İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2953
Kurumsal E-Posta ahmetaktas  siirt.edu.tr
E-Posta aktasahmet21  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme9.02.2017 21:03:41

Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı : Ahmet AKTAŞ

2.  Unvanı : Dr. Öğr. Üyesi

3.  Öğrenim Durumu : Doktora


 

 

Derece

 

alan

 

üniversite

 

 

 

Mezuniyet

lisans

Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğret. Böl.

Dicle Üniversitesi

2012

Y. lisans

Din Sosyolojisi

Necmettin Erbakan Üniv. YSK

2014

doktor

Din Sosyolojisi

Necmettin Erbakan Üniv. YSK

2020

 

4. Akademik Ünvanlar

 

Dr. Öğr. Üyesi :18.01.2021 ---

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1 . Yüksek Lisans Tezleri

            1. …

            2. …

5.2. Doktora Tezleri

            1. …

            2. …

 

6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1. …

            2. …

6.2 . Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Avrupa'ya Göçün Türkiye'deki Sosyo-kültürel ve Dini Hayata Yansımaları (Bozova Örneği) Turkish Studies Magazine, Cilt 12, Sayı 35, 2017, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. 12573

 

2. Yezidilerde Dinilanma Teşkilatının Sosyal Hayata Yansımaları (Batman-Beşiri Örneği) Dini Araştırmalar Dergisi Cilt 20 Sayı 50, 2017,

 

3. Sultan Şeyhmusê Ezzuli Dergahı Örneklerinde Tarikatların Toplumsal İşlevleri, IJOKS (Uluslararası Kürt Araştırmaları Dergisi), cilt 1 sayı 1,


4.  FARZİYETTEN SÜNNETE: ŞEYHLERİN KANAAT ÖNDERLİĞİNDE DÖNÜŞÜM (Siirt İli Örneği), Muhafazakar Düşünce Dergisi Türkiyede Güncel Sekülerleşme Çalışmaları Özel Sayısı. 2020


5.  Hiz-ut Tahrir Yapılanmasıb Üzerine İhtiyaçlı Bir Analiz: Özbekistan ve Türkiye Örneği  Harran İlahiyat Dergisi, Sayı 45 Haziran 2021 Doi:https://doi.org/10.30623/harranilahiyatdergisi.813796

 

7.3. Uluslararası öğrencilerde ürün ve bildirimden basılan bildiriler

1.    Diyarbakır'daki Tasavvuf Kökenli Dini Grupların Sosyal Hayata Etkileri, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım 2016

 

2. Avrupa'ya Göçün Türkiye'deki Sosyo-Kültürel ve Dini Hayata Yansımaları ( Bozova Örneği) 1. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi , 18-24 Eylül 2017 Malaga/İspanya

 

3. Tarikat Siyaset Ülkeleri, Uluslararası El-ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 2017 Şanlıurfa

 

4. Post-modern Tüketim Toplumunda Muhafazakarların Değişen Tüketim Algısı, Uluslararası El-ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 Kasım 2017 Şanlıurfa


5 . Toplumsal Hafızanın Aktarıcısı Olarak Dengbêjler, Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler Sempozyumu, 19-20 Nisan 2019 Şırnak 

 

6.4. Yazılan uluslar arası/Ulusal kitap veya kitapda bölümler

1.  Modern Dönem Kürt Toplumunda Dini Gruplaşmalar , (Kitap Bölümü) Kürdoloji Akademik Çalışmalar, Cilt 1, Ed. Hasan Karacan, Yargı Yayınları, 2016

 

            2. Hani'de Dini ve Sosyal Hayat , (Kitap Bölümü) Hani Kaymakamlığı Tanıtım Kitabı, 2012 


    3. Bir Aidiyet Olarak Kolektif Kimliğin Oluşumunda Aşiretlerin Rolü ve Etkileri, (Kitap Bölümü) Türkiye'de Aşiret Tartışmaları Ed: Suvat Parin, Bağlam Yayıncılık, 2019

     4İlahiyat Eğitimi Gören Kız Öğrenciler İslam Anlayışı (Siirt Üniversitesi Örneği)  - Kitap Bölümü- Her Dem Kadın. Ed. Gülşen İstek, Beyan yayınları 2021 

     5. Geleneksel Bir Örgütlenme Biçimi Olarak Aşiret -Kitap Bölümü- Aşiret. Ed. Mehmet Tayanç-Ahmet Aktaş, Çizgi Yayınları 2021

             6. Müslüman Kardeşler -Kitap Bölümü- İslam Dünyasında Alternatif Düzen Talepleri. Ed. Ahmet Aktaş, Hece Yayınları 2021

     7. Göçebelerde/Koçerlerde Dini Hayat - Kitap Bölümü- Göçebelik. Ed. Ahmet Aktaş-Mehmet Tayanç, Çizgi Yayınları, 2022

 

6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Göç ve Modernleşme Bağlamında Siirt'te Değişen Kent Kimliği, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 3, sayı 2, 2016

            2. …

6.6. Ulusal İşletmelerde ürün ve bildirim basılan bildiriler

1 . Halidi Tekke Toplumun Sosyal ve Dini Pratikleri üzerindeki Etkileri, Ulusal Sempozyum: Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Halidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2017 Bingöl

 

2.   Bir Aidiyet Olarak Kolektif Kimliğin İnşasında Aşiretin Rolü ve Etkileri, Türkiye'de Aşiret Gerçeği Sempozyumu (Ulusal Sempozyum), 4-6 Mayıs 2017 Van

 

6.7. diğer yayınlar

1.  Analiz: Kürt'de Dini Hayat: Diyarbakır Örneği, Uluslararası Kültürel Araştırmalar Merkezi, 2015

2Kitap Kritiği: Şeyhler ve Şahlar Osmanlı Toplumunda Devlet ve Tarikat İlişkilerinin Gelişimi ve Değişim Süreçleri, Zekeriya Işık, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2016

 

3. Kitap Kritiği: Dinsel Hareketler ve sosyal Refah (Mısır, İsrail, İtalya ve ABD) Nancy J. Davis & Robert V. Robinson, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 2015

 

7.  EDİTÖRLÜK

1) Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu  Kitabı , Beyan Yayınları, 2017.
2) Marifatname (Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) Alan Editörlüğü  Otto Yayınları, 2020/Devam Ediyor
3) AŞİRET Türkiye'de Aşiret ve Aşiretin Dönüşümü, Çizgi Kitabevi, 2021 (Mehmet Tayanç'la Birlikte)

 

8.  Ödüller

 1. IBN RUSHD (AVERROES) MARIT ÖDÜLÜ (İbn Rüsd Bilim Ödülü) Univesıdad de Malaga

  

9.Son iki gelişmeyi tamamlaması için lisansüstü düzeydeki yeterlik için yeterli tabloyu doldurun.

 

Akademik

yıl

Dönem

Dersin Adı    

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

uygulama

 

2020-2021

Güz

 Din Sosyolojisi


 Eğitim Sosyolojisi

 4


2 saat

 

 41


230

İlkbahar

 

 Rehberlik


Din Siyaset ve Toplum

 

2 Saat


2 Saat

 

 

302


40

 


Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen de tabloya ilaveler.

Güncelleme : 18.02.2022 14:38:35
Editörlük

Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu Bildirileri, Beyan Yayınları İstanbul, 2017 (N. Sümer ile birlikte)

İslam Dünyasında Alternatif Düzen Talepleri, Hece Yayınları 2021 Ankara

AŞİRET Türkiye'de Aşiret ve Aşiretin Dönüşümü, Çizgi Kitabevi, 2021 (Mehmet Tayanç ile birlikte)

Sosyal, Kültürel ve İktisadi Yönleriyle GÖÇEBELİK -Koçerî- Çizgi Kitabevi, 2021 (Mehmet Tayanç ile birlikte)
Kitap Tanıtımı
Şeyhler ve Şahlar Osmanlı Toplumunda Devlet ve Tarikat İlişkilerinin Gelişim ve Değişim Süreçleri, Zekeriya Işık, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2016
Dinsel Hareketler ve sosyal Refah (Mısır, İsrail, İtalya ve ABD) Nancy J. Davis & Robert V. Robinson, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 2015

Kitap/Kitap Bölümleri
Göçebelerde/Koçerlerde Dini Hayat -Kitap Bölümü- Ed. Ahmet Aktaş-Mehmet Tayanç, Çizgi Yayınları, 2022

Müslüman Kardeşler (Mısır) -Kitap Bölümü- İslam Dünyasında Alternatif Düzen Talepleri, Ed. Ahmet Aktaş, Hece Yayınları 2021

Geleneksel Bir Örgütlenme Biçimi Olarak Aşiret -Kitap Bölümü- AŞİRET: Türkiye'de Aşiret ve Aşiretin Dönüşümü, Ed. Mehmet Tayanç-Ahmet Aktaş, Çizgi yayınları 2021

İlahiyat Eğitimi Gören Kız Öğrencilerin İslam Anlayışı (Siirt Üniversitesi Örneği) - Kitap Bölümü- Her Dem Kadın. Ed. Gülşen İstek, Beyan yayınları 2021 

Böyle Buyurdu Şeyhim (Kitap) Araştırma Yayınları 2020 

Molla Halil es-Si'irdî ve Eserleri ile İlgili Bir Bibliyografya Denemesi (Kitap Bölümü) Molla Halil es-Si'irdî,  Bayan Yayınları 2019 (Muhammed Şerif Kahraman ile Birlikte)

Bir Aidiyet Aracı Olarak Kolektif Kimliğin Oluşumunda Aşiretlerin Rolü ve Etkileri, (Kitap Bölümü) Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Ed: Suvat Parin, Bağlam Yayıncılık, 2019

