Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili
Telefon (0484) 212-1111 / 3475
Kurumsal E-Posta yilmazakdemir  siirt.edu.tr
E-Posta yilmazakdemir  msn.com
Web
Açıklama
Güncelleme9.01.2018 14:45:25

Doç.Dr YILMAZ AKDEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi

YILMAZ AKDEMİR
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yılmaz AKDEMİR

2. Doğum Tarihi          :

3. Unvanı                    : Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 2016

Doçentlik Tarihi                      : 2020

Profesörlük Tarihi                   :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  KAYA İBRAHİM HALİL, Eski Anadolu Türkçesinde birleşik fiillerin kuruluşu, Siirt Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2019)

            2.   KORKMAZ ZAFER, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Kendi Gök Kubbemiz" adlı eserinde kelime grupları, Siirt Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2019)

            3. IŞIK KEBAPÇI ESMA, Akbaba Gazetesi 400-500 sayılar arasında yer alan manzum parçaların kelime grubu tahlili, Siirt Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2019)

            4. AKBAY AYŞEGÜL, Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur'dan "Aç Bars" Öyküsü Üzerine Söz Yapımı İncelemesi, Siirt Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Devam ediyor)

            5. BİLGE YILMAZ, Karahanlı Türkçesi İle Çağatay Türkçesi Eserlerinin Karşılaştırmalı Gramer Denemesi, Siirt Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Devam ediyor)

            6. YILMAZ FATMA, Tarama Sözlüğünde Akrabalık Adlarının Tasnifi, Siirt Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Devam ediyor)

 

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

             

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  AKDEMİR YILMAZ (2019).  -gUKA BİRLEŞİK ZARF-FİİL YAPISI ÜZERİNE.  Journal of International Social Research, 12(63), 14-20.

            2.   AKDEMİR YILMAZ,Kaya İbrahim Halil (2019).  ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE BİRLEŞİK FİİLLER ÜZERİNE.  International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(37), 1434-1456.

            3. AKDEMİR YILMAZ,İsi Hasan (2018).  TARİHİ TÜRK LEHÇELERİNDE YAWLAK - YAVLAK SÖZCÜĞÜ.  International Language, Literature and Folklore Researchers Journal, 1(15), 21-37

            4. AKDEMİR YILMAZ,İSİ Hasan (2017).  ERKEN ORTA ÇAĞ TÜRKÇESİNDE DİNİ TERMİNOLOJİ OLUŞTURMA.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 192-224.

            5. AKDEMİR YILMAZ,İSİ HASAN (2017).  ÇEKİM EKİNDEN YAPIM EKİNE  ” CA”.  Journal of International Social Research, 10(48), 14-28.

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  AKDEMİR YILMAZ (2019).  ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE ARAPÇA-FARSÇA GRAMER UNSURLARI ÜZERİNE.  V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 310-310.

            2. AKDEMİR YILMAZ (2019).  Gülistan Tercümesi’nde Organ Adları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme.  ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 545-553.

            3. AKDEMİR YILMAZ (2018).  Nehcü’l-Ferâdis’te Yer Alan Bazı Sözcüklerin Art Zamanlı Anlam Değişmeleri.  ASOSCONGRES V. Uluslarası Filoloji Sempozyumu, 68-68.

 

7.3. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.  Senglâh’ın Tematik Sözlüğü (İsimler) (2020). AKDEMİR YILMAZ,  Kriter Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 531, ISBN:978-625-7033-59-6.

            2. Çağatay Türkçesiyle Kasîde-i Bürde Şerhi(İnceleme, Metin, Gramatikal Dizin) (2018)., AKDEMİR YILMAZ,  Maya Akademi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 764, ISBN:978-605-4515-95-0.

            3. Çağatayca Kasîde-i Bürde Şerhi (Metin-Çeviri) (2018)., AKDEMİR YILMAZ,  Maya Akademi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 359, ISBN:978-605-4515-96-7.

            4. Filoloji Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Bölüm adı:(Harezm Türkçesinde Askerî Terimler Üzerine) (2019)., AKDEMİR YILMAZ,  Gece Akademi, Editör:Köse Dursun, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 90, ISBN:978-605-7631-50-3.

            5. Dilbilgisi Öğretimi, Bölüm adı:(Söz Dizimi) (2019)., AKDEMİR YILMAZ,Akbay Ayşegül,  Anı Yayıncılık, Editör:Epçaçan Cahit, Akın Erhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 251, ISBN:978-605-170-290-2.

            6. Dilbilgisi Öğretimi, Bölüm adı:(Türkçenin Ekleri) (2019)., AKDEMİR YILMAZ,  Anı Yayıncılık, Editör:Epçaçan Cahit, Akın Erhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 251, ISBN:978-605170-290-2.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  AKDEMİR YILMAZ (2020).  TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNDE “ÇIN” SÖZCÜĞÜ VE TÜREVLERİ.  Tarih Okulu Dergisi(XLIV), 551-569.

                2.   AKDEMİR YILMAZ (2019).  SENGLÂH LÜGATİNDE YER ALAN KİŞİ ADLARININKAVRAM ALANLARI.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 580-607.

                3. AKDEMİR YILMAZ (2019).  NEHCÜ’L-FERADİS’TE YER ALAN ÖRTMECELER ÜZERİNE.  Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(23), 79-94.

                4. AKDEMİR YILMAZ,BANKIR MEHMET MALİK (2017).  SİİRT ARAPÇASININ TÜRKÇEYLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ.  Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 139-146.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.  

            2.

 

9.İdari Görevler

            1.   Mayıs 2014-Ekim 2014 Müdür Yardımcısı, Siirt Üniversitesi TÖMER Birimi

            2.   Ocak 2016-Halen Müdür, Siirt Üniversitesi TÖMER Birimi

            3.   Ağustos 2016-Eylül 2017, Bölüm Başkanı, Fen Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

            4.   Şubat 2016-Halen, Yönetim Kurulu üyesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

            5.   Şubat 2016-Halen, Anabilim dalı Başkanı, Siirt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Dili Anabilim Dalı

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çağatay Türkçesi I

 

 

 

Çağatay Türkçesi II

 

 

 

Harezm Kıpçak Türkçesi

 

 

 

Karahanlı Türkçesi

 

Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köktürkçe Üzerine Araştırmalar

 

 

 

Sözlük Bilimi

 

 

 

Harezm Türkçesi Metin İncelemeleri

 

 

 

Eski Türk Dili Metinleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 31.12.2020 00:15:25
Çalışmalar