları Tefrişi(482BK00629), Ankara-2011, çalışması için Kaynak kitap olarak Bina Bilgisi Ders Kitabı alınmıştır. Mili Eğitim Basımevi –İstanbul (1986 I. Basım-1997 II. İkinci Basım), Sa:1 -  92

25. Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat Teknolojisi – Çelik Proje Tasarımı(582YIM202), Ankara - 2011,  çalışması için Kaynak kitap Olarak Bina Bilgisi Ders Kitabı alınmıştır. Mili Eğitim Basımevi – İstanbul (1986 I. Basım-1997 II. İkinci Basım), Sa:1-85

26. YILMAZ, A., “İlköğretim Okullarının Fiziksel  Yapılarının Eğitim ve Öğretim Açısından Değerlendirilmesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Balıkesir (2012), Cilt15, Sa: 28, Sa: 77- 107

27. ATABEYOĞLU, Ö., “Büyükşehir Olma Sürecinde Bir Kent: Ordu”, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aydın (Özel Sayı :2014), Cilt:1, SA:160-177

28. Dergipark-ARKOÇ, O.- ÖZŞAHİN, B.,, “Kentsel Planlamada Jeolojinin Etkisi, Kırklareli Örneği”, Kırklareli Üniversitesi Jurnal of Engineering and Science 1(2015), Sa:30-4021.

 

 

2. ULUSLAR ARASI

1.      COBURN, A., “Disaster Prevention and Mitigation in Metropolitan Areas: Redusing Urban Vulnerability in Turkey”,  Inmal Settlements, Enviromental Deration and Disaster Vulnerability The Turkey Case Study, The World bank and The International Decade For Natural Disaster Reduction (IDNDR), Wasington, DC.(1995) 20433 USA, 97. Cilt, Sa:1-203("A Research about Components of  Built Environment and Dcprevation of Ecological Balance in rban Development Areas." Paper Contained in UN/ECE, 1992.)

 

2.      Hilal TURGUT, Ömer ATABEYOĞLU (atabey6@hotmail.com), Pervin YEŞİL, Hasan YILMAZ, “Fiziksel Kent Gelişimi Ve Nüfus İlişkisinin Değerlendirmesinde Farklı Bir Yaklaşım”, (International Scientific Journal) Alatoo Academıc Studıes, International Ataturk Alatoo University Yayını, Bishkek, KYRGYZSTAN(2009), Volum:4, Number:1, Sa:12-21(Ergen, Y., B., 1981. Sehircilik, Yuksek Teknik Oğretmen Okulu Matbaası, 343s., Ankara.)

 

3.      TOKSÖZ, E., “Uyumlu Kentsel Gelişme Hakkı Çerçevesinde Kentsel Sit Alanlarının Dönüşümü: İstanbul Örneği”, Şehirlerin Yapılandırılması Uluslararası Sempozyumu - Kentsel Dönüşüm(2012), İstanbul, Türkiye, 74-85(Kentsel Sit Alanlarının Kentsel Gelişmeden Olumsuz Etkilenmesi ve Yöntem Araştırması. 2. Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulamalar Kolokyumu)

 

4.      ATABAY, İdris -  ATABAY, Şenay - Kentsel Dönüşüme Yönelik Son Yasal Düzenlemelerin İrdelenmesi ve Kentsel Dönüşüm Faaliyetlerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu Kentsel Dönüşüm'2012, İTÜ ve Beykent Üniversiteleri, İstanbul, Türkiye,(Tarihsiz. Kentsel Sit Alanlarının Kentsel Gelişmeden Olumsuz Etkilenmesi ve Yöntem Araştırması. 2. Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulamalar Kolokyumu.)

 

 

5.      KURT, S.S.-CİNDİK, Y., “A Study on Street Furniture of Trabzon City”, International Caucasian Forestry Symposium-Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Artvin (2013), sa:712-718(Herkes İçin Tasarımda Mobilya Kavramına Bütüncül Bakış”, 2.Ulusal Mobilya Kongresi,   Pamukkale Üniversitesi)

 

6.      ELİBÜYÜK, M.,-GÜLER, Y., “Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Zonguldak İli Ekonomisine Etkisi”, Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks(2015), ZFWT, Vol:7, No:1 (Kömür Madeninin Kente ve Kentsel Yaşama Olan Etkisinin Zonguldak Örneğinde Araştırılması. Türkiye 17. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı içinde 1-6)

 

7.      CENGİZ B.*- CENGİZ C.- KEÇECİOĞLU, P., “Transmation Of Urban Space In Historical Environment: ACase Study Of BartınCity, Turkey”, MACODESU 2015  Marine Coastal Development Sustainability, Trabzon (2015), Sa: 703-712(“Kentsel Sit Alanlarının Kentsel Gelişmeden Olumsuz Etkilenmesi ve Yöntem Araştırması”, 2. Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulamalar Kolokyumu,)

 

8.      ANTEZAK, E., “Urban Greenery in Greatest Polish Cities: Analysis of Spatial Concentration”, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering(2017), Vol:11, No:5, (Application of Geographical Inmation System to Analysis of Urban Green Areas in Urban Development Plans – A Case Study of Zonguldak, Turkey)

 

3. SCI Dergilerinde

1. KÖSE, Ç., BARKUL, Ö., “İlköğretim Yapılarında Tip Proje Uygulama Sorunları Üzerine Bir

    İnceleme”, Megaron Dergisi (2012), Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, Yıl:2012, sa:94-

    102(SCI) (“İlk ve Orta Öğretim Eğitim Yapılarının Kentsel Alanda Planlama Kararları ile

    Oluşumu ve Ülkemizdeki Sornların Saptanması”, 21. Yüzyıla Doğru Eğitim Yapıları                                                                                                        Sempozyumu,)

 

Güncelleme : 23.10.2018 01:40:08