Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Telefon (0484) 212-1111 / 3855
Kurumsal E-Posta zeynepharputlu  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme10.01.2018 12:02:30

Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP HARPUTLU SHAH

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Zeynep HARPUTLU SHAH    

2. Unvanı                     :Doç. Dr. 

3.Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans 

            

İngilizce Öğretmenliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

4

Y. Lisans

İngiliz Dili ve Edebiyatı

King’s College London, İNGİLTERE

1

Doktora 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

King’s College London, İNGİLTERE

3

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 15.04.2016

Doçentlik Tarihi                        : 25.11.2021

Profesörlük Tarihi                    :    -

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri 

6.2. Doktora Tezleri


7. Yayınlar 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.  Harputlu, Z. (2016). Mapping Poverty in Late-Victorian Fiction.  University of Bucharest Review: Literary and Cultural Studies Series (Cultural Representations of City) Vol.VI, Issue 2. pp. 41-55.

 

            2.  Harputlu, Z. (2018). The Survival of the East End: Ruins, Liminality and Identity in Arthur Morrison’s Fiction. The Victorian. Vol 6, No.1. pp. 1-19.

 

           3. Harputlu, Z. (2018). Ruins, Memory and Identity in Dickens’s “Little Dorrit” and “Dombey and Son”. Journal of Narrative and Language Studies(ISSN: 2148-4066). Vol.6, Issue. 10. pp. 75-86.


           4. Harputlu Shah, Z. (2019). Passive Resistance in George Gissing's "New Grub Street" and Knut Hamsun's "Sult". Nordic Journal of English Studies. 18 (1): 95-120.

          

           5. Harputlu Shah, Z. (2019). "The unceasing questioner to whom there is no reply": Life, Death and Meaning in Gissing's Fiction. The Gissing Journal. 53 (4): 1-19.  


           6. Harputlu Shah, Z. (2019). Reading the Body in Dickens's "Bleak House" and "Our Mutual Friend". Complutense Journal of English Studies. 27: 275-292. 

 

           7.  HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2019). Railways and Railwaymen in ”Mugby Junction”. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6(2), 402-425.

 

          8. HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2019). A Modern Exile: Home and Belonging in "For Love Alone". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi(62), 267-281.


          9. HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2021). (Mis)Representations of Otherness in Detective Fiction: The Traveling Gypsy as the Criminal Other in "The Case of the Missing Hand" . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(1), 406-414., Doi: 10.30783/nevsosbilen.882657

         10. HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2021). Maps and Mapping in Literary Criticism: A Humanistic Perspective . Pearson Journal of Social Sciences and Humanities, 6(13), 75-91., Doi: 10.46872/pj.281

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özeti basılan bildiriler

 

         1.  Harputlu, Z. (2012). Spectrality and Abjection in Stories of Charles Dickens' "The Signal-Man" and Herman Melville's "Bartle". The Kristeva Circle Conference, Department of Philosophy, Siena College/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.

 

2.Harputlu, Z. (2012). Railway Accidents: ‘The Encounter of Flesh and Steel’, Shock and  Trauma. The Abstract, King’s College London, İNGİLTERE.

 

3. Harputlu, Z. (2013). Underground London: Subterranean Spaces in Nineteenth Century. City-Centric, King’s College London, İNGİLTERE.

 

4. Harputlu, Z. (2013). "Place is sensed, senses are placed": Urban Poverty in Arthur Morrison's "A  Child of Jago" and Slum Travellers in Victorian England. Sensing City: Experience, Emotion  and Exploration, 1600-2013 Conference, University of York, İNGİLTERE.

 

5.Harputlu, Z. (2016). Ruins, Memory and Identity in Victorian London: “The Ruined Man” in Charles Dickens’ and George Gisings’ Fiction. Space, Identity and Memory Graduate Conference. Birkbeck Institute Humanities, İNGİLTERE.

 

6. Harputlu, Z. (2016). Mapping Poverty in Fiction by George Gissing and Arthur Morrison’. Cultural Representations of City. The 18th Annual Conference of English Department, University of  Bucharest, ROMANYA.

