Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2864
Kurumsal E-Posta arzualtuntas  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama
Güncelleme13.07.2020 11:42:46

Dr. Öğr. Üyesi ARZU ALTUNTAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkan Yrd.
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Arzu ALTUNTAŞ

2. Unvanı                    : Dr. Öğretim Üyesi

3.Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Ege Üniversitesi

1998-2003

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi

2006-2009

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi

2010- 2017

 

4. Akademik Unvanlar

 

Araştırma Görevliliği Tarihi    : 15.09.2006 – 15.09.2016 (Akdeniz Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyeliği Tarihi      : 10.04.2018 – 17.02.2021

Doçentlik Tarihi                       : 18.02.2021 – ........ 

Profesörlük Tarihi                   :

 

 

5. Yayınlar

 

5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)


1.  Tülek Betül, Altuntaş Arzu (2021). Investigation of Tourism Interaction with Forest Fire Risk Areas in Cirali Region. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 23(1): xx-xx.

 

5.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.  Altuntaş Arzu (2020). An Investigation of the Possible Effects of Oil Wells and Refinerieson Landscapes: Batman Case. International Journal of Rural Development, Environment and Health Research, 4(5): 179-189.


2.    Altuntaş Arzu (2020). Determination of Ecological Footprint of SIU-Faculty of Agriculture and Evaluation in Terms of Landscape Architecture. Turkish Journal of Agricultural Engineering Research, 1(1), 169-176 


3. Altuntaş Arzu (2020). Relationship Between Space and Art in Landscape Designs. Social Sciences Studies Journal, 6(63), 2368-2373., Doi: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2395. 


4.    Altuntaş Arzu (2020). Benefit from Natural Plants in Landscape Architecture: Example of Siirt Geophytes. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(2), 260-271. 

5.    Altuntaş Arzu, Cengiz Mustafa (2020). Importance of Ecological Awareness in Sustainability: Example of Siirt University Faculties of Agriculture and Education. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 5(3):525-532, Doi: 10.22161/ijeab.53.5

6.    Benliay Ahmet, Altuntaş Arzu (2019). Visual Landscape Assessment with the Use of Cloud Vision API: Antalya Case. International Journal of Landscape Architecture Research, 3(1), 5-10

7.    Altuntaş Arzu, Benliay Ahmet (2019). Evaluation of Ornamental Plant Production in Siirt Province in Terms of Landscape Architecture. International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 3(12), 1-9.

8.    Altuntaş Arzu, Ortaçeşme Veli (2017). Peyzaj Kalite Hedeflerinin Yerel Ölçekte Belirlenmesi: Antalya Aksu Örneği. Mediterranean Agricultural Sciences, 30(2), 121-131.

9.    Benliay Ahmet, Altuntaş Arzu (2014). Using NDVI to Assess Vegetative Land Cover Change in Coastline of Belek Antalya. Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 2, 1049-1060.

10. Altuntaş Arzu (2012). Sürdürülebilir Toplumlar ve Metropollerin Baskılarından Kurtulmak için Alternatif Bir Yol: Sürdürülebilir Kentler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 135-148.

11.   Vuruşkan (Altuntaş) Arzu, Ortaçeşme Veli (2009). Antalya Kentindeki Doğal Sit Alanlarına İlişkin Sorunların İrdelenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), 22(2), 179-190.

  

5.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Altuntaş A, 2018.  Doğal Alanların Korunması: Tillo Tabiat Parkı Örneği.  Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 310-320. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4571775)

2.      Altuntaş A, Benliay A, 2018.  Development of The Garden Concept and The Effect of The Other Cultures in The Formation of The Turkish Garden Concept.  5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 1, 204-214. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4571906)

3.      Benliay A, Altuntaş A, 2018.  Using Artifical Neural Networks in Landscape Architecture.  5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 1, 215-228. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4571932) 

4.      Atik M, Altuntaş A, 2011.  Visions For Sustainability In Landscape Architecture And Heritage Conservation: Three Examples From Turkish Mediterranean Antalya.  Landscape Architecture Projects: From Theory To Technical Implementation, New Tendencies And Perspectives, 8-9. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265776)

