Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Telefon 0 484 254 20 72 / 2532
Kurumsal E-Posta akarakas  siirt.edu.tr
E-Posta kadirkarakas21  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme3.11.2015 15:15:18

Dr. Öğr. Üyesi ABDULKADİR KARAKAŞ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Matematik Bölümü Bölüm Başkan Yrd.
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Abdulkadir KARAKAŞ

2. Doğum Tarihi         : 25.05.1980

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Matematik

Dicle Üniversitesi

2004

Y. Lisans

Matematik

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enst.

2008

Doktora

Matematik

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

2014

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 19.03.2015

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …Mahir Salih ABDULRAHMAN ASSAFI (Genelleştirilmiş  Fark Operatörü ve Topolojik Özellikleri, 2017)

            2.   …Diyar Omar MUSTAFA ZANGANA (İki Parçalı Graflarla İlişkili Bazı Özel Tamsayı Dizileri, 2017)

 

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

                1.   … A. Karakaş, Y. Altın, H. Altinok, On generalized statistical convergence of order β of sequences of fuzzy numbers, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Volume 26, Number 4 / 2014, Pages 1909-1917.

            2.   … A. Karakaş, Y. Altın, H. Altinok Almost statistical convergence of order β of sequences of fuzzy numbers, Soft Computing, Volume 20, Issue 9 pp 3611–3616, September 2016.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  

            2.   …

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            1.   Y.Altin. M.Isik and A.Karakaş, q- Statistical Convergence oder alfa, International Conference on Applied Analysis and Algebra, YıldızTechnical University, 29th June-2nd July 2011 Istanbul- TURKEY.

            2.   … A.Karakaş. Y. Altin, H.Altinok Almost Statistical Convergence of Order β of Sequences of Fuzzy Numbers Page:54. 2. International Eurasian Conference OnMamatical Science And Applications, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina.(2013).

 

3.   …Karakaş Abdulkadir, Altın Yavuz, Et Mikail, On some topological properties ofnew type difference sequence spaces, International Conference on Advancements in Mamatical Sciences (AMS 2015) Antalya in Turkey.

 

            4.   …Karakaş Abdulkadir, Altın Yavuz, -Statistical Convergence, International Conference on Analysis and Its Applications (ICAA-2016) Kırşehir in Turkey.

 

            5.   …Karakaş Abdulkadir, Altın Yavuz, Çolak Rıfat, On Some Topological Properties ofNew Type Diference Sequence Spaces, International Conference on Mamatics and Mamatics Education (ICMME-2016) Elazığ in Turkey.

 

            6.   …Altınok Hıfsı, Karakaş Abdulkadir, Altın Yavuz, Generalized Statistical Convergence of order β Sequences of Fuzzy Numbers, 6th International Eurasian Conference on Mamatical Sciences and Applications, (IECMSA 2017) Budapest in Hungary.

 

            7.   …Karakaş Abdulkadir, Altınok Hıfsı, Altın Yavuz, fθ-Lacunary statistical convergence of order α double sequences, 6th International Eurasian Conference on Mamatical Sciences and Applications, (IECMSA 2017) Budapest in Hungary.

 

            8.   …Karakaş Abdulkadir, Altın Yavuz, Et Mikail, -Statistical Convergence of Order α, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017) Antalya, TURKEY, 18-21 April, 2017.

 

            9.   …Karakaş Abdulkadir, Altın Yavuz, On Statistical Convergence Fuzyy Sequences, 2. International Conference on Computatinal Mamatics and Engineering Sciences 2017, Istanbul in Turkey.

 

            10.   …Karakaş Abdulkadir, Salih Abdulrahman Assafi Mahir, Isometry of  Sequence Space Generated  Difference Operator, International Conference on Mamatics and Mamatics Education (ICMME-2017), Harran University, Şanlıurfa in Turkey, 11-13 May 2017

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …Matematik Bölüm Başkanlığı (2016-2017)

            2.   …Matematik Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-2017)

            3.   …Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı başkanlığı (Halen)

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

Matematik I

4

0

75

Diferansiyel Denklemler

3

0

15

Matematik I (İ.Ö)

4

0

60

Reel Analiz

4

0

1

Mezuniyet Çalışması

3

0

3

Genel Matematik I

4

0

10

Analiz III

3

0

74

İleri Matematik Analiz I

3

0

16

İleri Fonksiyonel Analiz I

3

0

16

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

7

İlkbahar

 

Matematik II

4

0

46

Genel Topoloji II

4

0

1

Matematik II (İ.Ö)

4

0

56

Fonksiyonel Analiz

4

0

1

Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları II

3

0

3

İleri Fonksiyonel Analiz II

4

0

4

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

7

Genel Matematik II

4

0

1

 

2017-2018

Güz

 

Matematik I

4

0

59

Diferansiyel Denklemler

3

0

3

Matematik I (İ.Ö)

4

0

62

Genel Matematik I

4

0

13

Mezuniyet Çalışması

3

0

3

Genel Matematik I

4

0

10

Analiz III

3

0

74

İleri Matematik Analiz I

3

0

4

İleri Fonksiyonel Analiz I

3

0

4

Diferansiyel Denklemler

3

0

13

Genel Matematik I

3

0

24

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

8

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar :

1.Y.Altin. M.Iısik and A.Karakas.q- Statistical Convergence oforder alfa, International Conference on Applied Analysis and Algebra, YıldızTechnical University, 29th June-2nd July 2011 Istanbul- TURKEY.

2.A.karakaş. Y. Altin, H.Altinok  Almost Statistical Convergence of Order 
β of Sequences of Fuzzy Numbers Page:54. 2. International Eurasian Conference OnMathematical Science And Applications, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina.( 2013 )

Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar :

1.A. Karakaş, Y. Altın, H. Altinok, On generalized statistical convergence of order β of sequences of fuzzy numbers , Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Volume 26, Number 4 / 2014 , Pages 1909-1917 

National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar :