Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3135
Kurumsal E-Posta
E-Posta azmiturkan  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 08:20:07

Dr. Öğr. Üyesi AZMİ TÜRKAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZMİ TÜRKAN

 

 

 

 

 

 

 

DOKTOR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Posta Adresi

:

azmiturkan@gmail.com

 

 

 

 

 

Telefon (İş)

:

 

 

 

 

 

 

Telefon (Cep)

:

 

 

 

 

 

 

Adres

:

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

8/Temmuz/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez adı: Ortaöğretim öğrencilerinin özel ders eğilimleri ve paydaşların özel derse yönelik görüşleri (2019) Tez Danışmanı:(NADİR ÇELİKÖZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

17/Ocak/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez adı: 2012 SEVİYE BELİRLEME SINAVININ RASCH MODELİNE GÖRE CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN YANLILIĞININ İNCELENMESİ (2014) Tez Danışmanı:(BAYRAM ÇETİN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

24/Haziran/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI)

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ)

 

 

 

 

 

 

2015-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ)

 

 

 

 

 

 

2013-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ)

 

 

 

 

 

 

2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ)

 

 

 

 

 

 

2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizik Öğretmenlerinin ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Tutum ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 24/02/2012 - 16/11/2016 (ULUSAL)

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eserler

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN AZMİ,ÇELİKÖZ NADİR (2018).  Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Özel Ders Eğilim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.  Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 398-410. (Yayın No: 4288980)

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜROL MEHMET,TÜRKAN AZMİ,ÖNAL İPEK (2018).  PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 103-122. (Yayın No: 4118512)

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇELİKÖZ NADİR,TÜRKAN AZMİ (2017).  Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Okulda DışlanmışlıkDüzeylerinin İncelenmesi.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 45-58. (Yayın No: 3779161)

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN AZMİ,ÇETİN BAYRAM (2017).  Study of Bias in 2012-Placement Test through Rasch Model inTerms of Gender Variable.  Journal of Education and Practice, 8(7), 196-204. (Yayın No: 3699863)

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNAL İPEK,TÜRKAN AZMİ,ALTUN SERTEL (2016).  UbD Modeline Göre Eğitim Bilimlerine Giriş Dersinin Tasarlanması: Öğretmen Adaylarının Başarı, Tutum ve Derse İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi.  International Journal of Social Sciencesand Education Research, 2(4), 1659-1672. (Yayın No: 3699979)

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARAN TÜRKAN MEDİNE,MASKAN ABDULKADİR,BARAN MUKADDER,TÜRKAN AZMİ,YETİŞİR MEHMET İKBAL (2016).  Examining High School Students  Attitudes towards Context Based Learning Approach With Respect to Some Variables.  International Journal of Environmental & Science Education, 11(5), 851-865. (Yayın No: 2808440)

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇAR ABDULLAH,TÜRKAN AZMİ (2019).  6th International Symposium on New Issues in Teacher Education 2019.  6th International Symposium on New Issues in Teacher Education 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5437715)

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN AZMİ,ÇELİKÖZ NADİR (2018).  Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Özel Ders Eğilim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.  1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, 72-72. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4188104)

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNAL İPEK,TÜRKAN AZMİ (2017).  Nitel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması.  IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3832446)

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇAR ABDULLAH,TÜRKAN AZMİ,YÜCEL TOY BANU (2017).  Eğitimin Özelleştirilmesine Yönelik Tutum Ölçeği Türkiye Bağlamındaki Öğretmen Adaylarına Uyarlama Çalışması.  3. Cyprus International Congress of Education Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3700190)

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN AZMİ (2017).  Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  International Conference on Social Sciences and Education Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3700130)

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARAN TÜRKAN MEDİNE,MASKAN ABDULKADİR,BARAN MUKADDER,TÜRKAN AZMİ (2016).  Fizik Öğretmenlerinin Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi.  International Engineering, Science and Education Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3124503)

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOM İPEK,TÜRKAN AZMİ,ALTUN SERTEL (2016).  DESIGN OF INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES COURSE USING UNDERSTANDING BY DESIGN  THE EVALUATION OF PROSPECTIVE TEACHERS  ACHIEVMENT  ATTITUDES AND OPINIONS ABOUT THE COURSE.  2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, 2(4), 1659-1672. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2904037)

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇELİKÖZ NADİR,TÜRKAN AZMİ (2016).  ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ALGILARI.  World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS (Özet Bildiri/)(Yayın No:2888157)

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜROL MEHMET,TÜRKAN AZMİ,SOM İPEK (2016).  Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.  International Conference on New Horizons in Education (Özet Bildiri/)(Yayın No:2872191)

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARAN TÜRKAN MEDİNE,MASKAN ABDULKADİR,BARAN MUKADDER,TÜRKAN AZMİ (2016).  Lise Öğrencilerinin Fizik Öğretiminde Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma.  Eurasian Journal of Educational Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3124940)

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇELİKÖZ NADİR,TÜRKAN AZMİ (2015).  Examination of Secondary School Education 9th Grade Students  Levels of Exclusion according toDifferent Variables.  3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1708719)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARAN TÜRKAN MEDİNE,MASKAN ABDULKADİR,YETİŞİR MEHMET İKBAL,BARAN MUKADDER,TÜRKAN AZMİ,Yaşar Şeyma (2015).  Lise Öğrencilerinin Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik TutumlarınınÇeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.  2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1708737)

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇETİN BAYRAM, TÜRKAN AZMİ (2013).  Okulda Dışlanmışlık Ölçeği Geliştirme Çalışması.  International Educational Technology Conference-2013 (Özet Bildiri/)(Yayın No:228426)

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇETİN BAYRAM, DELİKARA DİRAYET, BAY ERDAL, TÜRKAN AZMİ (2012).  lköğretim öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanma ve yeterlilik düzeylerinin analizi.  3rd World Conference on Learning, Teaching and Educatıonal Leadershıp (Özet Bildiri/)(Yayın No:228306)

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAY ERDAL, DEMİR SERVET, BAĞÇECİ BİRSEN, ATEŞ GAMZE NUR, PAMUK TÜMAY, TÜRKAN AZMİ, GÜNEN FETHİYE (2012).  Sosyal Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının bilgi  öğrenme ve öğretime ilişkininançlarındaki değişimlerin incelenmesi.  International Conference on New Horizons in Education (Özet Bildiri/)(Yayın No:227947)

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Değerlendirme: Alternatif Yaklaşımlar ve Uygulama Rehberi, Bölüm adı:(Program Yönelimli Değerlendirme Yaklaşımları) (2019)., EKŞİ GÜL,ORAKCI ŞENOL,ERDOĞAN POLAT,AYDIN MEHMET KEMAL,UĞUR ARSLAN ZÜLAL,KAYSİ FEYZİ,TEK İLKER,SAVACI DİLARA,LEBLEBİCİ HATİCE,KAYNAR ESRA,ÖZDEMİR HASAN FEHMİ,BAVLI BÜNYAMİN,BULUT YILMAZ,KUŞ METİN,KARTAL METİN,TÜRKAN AZMİ,  Pegem Akademi, Editör:AYDIN Mehmet Kemal, BAVLI Bünyamin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 575, ISBN:978-605-241-456-9, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5954273)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇELİKÖZ NADİR,TÜRKAN AZMİ (2016).  ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ALGILARI.  Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 109-117. (Kontrol No: 2919144)