Modern Dönem Kürt Toplumunda Dini Gruplaşmalar, (Kitap Bölümü) Kürdoloji Akademik Çalışmalar, Cilt 1, Ed. Hasan Karacan, Yargı yayınları, 2016 

Hani'de Dini ve Sosyal  Hayat
, (Kitap Bölümü) Tüm Yönleriyle Hani İlçesi ve Turizm, 2013
Makaleler

Türkiye Hizbullahı'nın Siyasal Dönüşümü Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  Sayı 28 Haziran 2022 DOİ:https://doi.org/10.35415/sirnakifd.1070843

Gençlerin Siyasal Tercihlerinin Şekillenmesinde Partilerin Muhafazakar Kimliğinin Etkisi Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 8 Sayı 2 Aralık 2021 DOİ:https://doi.org/10.17859/pauifd.1008312 

Hizb-ut Tahrir Yapılanması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Özbekistan ve Türkiye Örneği Harran İlahiyat Dergisi, Sayı 45 Haziran 2021 Doi:https://doi.org/10.30623/harranilahiyatdergisi.813796


Farziyetten Sünnete: Şeyhlerin Kanaat Önderliğinde Dönüşüm (Siirt İli Örneği), Muhafazakar Düşünce Dergisi "Türkiye'de Güncel Sekülerleşme Araştırmaları" Özel Sayısı, 2020

Şark Medreselerindeki İşlev Kaybının Nedenleri Üzerine Bir alan Araştırması Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 7, sayı 1, 2020 DOI/10.5281/zenodo.3901779

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mehdi Algısı (Siirt Üniversitesi Örneği)  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 5, sayı 1, 2018, (Necati Sümer İle Birlikte)

Yezidilerde Dini Teşkilatlanmanın Sosyal Hayata Yansımaları (Batman-Beşiri Örneği) Dini Araştırmalar Dergisi Cilt 20 Sayı 50, 2017, (Necati Sümer İle Birlikte)

Avrupa'ya Göçün Türkiye'deki Sosyo-kültürel ve Dini Hayata Yansımaları (Bozova Örneği) Turkish Studies Dergisi, Cilt 12, Sayı 35, 2017, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12573

Göç ve Modernleşme Bağlamında Siirt'te Değişen Kent Kimliği, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 3, sayı 2, 2016

Sultan Şeyhmusê Ezzuli Dergahı Örneğinde Tarikatların Toplumsal İşlevleri, Uluslararası Kürt Araştırmaları Dergisi, cilt 1 sayı 1, 2015
Ulusal/uluslararası Rapor, Analiz
Kürtler'de Dini Hayat: Diyarbakır Örneği, (Analiz) Uluslararası Kültürel Araştırmalar Merkezi, 2015, (Mehmet Yanmış ile birlikte)
Ulusal/Uluslararası Sempozyum Bildirileri
Diyarbakır'daki Tasavvuf Kökenli Dini Grupların Sosyal Hayata Etkileri, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım 2016

Hâlidî Tekkelerinin Toplumun Sosyal ve Dini Pratikleri üzerindeki Etkileri, Ulusal Sempozyum: Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Halidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2017 Bingöl

Bir Aidiyet Aracı Olarak Kolektif Kimliğin İnşasında Aşiretin Rolü ve Etkileri, Türkiye'de Aşiret Gerçeği Sempozyumu (Ulusal Sempozyum), 4-6 Mayıs 2017 Van

Avrupa'ya Göçün Türkiye'deki Sosyo-Kültürel ve Dini Hayata Yansımaları ( Bozova Örneği) 1. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi , 18-24 Eylül 2017 Malaga/İspanya

Tarikat Siyaset ilişkisi, Uluslararası El-ruha  Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 Kasım 2017 Şanlıurfa

Post-modern Tüketim Toplumunda Muhafazakarların Değişen Tüketim Algısı, Uluslararası El-ruha  Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 Kasım 2017 Şanlıurfa

Türkiye Hizbullahı Bağlamında İslamcı Muhalefetin Demokratik Düzen ile Bütünleşmesi, Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2018 Aksaray

Alternatif Kamusala Alanlar Aracılığıyla İslami Düzen Oluşturma Çabaları (Müslüman Kardeşler Örneği) Uluslararası Multidisipliner Araştırmalar Sempozyumu, 28 Haziran- 1 Temmuz 2018, Berlin/Almanya

Ontolojik Bir Anlam Aracı Olarak Dini Kimlik, Uluslararası Multidisipliner Araştırmalar Sempozyumu, 28 Haziran- 1 Temmuz 2018, Berlin/Almanya

Toplumsal Hafızanın  Aktarıcısı Olarak Dengbêjler, Uluslararası Denbêjlik Kültürü ve Dengbêjler Sempozyumu, 19-20 Nisan 2019 Şırnak