5.      Ortaçeşme V, Atik M, Yıldırım E, Vuruşkan Altuntaş A, 2008.  Heritage Conservation in Antalya City, Turkey.  Symposium On The Protection Of Nature In Urban Areas, 77-78. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265781)

 

5.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

       1.  Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma Makaleleri, Bölüm adı:(Dikey Bahçelerin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi) (2019)., ALTUNTAŞ ARZU, Gece Akademi, Editör: Prof. Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ, Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Bilge ŞİMŞEK İLHAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 290, ISBN:978-625-7958-44-8, Türkçe (Bilimsel Kitap)

     2.   Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı, Bölüm adı:(İç Mekanda Bitkisel Tasarım) (2019)., ALTUNTAŞ ARZU, YAZGAN MURAT ERTUĞRUL, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Doç. Dr. Yıldız AKSOY, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 548, ISBN:978-605-033-138-7, Türkçe (Bilimsel Kitap)

3.  Kentsel Araştırmalar - 2, Bölüm adı:(The Importance of the Tombs in Terms of Cultural Heritage: The Case of Siirt) (2019)., ALTUNTAŞ ARZU, ŞENSOY NİHAN, Gece Akademi, Editör: Doç Dr. Yaşar Bahri ERGEN, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERGEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 372, ISBN:978-625-7002-25-7, İngilizce(Bilimsel Kitap) 

4.   Kentsel Araştırmalar - 2, Bölüm adı:(An Evaluation on the Impact of Landscape on Urban Identity) (2019)., ALTUNTAŞ ARZU, ŞENSOY NİHAN, Gece Akademi, Editör:Doç Dr. Yaşar Bahri ERGEN, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERGEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 372, ISBN:978-625-7002-25- 7, İngilizce(Bilimsel Kitap) 

5.   Ornamenal Plants: With Their Features and Usage Principles, Bölüm adı:(Use of Outdoor Ornamental Plants in Landscape Planning) (2020)., ALTUNTAŞ ARZU, İKSAD Publishing, Editör:Doç Dr. Arzu ÇIĞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 480, ISBN:978-625-7687-33-1, İngilizce(Bilimsel Kitap) 

6.   Research in Medicinal and Aromatic Plants, Bölüm adı:(The Use of Medicinal and Aromatic Plants in Landscape Architecture: Sensory Therapy Gardens) (2020)., ALTUNTAŞ ARZU, İKSAD Publishing, Editör:Dr. Öğr. Üyesi Gülen ÖZYAZICI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 349, ISBN:978-625-7687-44-7, İngilizce(Bilimsel Kitap) 


 

5.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.        Altuntaş Arzu (2020). Siirt İli Tillo Tabiat Parkı’nın Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi(18), 359-367., Doi: 10.31590/ejosat.690258

 

2. Altuntaş Arzu (2019). Peyzaj Potansiyeli ve Kırsal Turizm İlişkisinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Siirt İli Örneği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi(17), 1037-1044., Doi: 10.31590/ejosat.636244

 

 

5.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Altuntaş A. (2019). Kentlerde Biyoklimatik Konforun Arttırılması Açısından Dikey Bahçelerin Önemi. Türkiye Peyzajları III. Ulusal Konferansı “Yeşil Altyapı”, 17. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) 

2.      Altuntaş A, Ortaçeşme V, 2017.  Peyzaj Politikaları Kapsamında Peyzaj Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi.  Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3839790)

3.  Tülek B., Altuntaş A. (2016). Turizmde Yeşil Yıldız: Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri. II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 69-87. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

4.      Ortaçeşme V., Yıldırım E., Altuntaş A. (2015). Türkiye Peyzajlarının Planlanması ve Yönetiminde Peyzaj Ekolojisi Bilgisinin Kullanımı. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 1-2. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265419)

5.      Altuntaş A, Yıldırım E, Ortaçeşme V,  2013.  Akdeniz Üniversitesi Kampus Peyzajının Değişimi.  V. Peyzaj Mimarlığı Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster Sunum)(Yayın No:4265426)

6.      Altuntaş A., Tülek B. (2012). Kültürel Peyzajların Turizme Etkileri: Antalya Örneği. II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 444-458.

