Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3103-3196
Kurumsal E-Posta alicetin  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 08:14:57

Doç.Dr ALİ ÇETİN

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

 

 
 


CURRICULUM VERSION

 Doç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.       Name and Surname  : ALİ ÇETİN
2.       Date of Birth:  25.11.1980       
3.       Title: Assistant Professor
4.       Education status: Doctorate
 
 
 

Degree

Department /Program

University

 

Year

 

Doctorate

Secondary School Mamatics and Science Education Department

Middle East Technical University

2004-2013

Physics Teacher

Physics Education

Middle East Technical University

1198-2004

 

 

 

 

 
5.Academic Units: 
 
6.  Managed Masters and Doctoral Theses

6.1. Master Theses

         6.2. Doctoral Theses

           

Middle East Technical University – Ankara – Ph. D – 09/2004 – 03/2013

 

Thesis Title: Mode-method interaction: effects of inquiry vs. expository and blended vs. face-to-face instruction on 9th grade students’ achievement in, science process skills in and attitudes towards physics.  (2013) Advisor: ÖMER FARUK ÖZDEMİR

7. Publications
 
         7.1. Articles published in internationally acclaimed journals (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

             

7.2. Articles published in or internationally acclaimed journals
 1. ÇETİN ALİ (2016).  An Analysis of Metaphors Used By High School Students to Describe Physics, Physics Lesson and Physics Teacher.  European Journal of Physics Education, 7(2), 1-20.                                                     Doi: 10.20308/ejpe.35860
 2. ÇETİN ALİ (2016).  Pre-Service Science Teachers Views On Materials Developed In Instructional Technologies And Material Development Course.  The Turkish Online Journal Of Educational Technology, November, 2016, 239-243.
 3. ÇETİN ALİ (2016).  An investigation Of Physics Education Doctoral Dissertations Made In Turkey Between 2010 And 2015.  The Turkish Online Journal Of Educational Technology, December, 2016, 248-254.
 4. ÇETİN ALİ (2016).  DesigningLesson with 5E Learning Cycle and Simulations
  Static Electricity Subject in Physics.  Academia Journal of Educational Research, 1(1), 36-41.
 5. ÇETİN ALİ,TOYTOK ESEF HAKAN,KORKMAZ MEHMET (2015).  Design and Evaluation of Web Based Science Learning Environments.  The Turkish Online Journal of Educational Technology, 99-106.
 6. TOYTOK ESEF HAKAN,ÇETİN ALİ (2015).  The Effects Of Pedagogical Training Program On Students' Professional Attitudes And Self Efficacy Levels.  The Turkish Online Journal of Educational Technology, 607-611.
 7. KAHYAOĞLU MUSTAFA,ÇETİN ALİ (2015).  Investigation of pre-service teachers' views towards ory of evolution in ir critical thinking perspectives - Eleştirel Düşünme Becerileri Perspektifinden Öğretmen Adaylarının Evrim Teorisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi.  Journal of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 10), 547-560.                                                                                                                                                                                    Doi: 10.7827/TurkishStudies.8582
 8. ÇETİN ALİ (2014).  Daily Life Subjects That Can Be Used with Context Based Learning in High School Physics Lessons - Bağlam temelli öğrenme ile lise fizik derslerinde kullanılabilecek günlük hayattan konular.  Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 45-62.,                                                                                         Doi: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.3

 

7.3. Announcements published in international scientific conferences
 1. ÇETİN ALİ,BALTA NURİ (2016).  Pre-Service Science Teachers Views on Stem Materials.  2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership ALL (Abstract Presentation)
 2. ÇETİN ALİ (2016).  Effects of Simulation Based Cooperative Learning on Physics Achievement, Attitudes, Process Skills.  2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership ALL (Abstract Presentation)
 3. ÇETİN ALİ (2016). FİZİK EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ.  International Conference on New Horizons in Education,, 2 (Abstract Presentation)
 4. ÇETİN ALİ (2016).  PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS VIEWS ON 3-DIMENSIONAL AND DIGITAL MATERIALS CONSTRUCTED IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DEVELOPMENT COURSE.  International Conference on New Horizons in Education, 5 (Abstract Presentation)
 5. KAHYAOĞLU MUSTAFA,ÇETİN ALİ (2015).  Eleştirel Düşünme Perspektifinden Öğretmen Adaylarının Evrim Teorisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi..  6th International Congress on New Trends In Education. (Turkish - Abstract Presentation)
 6. ÇETİN ALİ,KAHYAOĞLU MUSTAFA (2015).  Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kavramıyla İlgili Metalara İlişkin Görüşleri..  6th International Congress on New Trends In Education. (Turkish - Abstract Presentation)
 7. ÇETİN ALİ,KAHYAOĞLU MUSTAFA (2014).  The Investigation of The Relationship Between Educational Beliefs and Learning Styles of Teacher Candidates in Science and Instructional Technology Education  : The Case of Siirt University. Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans (Turkish - Abstract Presentation)
7.4. Written international books or sections in books
7.5. Articles published in nationally-respected journals
 1. ÇETİN, ALİ (2015). The effects of physics experiments designed cooperative learning on pre-service teachers' science process skills and physics attitudes- İşbirliğine dayali öğrenme yöntemine göre planlanan fizik deneylerinin öğretmen adaylarinin bilimsel süreç becerilerine ve fizik tutumlarina etkisi.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015(04), 154-166.
 
