Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilimdalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3167
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:06:36

Dr. Öğr. Üyesi AHMET KÜRŞAT GÖKKAYA

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Ahmet Kürşat GÖKKAYA

2. Doğum Tarihi          : 12.04.1957

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Gazi Üniversitesi

1981

Y. Lisans

TC Tarihi

Hacettepe Üniversitesi

1985

Doktora

TC Tarihi

Hacettepe Üniversitesi

1990

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 1994

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  HAKHAN, Osman(2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Politika Bilimine Yönelik Eğilimlerinin Belirlenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

            2.  COŞKUN, Osman (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

            3.   ÇELİK, Ayşegül (2011). İlköğretim Sosyal Bilgiler 6. Sınıf ders kitabında (MEB) Yer alan İpek Yolunda Türkler Ünitesinde Deyim ve Atasözlerinin Kullanılması. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

6.2. Doktora Tezleri

            1.   ALTIKULAÇ, Ali (2014). TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Hatıratların Kullanımın Öğrenme Sürecine Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 

            2.   ÖZTÜRK, Talip (2011) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Başarısına Derse Yönelik Tutumlarına ve Görüşlerine Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.        

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   GÖKKAYA, K. (2001) Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Tarih Bilinci Üzerine Bir Anket Değerlendirmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, s.2 (21)

 

            2.  GÖKKAYA, K. (1997). İmparatorluk Dağılırken Bir Ayaklanmanın Tahlili ve Sonucu. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2).

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.  GÖKKAYA,K. (2017). Yeni ve Yakınçağ Tarihi, 6. Baskı, Pegem Yayınları

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   TED Akreditasyon ve Sınav Geliştirme Projesi, 2004

            2.   II. Meclis Yeniden Yapılandırma Projesi, 1990-1992

 

9.İdari Görevler

            1.  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tarih Bölümü Başkanlığı,1994-1998

            2.   Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Dekan Yardımcılığı, 1995-1997

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğrenci ve Mensupları Koruma ve Geliştirme Derneği

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Yeni ve Yakınçağ Tarihi

 

2

0

90

İlkbahar

 

Çağdaş Dünya Tarihi

2

0

88

 

2017-2018

Güz

Yeni ve Yakınçağ Tarihi

 

 

2

0

94

İlkbahar

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

2

0

104

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45