 

7.Harputlu, Z. (2017). Railwaymen in Mugby Junction, The British Society for Literature and   Science, University of Bristol, İNGİLTERE.

 

8.Harputlu, Z. (2017). Memory, Ruins and Identity in Dickens’ Dombey and Son, and Little Dorrit.  BAKEA V- Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Konferansı. Cumhuriyet Universitesi, TÜRKİYE.

 

 9.Harputlu, Z. (2018). The Survival of the East End: Ruins, Liminality and Identity in Arthur Morrison’s Fiction. Transitions: Bridging the Victorian-Modernist Divide Conference. University of Birmingham, İNGİLTERE.

 

10.Harputlu, Z. (2018).  Classed Spaces and Social Boundaries in Late-Victorian Slum Fiction. 3rdLondon International Conference on Social Science and Humanities. London. İNGİLTERE.

 

11.Harputlu, Z. (2018).  Moral Decadence in Late Victorian Fiction. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Mardin, TÜRKİYE


12. “The Maelstrom of Modern Life”: Revisiting Berman’s Modernity in the Twenty-First Century , HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2020).. 2nd International Congress on Academic Studies in Philology, 106-107., (Özet bildiri)

          13. "A London Below": Subterranean Spaces in the Nineteenth Century , HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2020).. 2. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 352-353., (Özet bildiri)

            

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


            1.   Studies in Turkish Language and Literature- Cultural Readings, Bölüm adı:(Mapping Istanbul in "Mai ve Siyah") (2020)., HARPUTLU SHAH ZEYNEP, Eğitim Yayınevi, Editör:Ünlü, Osman; Altıntaş, Ali Fuat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 279, ISBN:978-605-70169-7-3, İngilizce(Bilimsel Kitap)

              2.  Authorship, Literary Production and Censorship in the Late-Nineteenth Century (2020)., HARPUTLU SHAH ZEYNEP, Peter Lang Publishing, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, ISBN:978-3-631-83800-6, İngilizce(Bilimsel Kitap)

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

            1.  Harputlu, Z. (2016). Spectrality and Abjection in Stories of Charles Dickens' "The Signal-Man"  and Herman Melville's "Bartleby".Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Vol 40. No  (1) pp. 203-213

 

            2. Harputlu, Z. (2017). Senses of Place, Filth and Purity in Morrison’s "A Child of Jago" and Gissing’s "The Nether World". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Vol 34/2. 

 

       3. Harputlu Shah, Z. (2018). Women and the Nation’s Narrative in Tahmima Anam’s “A Golden Age” and Roma Tearne’s “Bone China”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi .Vol.12. pp. 284-291.

   

           4Harputlu Shah, Z. (2019). A Modern Exile: Home and Belonging in "For Love Alone". Ataurk Universitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi. 62: 267-281.


           5Harputlu Shah, Z. (2019). Railways and Railwaymen in Mugby Junction. DEU Edebiyat Fakultesi Dergisi. 6 (2): 402-425.

 

8.Projeler 

 

9.İdari Görevler 

            1.  Mütercim-Tercümanlık Bölüm Başkanlığı: Eylül 2016- devam

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. The British Society for Literature and Science

            2. Centre for Modern Literature and Culture

 

11.Ödüller 

      

12.Son beş yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

 

 

Ders Kodu

 

Ders Adı

 

Öğrenim Derecesi

 

Dil

 

Akademik Yıl

Haftalık Toplam Ders Saati

IMT 105

İngilizce Sözlü Anlatım I

 

Lisans


İngilizce

 

2020-2021

 

6

IMT 106

İngilizce Sözlü Anlatım II

 

Lisans


İngilizce

 

2020-2021

 

6

IMT 227

Edebiyat Metinleri I

 

Lisans


İngilizce

2020-2021

4

IMT228

Edebiyat Metinleri  II

 

Lisans


İngilizce

2020-2021

4

IMT206

Çeviride Özel Konular: Diplomasi

 

