İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı
Telefon / 2970
Kurumsal E-Posta besir.celik  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme19.11.2019 16:56:20

Dr. Öğr. Üyesi BEŞİR ÇELİK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

  1. 1.Adı Soyadı  : Beşir ÇELİK
  2. 2.Alanı           : Temel İslam Bilimleri /Tefsir
  3. 3.Unvanı        : Dr. Öğr. Üyesi

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat/Maliye

Anadolu Üniversitesi

1999

Lisans

İlahiyat

Harran Üniversitesi

2007

Y. Lisans

TİB-Tefsir

Harran Üniversitesi

2011

Doktora

TİB-Tefsir

Atatürk Üniversitesi

2016


4. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2016 
5. Yayınlar    
5.1Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

-Kur'an Kıssalarında Hitap ve Davet Dili, III. Uluslararası Battal Gazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya, 2019
-Tevrattaki On Emir İle İsra Suresindeki Dini Ve Ahlaki Öğretiler,  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (İNCSOS 2018), Kudüs, 2018                        
-Molla Hüseyin Batei’nin Mevlidindeki Kur’anî Referanslar,  I. Uluslararası Zap Uleması Sempozyumu, Hakkâri, 2018
-Kureyş Süresi Bağlamında Allah’a Kulluğun Psikolojik Ve Sosyal Boyutu,  I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017) Malaga, İspanya, 2017
-Günah ve Ruh Sağlığı İlişkisi. Uluslararası İslam ve Ruh Sağlığı Sempozyumu, Hakkâri, 2014

5.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
-Tevrat’taki On Emir ile İsra Suresindeki Dini ve Ahlaki Öğretiler, Turkish Studies, 2018, cilt: XIII, sayı: 15, s. 101-112
5.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
-Kur’an’da Zikri Geçen Renkler ve Renklerle verilen Mesajlar, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019, cilt: VI, sayı: 1, s. 81-100
5.4 Diğer yayınlar:
-Kötü Amellerin Tezyini (2017), Lambert Academic Pub. ISBN:978-3-330-07992-2, Türkçe, (Yayın No: 4229418)
6. İdari Görevler:
-Hakkari Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başk. (2013-2016)
-Hakkari Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Müdür Yardımcısı(2016-2017)

7. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik
Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

Tefsir Tarihi ve Usulü
Tefsir II
Klasik Tefsir Metinleri I
Tefsir Usulu ve Literatürü

8
4
3
3

 

135
140
4
4

İlkbahar

Tefsir I
Tefsir III
Kur'an' Kıssaları


4
4
3

 
 


130
79
4

2019-2020

Güz

Tefsir Tarihi ve Usulü
Klasik Tefsir Metinleri I
Tefsir II

4
3
6

 
 
 

25
9
125

İlkbahar 

Güncelleme : 20.11.2019 17:06:19