Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 4061
Kurumsal E-Posta aekinci  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme23.03.2022 14:23:41

Doç.Dr ARZU EKİNCİ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.  Adı Soyadı              : Arzu EKİNCİ

2.  Doğum Tarihi         :1980

3.  Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Fizik Bölümü

Dicle Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Atom ve Molekül Fiziği

Dicle Üniversitesi

2006

Doktora

Atom ve Molekül Fiziği

Dicle Üniversitesi

2011

 

5.  Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi          :  2014

Doçentlik Tarihi                          :

Profesörlük Tarihi                     :

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

    Yüksek Lisans Tezleri

1.       Ce, Mo ve La katkılı ZnS Nanopartiküllerin Karakterizasyonu ve Özelliklerinin    

İncelenmesi

 

 

 

7.  Yayınlar

 

    Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI, Artsand Humanities)

     

1.  Sabit Horoz, Arzu Ekinci, Ömer Şahin (2018). ‘’Synsis, characterization and photovoltaic properties of Cd1−xZnxS and Mn: Cd1−xZnxS quantum dots’’, Journal of Materials Science Materials in Electronics, DOI 10.1007/s10854-018-8555-9

2. Arzu Ekinci, Ömer Şahin, Sabit Horoz (2018). ‘’ Characterization of La-alloyed CdS QDs synsized successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) technique’’Journal of Materials Science Materials in Electronics, DOI 10.1007/s10854-017-8488-8

3.Ömer Şahin, Arzu Ekinci, Asım Balbay & Cafer Saka (2017). Effects of plasma treatment, La content and temperature on La-Ni-MoB catalysts hydrogen production from NaBH4 hydrolysis Surface Engineering, ID: 1271764 DOI:10.1080/02670844.2016.1271764

4.Köylü M. Z., Ekinci A., Böyükata M., Temel H. (2016). Dynamic ¹H-NMR Studies of Schiff Base Derivatives, Journal of applied Spectroscopy,Vol:82 No:6, 2016

5.Şahin Ömer, Saka Cafer, Ekinci Arzu, Balbay Asım (2016). Hydrogen Production Hydrolysis of NaBH4 with Cr-Ni-W-B Catalyst: Effects of Cold Plasma and Chromium Content,International Journal of  Chemical Reactor Engineering

6.Saka Cafer, Ekinci Arzu, Şahin Ömer, Balbay Asım (2016). Influence of plasma treatment on Ce0.05–Ni–W–B catalyst hydrogen production hydrolysis of NaBH4, Journal of  Energy Institute, 89(2016) 190-198

              7. Ekinci A., Köylü M.Z., Aşkın M. (2014). “Temperature Dependence Study of Chiral Er    

               Derivative  1H NMR Relaxation Time”, Asian Journal of Chemistry, Vol:26, No:7

            8. Ekinci A., Şahin Ö., Saka C., Avcı T. (2013).“ The effects of plasma treatment on     

            electrochemical activity of Co-W-B catalyst hydrogen production hydrolysis of   

            NaBH4.”, Hydrogen Energy, 38, 15295-15301

 

 

     

    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirile

 

1.       Aliye Araç, Arzu Ekinci, Şilan Baturay,  Mehmet Zafer Köylü, Investıgatıon Of Chıral Schıff Base and Structure Of Complex Dynamıc Propertıes Of 1 H-NMR,  İntenational Social Sciences and education conferences, INESEC, 19-21 October 2017, Antalya

2.       Arzu EKİNCİ, Sabit HOROZ, Ömer ŞAHİN, Synsis and Characterizations of Pure and La-doped CdS Nanoparticle, ınternatıonal Conference on Applıcatıons in Chemıstry and Chemıcal Engıneerıng, (ICACCHE), October 11-15, 2017 ─ Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

3.       İzgi Mehmet Sait, Ekinci Arzu, Şahin Ömer ,Production of Hydrogen from Sodium Borohydride Using Plasma Treated Co-B Catalyst, I I I İn ternational Turkıc World Conference on Chemical Sciences and Technologies, ITWCCST, 26-30 Ekim 2016, Makedonya

4.       Ekinci Arzu, Şahin Ömer,İzgi Mehmet Sait, Co-Cr-B Catalyst Using Hydrogen production from sodium borohydride and Pem Fuel Cell Applications, 10. International Clean Energy Symposium, UTES'16, 24-26 October 2016, İstanbul

5.       Aliye Araç, Arzu Ekinci, Mehmet Çolak, Nadir Demirel, Mehmet Zafer Köylu, Molecular Dynamic and Complexation Study of A Chiral Schiff Base Derivative 400 MHz 1H-NMR. II. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2015). 13-18 September 2015, Antalya