7.      Benliay A., Altuntaş A., Ortaçeşme V. (2011). Peyzaj Değişimi Bağlamında Bitki Örtüsü Analizlerinde Kullanılan Uzaktan Algılama Teknikleri. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 844-853. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4265777) 

8.      Altuntaş A, Benliay A, Ortaçeşme V. (2011).   Antalya Kentsel Gelişiminin Lara Kumul Ormanları Üzerine Etkileri.  I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 122-129. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265435)

9.      Benliay A., Altuntaş A. (2010). Peyzaj Ekolojisi ve Su Hasadı Teknikleri. Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, 618-627. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265778) 

10.  Vuruşkan (Altuntaş) A., Ortaçeşme V. (2009). Doğal Sit Alanlarının Antalya Kentinin Biyolojik Dokusunun Korunmasındaki Rolü. Dünya Şehircilik Günü 33. Kollokyumu, 293- 304. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265779)

11.  Ortaçeşme V., Karagüzel O., Sayan M. S., Vuruşkan (Altuntaş) A. (2008). Antalya Yamansaz Sulak Alan Sistemine Yönelik Tehditler ve Koruma Önlemleri. Sulak Alanlar Konferansı, 116-128. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265782)

 

6.      Diğer Yayınlar

 

1.      Altuntaş Arzu, Yazgan Murat Ertuğrul (2019). Kur’an-ı Kerim’de Geçen Cennet Tasvirleri ve İslamda Bahçe. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi (30), 79-83 (Derleme Makale)

 

2.      Altuntaş Arzu (2019). Adına Bir Devir Açtıran Çiçek: Lale. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi (30), 73-76.


3.      Atik Meryem, Altuntaş Arzu,  (2020). Peyzaj Mimarlığında Sürdürülebilir Yaklaşımlar. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi (36), 80-86.

 

7.      Projeler

1.      Antalya Kentindeki Doğal Sit Alanlarına İlişkin Sorunların İrdelenmesi (Tamamlandı) - Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2008 No: 2008.02.0121.003

2.      Peyzaj Kalite Hedeflerinin Yerel Ölçekte Belirlenmesi: Antalya Aksu Örneği (Tamamlandı) - Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Doktora Tez Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2017, No: 2014.03.0121.012 

3.    Yerleşkelerde Peyzaj Planlama ve Tasarımlarının Mevsimsel Gölge ve Konfor Düzeyi Açısından İrdelenmesi: Siirt Üniversitesi Örneği - Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Araştırma Projesi, Yürütücü, 2021, No: 2021-SİÜZİR- 027 (Devam ediyor)


7.İdari Görevler

 

1. Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcılığı (2018-devam ediyor) 

2.   Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü - Erasmus Birim Sorumlusu (2019-devam ediyor)

3.   Siirt Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü - Kalite Komisyonu Üyeliği (2021-devam ediyor)

 

8.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

            1.  PMO (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası) (2010-devam ediyor)

            2.  PEMDER (Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği) (2018-devam ediyor)

 

9.Ödüller

            1.   Erasmus Bursu (03.2007 - 09.2007 / 6 ay) - Almanya / Berlin Teknik Üniversitesi - Planlama, İnşaat, Çevre Fakültesi / Peyzaj Mimarlığı Bölümü

            2.  

 

10.Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

Temel Tasarım

2

2

Bahar

Mimarlık Bilgisi

2

2

 2019-2020

Güz

Çizim Tekniği ve Perspektif

2

2

Temel Tasarım

2

2

Tasarım Stüdyosu I

2

2

Maket Tekniği

2

2

Bahar

Mimarlık Bilgisi

2

2

Tasarım Stüdyosu II

2

2

Proje Sunum Teknikleri

2

2

 2020-2021

Güz

Çizim Tekniği ve Perspektif

2

2

Temel Tasarım

2

2

Tasarım Stüdyosu I

2

2

Maket Tekniği

2

2

Tasarım Stüdyosu III

2

2

Kentsel Tasarım

2

2

Peyzaj Ekolojisi

2

0

Kentsel Açık ve Yeşil Alan Planlama

2

0

 2020-2021

  Bahar

Mimarlık Bilgisi

2

2

Tasarım Stüdyosu II

2

2

Proje Sunum Teknikleri

2

2

Şehir ve Bölge Planlama

2

0

Tasarım Stüdyosu IV

2

2

Peyzaj Mühendisliği

2

2


Güncelleme : 23.02.2021 09:35:06