Lisans


İngilizce

2020-2021

4

IMT231

Çeviride Özel Konular: Ticari Metin Türleri I

 

Lisans


İngilizce

2020-2021

2

IMT326

Medya ve İletişim

 

Lisans


İngilizce

2020-2021

4

IMT329

Çeviride Özel Konular: AB Terim ve Kavramları I

 

Lisans


İngilizce

2020-2021

4

 

IMT405

Araştırma Yöntemleri

 

Lisans


İngilizce

2020-2021

3

IMT406

Bitirme Ödevi

 

Lisans


İngilizce

2020-2021

2

IMT 105- IMT 106

İngilizce Sözlü Anlatım 

I & II

 

Lisans


İngilizce

 

2019-2020

 

6

IMT 227-IMT228

Edebiyat Metinleri I & II

 

Lisans


İngilizce

2019-2020

4

IMT329

Çeviride Özel Konular: AB Terim ve Kavramları I

 

Lisans


İngilizce

2019-2020

2

 

IMT326

Medya ve İletişim

 

Lisans


İngilizce

2019-2020

2

IMT405

Araştırma Yöntemleri

 

Lisans


İngilizce

2019-2020

3

IMT424

Çeviride Özel Konular: Turizm

 

Lisans


İngilizce

2019-2020

2

IMT206

Çeviride Özel Konular: Diplomasi

 

Lisans


İngilizce

2019-2020

2

IMT406

Bitirme Ödevi

 

Lisans


İngilizce

2019-2020

2

IMT101-IMT 102

İngilizce Dilbilgisi I & II

 

Lisans


İngilizce

2018-2019

6

IMT 105- IMT 106

İngilizce Sözlü Anlatım

 I & II

 

Lisans


İngilizce

2018-2019

 

6

IMT231

Çeviride Özel Konular: Ticari Metin Türleri I

 

Lisans


İngilizce

2018-2019

2

IMT329

Çeviride Özel Konular: AB Terim ve Kavramları I

 

Lisans


İngilizce

 

2018-2019

 

      2

IMT326

Medya ve İletişim

 

Lisans


İngilizce

2018-2019

2

IMT228

Edebiyat Metinleri II

 

Lisans


İngilizce

2018-2019

2

IMT201

Çeviri Kuramları I

 

Lisans


İngilizce

2017-2018

3

HZR105

Okuma Becerisi

Hazırlık

İngilizce

2017-2018

3

 

 

Güncelleme : 6.03.2022 15:12:50
Yayınlar ve Bildiriler

Makaleler

HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2021). (Mis)Representations of Otherness in Detective Fiction: The Traveling Gypsy as the Criminal Other in "The Case of the Missing Hand" . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(1), 406-414., Doi: 10.30783/nevsosbilen.882657

HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2021). Maps and Mapping in Literary Criticism: A Humanistic Perspective . Pearson Journal of Social Sciences and Humanities, 6(13), 75-91., Doi: 10.46872/pj.281

HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2019). Reading the Body in Dickens’s "Bleak House" and "Our Mutual Friend". Complutense Journal of English Studies, 27, 275-292., Doi: 10.5209/cjes.61471

HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2019). Passive Resistance in George Gissing’s "New Grub Street" and Knut Hamsun’s "Sult". Nordic Journal of English Studies, 18(1), 95-120., Doi: 10.35360/njes.492

HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2019). “The unceasing questioner to whom, indeed, there is no reply”: Life, Death, and Meaning in Gissing’s Fiction. The Gissing Journal, 53(4), 1-19.

HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2019). Railways and Railwaymen in ”Mugby Junction”. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6(2), 402-425.

HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2019). A Modern Exile: Home and Belonging in "For Love Alone". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi(62), 267-281.

HARPUTLU ZEYNEP (2018). The Survival of the East End: Ruins, Liminality and Identity in Arthur Morrison’s Fiction. The Victorian, 6(1), 1-19.