6.       Arzu Ekinci, Mehmet Zafer Köylu, Mustafa Böyükata, Molecular Dynamic Study of A Chiral Schiff Base Derivative Using R1/R2 Ratio Method and Quantum Chemical Investigation Geometric Properties, II. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2015). 13-18 September 2015, Antalya

7.       Ekinci A., Köylü M.Z., Böyükata M., Temel H “Investigation of N,N' – Ethylenebis (Salicylideneimine) - 1,9 - Diamino nonane Schiff Base Complexes with different Ions 1H-NMR Relaxation Time Measurements and Computional Studies” Uluslararası Türk Moleküler Spektroskopi (TURCMOS 2013), 15-20 Eylül 2013, İstanbul.

8.       Ekinci A., Köylü M.Z., Böyükata M., Temel H “Investigation of N,N' – Ethylenebis (Salicylideneimine) - 1,8 - Diamino octane Schiff Base Derivative with 1H-NMR and Computational Studies. 2nd International Conference on Computation Science and Technology, 09-11 July 2012 in Niğde

9.       Ekinci A., Köylü M.Z., Temel H.,  “N’N- Bis (Salisiliden)-1,2- Diamino Etan Schiff Baz Türevinin 1H NMR Durulma Zamanlarının Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi” 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül 2011, Bodrum.

10.   Şilan Baturay, Arzu EKİNCİ, M. Zafer KÖYLÜ, Investıgatıon of The Effect on The Relaxatıon Tımes of Albumın Aggregatıon in D2o Solutıons, Bozok Science Workshop 2017, Yozgat, August 23-25, 2017

 

 

    Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.         Arzu Ekinci (2018), ‘’ SILAR metodu ile hazırlanan CdS ince filmlerin yapısal yüzeysel ve optik özellikleri üzerine Mo katkısının etkisi’’Dicle Üniversitesi Mühendislik dergisi.

 

    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Ekinci A., Şahin Ö., Avcı T., Balbay A., “Hydrogen Production from Sodium Borohydride Using Microwave Activated Co-B Catalyst” IX. Clean Energy Symposium, UTES’13, 25-28 December 2013, Konya

2.      Ekinci A., Köylü M.Z., Böyükata M., Temel H “Investigation of N,N' –Ethylenebis (Salicylideneimine) - 1,7 - Diamino Heptane Schiff Base Complexes with Ni(II), Zn(II), Co(II) Ions  1H-NMR Relaxation Time Measurements and Electronic Structure Analysis’’ 3. Bozok Bilim Çalıştayı: Çekirdekten Biyolojik Moleküllere Yapı ve Dinamik Üzerine Hesaplamalı Çalışma, 17-19 Mayıs 2012, Yozgat.

 

8.Projeler

 

1.       N-Benzil-2-İzobütil Aza-15-Crown-5 Eter’in 1H NMR T1 Durulma Zamanları Ölçümüyle Moleküler Hareketlerinin  İncelenmesi, Y.Lisan Tez Projesi, Araştırmacı

2.       Schiff Bazlarına Farklı İyonların Eklenmesi Durumunda Bağlanma Sabitleri ve Kompleks Sistemin Moleküler Dinamiğinin Saptanması, Doktora Tez Projesi, Araştırmacı

3.       Modife edilmiş çeşitli katalizörler varlığında Sodyum Borhidrür de elde edilen hidrojenin yakıt pillerinde kullanımı, Araştırma Projesi, Araştırmacı

4.       Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücrelerinin Modifiye Edilmiş Katalizörlerle  Elektrot        

      Tasarımı, Araştırma Projesi, Yürütücü

5.        Zn2SnO4-CdZnS ve Zn2SnO4-Mn:CdZnS kuantum noktalarının yapısal, optiksel ve fotovoltaik  özelliklerinin karşılaştırılıp incelenmesi, Araştırma Projesi, Araştırmacı

6.        Ce, Mo ve La katkılı ZnS Nanopartiküllerin Karakterizasyonu ve Özelliklerinin İncelenmesi,          Y.Lisan Tez Projesi, yürütücü


12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

Güz

Fizikte matematik metotları

3

 

3

Güz

Manyetik Rezonansa Giriş

3

 

1

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

Manyetik Rezonansa Giriş

3

 

1

İlkbahar

Moleküler Spektroskopi

3

 

1

İlkbahar

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

Fizikte matematik metotları

3

 

3

Güz

Manyetik Rezonansa Giriş

3

 

1

Güz

Genel Fizik

3

 

30

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45