Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon 0 (484) 223 12 24 / 2840
Kurumsal E-Posta arzukocak  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme28.11.2015 17:52:34

Dr. Öğr. Üyesi ARZU KOÇAK MUTLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              :  Arzu KOÇAK MUTLU

2. Doğum Tarihi         :  03.02.1982

3. Unvanı                     : Dr. Öğr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Bölümü (Biyometri ve Genetik)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2011

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü (Moleküler Biyoloji)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2015

 

5. Akademik Unvanlar

Araştırma Görevliliği Tarihi : (2014-2016) Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı.

 

Dr. Öğr. Üyeliği Tarihi : (2016-Devam) Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı.

 

Doçentlik Tarihi                        :

 

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.  Bekir ÇİFTÇİ-Sıçan Dokularında Kadmiyum ve Arsenik Metal Karışımlarına Karşı Rheum ribes L. Ekstresinin Koruyucu Etkisinin Araştırılması (2020-Devam Ediyor)

            

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar


7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.   Sezer, M., Koçak, A., 2020. Heritability of Advertisement Call Properties of The Japanese Quail. Brazilian Journal of Biology. 80 (1) (Ahead of Print).

           

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Çığ, A., Koçak, A., 2019. The Effect of Salt (NaCl) Concentrations on Leaf and Bulb Development of Hyacinth (Hyacinthus orientalis “Fondant”) Growing in Water-Culture. EJONS International Journal on Mathematics, Engineering & Natural Sciences. 10: 34-40.

            

2. Çığ, A., Koçak, A., 2019. The Effects of Different Planting Times and Vermicompost Applications on The Flowering of The Hyacinth (Hyacinthus orientalis "Fondant") Growing in The Siirt Ecological Conditions. EJONS International Journal on Mathematics, Engineering & Natural Sciences. 11: 77-88.


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler      

 

1. Çığ, A.Koçak, A., 2019. The Effects of Different Planting Times and Vermicompost Applications on The Flowering of The Hyacinth (Hyacinthus orientalis "Fondant") Growing in The Siirt Ecological Conditions. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 June 2019, Siirt-Turkey, Pg: 301-302.


2. Çığ, A.Koçak, A., 2019. The Effect of Salt (NaCl) Concentrations on Leaf and Bulb Development of Hyacinth (Hyacinthus orientalis “Fondant”) Growing in Water-Culture. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 June 2019, Siirt-Turkey, Pg: 299-300.


3. Koçak, A., Çığ, A., 2019.  The Effects of Different Planting Times and Vermicompost Applications on The Some of Morphological Properties of The Hyacinth (Hyacinthus orientalis"Fondant") Growing in The Siirt Ecological Conditions. International Engineering and Science Symposium (IESS-2019), 20-22 June 2019, Siirt-Turkey, Pg: 1290-1300.


4. Çığ, A.Koçak, A., 2019.  Aquatic Plants and Their Using in Landscape Architecture. International Engineering and Science Symposium (IESS-2019), 20-22 June 2019, Siirt-Turkey, Pg: 28-29.


5. Koçak, A. ve Sezer, M., 2018. Erkek Japon Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Ötüşlerindeki Varyasyon. The International Engineering and Natural Sciences Conference 2018 (IENSC 2018), 14-17 November, Diyarbakır, Türkiye, s. 25-26, (Sözlü Bildiri). 


6. Koçak, A., 2018. Nörotransmitterlerin Hayatımızdaki Önemi. International Scientific Researches Congress (UBAK 2018), 09-13 May, Mardin, Türkiye, s. 121, (Sözlü Bildiri).


7. Koçak, A., Kısa, D., Yılmaz, N., Çaçan, E., 2018. HT29 Hücre Hatları Kullanılarak Oluşturulan Deneysel Kolon Kanseri Modelinde Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Araştırılması. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27 April, Ankara, Türkiye, s. 378, (Sözlü Bildiri).


8. Koçak, A., 2018. Genetiğin Hayatımızdaki Yeri. European Conference On Science, Art&Culture (ECSAC'18), April 19-22, Antalya, Türkiye, s. OP-016, (Sözlü Bildiri).