HARPUTLU ZEYNEP (2018). Ruins, Memory and Identity in Dickens’s “Little Dorrit” and “Dombey and Son". Journal of Narrative and Language Studies, 6(10), 75-86.

HARPUTLU ZEYNEP (2018). Women and the Nation’s Narrative in Tahmima Anam’s “A Golden Age” and Roma Tearne’s “Bone China”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 12(1), 284-291., Doi: 10.29000/rumelide.472779

HARPUTLU ZEYNEP (2018). Rivalry in Literary Biography: Boswell’s ”Life of Johnson” and Holmes’s ”Dr Johnson and Mr Savage”. Crossroads: A Journal of English Studies, 23, 33-45.

HARPUTLU ZEYNEP (2017). Senses of Place, Filth and Purity in Morrison’s "A Child of the Jago" and Gissing’s "The Nether World". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34(2), 95-106.

HARPUTLU ZEYNEP (2016). Spectrality and Abjection in the Stories of Charles Dickens' "The Signal-Man" and Herman Melville's "Bartleby" . Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40(1), 203-213.

HARPUTLU ZEYNEP (2016). Mapping Poverty in Late-Victorian Fiction. University of Bucharest Review, 6(2), 41-55.

Bildiriler

1) Ruins, Liminality and Identity in Morrison’s Fiction , HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2018).. Transitions Conference: Bridging the Victorian-Modernist Divide, (Özet bildiri)

2) “The Ruined Man” in Charles Dickens’ and George Gissing's Fiction , HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2016).. Birkbeck Institute's Graduate Conference, (Özet bildiri)

3) Mapping Poverty in Late-Victorian Fiction , HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2016).. Cultural Representations of the City Conference, 6(2), 41-55., (Tam metin bildiri)

4) Railwaymen in Mugby Junction , HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2017).. British Society for Literature and Science Twelfth Annual Conference, (Özet bildiri)

5) “The Maelstrom of Modern Life”: Revisiting Berman’s Modernity in the Twenty-First Century , HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2020).. 2nd International Congress on Academic Studies in Philology, 106-107., (Özet bildiri)

6) "A London Below": Subterranean Spaces in the Nineteenth Century , HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2020).. 2. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 352-353., (Özet bildiri)

7) Classed Spaces and Social Boundaries in Late-Victorian Fiction , HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2018).. 3rd London International Conference on Social Sciences and Humanities, 133-133., (Özet bildiri)

8) Moral Decadence in Late-Victorian Slum Fiction , HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2018).. 1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 612-612., (Özet bildiri)

9) Ruins, Memory and Identity in Dickens’ "Dombey and Son" and "Little Dorrit" , HARPUTLU SHAH ZEYNEP (2017).. BAKEA: 5th International Western Cultural and Literary Studies Symposium, 6(10), 75-86., (Tam metin bildiri)

10) "Place is sensed, senses are placed": Urban Poverty in Arthur Morrison's "A Child of the Jago" and Slum Travellers in Victorian England , HARPUTLU ZEYNEP (2013).. Sensing the City: Experience, Emotion and Exploration, 1600-2013 Conference, 16-16., (Özet bildiri)

11)  Spectrality and Abjection in the Stories of Charles Dickens "The Signal Man" and Herman Melville s "Bartleby" , HARPUTLU ZEYNEP (2012).. The Kristeva Circle Conference, USA, 40(1), 203-213., (Tam metin bildiri)

Kitaplar

1) Studies in Turkish Language and Literature- Cultural Readings, Bölüm adı:(Mapping Istanbul in "Mai ve Siyah") (2020)., HARPUTLU SHAH ZEYNEP, Eğitim Yayınevi, Editör:Ünlü, Osman; Altıntaş, Ali Fuat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 279, ISBN:978-605-70169-7-3, İngilizce(Bilimsel Kitap)

2)  Authorship, Literary Production and Censorship in the Late-Nineteenth Century (2020)., HARPUTLU SHAH ZEYNEP, Peter Lang Publishing, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, ISBN:978-3-631-83800-6, İngilizce(Bilimsel Kitap)