Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4300
Kurumsal E-Posta ahmet.saylik  siirt.edu.tr
E-Posta ahmetsaylik  gmail.com
Web
Açıklama B Blok, No:29
Güncelleme4.01.2019 14:22:52

Dr. Öğr. Üyesi AHMET SAYLIK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı             : Ahmet SAYLIK

2. Doğum Tarihi       : 

3. Unvanı                   : Dr. Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu  :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Çukurova Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2012

Doktora

Eğitim Yönetimi ve Teftişi

Ankara Üniversitesi

2017

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Ortaöğretim Okullarında İnformel İlişkiler İle Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Danışman: Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı, 2012).

Doktora Tez Başlığı:

Okul Müdürlerinin Paternalist (Babacan) Liderlik Davranışları ile Hofstede’nin Kültür Boyutları Arasındaki ilişki (Danışman: Prof. Dr. İnayet PEHLİVAN AYDIN, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bilim Dalı, 2017).

5. Akademik Unvanlar

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Memduhoğlu, H. B,  Saylık, A. (2013). A Survey on the Correlation between Informal         Relationships in Schools and Organizational Commitment, Mediterranean Journal of     Educational Research, Issue 14a, pp. 59-67

2. Polatcan M., SAYLIK Ahmet (2015). The Impact of the Level of Secondary Education Teachers’ Organizational Socialization on Organizational Commitment. Mevlana International Journal of Education, 5(2), 13-30. (Yayın No: 1929785)

3. SAYLIK Ahmet, Polatcan Mahmut, Numan Saylık (2016). Diversity Management and Respect for Diversity at Schools. International Journal of Progressive Education, 12(1), 51-63. (Yayın No: 2556890)

4. Balcı Ali, Öztürk Fidan İnci, Polatcan Mahmut, SAYLIK Ahmet, Erkut Bil (2016). Organizational Socialization and Its Relation with Organizational Performance in High Schools. Journal of Education and Training Studies, 4(9), 71-81. (Yayın No: 2886859)

5. SAYLIK Ahmet, Polatcan Mahmut (2016). Okullarda Rotasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (27), 34- 46., Doi: http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.667 (Yayın No: 2811650)

6. SAYLIK Ahmet. (2015). İngiltere eğitim sistemi üzerine bir inceleme: Amaç, yapı ve süreç bakımından Türkiye eğitim sistemiyle karşılaştırılması. Route Education and Social Sciences, 2(2), 652-671., Doi: http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.297 (Yayın No: 1929043)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Memduhoğlu, H. B,  SAYLIK, A. (2012). The study on the relationship between informal relations and Organizational commitment in primary schools according to opinions of teachers and administrators New Trends On Global Educatıon Conference,  Gec-2012, Girne– KKTC

2. Polatcan Mahmut, Öztürk Fidan İnci, SAYLIK Ahmet (2013). Point of Vıews of Teacher Candidates on Public Personal Selection Examination (KPSS). International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education (IPALTE 2013) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2860810)

3. SAYLIK, Ahmet (2014). Yunanistan Eğitim Sistemi: Amaç Yapı ve Süreç Açısından Türkiye İle Karşılaştırılması. 9th International Balkans Education and Science Congress, Edirne/Turkey,  590-596. (Tam metin bildiri) (Yayın No:2860812)

4. Balcı Ali, Öztürk Fidan İnci, Polatcan Mahmut, SAYLIK Ahmet, Erkut Bil (2014). Organizational Socialization and its Relation with Organizational Performance. European Educational Research Association ECER-2014 (Özet bildiri) (Yayın No:2861944)

5. SAYLIK Ahmet, Polatcan Mahmut (2015). Scale rotation in schools: the study validity and relability. Young Teachers as Change Agents: International Teacher Education and Professional Induction - PAEDEIA International Symposium, 24-24. (Özet bildiri)(Yayın No:1930516)

6. SAYLIK, Ahmet, Saylık, Numan (2017).  Okul Müdürlerinin Eleştirel Liderlik Yeterlikleri İle Okulların Yenileşme İklimi Arasındaki İlişki. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, Ankara, 19-21 Ekim.

7. Sağlam, A, Saylık, N, SAYLIK, Ahmet (2017). Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecindeki Mesleki Uygulamalara İlişkin Görüşleri. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, 18-20 Mayıs 

8. Saylık, N. SAYLIK, Ahmet. Sağlam. A (2017). Yapboz mu Asırlık Çınar mı: Eğitimcilerin Gözünde Türk Eğitim Sistem 12. Ulusallararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, 8-10 Mayıs

9. SAYLIK, Ahmet, (2017). Paternalist (babacan) liderlik ölçeğinin geliştirilmesi; geçerlik ve güvenirlik çalışması, 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, Ankara, 19-21 Ekim.

10. SAYLIK, Ahmet, (2017). Hofstede’nin Ulusal Kültür Boyutları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, Ankara, 19-21 Ekim.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Memduhoğlu, H.B ve Saylık, A (2012). Okullarda informal ilişkiler ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı değişkenler açıdından incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (1), 1-21, http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt9/ebeydyyuefd10012012.pdf

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   Polatcan M, SAYLIK Ahmet (2016). Örgütsel Sosyalleşme ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 161-161., (Yayın No:2860805)

2. SAYLIK Ahmet (2014). İngiltere eğitim sistemi üzerine bir inceleme: Amaç, yapı ve süreç bakımından Türkiye eğitim sistemiyle karşılaştırılması. 5. Eğitim Yönetimi Forumu, Konya (Yayın No:2860816)

3. SAYLIK Ahmet, Saylık Numan, Polatcan Mahmut (2014). Ortaöğretimde Farklılıkların Yönetimi İle Farklılıklara Saygı Arasındaki İlişki. 9. Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, 148-149., (Yayın No:2860811)

4. SAYLIK Ahmet, Saylık N. (2016). Bilim ve Sanat Merkezi (Bilsem) Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenlerinin Veli Görüşleri Açısından İncelenmesi, 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, 12-14 Mayıs

7.7. Diğer yayınlar

8.Projeler

            1. “Okul Öncesi Eğitimde Özel Gereksinimli Çocuklara Etkinlik Uyarlama Çalışmaları” proje no: 2014-1-TR01-KA102-004888, Ulusal Ajans, Danimarka – 9 Mayıs- 23 Mayıs 2015

            2. “Flow on life – Outlook on life-Hayata Bakış Hayata Akış ", Proje no: 2014-1-TR01-KA102-005261, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenmeye değer bulunan Erasmus + ve  IPA 4, Mesleki Eğitim /  Personel Hareketliliği, İtalya – 24 Ocak -7 Şubat 2015

9.Mesleki-İş Deneyimi

1. 10/02/2006: Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Eylül Şeref Lisesi, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Siirt

2. 14/09/2010: Kayapınar, Şehmus Sultan Tatlıcı Lisesi, Müdür Yardımcılığı, Diyarbakır

3. 01/01/2013: Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi, Felsefe Grubu Öğretmenliği

4. 15/08/2013: Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Müdür Yardımcılığı, Ankara

5. 25/01/2016:  Çankaya Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi, Felsefe Grubu Öğretmeni, Ankara

6. 24/01/2018: Çankaya Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi, Müdür Yardımcılığı, Ankara

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.Ödüller

Belge Tarihi

Türü

Veriliş Nedeni

Veren Makam

30/04/2008

Teşekkür Belgesi

Çalışkanlık

İL M.E.MÜDÜRÜ

19/09/2014

Başarı Belgesi

Çalışkanlık

Gölbaşı Kaymakamlığı

 12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2018-2019

Lisans

Güz

Felsefe,

Eğitim Felsefesi

 2

3

 -

-

 

İlkbahar

 

Eğitim Felsefesi

 

2

 

-

 

 

2018-2019

Yüksek Lisans

Güz

 Yönetim Felsefesi,

Araştırma ve Yayın Etiği

 3

3

 -

-

 

İlkbahar

 Yönetim Bilimi

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

3

 -

-

 

 

 

 


Güncelleme : 15.03.2019 00:17:24