Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3184
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 08:59:55

Dr. Öğr. Üyesi ABDULVEHAP BOZ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Vesikalık resim

         Yapıştırılacaktır.

 
ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.         Adı Soyadı: Abdulvehap BOZ

2.       Doğum Tarihi: 01.01. 1969

3.       Unvan: Yrd. Doç.

4.       Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 İngilizce Öğretmenliği

Dicle  Üniversitesi

1994

Y. Lisans

 Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Ahmet Yesevi University

2010

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması 

Dicle Üniversitesi

2016

5.       Akademik Unvanlar:

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Art sand Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerine Etkisi.  2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi. 5-7 Mayıs 2016. Hatay

 

 

 

 

 

2. İlkokul Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Kaynakları, Akademik Başarıları Ve Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişki.   III rd International Eurasian Educational Research Congress
 Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
31 Mayıs-03 Haziran 2016.

3. Geleceğin Okullarına İlişkin Akademisyen Görüşlerinin Değerlendirilmesi.

III rd International Eurasian Educational Research Congress
3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları KongresiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ankara/Türkiye 31 Mayıs-03 Haziran 2016.

4. Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeğinin (ÜYSTÖ)  Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması 26th. International conference on Educational Sciences. 20-23 April Antalya. 

5. İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Okulların  Akademik İyimserlik ve Örgütsel Sinizm

Düzeylerine İlişkin Görüşleri. XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences Odessa I. I. Mechnikov National University, August 23-26, 2017.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerine Etkisi.  2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi. 5-7 Mayıs 2016. Hatay

7.7. Diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

 

9. İdari Görevler

-

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-

11. Ödüller

 

 

 

 

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

  İngilizce

  18

 

  300

 

 

 

 

İlkbahar

  İngilizce

  21

 

  350

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

Güz

  Eğitim Bilimlerine Giriş

  8

 

  175

  Sınıf Yönetimi

  6

 

  155

 Türk Eğitim Tarihi

  4

 

  64

İlkbahar

 Türk Eğitim Tarihi

  14

 

  308

2016-2017

İlkbahar

Örgütsel Davranış

  3

 

  35

2017-2018

Güz

Örgütsel Psikoloji

  2

 

  45

2017-2018

Güz

Türk Eğitim Tarihi

  2

 

  110

2017-2018

Güz

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

 2

 

    8

 

Form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45