7.6. Announcements published in national papers presented at national scientific Meetings
 1. ÇETİN ALİ,Şengüleç Özlem Aydın (2016).  Lise öğrencilerinin fizik kavramina yönelik metaik algilarinin okul türü ve sinif seviyesi değişkenlerine göre incelenmesi.  12. ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi. (Turkish - Abstract Presentation)
 2. ÇETİN ALİ (2015).  İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine ve Fizik Tutumlarına Etkisi:  Siirt Üniversitesi Örneği.  II. Ulusal Fizik Eğitim Kongresi. (Turkish - Abstract Presentation)
 3. ÇETİN ALİ (2014).  Harmanlanmış Öğrenme Yöntemi ile Kullanılan Açıklayıcı ve Sorgulayıcı Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Ortaöğretim9. Sınıf Fizik Dersindeki Öğrencilerin İnternet Tutumları Üzerindeki Etkisi.  23. Eğitim Bilimleri Kurultayı. (Turkish - Abstract Presentation)

7.7. Or publications

 1. ÇETİN ALİ (12/2015). Pre-service science teachers “Instructional Technologies and Material Development” exhibition and Science Competitions
 2. ÇETİN ALİ (12/2016). Pre-service science teachers “Instructional Technologies and Material Development” exhibition and Science Competitions

 

7.8 International references: 8
 
8. National & International Projects
 
 

Researcher inSiirt University Project:

 

Research about effects of using simulations on pre-service science teachers’ attitudes towards interactive white-boards, motivations and self-sufficiency. 09/2015-09/2016

 
9.  Administrative Duties
 
 

Head Of Department

Siirt University, Mamatics and Science Education Department,                  09/2016- Now

Head of Department

Siirt University, Science Education Department,                            

09/2016- Now

Coordinator

Siirt University, Erasmus + Coordinator                            

09/2014- Now

 
 
 

10. Memberships in Scientific and Professional Organizations
 
11. Awards: 
 
Please fill in table below  courses you have taken at undergraduate and graduate level in last two years.

 

 

 

 

 

12.

Academic year

 

Period

 


Course title

Weekly Time


Number of Students

Theoric
Application

 

2014-2015

Summer

General Physics Lab II

0

2

94

Modern Physics

2

0

88

Constructivism in Science Education

2

0

41

Nature of Science and History of Science

3

0

88

Jeology

2

0

84

Special Teaching Methods

3

2

39

Computer Based Science Education

2

0

7

Science Lab Applications

0

2

105

2015-2016

Winter

Special Issues in Physics

2

0

46

Instructioınal Technologies and Material Development

2

2

87

Teaching Science and Technology

3

0

106

Practice in Teaching I

1

4

14

 

General Physics II

4

0

92

 

Modern Physics

2

0

79

 

Constructivism in Science Education

2

0

67

Summer

Special Teaching Methods

2

2

42

Elective III (Laboratoty eaperiments asnd techniques)

2

0

88

Practice in Teaching II

2

6

24

2016-2017

Winter

General Physics II

2

2

86

Special Issues in Physics

2

0

66

Instructioınal Technologies and Material Development

2

2

108

Special Teaching Methods

2

2

36

Practice in Teaching I

1

4

11

 

 

 

Form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Doktora Tezi

 PhD Title: Mode-method interaction: the effects of inquıry vs. expository and blended vs. face-to-face instruction on 9th grade students’ achievement in, scıence process skills in and attitudes towards physics 

Doktora Tezi: Mod - yöntem etkileşimi : araştırmacı - sorgulayıcıya karşı açıklayıcı ve harmanlanmışa karşı yüz-yüze öğretimlerin 9. sınıf öğrencilerinin fizikteki başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkileri.