Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Telefon / 3022
Kurumsal E-Posta bulenthallac  siirt.edu.tr
E-Posta bulenthallac  yahoo.com
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 15:31:29

Dr. Öğr. Üyesi BÜLENT HALLAÇ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

1.     Adı Soyadı: Bülent HALLAÇ

2.     Doğum Tarihi: 01 Aralık 1977

3.     Unvan: Yrd. Doç. Dr.

4.     Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Gıda Mühendisliği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2004

Doktora

Parazitoloji

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2011

5.     Akademik Ünvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2013-

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri :

6.1. Yüksek Lisans Tezleri :

6.1.1. Siirt İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi.2017

6.1.2. Determination of Prevalence and Incıdence of Salmonella spp. and Shigella spp. in Some Foods in Iraq/ Suleymaniyah/Qaladze.2017

6.1.3.Isıl İşlem Görmüş Tüketime Hazır Gıda Ürünlerinin Tüketimi Süresince Meydana Gelen Mikrobiyolojik Risklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Siirt Büryan Kebabı Örneği,2021.

6.1.4. Işkın (Yabani Ravent Rheum ribes L.) İlaveli Yenilebilir Film ve Kaplama Üretimi ve Gıda Endüstrisinde Kullanım Potansiyelinin Araştırılması, 2021. Eş danışman.

6.2. Doktora Tezleri :

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Isleyici, O., Sancak, Y.C., Hallac, B., Ekici, K. (2006). Presence of Motile Aeromonas ssp. İn Raw Chicken Meats. Indian Veterinary Journal, 83(2): 153-155.

Ibrahim R K, Hallaç B (2021). Qaladze Bölgesinde Tüketilen Bazı Ürünlerde Salmonella ve Shigella Türlerinin Varlığı. MAS Journal of Applied Sciences, 6(1):106-123. doi: 10.52520/masjaps.3

Hallac B, Sancak Y C. (2021). Van’da Tüketime Sunulan Sığır Etlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığının Belirlenmesi. MAS Journal of Applied Sciences, 6(1):95-105. doi: 10.52520/masjaps.17

Hallac B (2021). Bitlis Otlu Peynirlerinin Bazı Önemli Fizikokimyasal ve Biyokimyasal Özelliklerinin Gıda Güvenliği Yönünden İncelenmesi. EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 17, 139-148, doi: 10.38063/ejons.386

 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Balbay, A., Camcı, M., Sarıtaş, R., Hallaç, B. (2016). An Investigation on The Moisture Sorption of Groundnuts under The Temperature   Humidty Conditions.International congress on natural and engineering sciences..Tetova/MAKEDONYA.

Bulent Hallaç, Asım Balbay, Yunus Emre Gönülaçar, TG Analysis and Temperature Distributions in Well during Baking of Buryan Kebab Traditional Cooking Method, 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS’17)”, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey. 2017Kardeş M, Hallaç B, (2018). Siirt İlindeTüketime Sunulan Çiğ Köftelerin E.coli, Salmonella spp, ve Shigella spp Yönünden İncelenmesi.21.06.2018 -22.06.2018 ) , Yayın Yeri:UMTEB 3.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 

 

Hallaç B, Sancak Y C (2018). Van’da Tüketime sunulan sığır etlerinde hareketli aeromonas türlerinin varlığı ve yaygınlığının belirlenmesi.(09.05.2018 -12.05.2018 ) , Yayın Yeri:International Agricultural Congress 9-12 MAY/2018 Van/TURKEY.
Hallaç B (2019). Siirt İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerde Staphylococcus Türlerinin Varlığı Ve Yaygınlığının Belirlenmesi. Uluslararası Bilim ve Mühendislik Sempozyumu’xx19, 20-22 Haziran 2019, Siirt.
Hallaç B (2019). Izgaralık Köftelere Katkı Maddesi Olarak Siirt Koşullarında Üretilen Menengiç Yağının Etkisinin Araştırılması.Uluslararası Bilim ve Mühendislik Sempozyumu’xx19, 20-22 Haziran 2019, Siirt.
Hallaç B, Sancak Y C (2019).Van ilinde tüketime sunulan koyun etlerinde hareketli aeromonas türlerinin varlığı ve yaygınlığının belirlenmesi.ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2019, Siirt.
Hallaç B (2019).Siirt Koşullarında Üretilen Menengiç Yağının Izgaralık Köftelerde Kullanım Olanaklarının Araştırılması,II. ULUSLARARASI KENTSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 26-28 Nisan 2019, Siirt

Yeşilel S,Hallaç B (2020). Isıl işlem Görmüş Tüketime Hazır Gıda Ürünlerinin Tüketimi Süresince Meydana Gelen Mikrobiyolojik Risklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Siirt Büryan Kebabı Örneği. Uluslararası Van Uygulamalı Bilimler Kongresi, 24-25/07/2020, online, Van.

Hallaç B, Sancak H (2020). Zivzik Narı Suyunun Geleneksel Yöntemle Üretilen Kefirin Fiziko-kimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi. International Asian Congress on Contemporary Sciences-IV, 26-28/06/2020,online.Bakü/Azerbeycan.

Hallaç B,Ibrahim R K (2020).Determination of Prevalence and Incidence of Salmonella spp. in Some Foods in Iraq/Suleymaniyah/QALADZE. Selçuk Zirvesi 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi.7 Haziran 2020,online, Konya/Türkiye.

7.2.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B. (2007): Van?da Tüketime Sunulan Balıklarda Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı Ve Yaygınlığı. YYÜ Vet. Fak. Derg., 18(1):79-85.

Değer, S., K. Biçek, N. Özdal, A.B. Yılmaz, V. Denizhan, B. Hallaç ve A. Sona (2010).Van  yöresinde evcil güvercinlerde Columbaliva domestica bit enfestasyonları. YYÜ Vet Fak. Derg., ., 21 (1), 69-70.

Değer, S., K. Biçek, N. Özdal, A.B. Yılmaz, V. Denizhan, B. Hallaç ve A. Sona (2010).Van’ın Erciş ilçesinde kene tutunması şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerden toplanan kenelerin türlere göre dağılımı. YYÜ. Vet. Fak. Derg., 21 (2), 95-98.

Hallaç B, Sancak H (2021). Zivzik Narı Suyunun Geleneksel Yöntemle Üretilen Kefirin  Fiziko-kimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(1):16-23. doi: 10.17798/bitlisfen.797981

Uzun T, Hallaç B,Altın A, Kaya G (2020). Midyat/Mardin ve Beşiri/Batman İlçelerinde Satışa Sunulan Bazı Kuru Üzüm Çeşitlerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması. Turkish Journal of Agricultural Engineering Research, 1(2):404-414. doi:10.46592/turkager.2020.v01i02.014

 

7.3.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Değer S, Biçek K, Özdal N, Bilgin A, Denizhan V, Hallaç B, Sona A. Van yöresinde evcil güvercinlerde bit enfestasyonları. XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım 2009, Adana, s.273.

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B., Ekici, K. (2005). Çiğ Tavuk Etlerinde Hareketli  Aeromonas Türlerinin Varlığı. Gıda Kongresi 2005 Bildiri Kitabı, Poster Bildiriler, Ed:Elmacı, Y., Göksungur, Y., Yemişçioğlu, F. (19-21 Nisan 2005), Sh: 322-325, EgeÜniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir.

 

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B. (2006). Van’da Tüketime Sunulan Balıklarda Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri Kitabı, Sözlü Bildiriler, Ed: Ergün, Ö., Aksu, H., Çiftçioğlu, G. (18-20 Eylül 2006),  Sh: 212-218, İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul.

 

Sancak, Y.C., İşleyici, Ö., Sağun, E., Hallaç, B. (2006). Van’da Tüketime Sunulan Bazı Et Ürünlerinde L. monocytogenes Varlığı. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri  Kitabı, Sözlü Bildiriler, Ed: Ergün, Ö., Aksu, H., Çiftçioğlu, G. (18-20 Eylül 2006), Sh: 212-218, İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul.

7.4. Kitap bölümü

7.4.1. Hallaç B (2021). Campylobacter Türlerinin Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Açısından Önemi. Doğal Kaynaklarımızın Geleceği: Sürdürülebilirlik ve İnovasyon, Ed. Doç. Dr. Mustafa OKANT, Chapter 9, P:213-244,  Iksad Internatıonal Publıshıng House, Ankara.

7.4.2. Hallaç B (2020). Shigellosis and Significans in terms of Public Health. New Approaches and Applications in Agriculture,chapter 10, p:195-221, iksad yayınevi, Ankara.

 

8. Projeler:

1. Siirt İli Yenilik Platformu Projesi. Araştırmacı. Tübitak-2014

2. Siirt İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi. Yürütücü.2017-SİÜFEB-12 nolu BAP.

3. Pistacia terebinthus spp  terebenthus  Menengiç  Yağının Spray Dryer Tekniği ile Mikro Enkapsülasyonu Yönteminin Geliştirilmesi ve Farklı Gıda Modellerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Araştırmacı.TAGEM/15/AR-GE/37.2015-2018.

4. Siirt'e özgü Zivzik narı suyunun geleneksel yöntemle üretilen kefir üzerine etkilerinin belirlenmesi.Yürütücü, 2018-SİÜMÜH-028,2019. TAMAMLANDI..

5.  Keçi deyip geçme bilim ve sanattan vazgeçme. Eğitmen.01.06.2018 -21.02.2019 

6.Isıl İşlem Görmüş Tüketime Hazır Gıda Ürünlerinin Tüketimi Süresince Meydana Gelen Mikrobiyolojik Risklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Siirt Büryan Kebabı Örneği, 2019-SİÜFEB-021,Yürütücü, Tamamlandı.

Menengiç Yağının Izgaralık Köftelerde Kullanım Olanaklarının araştırılması. Tez Danışmanı. Lisans Bitirme Projesi.2017

Zivzik Narı Suyunun Kefir Üretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Tez Danışmanı. Lisans Bitirme Projesi.2018. 

 

7.Işkın (Yabani Ravent; Rheum ribes L.) İlaveli Yenilebilir Film ve Kaplama Üretimi ve Gıda Endüstrisinde Kullanım Potansiyelinin Araştırılması,2019-SİÜFEB-026,Araştırmacı/eş danışman, Bap,Devam ediyor.

8. Siirt ili merkezinde satışa sunulan Büryan kebabının bazı fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi.2020-SİÜ-MÜH-018, BAP, Yürütücü, Devam ediyor.

9. Farklı gelişme dönemlerinde alınan Pistacia vera L. Siirt çeşidinin koltuk altı eksplantlarının in vitro koşullarda sürgün rejenerasyonu üzerine etkilerinin belirlenmesi,2020-SİÜZİR-005, Araştırmacı, Devam ediyor.

 

 

9. İdari Görevler :

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili  (2013-2016)

Dekan Yardımcılığı (2014-2016)

Mühendislik-Mimarlık  Fak. Kurul üyeliği 2016-

Mühendislik-Mimarlık  Fak.PİD üyesi.2017-2020

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı eylül 2018-

PİD yedek ÜYE:2020-

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler :

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası,

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Parazitoloji Dern.

11. Ödüller :

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

LİSANS

2020-2021

bahar

Gıda Mühendisliğine Giriş

2

0

3

Genel Mikrobiyoloji

3

0

1

Gıda Teknolojisi

3

0

3

2020-2021

Güz

Mikrobiyal Tanı Yöntemleri

2

0

6

Gıda Mikrobiyolojisi

3

0

8

Gıda Mikrobiyolojisi Lab.

0

4

8

Gıda Teknolojisi Lab-1

0

4

6

2019-2020

bahar

Gıda Mühendisliğine Giriş

2

0

5

Genel Mikrobiyoloji

3

0

12

Gıda Teknolojisi

3

0

12

2019-2020

Güz

Gıda Mikrobiyolojisi

3

0

13

Gıda Mikrobiyolojisi Lab.

0

4

20

Gıda Teknolojisi Lab-1

0

4

12

Besin Hijyeni

2

1

66

YÜKSEK LİSANS

2020-2021

bahar

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

3

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

2

2020-2021

GÜZ

Yüksek Lisans Semineri

0

2

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

2

3

Bilimsel hazırlık (Gıda teknolojisi Lab1)

0

4

1

İleri Gıda Mikrobiyolojisi

3

0

4

Gıda Zehirlenmeleri ve Enfeksiyonları

3

0

2

Et Mikrobiyolojisi

3

0

3

2019-2020

BAHAR

Kanatlı Et Teknolojisi

3

0

2

Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite

3

 

0

2

Et Ürünleri İşleme Mühendisliği

3

 

0

1

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

3

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

2

Yüksek Lisans Semineri

0

2

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

2

 

 

 

 

2019-2020

GÜZ

Yüksek Lisans semineri

0

2

1

İleri Gıda Mikrobiyolojisi

3

0

4

Et mikrobiyolojisi

3

0

2

Gıda Zehirlenmeleri ve Enfeksiyonları

3

0

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

1

 

 

Güncelleme : 8.06.2021 14:45:35
Alınan kurs ve sertifikalar:

-ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistem standardı

-ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi (HACCP)

-ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistem standardı iç tetkikçiyetiştirme kursu

-ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi (HACCP) içtetkikçi yetiştirme kursu

-Modern yönetimde liderlik eğitimi

-TYÇP(toplum yararına çalışma programı) iş-kur kapsamında.

-İstanbul tetra laboratuvarında 3 günlük mesleki analiz ve teknikleri kurs katılımı.2013- eylül ayı.

-Gaziantep'te ANT teknik laboratuvar hizmetlerinin 1 günlük HPLC kursuna katılım. 2013-haziran ayı.

-Tübitak destekli bilimsel proje hazırlama teknikleri kursu. Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde Mostar otelde 3 tam gün eğitim.2014-mayıs.

 Dionex-ultimate 3000 Model HPLC cihazı kullanımı kurs eğitimi, 1 gün.2015, Siirt.

Thermoscientific nicolet ıs10 ve Thermoscientific evolution 201 spektrofotmetre cihazları.1 gün, 2015, Siirt

scopus ve sciencedirect akademik veri tabanları sertifika.2013. siirt

gıda analizlerinde kromotografik tekniklerin (hplc ve gcms) kullanımı kursu, Gaziantep,2013

tmmob- gıda mühendisleri odasıgenel kurul toplantı çalıştayı, Denizli-Pamukkale Üniversitesi, 5günlük,2014.

mühendislik bilimlerinde araştırma projesi geliştirme ve gerçekleştirme eğitimi, Bitlis, 2014

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi(DİKA),2018, Siirt.

Keçi deyip geçme bilim ve sanattan vazgeçme, Eğitmen,Tübitak destekli, 2018, Siirt.

dijital çağda dijital öğrenme kursu, 7 hafta, 2018. Anadolu Üniversitesi.

TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü.Süt-Yoğurt çalıştayı, 2 gün, 2019, Ankara.Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B. (2007): Van?da Tüketime SunulanBalıklarda Hareketli

Aeromonas Türlerinin Varlığı Ve Yaygınlığı. YYÜ Vet. Fak. Derg.,18(1):79-85.

 

Değer, S., K. Biçek, N. Özdal, A.B. Yılmaz, V. Denizhan, B. Hallaç ve A. Sona(2010).Van

 yöresinde evcil güvercinlerde Columbaliva domestica bitenfestasyonları. YYÜ Vet Fak.

Derg., ., 21 (1), 69-70.

 

Değer, S., K. Biçek, N. Özdal, A.B. Yılmaz, V. Denizhan, B. Hallaç ve A.Sona

(2010).Van’ın Erciş ilçesinde kene tutunması şikayeti ile sağlıkkuruluşlarına başvuran

kişilerden toplanan kenelerin türlere göre dağılımı. YYÜ. Vet. Fak. Derg.,21 (2), 95-98.

Eğitim Bilgileri

Lisans:                                    Yüzüncü YılÜniversitesi. Ziraat Fakültesi. Gıda Mühendisliği Bölümü.1999 mezunu.

YüksekLisans:                       Yüzüncü Yıl Üniversitesi.Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Veteriner Fakültesi. Besin Hijyeni ve TeknolojisiABD. 2004 mezunu.

Doktora:                                 Yüzüncü YılÜniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Veteriner Fakültesi. Parazitoloji ABD.2011 mezunu.

Uzmanlıkalanları:                  Paraziter hastalıklar, hijyenve sanitasyon konular (personel ve işletme), mikrobiyoloji,hayvansal gıda üretim-teknolojisi. et ve et ürünleriteknolojisi. 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Değer S, Biçek K, Özdal N, Bilgin A, Denizhan V, Hallaç B, SonaA. Van yöresinde evcil güvercinlerde bit enfestasyonları. XVI. Ulusal ParazitolojiKongresi, 1-7 Kasım 2009, Adana, s.273.

 

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B., Ekici, K. (2005). ÇiğTavuk Etlerinde Hareketli  Aeromonas TürlerininVarlığı. Gıda Kongresi 2005 Bildiri Kitabı, Poster Bildiriler, Ed: Elmacı, Y., Göksungur, Y., Yemişçioğlu, F. (19-21 Nisan 2005),Sh: 322-325, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,Bornova, İzmir.

 

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B. (2006). Van’da TüketimeSunulan Balıklarda Hareketli

Aeromonas TürlerininVarlığı ve Yaygınlığı. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri Kitabı, Sözlü Bildiriler, Ed: Ergün, Ö., Aksu, H.,Çiftçioğlu, G. (18-20 Eylül 2006),  Sh: 212-218, İstanbulÜniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Anabilim Dalı, Avcılar,İstanbul.

 

Sancak, Y.C., İşleyici, Ö., Sağun, E., Hallaç, B. (2006). Van’daTüketime Sunulan Bazı Et  Ürünlerinde L.monocytogenes Varlığı. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri  Kitabı, Sözlü Bildiriler,Ed: Ergün, Ö., Aksu, H., Çiftçioğlu, G. (18-20 Eylül 2006), Sh: 212- 218, İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyenive Teknolojisi Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul.

 

Balbay, A., Camcı, M., Sarıtaş, R., Hallaç, B., "An İnvestigation on The Moiture Sorption of Groundnuts under The Temperature&Humidty Conditions", İnt. Congress on Natural and Engineering Sciences, Abstract Book., 32, Macedonia, (2016).

 

BÜLENT HALLAÇ,YAKUP CAN SANCAK (2018)Van’da Tüketime sunulan sığır etlerinde hareketli aeromonas türlerinin varlığı ve yaygınlığının belirlenmesi.(09.05.2018 -12.05.2018 ) , Yayın Yeri:International Agricultural Congress 9-12 MAY/2018 Van/TURKEY

Hallaç B (2019). Siirt İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerde Staphylococcus Türlerinin Varlığı Ve Yaygınlığının Belirlenmesi. Uluslararası Bilim ve Mühendislik Sempozyumu’xx19, 20-22 Haziran 2019, Siirt.

Hallaç B (2019). Izgaralık Köftelere Katkı Maddesi Olarak Siirt Koşullarında Üretilen Menengiç Yağının Etkisinin Araştırılması.Uluslararası Bilim ve Mühendislik Sempozyumu’xx19, 20-22 Haziran 2019, Siirt.

BÜLENT HALLAÇ,YAKUP CAN SANCAK (2019).Van ilinde tüketime sunulan koyun etlerinde hareketli aeromonas türlerinin varlığı ve yaygınlığının belirlenmesi.ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2019, Siirt.

Hallaç B (2019).Siirt Koşullarında Üretilen Menengiç Yağının Izgaralık Köftelerde Kullanım Olanaklarının Araştırılması,II. ULUSLARARASI KENTSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 26-28 Nisan 2019, Siirt

Balbay, A., Camcı, M., Sarıtaş, R., Hallaç, B. (2016). An Investigation on The Moisture Sorption of Groundnuts under The Temperature   Humidty Conditions.International congress on natural and engineering sciences..Tetova/MAKEDONYA.

 Bulent Hallaç, Asım Balbay, Yunus Emre Gönülaçar, TG Analysis and Temperature Distributions in Well during Baking of Buryan Kebab Traditional Cooking Method, 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS’17)”, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey. 2017Müge KARDEŞ, Bülent HALLAÇ (2018). Siirt İlindeTüketime Sunulan Çiğ Köftelerin E.coli, Salmonella spp, ve Shigella spp Yönünden İncelenmesi.21.06.2018 -22.06.2018 ) , Yayın Yeri:UMTEB 3.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 

 

 

 


LİSANS BİTİRME TEZİ
MENENGİÇ YAĞININ IZGARALIK KÖFTELERDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. 2016-2017.
ZİVZİK NAR SUYUNUN KEFİR ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 2017-2018,
Farklı koşullarda Enkapsüle edilmiş Lactobacillus acidophilus'ların ızgaralık köftelerde kullanım olanaklarının araştırılması.,2018-2019, tamamlandı.
Işgın katkılı kefirlerin depolama boyunca bazı özelliklerin belirlenmesi (Devam ediyor)
Dardağan katkılı kefirlerin depolama boyunca bazı özelliklerin belirlenmesi (Devam ediyor)

proje

112R003 NOLU TÜBİTAK. SİİRT İLİ YENİLİK PLATFORMU PROJESİNDE DANIŞMAN.TAMAMLANDI.

2017-SİÜFEB-12. SİİRT İLİNDE TÜKETİME SUNULAN ÇİĞ KÖFTELERİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. YÜRÜTÜCÜ. TAMAMLANDI.

TAGEM/ 15 / AR-GE / 37.Pistacia terebinthus spp. terebenthus (Menengiç) Yağının Spray Dryer Tekniği ile Mikro-Enkapsülasyonu Yönteminin Geliştirilmesi ve Farklı Gıda Modellerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması.ARAŞTIRMACI.Tamamlandı.

2862676 nolu Tübitak destekli, Keçi Deyip Geçme Sanattan Bilimden Vazgeçme, Eğitmen,2018-2019, tamamlandı.

2018-SİÜMÜH-028.Siirt’e Özgü Zivzik Narı Suyunun, geleneksel yöntemle üretilen kefir üzerine etkilerinin araştırılması. Bap, Yürütücü, 2019, Tamamlandı

2019-SİÜFEB-021.Isıl İşlem Görmüş Tüketime Hazır Gıda Ürünlerinin Tüketimi Süresince Meydana Gelen Mikrobiyolojik Risklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Siirt Büryan Kebabı Örneği, Bap, Yürütücü, Devam ediyor.

2019-SİÜFEB-026.Işkın (Yabani Ravent Rheum ribes L.) İlaveli Yenilebilir Film ve Kaplama Üretimi ve Gıda Endüstrisinde Kullanım Potansiyelinin Araştırılması, Bap, Araştırmacı/eş danışman, Devam ediyor.

2020-SİÜZİR-005. Farklı gelişme dönemlerinde alınan Pistacia vera L. Siirt çeşidinin koltuk altı eksplantlarının in vitro koşullarda sürgün rejenerasyonu üzerine etkilerinin belirlenmesi, Araştırmacı, Devam ediyor.

2020-SİÜMÜH-018.Siirt ili merkezinde satışa sunulan Büryan kebabının bazı fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi. Bap, Yürütücü, Devam Ediyor.
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Isleyici,O., Sancak, Y.C., Hallac, B., Ekici, K. (2006). Presence of Motile Aeromonas spp. İn

RawChicken Meats. Indian Veterinary Journal, 83(2): 153-155.

YÜKSEK LİSANS TEZİ
1.SİİRT İLİNDE TÜKETİME SUNULAN ÇİĞ KÖFTELERİN MİKROBİYOLOJİKMKALİTESİ.2017.TAMAMLANDI
2.DETERMINATION of PREVALENCE and INCIDENCE of Salmonella spp. and Shigella spp. in SOME FOODS in IRAQ/SULAYMANIYAH/QALADZE.2017. TAMAMLANDI.
3.Isıl İşlem Görmüş Tüketime Hazır Gıda Ürünlerinin Tüketimi Süresince Meydana Gelen Mikrobiyolojik Risklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Siirt Büryan Kebabı Örneği. Devam ediyor.