9. Koçak, A. ve Sezer, M. 2017. Kuşlar Neden Farklı Renklerde Yumurtlar? International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Oct 27-29, 2017, Bitlis, TÜRKİYE, s. 310 (Sözlü Bildiri).

           

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Koçak, A., 2018. Omics and Their Applications. The Most Recent Studies In Science And Art, Volume 1, Chapter 78, s. 998-1006, Gece Publishing, Ankara, Turkey, ISBN: 978-605-288-356-3.

            

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Koçak, A., İnal, B., 2017. Tarımsal Biyoteknolojide Mobil Genetik Elementlerin Moleküler Markör Olarak Kullanılması. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4 (3), 302-310.


2. Sayılı, M., Sezer M., Koçak, A., Gözener, B., 2014. Tokat İli Kentsel Alanda Bıldırcın Ürünleri Tüketim Düzey ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (2), 41-51.


  3. Sezer, M. ve Koçak, A., 2008. Sexsüel İki Tiplilik (Dimorphisim). Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 1 (2), 27-36.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Koçak, A. ve Sezer, M., 2009. Kanatlı Hayvan Davranışları. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum. (Poster Bildiri).

           

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler


1. HT29 Hücre Hatları Kullanılarak Tümör Oluşturulmuş Wistar Albino Sıçanlarından Elde Edilen Tümör ve Normal Dokularda ROS Aktivite Düzeyleri ile Hücre Döngüsü ve Apoptozisle İlgili Protein İfadelenmesinin Belirlenmesi. (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Proje Yürütücüsü,  2017-SİÜZİR-30.

 

2. Farklı Ses Tipleri ve Şiddetlerinin Sümbül (Hyacinthus orientalis L.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi. (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Araştırmacı, 2017- SİÜZİR-32.


3. Kanser Gelişiminin Serum Lipid Kompozisyonuna Etkisinin Araştırılması. (Tamamlandı), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Doktora Tez Projesi, Araştırmacı, 2013-127.

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Lisans

İlkbahar

Tarımsal Biyoteknoloji

2

2

13

2017-2018

Ön Lisans

İlkbahar

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi 2

2

1

18

2018-2019

Ön Lisans

Güz

Arı Hastalık ve Zararlıları

2

1

1

2018-2019

Lisans

Bahar

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş

 

2

 

2

 

6

2018-2019

Lisans

Bahar

Genetik ll

2

1

6

2019-2020 Lisans

Güz

Hayvan Fizyolojisi

3

1

4

2019-2020 Lisans

Güz

Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği (Seç.)

2

0

5

2019-2020 Yüksek Lisans

Güz

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

3

0

2

2019-2020 Lisans

Bahar

Genetik ll

2

1

2

2019-2020  Lisans

Bahar

Omik Teknolojileri

3

0

5

2019-2020 Yüksek Lisans

Bahar

Hayvancılıkta Biyoteknoloji Uygulamaları ll

3

0

1

2019-2020 Yüksek Lisans

Bahar

Biyoteknolojiye Genel Bakış

3

0

2

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 10.06.2020 13:49:56
YAYINLAR VE PROJELER

1. Yayınlar

1.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)

1.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.4. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


1.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Sezer, M. ve Koçak, A., 2008. Sexsüel İki Tiplilik (Dimorphisim). Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 1 (2), 27-36.

2.Sayılı, M., Sezer M., Koçak, A., Gözener, B., 2014. Tokat İli Kentsel Alanda Bıldırcın Ürünleri Tüketim Düzey ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (2), 41-51.

 

1.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Koçak, A. ve Sezer, M., 2009. Kanatlı Hayvan Davranışları. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum. (Poster, Abstract).


1.7. Diğer Yayınlar

1.8. Uluslararası Atıflar

1.9. Diğer Atıflar

 

2. Ulusal & Uluslararası Projeler

1.Kanser Gelişiminin Serum Lipid Kompozisyonuna Etkisinin Araştırılması. (Tamamlandı), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Doktora Tez Projesi, Araştırmacı, 2013-127.

3. Son İki Yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler için Aşağıdaki Tabloyu Doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

(Lisans)

Güz

Hayvan Histolojisi

2

0

20

Güz

Hayvan Histolojisi Lab.

0

2

19

Bahar

Genetik

3

0

7

 

Bahar

Tarımsal Biyoteknoloji

2

2

11