Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya
Telefon /
Kurumsal E-Posta belgin.sol  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme7.01.2019 09:57:47

Dr. Öğr. Üyesi BELGİN SOL

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Belgin Sol

1980 / Rotterdam (NL)

e-mail      : belgin.sol@siirt.edu.tr

           

EĞİTİM BİLGİLERİ:

2011–2017 (Doktora) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bölümü

2008–2011 (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bölümü

2001–2005 (Lisans) İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü

 

DOKTORA TEZİ:

Mudurnu Çayı Havzası’nın (Taşburun – Abant Gölü Batısı Arası) Flüvyo-Tektonik Jeomorfolojisi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi T. Ahmet ERTEK; Tez İzleme Komitesi Üyeleri: Prof. Okan TÜYSÜZ ve Doç. Dr. Tolga GÖRÜM)

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

Flüvyal Jeomorfoloji

Tektonik Jeomorfoloji

Tektonik açıdan aktif bölgelerde akarsu yarılımı

 

BİLGİSAYAR BECERİLERİ:

ArcGIS

MATLAB

Python

 

MESLEKİ ve AKADEMİK DENEYİM:

2012–2017 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi

2018 Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya ABD Dr. Öğr. Üyesi

2019 Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya ABD Başkanlığı

 

PROJELER:

Ertek, T.A., Özdemir, H., Sol, B. 2015. Batı Anadolu ve Trakya Uygulamalı Jeomorfoloji Haritası’nın (1:500.000) Güncellenmesi ve CBS Ortamında Sayısallaştırılması, BAP Araştırma Projesi 38531.

 

YAYINLAR:

Ertek, T. A., Özdemir, H., Sol, B., Elbaşı, E. 2015. Digitizing and Updating of Applied Geomorphological Map of Western Anatolia and Thrace Using Geographical Information Systems. International Geographical Union Regional Conference, Moscow, Russia, 17–21 August 2015.

 

VERİLEN DERSLER:

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

BAHAR

Genel Jeomorfoloji II

3

0

147

Genel Kartografya

3

0

80

Kıyı Jeomorfolojisi

4

0

29

Buzul Jeomorfolojisi

4

0

29

Doğal Afetler Coğrafyası

4

0

18

Arazi Çalışmaları II

1

3

9

 

 

 

 

2019-2020

GÜZ

Genel Jeomorfoloji I

3

0

123

Yapısal Jeomorfoloji

4

0

28

Karst Jeomorfolojisi

3

0

66

Kurak Bölge Jeomorfolojisi

4

0

16

Kuvaterner Jeomorfolojisi

4

0

11

Arazi Çalışmaları I

1

3

25

 

 

 

 

 

ÜYELİKLER:

Türkiye Jeomorfoloji Derneği

 

Güncelleme : 28.10.2019 08:12:09