Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Mütercim Tercümanlık
Telefon (0484) 212-1111 / 3854
Kurumsal E-Posta abdulrakip.arslan  siirt.edu.tr
E-Posta a.rakip47  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme16.03.2022 16:15:25

Dr. Öğr. Üyesi ABDÜLRAKİP ARSLAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Arapça Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Abdülrakip ARSLAN           

2. Unvanı                    : Dr. Öğr. Üyesi

3.Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat

Dicle Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri

Dicle Üniversitesi

2002

Doktora

Temel İslam Bilimleri

Dicle Üniversitesi

2017

 

4. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi       : 2018

Doçentlik Tarihi                      :

Profesörlük Tarihi                   :

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

              1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           1. Hz. Lokman’ın Davet Metodu ve Davet Dili, luslararası X. Din Görevlileri Sempozyumu ”Davet Dili”, 2019.

            2.   …

7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.Tûfî’nin Nahiv Anlayışı (es-Sa’katü’l-Ğadabiyye fi’r-Red ’alâ Münkiri’l-’Arabiyye Adlı Eseri Çerçevesinde), Sonçağ Akademi Yayınları, Editör:Dr. Zübeyir KARATAŞ, ISBN:978-625-8455-75-5.

2.Yedi Başak, Sonçağ Yayınları, Editör:Dr. Selman Yeşil, ISBN:978-625-7714-41-9.

3.Sabır Timsali Hz. Eyyüb (A.S), Sonçağ Akademi Yayınları, Editör: Doç. Dr. Mehmet Nafi ARSLAN ISBN:978-625-7000- 45-1.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.6. Diğer yayınlar

            1.   Haris el-Muhasibi, Zühde Dair, Çev. Abdulrakip ARSLAN, Ensar Yayıncılık İstanbul, 2006.

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Bölüm Başkanı, Arapça Mütercim Tercümanlık, 2018-

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2020-2021

Güz

Mütercimler İçin Arapça I

 

3

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

Mütercimler İçin Arapça II

 

 3

 

 60

 

2021-2022

Güz

Mütercimler İçin Arapça I 

3

 

52

3

 

12

İlkbahar

Mütercimler İçin Arapça II

3

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 10.02.2022 17:34:45